Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України» icon

Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України»
Скачати 126.08 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України»
Дата16.05.2013
Розмір126.08 Kb.
ТипПрограма

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

25.02.2013 р. (протокол № 9)


юридичний факультет


ПРОГРАМА

фахового вступного випробовування

для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр


з навчальної дисципліни

«Кримінальне процесуальне право України»


Затверджено

на засіданні Вченої ради юридичного факультету

(протокол № 23 від « 13 » лютого 2013 р.)


Голова Вченої ради _____________проф. А.М. Бойко


Львів - 2013

^ Тема 1: Завдання, система кримінального провадження та його засади.

Нове кримінально-процесуальне законодавство України та завдання кримінального провадження. Система кримінального провадження та основні кримінально-процесуальні поняття. КПК України та інші джерела кримінально-процесуального права.

Засади кримінального провадження: верховенство права; законність, рівність перед судом, повага до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканість, недоторканість житла чи іншого володіння особи, таємниця спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканість права власності, презумпція невинуватості та забезпечення невинуватості та забезпечення доведеності вини, свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких членів сім'ї, заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності а саме правопорушення, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів перед судом їх переконливості, безпосередність дослідження показань, речей і документів, Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, публічність, диспозитивність, гласність і відкритість судового провадження та його повне забезпечення технічними засобами, розумні строки, мова, якою здійснюється кримінальне провадження.

^ Тема 2. Суб’єкти кримінального провадження. Їх процесуальний статус.

Сторони провадження та інші його учасники. Класифікація учасників.

Державні органи і посадові особи, які здійснюють кримінальне провадження: суд, суддя, слідчий суддя, прокурор (державний обвинувач), слідчий керівник органу досудового розслідування, службова особа відповідальна за перебування затриманих їх процесуальний статус.

Учасники кримінального провадження, які мають свій власний інтерес у ньому або його представляють. Інші учасники кримінального провадження: заявник свідок, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, заставодавець та інші.

Кримінально-процесуальний інститут відводів. Обставини, які виключають участь у кримінальному провадженні і є підставами для відводів судді, слідчого судді, присяжного, прокурора, слідчого, представника, спеціаліста, перекладача, експерта, судового засідання. Підстави для відводу захисника, представника потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача.

^ Тема 3. Докази і доказування у кримінальному провадженні

Предмет доказування у кримінальному провадженні та його структура. Межі доказування. Поняття, властивості та класифікація доказів, джерела доказів. Належність і допустимість доказів. Визнання доказів недопустимими. Збирання доказів. Перевірка доказів. Оцінка доказів. Презумпції та преюдиції у доказуванні. Суб’єкти доказування, їх класифікація. Обов’язок доказування.

Характеристика доказів та їхніх джерел. Поняття і види показань осіб. Показання з чужих слів. Висновок експерта. Поняття, структура, зміст і види висновку експерта. Особливості оцінки висновку експерта. Речові докази: поняття, види, процесуальне закріплення. Документи. Поняття і види документів. Вимоги, яким має відповідати документ як доказ у кримінальному провадженні.

.

Тема 4: Заходи забезпечення кримінального провадження

^ 1. Заходи забезпечення кримінального провадження. Види заходів забезпечення кримінального провадження. Підстави, мета та загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Виклик слідчим (прокурором), судовий виклик та привід як заходи забезпечення кримінального провадження: порядок їх здійснення і застосування в кримінальному провадженні. Накладення грошового стягнення. Тимчасове вилучення документів, що посвідчують спеціальне право, і тимчасове обмеження в користуванні таким правом. Відсторонення від посади. Тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасово вилучене майно: види та підстави вилучення. Накладення арешту на майно: підстави та порядок. Затримання підозрюваного з метою приводу.

^ 2. Запобіжні заходи. Поняття, види та значення запобіжних заходів. Мета та підстави застосування запобіжних заходів. Обставини, які враховуються при обранні запобіжних заходів. Загальні і спеціальні запобіжні заходи. Особливості застосування запобіжних заходів до неповнолітніх. Запобіжні заходи, які застосовуються до осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів медичного характеру. Особисте зобов’язання. Обов’язки, що покладаються на підозрюваного, обвинуваченого у зв’язку з застосуванням запобіжного заходу. Особиста порука. Наслідки невиконання обов’язків по поруці. Домашній арешт. Строк домашнього арешту та його продовження. Порядок застосування електронних засобів контролю. Застава: суть та підстави застосування. Межі розміру застави. Внесення застави. Обставини, які виключають можливість застосування застави. Тримання під вартою, як винятковий запобіжний захід.

^ Тема 5. Досудове розслідування кримінальних правопорушень

1. Загальні положення досудового розслідування кримінальних правопорушень. Слідчі дії. Суть і завдання стадії досудового розслідування. Початок досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань. Форми досудового розслідування. Порядок, строки та суб’єкти здійснення досудового слідства. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

Поняття та система слідчих дій. Класифікація слідчих дій. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії. Загальні процесуальні умови проведення слідчих дій. Поняття, види та процесуальний порядок проведення допиту. Поняття, види та процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. Поняття та процесуальний порядок проведення слідчого експерименту. Поняття, види та процесуальний порядок проведення слідчого огляду. Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією.

Поняття та система негласних слідчих (розшукових) дій. Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій. Загальні процесуальні умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Порядок отримання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.. Втручання у приватне спілкування: поняття та види. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій: обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, спостереження за особою, річчю або місцем, контроль за вчиненням злочину та інші.

^ 2. Повідомлення про підозру. Форми закінчення досудового розслідування. Повідомлення про підозру: поняття, підстави та порядок. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження як одна з форм закінчення досудового розслідування. Підстави для закриття кримінального провадження. Процесуальний порядок закриття кримінального провадження. Клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності: підстави, умови, порядок.

Відкриття матеріалів іншій стороні. Поняття і значення обвинувального акту. Структура обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту. Реєстр матеріалів досудового розслідування. Клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

^ 3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого прокурора під час досудового розслідування. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Суб’єкти та строки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим та порядок їх оскарження. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора.

Тема 6: Судове провадження у суді першої інстанції

^ 1. Підготовче провадження. Загальні положення проведення судового розгляду. Суть та завдання підготовчого провадження. Контрольна функція суду в стадії підготовчого провадження. Порядок проведення підготовчого судового засідання та рішення, що приймаються за його результатами.

Загальні правила і порядок проведення судового розгляду справи по суті. Склад суду та правила про його незмінність. Безперервність судового розгляду. Підстави і порядок застосування, зміни заходів забезпечення кримінального провадження. Дистанційний судовий розгляд: підстави, умови і порядок застосування. Межі судового розгляду. Сторони судового розгляду та особливості участі в розгляді справи потерпілого.

^ 2. Судовий розгляд. Постановлення судового рішення. Структура судового слідства. Визначення порядку дослідження доказів судом. Система судово-слідчих дій. Особливості дослідження документів. Порядок постановлення і види рішень суду. Ухвали суду: коло, зміст, підстави винесення. Види вироків суду, підстави їх ухвалення. Відмінності змісту виправдувального і обвинувального вироку.

Тема 7. Судове провадження з перегляду судових рішень

^ 1. Провадження в суді апеляційної інстанції та касаційної інстанції. Судові рішення, що можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Строки апеляційного оскарження. Порядок апеляційного оскарження. Підготовка до апеляційного розгляду. Обсяг та межі перегляду судових рішень апеляційним судом. Порядок апеляційного розгляду. Порядок перевірки ухвал слідчого судді. Недопустимість погіршення становища обвинуваченого в апеляційному провадженні.

Судові рішення, що можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Порядок і строки касаційного оскарження. Відкриття касаційного провадження. Підготовка до касаційного розгляду. Порядок касаційного розгляду. Судові рішення суду касаційної інстанції.

^ 2. Провадження за нововиявленими обставинами. Перегляд судового рішення Верховним Судом України. Суть, завдання та значення провадження за нововиявленими обставинами. Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Суб'єкти права подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Строки і порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами. Строки та порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Підстави та порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України.

^ Тема 8: Особливі порядки кримінального провадження.

Кримінальне провадження на підставі угод. Види угод. Ініціювання та укладення угоди. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Поняття та процедура кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру.

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Порядок здійснення досудового розслідування та судовий розгляд кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

Тема 9: Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

^ 1. Загальні положення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Міжнародна правова допомога. Перейняття кримінального переслідування. Значення та обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Законодавство про міжнародне співробітництво та засада взаємності. Порядок взаємовідносин між державами з питань кримінального провадження. Особливості оцінки доказів отриманих в порядку міжнародного співробітництва.

Обсяг процесуальних дій, що виконуються в порядку надання міжнародної правової допомоги. Форма, зміст і додатки міжнародного доручення (запиту) про проведення процесуальних дій у порядку міжнародної правової допомоги. Порядок розгляду і виконання запиту іноземного органу про міжнародну правову допомогу на території України.

^ 2. Видача осіб. Визнання і виконання судових рішень в порядку міжнародного співробітництва. Умови направлення та порядок підготовки запиту про видачу особи Україні. Форма та зміст клопотання про видачу особи. Екстрадиційне провадження в Україні щодо запиту іноземного органу про видачу особи. Тимчасова та спрощена видача. Особливості застосування запобіжних заходів до особи, що підлягає видачі. Межі притягнення виданої особи до кримінальної відповідальності. Напрямки міжнародного співробітництва щодо визнання і виконання судових рішень у кримінальних справах. Умови і підстави передачі судового рішення для виконання.

^

Рекомендована література


Нормативно-правові акти

 1. Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (1959). Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року і Додатковий протокол до неї 1978 року. // Міжнародні договори України про правову допомогу: Офіційне видання. - Ужгород: ІВА, 2000. - 560 с.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04 2012 року. – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012 р.

 3. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 53. – с. 793.

 4. Закон України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 05 липня 2012р. - [електронний ресурс] // www.rada.kiev.ua

 5. Закон України „Про безоплатну правову допомогу” від 02 червня 2011 року . - [електронний ресурс] // www.rada.kiev.ua

 6. Закон України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” від 23 лютого 2006р. // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 30. – Ст. 260.

 7. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. Затверджене наказом Генерального прокурора України № 69 від 17.08.2012р.

 8. Положення про порядок застосування електронних засобів контролю. Затверджене наказом Міністра внутрішніх справ України № 696 від 09.08.2012 (зареєстроване Міністерством юстиції України за № 1503/21815 від 5 вересня 2012 р.).

 9. Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затверджена спільним Наказом Генеральної Прокуратури України, Державної податкової адміністрації України, Верховного Суду України, Міністерства Внутрішніх Справ України, Служби Безпеки України, Державної Судової Адміністрації України від 27 серпня 2010 року N 51/401/649/471/23/125.

 10. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. Затверджена спільним Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України №№ 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16 листопада 2012 року.

 11. Положення про порядок короткочасного затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину від 13 липня 1976р. //Відомості Верховної Ради СРСР, 1977, N1,ст.2.

 12. Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства. Затверджено спільним наказом від 29 червня 1999 року № 34\5\22\103\512\326\73.


Судова практика:


 1. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1446/0/4-12 від 05.10.2012 року „Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 2. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 1735/0/4-12 від 26.11.2012 „Про деякі питання застосування розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 3. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10-1717/0/4-12 від 21.11.2012 „Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 4. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1679/0/4-12 від 15.11.2012 „Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 5. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 1640/0/4-12 від 09.11.2012 „Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 6. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1430/0/4-12 від 03.10.2012 „Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua


Базова


 1. Вапнярчук В. В. Кримінальний процес України ( В схемах і таблицях): Навч. посібник.- Харків: СПД ФО Вапнярчук, 2004.- 212с.

 2. Коваленко Є. Г., Маляренко В. Т. Кримінальний процес України: Підручник. - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 712 с.

 3. Король В.В. Кримінальний процес України. Частина ІІ: Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Плай, Гостинець, 2005

 4. Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. — Х. : Право, 2010. — 608 с.

 5. Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. - X.: ТОВ «Одіссей», 2009. - 816 с

 6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила – К.:”Юстиніан”, 2012 – 1224с.

 7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. : за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012.

 8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка .- К.: «Форум» 2003. -538с. (2-ге вид. -2004, 3-те вид. 2005; 4-те вид. 2006р.).

 9. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник.-К.: Істина, 2005.- 456с.

 10. Ляш А.О. Кримінальний процес. Загальна частина: навчальний посібник для дистанційного навчання. – К., 2006

 11. Ляш А.О. Кримінальний процес. Особлива частина: навчальний посібник для дистанційного навчання. – К., 2006

 12. Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу в контексті європейських стандартів. – К. :Юрінком Інтер, 2005. – 512с.

 13. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. Підручник для юр. вузів. - К.: Либідь, 1999. – 536с.

 14. Назаров В. В., Омельяненко Г. М. Кримінальний процес України. Вид.2-ге.-К.: Атіка, 2007- 584с.Схожі:

Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України» iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне процесуальне право України»
Правосуддя як гарантія зміцнення законності, вдосконалення законодавства з метою охорони прав, свобод і законних інтересів особи....
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України» iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Трудове право України»
Відносини, що тісно пов'язані з трудовими відносинами найму, як складова предмета трудового права
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України» iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України»
Цивільне право як галузь приватного права. Предмет цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання. Принципи цивільного права....
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України» iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина»
Свобода договору та її межі. Консенсуальні і реальні договори. Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні договори....
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України» iconМетодика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
Бм =середній бал додатка до диплома + оцінка фахового вступного випробування + оцінка вступного екзамену з ін мови + оцінка бакалавр...
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України» iconПрограма проведення вступних випробувань за напрямом підготовки „дизайн освітньо-кваліфікаційні рівні 02020701 «спеціаліст», 02020701 «магістр»
Мета вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів (окр) «спеціаліст», «магістр» – це визначення фактичної...
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма фахового вступного випробування для вступників за спеціальністю «Українська мова та література» освітньо-кваліфікаційних...
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України» iconПрограма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів
Програма усного екзамену для вступників спеціальності «історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст»...
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України» iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Програма вступного випробування з соціології для вступників спеціальності “Соціологія” освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст”,...
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України» iconПрограма вступного фахового випробування Інститут управління та економіки освіти с пеціальніст ь: “Менеджмент організацій”
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут управління та економіки освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи