Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” icon

Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід”
Скачати 127.4 Kb.
НазваМоделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід”
Дата29.09.2012
Розмір127.4 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Всеукраїнське громадське об’єднання
«Українська асоціація економічної кібернетики»


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Львівський національний університет імені Івана Франка

Ягелонський університет, м. Краків, Польща

Могилівський державний університет продовольства, Білорусь

Технологічний університет Таджикистану, м. Душанбе

Тернопільська обласна організація Українського союзу науково-технічної інтелігенції


Інформаційний лист


Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у


ІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

^ ФОРУМІ МОЛОДИХ ЕКОНОМІСТІВ-КІБЕРНЕТИКІВ


МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ:

ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ДОСВІД”


06-08 жовтня 2011 року

м. Тернопіль


На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами:

  1. Моделювання економіко-виробничих систем.

  2. Економетричні моделі та методи прогнозування.

  3. Моделі синергетичної економіки.

  4. Інформаційні технології в моделюванні економіки.

  5. Комунікації та якість в управлінні.

  6. Актуальні задачі теоретичної економіки.

  7. Методологічні та прикладні аспекти функціонування та розвитку економіки підприємств.

  8. Проблеми підготовки фахівців з економічної кібернетики.


^ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова програмного комітету:

Лисенко Ю.Г. – член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор, голова секції економічної кібернетики НМК «Економіка і підприємництво», м. Донецьк.

Співголови:

Вовк В.М. – д.е.н., Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів.

Вавак Тадеуш – доктор економіки Ягелонського університету, м. Краків, Польща.

Рогатинський Р.М. – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, м. Тернопіль;

^ Бобоєв Хайєл Бобоєвич – д.і.н., професор, проректор з соціальних питань та міжнародної співпраці Технологічного університету Таджикистану, м. Душанбе.^ Члени програмного комітету:

Абрамович Н. к.е.н., доцент, м. Могилів, Білорусь

Андрієнко В.М. – д.е.н., професор, м. Донецьк

Андрушків Б.М. - д.е.н., професор, м. Тернопіль

^ Благун І.С. – д.е.н., професор, м. Івано-Франківськ

Вітлінський В.В. – д.е.н., професор, м. Київ

Клебанова Т.С. – д.е.н., професор, м. Харків

Крупа Казимир– доктор економіки м. Жешув, Польща

^ Ляшенко О.М. - д.е.н., професор, м. Тернопіль

Сергеєва Л.Н. – д.е.н., професор, м. Запоріжжя

Черняк О.І. – д.е.н., професор, м. Київ

Ціх Г.В. – к.е.н., доцент, м. Тернопіль


^ Організаційний комітет


Вовк В.М. , д.е.н., Заслужений професор ЛНУ ім. І. Франка, м. Львів – співголова.

Рогатинський Р.М., д.т.н., проректор з наукової роботи, зав. кафедрою економічної кібернетики ТНТУ, м. Тернопіль – cпівголова;


^ Наукові секретарі:

Захаревич О.І. – ТНТУ, м. Тернопіль

Потіха О.Б. – ТНТУ, м. Тернопіль


Члени організаційного комітету:

^ Артим-Дрогомирецька З.Б. – к.е.н., доцент, м. Львів

Буняк В.Б – к.е.н., доцент, м. Львів

Гащин Є.В. - к.е.н., доцент, м. Тернопіль

Гац Л.Є. – ст.викладач, м. Тернопіль

^ Гринчуцька С.В. – асистент, м. Тернопіль

Гарматій Н.М. – інж., м. Тернопіль

Дзюра В.О. – к.т.н., доцент, м. Тернопіль

Дмитрів Д.В. – к.т.н., доцент, м. Тернопіль

^ Зомчак Л.М. – к.е.н., доцент, м. Львів

Камінська Н.І. – к.е.н., доцент, м. Львів

Кареліна О.В. – к.п.н, доцент, м. Тернопіль

Прийма С.С. – к.е.н., доцент, м. Львів

Рогатинська О.Р. - к.т.н., доцент, м. Тернопіль

Співак С.М. – асистент, м. Тернопіль

Шиш І.М. – к.е.н. доцент, м. Вінниця


^ Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська. Зарубіжні учасники конференції подають матеріали однією з робочих мов конференції.


Інформація для контактів: кафедра економічної кібернетики ТНТУ імені Івана Пулюя, наукові секретарі: Захаревич Оксана Ігорівна, Потіха Оксана Богданівна, тел.: (0352) 43-06-73; т/факс: (0352) 25-36-74; e-mail: konf.ek.kibern@gmail.com

Додаткову інформацію дивіться на інформаційному порталі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя http://www.tu.edu.te.ua


Поштова адреса:

Завідувачу кафедри економічної кібернетики проф. Рогатинському Р.М.

ТНТУ ім. І.Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001.

^ Добиратись в Тернополі:

від залізничного вокзалу – 350 м.;

від автобусного вокзалу до зупинки «Перша міська лікарня» – тролейбусом № 9, маршрутними таксі (автобусами) №№ 6, 7, 12, 13, 14, 20, 22, 29, 36.

За результатами конференції плануємо видати:

 • Збірник тез конференції – до початку конференції;

 • „Вісник Львівського університету. Серія економічна”, збірник наукових статей Міжнародної науково-методичної конференції “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” (фахове видання) – листопад – грудень 2011 р.


^ Для участі в конференції необхідно надіслати наступні супровідні документи:

 1. заявку про участь у конференції (див. табл. 1); назва файлу повинна включати прізвище автора латинськими літерами, наприклад, zayav_Ivaniv) – не пізніше 18 вересня 2011 р. поштою або на е-mail: konf.ek.kibern@gmail.com;

 2. тексти тез (1-2 сторінки, назва файлів, наприклад, tez_Іvaniv), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог, подати не пізніше 25 вересня 2010 р. поштою або на
  е-mail: konf.ek.kibern@gmail.com;

 3. роздрук тексту статті, підписаний авторами та її електронну версію (назва файлів, наприклад, stat_Іvaniv), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог, подати до початку конференції (допускається подача тексту статті та оплата за її видання під час проведення конференції);

 4. ілюстративний матеріал має бути виконаний чітко і якісно. Посилання на ілюстрації в тексті статті – обов’язкові. Усі ілюстрації супроводжуються підписами;

 5. 2 ґрунтовні зовнішні рецензії на статтю докторів чи кандидатів наук, подати до початку конференції;

 6. документи про оплату. Умови та термін оплати наведено в розділі “^ Організаційний внесок та оплата за друкування матеріалів”.

Таблиця1


Заявка для участі у конференції (подати не пізніше 18 вересня 2011 р.)


ПІБ автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, посада
Назва ВНЗ
Назва доповіді
Секція
Телефон, e-mail
Адреса установи де працює(ють)
Коло наукових інтересів
Адреса одержувача:

(куди надсилати вісники)

Планую (потрібне підкреслити):


- виступити з доповіддю; - виступити з інформацією;

- взяти участь, як слухач; - прийняти заочну участь;

- подати статтю для друку у віснику

Назва та автори статті (якщо така подається)
Потреба у місці для проживання (так, ні)

(рекомендується вказати бажаний ціновий діапазон плати за проживання)

Необхідність у технічних засобах (вказати)^

Місце проведення конференції: ТНТУ, корпус №2, ауд. 58, вул. Руська, 56.

Корпус розміщений в центрі міста. Інформацію про готелі м. Тернополя можна знайти на сайті http://www.stejka.com/ukr/ternopolskaja/ternopol/hotel/

^

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ


Публікуватимуться тексти, підготовлені в форматі MS WORD (.doc), які відповідають вимогам:

Для збірника матеріалів конференції (тез доповідей):

 • текст тез повинен містити загальну постановку проблеми, короткий виклад основного матеріалу дослідження, висновки;

 • обсяг 1-2 сторінки формату А4; поля: верхнє, праве, ліве – 2 см, нижнє – 1,8 см; міжрядковий інтервал – одинарний;

 • перший абзац – УДК – з лівого краю сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, звичайний;

 • другий абзац – прізвище та ініціали автора(ів) – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний;

 • третій абзац– назва організації – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, курсив;

 • четвертий абзац - назва тез – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний, всі великі;

 • п’ятий абзац – прізвище та ініціали автора(ів) на англійській мові (якщо основний текст на іншій мові) – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний;

 • шостий абзац - назва тез – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний, всі великі;

 • текст тез – вирівнювання – по ширині, шрифт – Times New Roman, 14 пт, звичайний.

 • після тексту тез – порожній рядок;

 • список літератури – Література: – з лівого краю сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, звичайний;

 • рисунки в тексті матеріалів – по центру сторінки;

Рис.1. Назва – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, звичайний;

 • таблиці: Таблиця 1. – по правому краю сторінки; шрифт Times New Roman, 14 пт, звичайний; Назва таблиці – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний.

^ Зразок оформлення тез доповідей

УДК (Кегль №14)

О.О.Харченко(Кегль №14)

Львівський національний університет імені Івана Франка (Кегль №14)

^ МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА (Кегль №14)

O.O.Harchenko (Кегль №14)

MODEL OF OPTIMAL MANAGEMENT OF INVESTMENT PORTFOLIO OF COMPANIES (Кегль №14)

(Порожній рядок)

Здійснення інвестиційної діяльності є однією з основних умов ефективного функціонування, конкурентоспроможності, сталого зростання та розвитку підприємства. В межах інвестиційної діяльності...... (текст тез) (Кегль №14)

(^ Порожній рядок)

Література: (Кегль №14)

Савчук В.П. Аналіз і розробка інвестиційних проектів / В.П.Савчук, С.І.Прилипко, О.Г.Величко / - К.: Эльга, 1999. -234 с. (Кегль №14)


^ УВАГА! Тексти доповідей потрібно правильно оформити та ретельно перевірити, оскільки вони будуть надруковані без редагування.


Для збірника наукових статей:

Вимоги до оформлення статей подано у додатку 1.

Увага! Статті, оформлення яких не відповідає вимогам, не будуть прийняті до друку!
^

Організаційний внесок та оплата за друкування матеріалів


Організаційний внесок становить 250 гривень (в цю суму включено: вартість одного примірника збірника тез, кава-брейк, конференц-портфель).

При заочній участі з опублікуванням тез конференції оплата складає 75 гривень.

Для отримання додаткових примірників збірників тез необхідно оплатити їх вартість у розмірі 35 гривень за кожний додатковий примірник, про що необхідно зазначити в квитанції, копія якої надсилається оргкомітету. Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.

Вартість друку статті – 25 гривень за сторінку.

^ Увага! Оплату оргвнеску та оплату за друк статті необхідно здійснити окремими квитанціями.

При оплаті оргвнеску у графі квитанції призначення платежу слід вказати: за участь у конференції-форумі МЕК (вказати прізвище та ініціали учасника).

При оплаті за друк статті у „Віснику Львівського університету. Серія економічна”, у графі квитанції призначення платежу слід вказати: за друк статті “назва статті” (вказати прізвище першого автора).

Підтвердження оплати (копію квитанції) оргвнеску необхідно надіслати до 25 вересня 2011 р. на е-mail: konf.ek.kibern@gmail.com або на факс: (0352) 25-36-74.

Оригінали документів про оплату оргвнеску та оплату за друк статті слід подати при реєстрації на конференції.

При неправильному заповненні графи «Призначення платежу» робота не буде зарахована як оплачена.
^

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ


Одержувач: ТОО УСНТІ; банк: філія ВАТ Укрексімбанку у м. Тернопіль;

МФО 338879; код 26310146;

р/р 2600301668594

Призначення платежу:

 1. За участь у конференції форумі МЕК (ПІБ учасника).

 2. За друк статті “назва статті” (ПІБ першого автора).

УВАГА! Перевірте правильність заповнення квитанції про оплату, зверніть особливу увагу на номер розрахункового рахунку та призначення платежу!


^ ПРОХАННЯ: Попередньо потурбуйтесь про квитки на транспорт. Програма конференції буде оприлюднена на сайті http://www.tu.edu.te.ua


Попередня програма:


06.10.2011 р. – день заїзду, реєстрація, пленарне засідання (початок о 1400),

товариська зустріч;

07.10.2011 р. – секційні засідання, культурна програма;

07–08.10.2011 р. – від’їзд учасників конференції.


З повагою,


Співголови організаційного комітету:


д.е.н., професор Вовк В.М.;

д.т.н., професор Рогатинський Р.М.


Додаток 1

^ Вимоги до оформлення статей,

які подають до редакційного відділу для публікації у

Віснику Львівського університету

Серія економічна

Для друку статті у збірнику наукових статей необхідно подати:


а) електронний варіант статті;

б) 2 зовнішні рецензії на статтю (з-за меж установи, де працюють автори);

в) 2 примірники рукопису з дотриманням таких вимог:


1. Стаття повинна містити усі необхідні структурні елементи: УДК, Назва статті, Перелік авторів та контактна інформація, Анотація українською мовою із переліком ключових слів, Основний текст, Список використаних джерел, Анотації англійською та російською мовами із зазначенням назви статті, авторів та ключових слів (див. додаток 1.1)

2. Роздрукований текст рукопису повинен бути чітким та контрастним. Друк деформованого або забрудненого шрифту не допускається.

3. Текст рукопису роздрукований на папері формату А4 (210x297 мм).

4. Кегль шрифту набору – 14 pt (пунктів) з міжрядковим інтервалом 1,5.

5. Поля повинні бути не менше: верхнє 20 мм, праве 10 мм, ліве 30 мм і нижнє 25 мм.

6. Довжина рядка в оригіналі – до 75 знаків. Розмір абзацного відступу – 5 знаків. На сторінці суцільного тексту повинно бути видруковано не більше 45 рядків. Менша кількість рядків допускається на початкових та кінцевих сторінках.

7. Нумерація рукопису наскрізна від першої (титульної) до останньої сторінки без пропусків.

8. Тексти в таблицях не повинні виходити за лінії, що обмежують графи. Таблиці у тексті повинні мати заголовок та порядковий номер, на який є посилання в тексті.

9. Рисунки повинні бути пронумеровані в послідовності посилання на них у тексті.


Додаток 1.1

УДК 658.1:330.322:5196

^ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКОНТНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ ПРИ ВИБОРІ ОПТИМАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ

В.Зінченко1, С.Стельмах2

1 Львівський національний університет імені Івана Франка

^ 79000, м.Львів, вул.Університетська,1

2Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

46001, м.Тернопіль, вул. Руська, 56

Дана стаття присвячена аналізу використання класичних дисконтованих показників ефективності при виборі оптимального варіанту впровадження інвестиційного проекту. Запропоновано методику обчислення показника чистої приведеної вартості проекту, шляхом приведення вартості всіх грошових потоків до моменту початку експлуатації проекту. Побудовано моделі визначення оптимального варіанту фінансування, масштабу впровадження та стійкості інвестиційного проекту.


^ Ключові слова: грошовий потік проекту, середньозважена вартість капіталу, чиста теперішня вартість, інвестиційна альтернатива, внутрішня норма доходності, індекс рентабельності.


Сучасна практика підприємництва свідчить про те, що інвестор для здійснення реального інвестування повинен мати чітке представлення про передбачуваний вид діяльності, його масштаби і форми; найважливіші показники маркетингу, виробничої та фінансової діяльності; ресурсне, технічне та кадрове забезпечення виробництва; обсяг необхідних інвестицій та строки їх повернення; ризик пов’язаний з реалізацією даного виду діяльності. Саме ці та багато інших характеристик містить інвестиційний проект, який є базою для здійснення реального інвестування…. (текст статті).
 1. Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінансове прогнозування: методи та моделі. – К.: Знання, 1997. – 184 с.

 2. Ластовченко І.В. Деякі фінансові аспекти інвестиційної діяльності підприємств / Фінанси України. – 2001. – №02. – С.105–110.

 3. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємство: стратегія, організація, ефективність. – К.: КНЕУ, 1998. – 350 с.^

ANALYSIS OF USING DISCOUNTING METHODS OF VALUATION OF PROJECT EFFECTIVENESS CHOOSING OF OPTIMAL INVESTMENT ALTERNATIVE.


V.Zinchenko1, S.Stel’mah2

1 Ivan Franko National University of Lviv

Universytetska st., 1. UA-79000 Lviv, Ukraine

2Ivan Pul’uj National Technical University of Ternopil

Rus’ka st., 56. UA-46001 Ternopil, Ukraine

This article is devoted to the analysis of using classic discounting ratio of effectiveness choosing of optimal variant of project realize. The method of determining of project net present value using the compounding of investment expenses and discounting of project return to the moment of the beginning of the project exploitation is offered in this article. The models of determining of optimal variant of financing, of the best project scale and minimizing of investment risk are described in this work.

Key words: cash flow, weight average capital costs, net present value, resources, investment alternative, internal rate of return, profitability index.

Схожі:

Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” iconСкладові змісту педагогічної підготовки викладачів технічних дисциплін постановка проблеми
Освіта, в результаті, повинна враховувати досвід та тенденції розвитку Європейських країн, власний досвід, менталітет українського...
Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” iconПрограма вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика»
Моделювання як метод наукового пізнання. Особливості економіки як об'єкту моделювання. Основні системні поняття в моделюванні. Мікро...
Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” iconПроблеми маркетингу промислової продукції індивідуального виробництва
О. С. Проблеми маркетингу промислової продукції індивідуального виробництва / О. С. Тєлєтов // Економіка та фінанси в умовах глобалізації:...
Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” iconК. С. Кондратчук // Актуальні проблеми економіки. 2010. №1(103). С. 57-63
Артьомова, Т. Капіталізація економіки: еволюція підходів щодо змісту та моделювання в західній науковій думці /Т. Артьомова, О. Полічко...
Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” iconТеоретичні питання моделювання педагогічної системи формування міжкультурної комунікації постановка проблеми
Постановка проблеми. Одним із важливих завдань системи вищої освіти України є підготовка майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації...
Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” iconП и сьмова дов і дка Приватизація
Досвід приватизації у Великій Британії для України [Текст] / П. Г. Перерва, О. Ю. Чубукова // Актуальні проблеми економіки. – 2006....
Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” iconЛогістика ● Логістичне обслуговування
Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета...
Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” iconЛогістика ● Логістичне обслуговування
Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета...
Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” iconЛогістика ● Маркетингова цінова політика
Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета...
Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” iconЛогістика ● Маркетингова цінова політика
Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи