Умови участі в конференції icon

Умови участі в конференції
Скачати 50.64 Kb.
НазваУмови участі в конференції
Дата09.01.2013
Розмір50.64 Kb.
ТипВимоги до оформлення

Умови участі в конференції

Для участі у конференції необхідно своєчасно скерувати до Оргкомітету:

  • заявку на участь (згідно з формою, що додається);

  • наукову статтю.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

На адресу Оргкомітету надсилати роз-друкований текст наукової статті обсягом до 5 сторінок (включаючи рисунки, таб-лиці і формули), які відповідають тема-тиці конференції (в одному примірнику) та їх електронну версію (по електронній пошті або на СD-диску).

Статтю потрібно подати у форматах doc, docx, rtf файлів та видрукувати на папері формату А4 шрифтом Times New Roman, розмір (кегль) 14, через один інтер-вал з всіма полями у 2,0 см.

На першій сторінці в лівому верх-ньому куті – шифр УДК, під ним по центру великими напівжирними літерами – назва статті, нижче – напівжирними літерами ініціали та прізвища авторів, далі курси-вом – назви організацій, в якій обов’язково зазначити повну адресу цих установ, в тім числі електронну. Біля прізвищ авторів та установ, у яких вони працюють, ставити один і той самий верхній індекс у вигляді зірочки (*, ** і т. д.).

Одні й ті самі дані не можна пред-ставляти в таблицях і на рисунках. Таблиці та всі їхні колонки повинні мати назви. Таблиці розміщувати у тексті. Кожна табли-ця повинна мати заголовок та порядковий номер, на який є посилання в тексті. Скорочення слів у таблицях не допуска-ється. Ширина таблиць не повинна пере-вищувати 170 мм. Розмір цифр і тексту в таблицях – 10 рt.

Усі фотографії, графіки і діаграми в тексті позначають як “рисунки”. Рисунки слід пронумерувати в послідовності згаду-вання їх у тексті. Рисунки з роздільною здатністю 150–300 dpi слід подати окремим файлом в одному з форматів: *.tif, *.jpg, *.cdr. Розмір цифр і тексту на рисунку – 10 рt.

Бібліографічний список складати в алфавітному порядку і послідовно нуме-рувати. Посилання на літературні джерела у тексті статті слід позначати арабськими цифрами у квадратних дужках [1, 2 і т. д.]. Після основного тексту статті розмістити список використаної літератури за алфа-вітом: спочатку кирилицею, потім латини-цею.

^ За результатами доповідей на конференції буде опубліковано науко-ві статті у фаховому виданні “Вісник Львівського університету. Серія гео-графічна”.


Оргкомітет запроваджує внесок за участь у конференції, який частково компен-суватиме затрати на організацію та прове-дення конференційних заходів.

Орієнтовна вартість участі:

1) очна участь у конференції – 200 грн., для студентів та аспірантів – 120 грн. (вклю-чає комплект матеріалів, каву, обід);

2) заочна участь у конференції – 100 грн., для студентів та аспірантів – 60 грн. (вклю-чає комплект матеріалів та їх розсилку);

3) участь в екскурсії – 200 грн. (включає проїзд, проживання і харчування).

^ ЗАЯВКА

на участь у конференції

Прізвище ________________________

Ім’я ____________________________

По-батькові ______________________

Науковий ступінь, вчене звання _______

Посада, організація ________________

Адреса організації _________________

Контактна адреса __________________

Телефон (з кодом) _________________

Мобільний телефон ________________

E-mail __________________________

Тема доповіді _____________________

Наукова секція ____________________

Чи потребуєте Ви житло у Львові _______


^ Матеріали, підготовлені згідно вимог просимо надіслати електрон-ною поштою

geodekanat@gmail.com,

eugen_ivanov@email.ua,

поштою на адресу Оргкомітету або подати особисто до 1 лютого 2013 р.

Рукописи, вислані пізніше прийняті не будуть.


^ Адреса оргкомітету

Львівський національний

університет імені Івана Франка, географічний факультет

79000, м. Львів,

вул. Дорошенка, 41, ауд. 36, 37

тел. (032) 239-41-62; 239-46-46;

факс (032) 272-26-44

^ Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

географічний факультет

Міжнародна

наукова конференція,

присвячена 130-річчю географії

у Львівському університеті


ГЕОГРАФІЧНА

^ НАУКА І ПРАКТИКА:

ВИКЛИКИ ЕПОХИ

(Львів, 16–18 травня 2013 р.)

Перше інформаційне повідомлення


Львів-2012

^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Оргкомітет Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю гео-графії у Львівському університеті на тему: “Географічна наука і практика: виклики епохи” запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 16–18 травня 2013 р. у м. Львові.


^ Тематика конференції

Передбачено проведення урочистої академії, пленарного засідання та роботи таких секцій:

  1. Проблеми історії, теорії

та методології географії.

  1. Фізична географія, ландшафто-знавство, геоекологія.

  2. Геоморфологія і палеогеогра-фія.

  3. Суспільна географія.

  4. Ґрунтознавство і географія ґрунтів.

  5. Ресурсознавство та охорона природи.

  6. Конструктивна географія, картографія і геоінформатика.

  7. Географія рекреації і туризму.


У рамках конференції передбачено проведення екскурсії в Українські Карпати (на Чорногірський географічний стаціонар).


^ Робочими мовами конференції

є українська, англійська, російська, польська і німецька мови.


Друге інформаційне повідомлення і запрошення буде надіслано до 1 березня 2013 р.


Організаційний комітет

^ Голова:

Звенислава Мамчур, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи університету;


Заступник голови:

Володимир Біланюк, доцент, декан географічного факультету.


Відповідальний секретар:

Євген Іванов, доцент, заступник декана з навчально-виховної і наукової роботи географічного факультету.


^ Члени оргкомітету:

Олег Шаблій, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії;

Анатолій Мельник, професор, завідувач кафедри фізичної географії;

^ Ярослав Кравчук, професор, завідувач кафедри геоморфології і палеогеографії;

Семен Кукурудза, професор, завідувач кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи;

Степан Позняк, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів;

Роман Лозинський, доцент, завідувач кафедри географії України;

Валерій Петлін, професор, завідувач ка-федри конструктивної географії і картографії;

Марта Мальська, професор, завідувач кафедри туризму.

Схожі:

Умови участі в конференції iconУмови участі у конференції
Для участі у конференції необхідно до 10. 11. 2014 р надіслати на електронну адресу оргкомітету заявку учасника, статтю, та рецензії...
Умови участі в конференції iconУмови участі в конференції
Для участі в конференції необхідно до 4 березня 2011 р оформити заявку на участь та відправити її на поштову адресу оргкомітету або...
Умови участі в конференції iconУкраїна, Київ Кінцевий термін подачі заяв для участі: 15 грудня 2011 року
Умови участі в конференції та публікації тез доповідей: для участі в юридичній науково-практичній Інтернет-конференції необхідно...
Умови участі в конференції iconУмови участі у конференції
Для участі у конференції потрібно до 25 лютого 2012 р надіслати оргкомітету за допомогою електронної пошти пакет таких документів...
Умови участі в конференції iconУмови участі у конференції
Для включення доповіді до програми конференції необхідно не пізніше 28 серпня 2011 р надіслати до оргкомітету
Умови участі в конференції iconУмови участі в конференції!
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вказаним вимогам та тематиці конференції, редагувати та скорочувати...
Умови участі в конференції iconРобочі мови конференції: українська, російська, англійська. Для участі в конференції необхідно
Маємо за честь запросити Вас 05-06 червня 2014 року до участі у роботі III міжнародної науково-практичної конференції: «Облік, звітність...
Умови участі в конференції iconРобочі мови конференції: українська, російська, англійська. Для участі в конференції необхідно
Маємо за честь запросити Вас 05-06 червня 2014 року до участі у роботі III міжнародної науково-практичної конференції: «Облік, звітність...
Умови участі в конференції iconЗразок оформлення заявки на участь у конференції
Організаційний внесок складає 165 грн. (за умови дистанційної участі – 110 грн.)
Умови участі в конференції iconЗразок оформлення заявки на участь у конференції
Організаційний внесок складає 165 грн. (за умови дистанційної участі – 110 грн.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи