Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина» icon

Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина»
Скачати 379.09 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина»
Сторінка1/3
Дата16.05.2013
Розмір379.09 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

25.02.2013 р. (протокол № 9)


юридичний факультет


ПРОГРАМА

фахового вступного випробовування

для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр


з навчальної дисципліни

«Цивільне право України – особлива частина»


Затверджено

на засіданні Вченої ради юридичного факультету

(протокол № 23 від « 13 » лютого 2013 р.)


Голова Вченої ради _____________проф. А.М. Бойко


Львів – 2013


РОЗДІЛ 1

^ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Тема 1. Загальна характеристика договорів у цивільному праві.

Поняття договору в цивільному праві. Співвідношення між поняттями „договір”, „правочин”, „домовленість”, „контракт”. Свобода договору та її межі. Консенсуальні і реальні договори. Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні договори. Попередній договір. Змішаний договір. Публічний договір. Договір приєднання. Договір на користь третьої особи.

Зміст договору. Істотні умови договору. Предмет договору. Ціна в договорі. Строк договору.

Типові і примірні договори.


^ Тема 2. Укладення, зміна і розірвання договору.

Поняття та стадії укладення договору. Пропозиція укласти договір (оферта), вимоги до неї. Публічна оферта. Правове значення реклами та інших пропозицій, адресованих невизначеному колу осіб. Прийняття пропозиції (акцепт). Момент укладення договору. Місце укладення договору. Форма договору.

Підстави для зміни і розірвання договору. Правові наслідки зміни і розірвання договору. Співвідношення між поняттями „розірвання договору” і „відмова від договору”.


РОЗДІЛ 2

^ ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАННЯ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ


Тема 3. Договір купівлі-продажу: загальні положення.

Поняття та ознаки договору купівлі-продажу, його значення в сучасних умовах, сфера застосування та джерела правового регулювання. Сторони в договорі купівлі-продажу. Право продажу речі. Форма договору купівлі-продажу.

Зміст договору купівлі-продажу. Предмет договору. Кількість, асортимент, комплектність, якість товару, тара і упаковка. Комплект товару. Ціна в договорі купівлі-продажу.

Права та обов’язки покупця і продавця у разі пред’явлення третьою особою позову про витребування купленого товару.

Права та обов’язки продавця. Правові наслідки порушення продавцем своїх зобов’язань. Гарантії якості товару. Гарантійний строк і строк придатності. Правові наслідки продажу товару неналежної якості.

Права та обов’язки покупця. Правові наслідки порушення покупцем своїх зобов’язань.


^ Тема 4. Окремі різновиди договору купівлі-продажу.

Договір роздрібної купівлі-продажу: поняття, особливості, сфера застосування та джерела правового регулювання. Сторони в договорі. Порядок укладення і форма договору роздрібної купівлі-продажу. Права покупця за договором, їх зміст та захист.

Договір поставки: поняття, особливості, сфера застосування та джерела правового регулювання. Сторони в договорі. Зміст договору поставки. Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за договором поставки. Поставки продукції для задоволення пріоритетних державних потреб.

Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

Договір міни (бартеру).


^ Тема 5. Договір дарування.

Договір дарування: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони в договорі. Предмет договору дарування. Форма договору. Обов’язки дарувальника. Відмова від договору дарування. Розірвання договору дарування.

Пожертва як різновид дарування


^ Тема 6. Договори ренти і довічного утримання (догляду).

Договір ренти: поняття, ознаки. Сторони в договорі ренти. Форма договору. Зміст договору ренти. Передання майна під виплату ренти. Форма і розмір ренти, строк її виплати. Забезпечення виплати ренти. Припинення договору ренти.

Договір довічного утримання: поняття, ознаки. Сторони у договорі. Форма договору довічного утримання (догляду). Зміст договору. Обов’язки набувача за договором. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду). Припинення договору довічного утримання (догляду).


РОЗДІЛ 3

^ ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАННЯ МАЙНА У КОРИСТУВАННЯ


Тема 7. Договір найму (оренди): загальні положення.

Договір найму (оренди): поняття, ознаки, сфера застосування та джерела правового регулювання. Сторони в договорі. Форма договору найму (оренди).

Предмет договору найму (оренди). Плата за користування майном. Строк договору найму (оренди). Пролонгація договору.

Права і обов’язки сторін за договором найму (оренди). Ремонт орендованої речі. Правові наслідки поліпшень орендованого майна.

Припинення договору найму (оренди).


^ Тема 8. Окремі різновиди договору найму (оренди).

Договір прокату: поняття, сфера застосування, джерела правового регулювання. Сторони в договорі. Предмет прокату. Особливості договору прокату.

Договір оренди земельної ділянки: поняття, джерела правового регулювання. Сторони в договорі. Форма договору. Зміст договору оренди земельної ділянки.

Договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди.

Договір найму (оренди) транспортного засобу.

Договір фінансового лізингу: поняття, джерела правового регулювання, сфера застосування. Сторони у договорі. Форма договору фінансового лізингу. Зміст договору. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору фінансового лізингу.


^ Тема 9. Договір найму (оренди) житла.

Найм (оренда) житла як форма реалізації конституційного права на житло. Види найму житла, їх особливості та джерела правового регулювання.

Договір найму житла: поняття, ознаки. Сторони у договорі. Укладення договору найму житла кількома наймачами. Особи, які постійно проживають з наймачем, порядок їх вселення і правовий статус. Тимчасові мешканці.

Предмет договору найму житла. Плата за користування житлом. Строк договору найму житла.

Права та обов’язки сторін. Припинення договору найму житла.


^ Тема 10. Договір позички.

Договір позички: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони у договорі. Форма договору позички. Права та обов’язки сторін за договором. Припинення договору позички.


РОЗДІЛ 4

^ ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ


Тема 11. Договір підряду: загальні положення.

Договір підряду: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового регулювання. Сторони в договорі підряду. Система генерального підряду. Предмет договору підряду. Ціна в договорі підряду. Кошторис. Права та обов’язки сторін за договором підряду. Ризики підрядника. Правові наслідки порушення зобов’язань за договором підряду.


^ Тема 12. Окремі різновиди договору підряду.

Договір побутового підряду: поняття, сфера застосування, джерела правового регулювання. Сторони у договорі. Форма договору побутового підряду. Права замовника за договором. Правові наслідки нез’явлення замовника за одержанням результату роботи.

Договір будівельного підряду: поняття, сфера застосування, джерела правового регулювання. Сторони у договорі. Укладення договору будівельного підряду. Зміст договору будівельного підряду. Права і обов’язки сторін. Порядок передання та прийняття виконаних робіт. Відповідальність сторін за договором.

Договір підряду на проектні та пошукові роботи.


РОЗДІЛ 5

^ ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ


Тема 13. Договір перевезення.

Загальна характеристика договорів про надання послуг.

Поняття та види перевезень, джерела їх правового регулювання.

Договір перевезення вантажу: поняття, ознаки. Сторони в договорі. Укладення договору. Перевізні документи. Довгострокові договори. Права та обов’язки сторін за договором. Відповідальність за порушення умов договору перевезення вантажу.

Договір перевезення пасажира і багажу: поняття, ознаки. Сторони у договорі. Укладення договору. Проїзні документи. Відмінності між поняттями „ручна поклажа”, „багаж”, „вантажобагаж”. Відповідальність сторін за договором перевезення пасажира і багажу.


^ Тема 14. Договір транспортного експедирування.

Договір транспортного експедирування: поняття, ознаки, джерела правового регулювання. Сторони у договорі. Форма договору. Зміст договору транспортного експедирування. Права і обов’язки сторін за договором. Відповідальність сторін.


^ Тема 15. Договір зберігання: загальні положення.

Зберігання та підстави його виникнення. Договір зберігання: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового регулювання. Сторони в договорі зберігання. Професійний зберігач. Форма договору зберігання. Зміст договору зберігання. Права та обов’язки сторін, порядок їх виконання. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) чи пошкодження речі. Особливості відповідальності професійного зберігача.


^ Тема 16. Окремі різновиди договору зберігання.

Зберігання на товарному складі, джерела його правового регулювання. Поняття договору складського зберігання. Сторони в договорі. Укладення договору складського зберігання. Складські документи, їх види. Огляд товару. Передання прав на товар. Видача товару зі складу.

Зберігання речей в ломбарді. Зберігання цінностей в банку. Зберігання речей в камерах схову. Зберігання речей в гардеробі. Зберігання речей у готелі. Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр). Зберігання автотранспортних засобів. Договір охорони.


^ Тема 17. Договір страхування.

Страхування як цивільно-правовий інститут. Поняття страхування та джерела його правового регулювання. Види і форми страхування. Страховик, страхувальник, застрахована особа, вигодонабувач.

Договір страхування: поняття, ознаки. Форма договору. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат). Зміст договору страхування. Права і обов’язки сторін за договором страхування. Відмова від здійснення страхової виплати. Припинення договору страхування. Недійсність договору страхування.


^ Тема 18. Договір доручення.

Договір доручення: поняття, ознаки, сфера застосування. Співвідношення між поняттями „доручення” і „довіреність”. Сторони у договорі. Зміст договору доручення. Права та обов’язки сторін, їх зміст та порядок виконання. Припинення договору доручення.


^ Тема 19. Договір комісії.

Договір комісії: поняття, ознаки, сфера застосування. Договір комісії і суміжні договори (договір доручення, договір консигнації, агентський договір). Сторони у договорі. Зміст договору комісії. Права та обов’язки сторін, їх зміст та порядок виконання. Припинення договору комісії.


^ Тема 20. Договір управління майном.

Поняття та ознаки договору управління майном. Джерела правового регулювання. Сторони у договорі. Форма договору. Зміст договору управління майном. Права та обов’язки сторін за договором. Припинення договору управління майном.


^ Тема 21. Договір позики. Кредитний договір.

Поняття та правова природа договору позики. Сторони у договорі. Зміст договору позики. Оспорювання позики.

Поняття кредиту, співвідношення позики та кредиту. Комерційний кредит. Поняття, правова природа та види кредитних договорів. Кредитодавець та позичальник як сторони кредитного договору. Кредитні посередники. Особливості правового статусу інших учасників кредитної операції. Порядок укладення та форма кредитного договору. Особливості укладення договору споживчого кредиту. Право на відмову від кредитного договору.

Зміст кредитного договору. Національна, іноземна валюти та банківські метали як предмет кредитного договору. Види строків в кредитних зобов’язаннях. Види відсоткових ставок та порядок визначення плати за кредитні послуги. Правомірна зміна відсоткової ставки.

Види забезпечення виконання кредитних зобов’язань. Іпотечне кредитування в Україні: історія та перспективи розвитку.

Відповідальність сторін за кредитним договором.


^ Тема 22. Договір банківського рахунка. Договір банківського вкладу

Поняття та види рахунків. Поняття та правова природа договору банківського рахунка. Сторони договірних зобов’язань по відкриттю та обслуговуванню рахунків. Порядок відкриття рахунка та укладення договору банківського рахунка. Підстави для відмови банком.

Зміст договору банківського рахунка. Операції за рахунком, що виконуються банком. Правова природа безготівкових коштів. Проценти за користування грошовими коштами, які знаходяться на рахунку клієнта. Кредитування рахунка. Поняття овердрафта.

Підстави та черговість списання грошових коштів з рахунка. Обмеження права розпорядження рахунком. Розірвання договору банківського рахунка. Відмова клієнта в односторонньому порядку. Відповідальність сторін за договором банківського рахунка. Банківська таємниця.

Поняття та види договорів банківського вкладу (депозиту). Сторони договору банківського вкладу (депозиту). Особливості правового статусу малолітніх та неповнолітніх осіб як вкладників. Порядок укладення та форма договору банківського вкладу. Ощадні сертифікати.

Зміст договору банківського вкладу. Право банку на зміну відсоткової ставки. Зміна та розірвання договору банківського вкладу. Відповідальність банку.


^ Тема 23. Договір факторингу

Поняття та правова природа договору факторингу, його співвідношення із відступленням права вимоги. Види факторингу. Сторони договору факторингу: вимоги законодавця та правовий статус. Порядок укладення та форма договору факторингу.

Зміст договору факторингу. Відступлення усієї наявної чи майбутньої вимоги. Чинники, які враховуються при визначенні розміру плати за факторингову послугу.

Відповідальність сторін.


^ Тема 24. Розрахункові відносини.

Загальні положення про розрахунки. Готівкові та безготівкові розрахунки.

Розрахунки платіжними дорученнями. Поняття та зміст платіжного доручення. Виконання платіжного доручення. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання платіжного доручення.

Розрахунки за акредитивами. Поняття та види акредитивів. Відкриття акредитива. Виконання акредитива. Відповідальність при розрахунках за акредитивом.

Розрахунки за інкасовими дорученнями.

Розрахунки чеками. Поняття та реквізити чека. Порядок оплати чека. Наслідки відмови від оплати чека.

Розрахунки з використанням банківських карток. Види банківських карток. Порядок здійснення та оформлення розрахунків з використанням банківських карток. Інші форми безготівкових розрахунків.


РОЗДІЛ 6

^ ДОГОВОРИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


Тема 25. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, їх види, вимоги до форми.

Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності: поняття, види. Ліцензійний договір: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони у ліцензійному договорі. Зміст ліцензійного договору. Типові ліцензійні договори.

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.


^ Тема 26. Договір комерційної концесії (франчайзингу).

Договір комерційної концесії (франчайзингу): поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони у договорі комерційної концесії. Форма договору. Зміст договору комерційної концесії. Права та обов’язки сторін за договором. Припинення договору комерційної концесії.


РОЗДІЛ 7

^ ДОГОВОРИ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ


Тема 27. Договір про спільну діяльність: загальна характеристика.

Договір про спільну діяльність: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового регулювання. Сторони в договорі. Форма договору про спільну діяльність. Зміст договору.


^ Тема 28. Договір простого товариства.

Поняття договору простого товариства. Вклади учасників простого товариства. Правовий режим спільного майна. Порядок ведення спільних справ учасників простого товариства. Розподіл між учасниками прибутків, спільних витрат і збитків. Припинення договору простого товариства.


РОЗДІЛ 8

^ НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


Тема 29. Недоговірні зобов’язання з односторонніх правомірних дій.

Недоговірні зобов’язання, їх особливості та види.

Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.

Зобов’язання із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

Зобов’язання із рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.


^ Тема 30. Зобов’язання із відшкодування шкоди: загальні положення.

Поняття і значення зобов’язань із відшкодування шкоди. Елементи зобов’язання із відшкодування шкоди. Підстави (умови) виникнення зобов’язання із відшкодування шкоди. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого. Урахування вини потерпілого та матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоду при вирішенні питання про відшкодування шкоди.


^ Тема 31. Окремі види зобов’язань із відшкодування шкоди

Відшкодування шкоди, завданої при здійсненні особою права на самозахист та у стані крайньої необхідності.

Відшкодування шкоди, завданої працівником.

Відшкодування шкоди, завданої органами публічної влади, їх службовими чи посадовими особами. Особливості відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури чи суду.

Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою, недієздатною, обмежено дієздатною особою. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними.

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. Особи, які мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. Розмір і порядок відшкодування такої шкоди. Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від злочину.

Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт чи послуг.


^ Тема 32. Зобов’язання із набуття чи збереження майна без достатньої правової підстави.

Поняття та підстави виникнення зобов’язання із набуття чи збереження майна без достатньої правової підстави. Сфера застосування даного інституту. Об’єкт, суб’єкти та зміст зобов’язання із набуття чи збереження майна без достатньої правової підстави. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на його утримання.


РОЗДІЛ 9

^ СПАДКОВЕ ПРАВО


Тема 33. Загальні положення про спадкування.

Спадкове право та його місце в системі цивільного права.

Поняття та види спадкування. Спадщина, її склад. Об’єкти, які не входять до складу спадщини.

Підстави для відкриття спадщини. Час і місце відкриття спадщини.

Спадкоємці. Усунення від права на спадкування.


^ Тема 34. Спадкування за заповітом.

Спадкування за заповітом як вид спадкування. Поняття заповіту. Види заповітів. Право на заповіт, його суб’єкти. Свобода заповіту.

Заповідальний відказ. Покладення на спадкоємця інших обов’язків.

Право на обов’язкову частку у спадщині, його суб’єкти.

Форма заповіту. Посвідчення заповіту при свідках.

Право заповідача на скасування та зміну заповіту.

Недійсність заповіту.


^ Тема 35. Спадкування за законом.

Умови спадкування за законом. Черговість спадкування за законом, зміна такої черговості.

Перша черга спадкоємців за законом. Друга черга спадкоємців за законом. Третя черга спадкоємців за законом. Четверта черга спадкоємців за законом. П’ята черга спадкування за законом. Спадкування утриманцями.

Спадкування за правом представлення.

Розміри часток у спадщині при спадкуванні за законом.


^ Тема 36. Здійснення права на спадкування. Оформлення права на спадщину.

Загальний порядок прийняття спадщини. Особливості прийняття спадщини окремими категоріями спадкоємців. Строки для прийняття спадщини та правові наслідки їх пропуску. Право на відмову від прийняття спадщини, порядок його реалізації, правові наслідки. Перехід права на прийняття спадщини (спадкова трансмісія). Відумерлість спадщини. Поділ та перерозподіл спадщини між спадкоємцями. Задоволення спадкоємцями вимог кредиторів спадкодавця.

Свідоцтво про право на спадщину та порядок його одержання. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину. Визнання свідоцтва недійним.


  1   2   3

Схожі:

Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина» iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України»
Цивільне право як галузь приватного права. Предмет цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання. Принципи цивільного права....
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина» iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Трудове право України»
Відносини, що тісно пов'язані з трудовими відносинами найму, як складова предмета трудового права
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина» iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне процесуальне право України»
Правосуддя як гарантія зміцнення законності, вдосконалення законодавства з метою охорони прав, свобод і законних інтересів особи....
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина» iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України»
Нове кримінально-процесуальне законодавство України та завдання кримінального провадження. Система кримінального провадження та основні...
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина» iconМетодика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
Бм =середній бал додатка до диплома + оцінка фахового вступного випробування + оцінка вступного екзамену з ін мови + оцінка бакалавр...
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина» iconПрограма проведення вступних випробувань за напрямом підготовки „дизайн освітньо-кваліфікаційні рівні 02020701 «спеціаліст», 02020701 «магістр»
Мета вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів (окр) «спеціаліст», «магістр» – це визначення фактичної...
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма фахового вступного випробування для вступників за спеціальністю «Українська мова та література» освітньо-кваліфікаційних...
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина» iconПрограма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів
Програма усного екзамену для вступників спеціальності «історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст»...
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина» iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Програма вступного випробування з соціології для вступників спеціальності “Соціологія” освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст”,...
Програма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина» iconПрограма вступного фахового випробування Інститут управління та економіки освіти с пеціальніст ь: “Менеджмент організацій”
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут управління та економіки освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи