Програма фахових вступних випробувань на окр «спеціаліст» та «магістр» icon

Програма фахових вступних випробувань на окр «спеціаліст» та «магістр»
Скачати 117.11 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань на окр «спеціаліст» та «магістр»
Дата16.05.2013
Розмір117.11 Kb.
ТипДокументи


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


Програма

фахових вступних випробувань на ОКР «спеціаліст» та «магістр»

за напрямом „історія”


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

25.02.2013 р. (протокол № 9)


Львів-2013


Стародавній Єгипет: основні етапи розвитку, релігія та культура. Стародавні держави Месопотамії: Шумер та Аккад. Давній Вавилон: держава та культура. Мала Азія, Закавказзя та Східне Середземномор’я в давнину. Іран і Середня Азія в давні часи. Давня Індія: особливості державного, соціального та релігійно-культурного розвитку. Виникнення та розвиток давньокитайської держави. Давні цивілізації Середньої та Південної Америки.

Прадавня історія України: епохи палеоліту, мезоліту та неоліту: ознаки, основні групи пам’яток в Україні. Трипільська культура: проблема походження, основні етапи розвитку, особливості матеріальної й духовної культури в різних районах поширення, історична доля трипільців. Особливості бронзового віку на території України. Особливості ранньозалізного віку на території України. Археологічні культури лісостепової зони. Кочівники степової зони в епоху раннього заліза. Особливості матеріальної й духовної культури кіммерійців, скіфів, сарматів.

Стародавня Греція. Гомерівська Греція. Давньогрецький поліс та особливості його розвитку. Розвиток Афінської демократії у VII−V ст. до н. е. Греція в ІV ст. до н. е. Грецька культура класичного періоду. “Історія” Геродота як історичне джерело. Антична колонізація Північного Причорномор’я. Географія грецьких колоній. Структура античних міст. Матеріальна й духовна культура населення античних міст Північного Причорномор’я. Історичні знання в античну епоху.

Піднесення Македонії. Походи Олександра Македонського. Еллінізм та елліністична культура. Виникнення Риму. Царський період в історії Риму. Республіканський період в історії Риму. Епоха ранньої Імперії: політичний розвиток, соціальний устрій та культура. Пізня Римська імперія: реформи Діоклетіана та Костянтина, християнська церква в Імперії, культура. Падіння Західної Римської імперії. Східна Римська імперія в V – VІ ст.

Ранні слов’яни в першій чверті І тис. н. е. Епоха великого переселення народів. Основні археологічні культури на території України. Археологічні матеріали про розвиток матеріальної і духовної культури у східнослов’янських племен. Проблема етногенезу слов’ян в українській історіографії. Розселення та етнічна історія слов’янських народів. Народоназви слов’янських етносів, їхні етнографічні та локальні культурні групи. Релігійна та конфесійна характеристика слов’янських народів. Основні риси традиційно-побутової культури слов’янських народів.

Західна Європа на рубежі античності та середньовіччя. Франкська держава: етапи розвитку та розпад. Франція за перших Капетінгів. Північна Європа. Епоха вікінгів. Англія та Шотландія до кінця ХІ ст. Утворення Священної Римської імперії. Виникнення середньовічних міст. Церква та культура у V–ХІ ст. Державні утворення на Балканах і в Подунав’ї.

Утворення Київської держави. Слов’яни й варяги. Легендарні перекази про ранню Київську державу. “Повість временних літ”. Київська держава наприкінці Х – у середині ХІІІ ст. Політична влада. Охрещення Русі. Суспільство. Церква й культура. Степові сусіди Русі. Монгольське завоювання. Установлення протекторату ханів Золотої Орди над руськими князями.

Королівство Руське (Галицько-Волинське князівство) у ХІІІ – середині ХІV ст. Данило Галицький. Поділ спадщини Романовичів. Галицько-Волинський літопис. Українська історіографія про князівський період української історії.

Хрестові походи: причини, зміст, наслідки. Розвиток середньовічних міст. Французьке королівство в кінці ХІІІ − першій чверті ХІV ст. Франція в роки Столітньої війни. Завершення політичного об’єднання Франції наприкінці ХV ст. Реформи Генріха ІІ Плантагенета в Англії. Велика Хартія вольностей. Громадянські війни в Англії другої половини ХІІІ ст. Утворення англійського парламенту. Війна Білої й Червоної троянд та її результати. Італійська політика німецьких імператорів. „Золота булла” Карла V і закріплення роздроблення Німеччини. Занепад імперії та спроби реформ наприкінці ХV ст. Італійські міста-держави Північної та Середньої Італії в ХІІІ –ХV ст. Реконкіста: основні етапи, зміст, результати. Церква та її організації в Західній Європі. Посилення папства. Єретичні рухи. Інквізиція. Вплив церкви на середньовічну культуру. Середньовічна історична думка. Рицарська культура. Університети. Раннє Відродження і гуманізм в Італії.

Візантійська імперія у ІХ – ХV ст. Чеське королівство. Гуситський рух у Чехії: ідеологія та суспільство. Утворення об’єднаної Польської держави. Кревська унія. Велике князівство Литовське. Друге Болгарське царство. Сербська держава Неманичів. Виникнення та розвиток Османської імперії: експансія на Балкани. Народи Балкан у складі Османської імперії.

Великі географічні відкриття та зміни в європейському суспільстві. Ідеологія Реформації і початок реформаційного руху. Селянська війна в Німеччині. Реформація в Швейцарії. Реформаційний рух у Франції: релігійні війни, Нантський едикт 1598 р. Генріх ІV Бурбон. Нідерландська революція 1566–1609 рр. Тридцятилітня війна: цілі та етапи. Високе та Пізнє Відродження. Гуманізм. Наука. Історичні знання. Книгодрукування.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Православна церква у взаєминах з язичниками й католиками. Зародження козацтва. Українське суспільство ХVІ ст. Утворення Речі Посполитої. Реформація на теренах України. Берестейські собори 1596 р. та їх наслідки. Козацтво наприкінці ХVІ – у першій половині ХVІІ ст. Українська культура ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Кримське ханство та його вплив на історію України. Московська держава за Івана ІV Грозного.

Англійська революція середини XVII ст.:передумови, головні етапи та їх характеристика. Режим Реставрації та проголошення конституційної монархії в Англії. Французький абсолютизм за Людовіків ХІІІ та ХІV. Німецькі держави та Австрійська імперія в середині та другій половині ХVІІ ст.

Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.: передумови, перебіг, результати. Сучасні наукові оцінки козацької революції. Українські землі в другій половині XVII ст. Боротьба за владу серед козацької верхівки. Поділ Гетьманщини. Запорозька Січ. Гетьман І. Мазепа та його вибір. Розпад Київської митрополії. Культура України в другій половині XVII – на початку XVIII ст. Козацькі літописи як історичне джерело.

Ідеологія Просвітництва. Ідеї Дж. Локка, Вольтера, Ш-Л. Монтеск’є, Ж-Ж. Руссо. Філософія Е. Канта. “Філософія історії”. Вплив Просвітництва на розвиток літератури та мистецтва. Основні тенденції розвитку Франції та Англії у ХVІІІ ст. Політика „освіченого абсолютизму”: Пруссія, імперія Габсбургів, Російська імперія. Брабантська революція та «революція патріотів». Війна за незалежність північноамериканських колоній. Декларація незалежності США.

Українські землі у ХVІІІ ст. Російський централізм й українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. Українські землі в складі Речі Посполитої. Соціальні конфлікти. Поділи Речі Посполитої. Освіта і культура другої половини ХVІІІ ст. Україна в описах іноземців XVII – XVIII ст.

Велика Французька революція: передумови, етапи, результати. Франція в роки Консульства та Першої імперії. Країни Європи у війні з наполеонівською Францією. Віденський конгрес 1814–1815 рр. та його рішення. Романтизм. Виникнення ідеологій лібералізму, консерватизму, соціалізму та націоналізму. Початок Вікторіанської епохи в Англії. Чартизм. Революція 1830 р. у Франції. Європейські революції 1848–1849 рр. Об’єднання Італії. Утворення Німецької імперії. Австро-угорська угода 1867 р. “Великі реформи” 60–70–х роках ХІХ ст. в Росії. Національно–визвольні рухи балканських слов’ян: 70–ті рр. ХІХ ст. Громадянська війна та Реконструкція у США. Основні здобутки європейської науки і художньої культури. Розвиток історичної науки в ХІХ – на початку ХХ ст.

Інкорпорація українських земель до складу Російської та Австрійської імперій. Імперські реформи. Українське суспільство. Процеси індустріалізації. Етнонаціональні процеси. Національне питання та національні рухи. Формування сучасної української нації: від культурництва до створення політичних партій. Український політичний рух зламу ХІХ–ХХ ст. на Наддніпрянщині та в Галичині. Розвиток української культури у ХІХ – на початку ХХ ст.

Міжнародні відносини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Виникнення військово-політичних блоків: Троїстий союз та Антанта. Політична криза на Балканах. Перша світова війна: причини, основні етапи, результати. Україна в роки Першої світової війни.

Революція 1917 р. та громадянська війна в Росії. Українська революція 1917 р.: діяльність Центральної Ради. Українська Держава гетьмана П. Скоропадського. УНР за часів Директорії. ЗУНР: утворення, організація держави, зовнішня політика. Військово-політичне протистояння в Україні (1919 – 1920 рр.). Утвердження більшовицького режиму. Сучасна українська історіографія про революційні події 1917–1921 рр.

Паризька мирна конференція. Версальсько-Вашингтонська система мирних договорів. Утворення незалежних держав у Центрально-Східній Європі. Основні тенденції соціально-економічного розвитку країн Заходу. Суспільно-політичні рухи і напрями у західному світі: консерватизм, лібералізм, соціалізм, нацизм, фашизм. Політика лейбористських урядів у Великій Британії. Прихід фашистів до влади в Італії. Встановлення нацистської диктатури в Німеччині. Уряд Народного фронту у Франції та його політика. Громадянська війна в Іспанії (1936–1939 рр.). “Новий курс” Ф. Рузвельта і його результати. Сталінська “революція зверху”: Радянський Союз у 30ـті роки. Міжнародні відносини. Нові явища і тенденції в розвитку культури. Історична наука в першій половині ХХ ст.

Територія і населення України у міжвоєнні десятиліття. Українська СРР у 1921–1928 рр.: нова економічна політика, входження Радянської України до складу СРСР, політика коренізації, національно-культурне відродження. Радянська Україна в період сталінської модернізації: індустріалізація, перші п’ятирічки, колективізація, голодомор 1932–1933 рр. Утвердження комуністичного тоталітарного режиму: встановлення монополії більшовицької партії на владу, антиукраїнське спрямування масових політичних репресій, культурні процеси. Сучасна історіографія про радянську Україну 1920-х – 1930-х рр.

Західноукраїнські землі в 1920-х – 1930-х рр. Східна Галичина і Західна Волинь у складі Польщі. Політика польської влади. Діяльність українських політичних партій. Культура. Греко-католицька церква. А. Шептицький. Становище українців у складі Румунії: політика румунізації, діяльність українських політичних партій. Українські землі у складі Чехословаччини: політика уряду, течії в українському середовищі. Проголошення незалежної Карпатської України. Окупація Закарпаття Угорщиною.

Друга світова війна: причини, учасники, основні події. Пакт Молотова-Ріббентропа й українські землі. Радянизація Західної України. Радянсько-німецька війна: бойові дії на території України. Німецький окупаційний режим. Рух Опору на українських землях. ОУН і УПА в боротьбі за самостійну Україну. Радянський підпільний та партизанський рух. Визволення України від нацистських окупантів. Підсумки Другої світової війни: гуманітарні, політичні, матеріальні. Сучасна українська історіографія Другої світової війни.

Світ після Другої світової війни. Загострення протистояння між СРСР і країнами Заходу на чолі зі США. Початок холодної війни. Німецьке питання. Утворення військово-політичних блоків. Крах колоніальної системи. Інтеграційні процеси в Західній Європи. Неоконсерватизм та неолібералізм. Консервативні та християнсько-демократичні партії Західної Європи. Діяльність соціалістичних і соціал-демократичних партій. Комуністичний рух. Неофашизм та ультраправі рухи. Правий і лівий тероризм. Екологічний рух. Молодіжний рух. Фемінізм. Основні тенденції соціально-економічного розвитку країн Заходу. Основні тенденції політичного розвитку США, країн Західної Європи та Латинської Америки. Досягнення західної освіти, науки, художньої культури. Історична наука в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Україна в 1945–1985 роках: основні тенденції політичного та економічного розвитку. Демографічні та етносоціальні процеси. Український дисидентський та правозахисний рух. Здобутки і втрати української культури.

Наростання системних кризових ознак в СРСР. „Перебудова” в Радянському Союзі й Україна. Розпад СРСР. Здобуття Україною незалежності. Демократичні революції в країнах Центрально–Східної Європи (кінець 80-х – початок 90-х рр.). Розпад СФРЮ і утворення на її території нових держав. Міжнародні відносини на зламі ХХ – ХХІ ст. Маастрихтські угоди 1992 р. й утворення Європейського Союзу. Розбудова ЄС наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст. Регіональні конфлікти. Глобальні соціально-економічні проблеми сучасності.

Державотворчі процеси в Україні. Конституція України 1996 р. Президентські вибори 2004 р. Парламентські вибори 2006 та 2007 р. Президентські вибори 2010 р. і сучасний політичний процес. Зовнішня політика: Україна в трикутнику „Росія – ЄС – США”. Проблеми української економіки та пошук шляхів їх розв’язання. Україна й виклики світової економічної кризи. Міжнаціональні взаємини. Демографічні процеси. Релігійне життя. Масова й елітарна культура. Традиційно-побутова культура українців. Історико-етнографічне районування України. Етнографічні групи українського народу. Українська діаспора і зарубіжні українці.

Історична наука в сучасній Україні: здобутки і проблеми.

Історичне джерелознавство. Поняття історичного джерела. Класифікація історичних джерел. Писемні джерела. Загальна характеристика речових джерел. Спеціальні історичні дисципліни в системі сучасної історичної науки. Дипломатика. Палеографія. Філінографія. Хронологія. Сфрагістика. Нумізматика. Геральдика. Генеалогія. Історія архівної справи в Україні. Теорія та методика архівної справи.


Рекомендована література

 • Архівознавство / За редакцією Я. Калакури та І.. Матяш. Вид. 2-е. Київ, 2002.

 • Балух В. О., Коцур В. П. Історія стародавнього Риму. Курс лекцій. Чернівці, 2005.

 • Балух В. О., Макар Ю. І. Історія стародавньої Греції. Курс лекцій. Чернівці, 2005.

 • Винокур І. С., Телєгін Д. Я. Археологія України. Тернопіль, 2004.

 • Войтович Л.В., Целуйко О.П. Спеціальні історичні дисципліни. Зошит 2. Генеалогія. Львів, 2008.

 • Голубко В., Качараба С., Середяк А. Історичне краєзнавство. Навчальний посібник. Ч.1., Львів. 2006.

 • Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. 2-ге вид. Київ, 2000.

 • Давня історія України: В 3-х т. Київ, 1997-1998.

 • Дейвіс Н. Європа. Історія. Київ, 2000.

 • Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 р. до наших днів. Київ, 1995.

 • Залізняк Л. Л. Первісна історія України. Київ, 1999.

 • Зашкільняк Л.О. Сучасна світова історіографія. Львів, 2007.

 • Зашкільняк Л.О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Львів, 2002.

 • Заяць А.Є. Спеціальні історичні дисципліни. Зошит 1, Археографія. Львів, 2010.

 • Етнографія України. Навчальний посібник / За редакцією проф. С. А. Макарчука. 2-е вид. Львів, 2004.

 • Іваницька О. П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918–1945): Навч. посібник. Київ, 2001.

 • Іваницька О. П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945–2002): Навч. посібник. Вінниця, 2002.

 • Історія Візантії. Вступ до візантиністики. Навч. посібник. Біла Церква, 2011.

 • Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.). Курс лекцій / За ред. В. І. Ярового. Київ, 2001.

 • Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики (ХХ – початок ХХІ ст.): Навч. посібник. Київ, 2006.

 • Історія Центрально-Східної Європи. Посібник / За ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2001.

 • Історія України: Посібник для вузів / За ред. Ю. Зайцева. Львів, 1996.

 • Козицький А. Новітня історія країн Азії та Африки. 1918–1999. Курс лекцій. Львів, 2000.

 • Кондратюк К.К. Новітня історія України. 1914-1945 рр. Львів, 2008.

 • Кондратюк К.К., Сухий О.М. Сучасна національна історіографія новітньої історії України (1914-2009 рр.). Львів, 2010.

 • Крижановська О. О., Крижановський О. П. Історія середніх віків. Курс лекцій. Київ, 2004. Крижановський О. П. Історія стародавнього Сходу. Курс лекцій. Київ, 2002.

 • Макарчук С.А. Етнічна історія України. Київ, 2008.

 • Мицик Л., Кузьменко Ю. Новітня історія країн Європи та Америки (1918–2007): Навч. посібник. Київ, 2008.

 • Народы мира. Историко-энографический справочник. Москва, 1988.

 • Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки. 1918-1945 рр. Навчальний посібник / за ред. М. М. Швагуляка. Львів, 2005.

 • Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 р. – початок ХХІ ст.). Навчальний посібник / за ред. М. М. Швагуляка. Львів, 2011.

 • Орлова Т.В. Історія сучасного світу: Навч. посібник. Київ, 2006.

 • Полещук Т. Історія Росії ХІХ – початку ХХ ст.: Навч. посібник. Львів, 2008.

 • Тиводар М. Етнологія. Навчальний посібник. Львів, 2004.

 • Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний довідник / За ред. І.Підкови та Р.Шуста. Львів, 2008.

 • Спеціальні історичні дисципліни. Довідник. Київ, 2008.

 • Українці: історико-етнографічна монографія: У 2-х кн.. Опішся, 1999.

 • Шуст Р.М. Нумізматика. Історія грошового обігу і монетної справи в Україні. Київ, 2008.

 • Щодра О.М. Спеціальні історичні дисципліни. Зошит 3. Історична географія. Львів, 2006.

 • Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. 2-ге вид., перероблене та розшир. Київ, 2005.

 • Medium aevum: Середні віки / за ред. Л. В. Войновича. Підручник для історичних спеціальностей ВУЗів. Львів, 2010.Схожі:

Програма фахових вступних випробувань на окр «спеціаліст» та «магістр» iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
Програма фахових вступних випробувань на окр «спеціаліст» та «магістр» iconЗатверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Економіка підприємства», проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисциплін...
Програма фахових вступних випробувань на окр «спеціаліст» та «магістр» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра класичної філології програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»»/«Спеціаліст» зі спеціальності «Латинська,
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Програма фахових вступних випробувань на окр «спеціаліст» та «магістр» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра класичної філології програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»»/«Спеціаліст» зі спеціальності «Латинська,
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Програма фахових вступних випробувань на окр «спеціаліст» та «магістр» iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з іспанської мови....
Програма фахових вступних випробувань на окр «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахових вступних випробувань на окр «магістр»
Дз «південноукраїнський національний педагогічний університет імені к. Д. Ушинського»
Програма фахових вступних випробувань на окр «спеціаліст» та «магістр» iconРозклад вступних фахових випробувань за окр «магістр» в Інституті торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму денне та заочне відділення
Розклад вступних фахових випробувань за окр «магістр» в Інституті торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму
Програма фахових вступних випробувань на окр «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет
«Політологія» 04. 03. 00) (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та «магістр»)
Програма фахових вступних випробувань на окр «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма фахових вступних випробувань на окр «спеціаліст» та «магістр» iconПрограма фахових вступних випробувань на окр «спеціаліст» та «магістр»
Мала Азія, Закавказзя та Східне Середземномор’я в давнину. Іран і Середня Азія в давні часи. Давня Індія: особливості державного,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи