Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю icon

Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю
Скачати 87.71 Kb.
НазваЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю
Дата31.07.2012
Розмір87.71 Kb.
ТипДокументи

ПРОЕКТ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Затверджую

Ректор ТНТУ

____________ П.В.Ясній

«___»_______2011 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ виховної роботи

та зв’язків з громадськістю


РОЗГЛЯНУТО

на засіданні вченої ради

ТНТУ ім. І.Пулюя

Протокол № __

від «___»__________2011р.


Тернопіль - 2011

1. Загальні положення

1.1. Основними завданнями відділу є організація та координація виховного процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, налагодження тісного взаємозв’язку поміж студентським колективом та адміністрацією університету шляхом активної співпраці з органами студентського самоврядування, покращення внутрішньо-університетського та зовнішнього інформаційного забезпечення діяльності, висвітлення в засобах масової інформації, на сайті університету подій, популяризація та пропаганда досягнень, формування привабливого іміджу на ринку освітянських послуг, забезпечення високого рівня культурно-мистецької роботи та створення умов для розкриття творчих здібностей талановитої молоді, задоволення потреб в дозвіллі, активному відпочинку, формування духовних цінностей через особисту і колективну залученість студентів до культурно-мистецьких заходів, співпраця з виокремленими структурними підрозділами університету для реалізації завдань, що належать до його компетенції, медійний супровід підготовки і проведення виставок, семінарів і т.д.

1.2. У своїй роботі відділ керується законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указами Президента України, Постановами уряду, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора, розпорядженнями першого проректора і цим Положенням відповідно до структури та функціональних обов’язків працівників відділу.

1.3 Дане положення регламентує внутрішні відносини і зв’язки відділу з іншими відокремленими структурними підрозділами університету та сторонніми організаціями.

1.4. Відділ є структурним підрозділом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, що підпорядковується безпосередньо першому проректору, проректору з навчальної роботи.

1.5. Структуру та кількість штатних працівників відділу визначають з урахуванням покладених на відділ завдань та виконуваних функцій, відповідно до штатного розпису університету

1.6. До структури відділу входять сектори:

- виховної роботи;

- інформаційного забезпечення;

- культурно-мистецької та спортивно-масової діяльності.

1.7. Відділ розробляє план заходів на кожен навчальний рік , спрямованих на вирішення актуальних проблем виховання студентів університету, його структурних підрозділів, представляє його для обговорення і погодження на засідання виховної ради та подає на затвердження ректору.

1.8. Заступники деканів факультетів, у питаннях організації виховного процесу, підпорядковуються керівнику відділу виховної роботи та зв’язків з громадськістю.

1.9 Відділ проводить щотижневі розширені робочі наради за участю працівників відділу виховної роботи і зв’язків з громадськістю, заступників деканів факультетів, директора студентського містечка, відповідальної особи за спортивно-масову роботу в університеті, голови студентського самоврядування університету, голови студентського профкому, на яких виробляється план оперативних виховних заходів та механізми його реалізації.

^ 2. Сектор виховної роботи

Сектор виховної роботи створений для організації виховного процесу в університеті.

Сектор здійснює виховний процес через заступників деканів факультетів з виховної роботи, кураторів та наставників академічних груп, органи студентського самоврядування університету, студентський профком, відповідальних за культурно-мистецьку та спортивно-масову роботу в університеті.

Для виконання поставленої мети сектор виконує такі функції:

2.1. Організовує виконання завдань національно-патріотичного, морально-естетичного, екологічного, культурологічного та громадянського виховання студентської молоді, сприяє вихованню гармонійно розвиненої, високоосвідченої, соціально-активної національно-свідомої особистості, наділеною глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями і патріотичними почуттями.

2.2. Розробляє комплексний семестровий і річний план виховного процесу .

2.3. Координує виховний процес спільно з виокремленими структурними підрозділами і факультетами.

2.4. Сприяє ефективній діяльності органів студентського самоврядування та координує роботу з іншими студентськими організаціями та об’єднаннями.

2.5. Готує до розгляду на засідання виховної та вченої рад університету питання про стан, проблеми та основні напрямки організації виховного процесу в університеті.

2.6. Залучає до співпраці з питань організації виховного процесу громадські молодіжні організації, культурно-освітні заклади, адміністративні та правоохоронні органи, медичні та наркологічні служби тощо.

2.7. Сприяє покращенню соціально-психологічного клімату, вільного самовизначення та самоствердження студентів , самореалізації їх здібностей і талантів.

2.8. Забезпечує та координує роботу з організації та розроблення планів проведення заходів, спрямованих на засвоєння студентами культурних досягнень, пізнання національної історії, традицій, звичаїв, мови, культури, участі студентів в конкурсах, фестивалях і т.д.

2.9. Координує складання графіків та контролює проведення інформаційних годин кураторами та наставниками академічних груп і потоків.

2.10. Розробляє графік відвідування гуртожитків кураторами та наставниками і контролює його виконання.

2.11. Забезпечує виховну спрямованість загальних університетських заходів та координує їх проведення.

2.12. Приділяє значну увагу роботі із студентами-сиротами, інвалідами, малозабезпечнними з питань їх соціального захисту, навчання, соціально-побутових умов проживання, вирішення особистісних проблем.

2.13. Розробляє виховні заходи, спрямовані на соціально-культурну адаптацію студентів-іноземців, залучення їх до вивчення української мови, культури, традицій і звичаїв українського народу, культури міжнаціонального спілкування і дружби між народами.

2.14. Вивчає, узагальнює та забезпечує поширення в університеті кращого досвіду організації виховного процесу на факультетах, в студентських групах та потоках.

2.15. Пропонує деканам, першому проректору та ректору університету прізвища студентів, як для заохочення за активну роботу у виховному напрямку, так і для стягнень за порушення правил внутрішннього розпорядку.

^ 3. Сектор інформаційного забезпечення.

Сектор інформаційного забезпечення контролює та координує інформаційне забезпечення діяльності університету, спрямоване на популяризацію і пропаганду досягнень університету, формування привабливого іміджу на ринку освітянських послуг, забезпечення зв’язків з громадськістю.

Сектор виконує наступні функціїі:

3.1. Доводить до широкого загалу інформацію про основні напрямки діяльності університет, його місце в освітянському житті України, хроніку подій пов’язаних із життям університету, відомості про відомих вчених, кращих студентів та широко знаних випускників .

3.2. Регулярно наповнює сторінку новин веб-сайту університету статтями, повідомленнями, оголошеннями, анонсами тощо.

3.3. Щомісячно готує матеріали та випускає газету «Університетські вісті».

3.4. Збирає та формує текстову інформацію й доносить актуальні новини про наш навчальний заклад через систему відео екранів в навчальних корпусах .

3.5. Готує прес-релізи для ЗМІ на основі довідкових матеріалів організаторів конференцій, семінарів тощо.

3.6. Сприяє доступу професорсько-викладацького складу та студентів до ЗМІ для популяризації університету.

3.7. Координує підготовку та випуск різноманітних брошур, презентацій університету та факультетів.

3.8. Разом з центром довузівської підготовки університету, інформаційно забезпечує рекламну вступну кампанію серед випускників загальноосвітніх шкіл міста, області, регіону, оформляє рекламну продукцію та розміщує її в засобах масової інформації.

3.9. Інформаційно забезпечує заходи, що проводяться відділом працевлаштування та практичної підготовки.

3.10. Оновлює інформаційну документацію, що розміщується на загальноуніверситетських інформаційних стендах.

3.11.Забезпечує збір інформації, фотографування та відеозапис університетських подій і заходів та розміщення їх на веб-сторінці університету з подальшою передачею матеріалів для музею університету.

3.12. Оформляє вітальні тексти, адреси, папки з нагоди днів народження та ювілейних дат від імені ректорату університету та забезпечує їх розсилку до адресатів.


^ 3. Сектор культурно-мистецької діяльності.

Сектор культурно-мистецької діяльності створений для розкриття творчих здібностей талановитої молоді, задоволення потреб в дозвіллі, активному відпочинкові, формуванні духовних цінностей через особисту і колективну залученість студентів до культурно-мистецьких заходів шляхом активної роботи гуртків та студій освітньо-мистецького центру комплексу «Політехнік».

Для виконання поставленої мети сектор виконує такі функції:

3.1. Організовує роботу освітньо-мистецького центру при комплексі «Політехнік» (облаштування кімнат для репетицій і гурткової роботи, актової зали, фойє та конференц-залу, озвучення та аудіо запис заходів, що відбуваються в ТНТУ).


3.2. Забезпечує необхідним устаткуванням та матеріалами (технічного і електронного характеру тощо) якісне озвучення та освітлення заходів, що відбуваються, як на сцені ОМЦ так і в інших залах і приміщеннях, а також забезпечує відеотрансляцію в актовому залі комплексу «Політехнік».


3.3. Організовує та забезпечує роботу гуртків та студій, зокрема: підбір ведучих для мистецьких програм, учасників команд КВК, клубу «Що, де, коли?», інструментальних колективів та хореографічних гуртків. Укладання угод з керівниками студій та гуртків, вирішення питань придбання й ремонту сценічного обладнання, інструментів й установок, костюмів та декорацій для виступів і святкових програм, інструментів та додаткових звукових й світлових пристроїв. Замовлення елементів оформлення сцени і залу для різних акцій та заходів.


3.4. Забезпечує проведення громадських, адміністративних, мистецьких та спортивно-масових програм (місце проведення, необхідне обладнання й оформлення).


3.5. Розробляє мистецькі програми та сценарії концертів, урочистостей, загальноуніверситетських заходів та церемоніальних акцій, створює звукові файли для різних святкових дійств.


3.6. Організовує і проводить огляди художньої самодіяльності факультетів, структурних підрозділів та загальноуніверситетського звітного концерту, дні факультетів, вечори відпочинку, дискотеки тощо.


3.7. Контролює технічний стан, забезпечує обслуговування та збереження закріпленого за сектором обладнання і матеріалів.


3.8. Спільно із заступниками деканів та кураторами груп підбирає талановиту студентську молоді для подальшого її залучення до гуртків художньої самодіяльності.


3.9. Проводить гурткову роботу з малими вокальними формами (солісти, дуети, тріо, квартети, ансамблі). Готує учасників мистецьких гуртків до виступів у всеукраїнських, обласних, міських, університетських та факультетських мистецьких програмах.


3.10. Розробляє план роботи мистецьких гуртків та студій, графік їх роботи (репетицій та виступів) із зазначенням дат, місця і характеру проведення.


3.11. Складає звіт про виконання роботи за рік, у якому вказує кількість гуртків, поіменного списку їх учасників, репертуар та час і місце поведення та виступів.


3.12. Забезпечує якісне озвучення усіх заходів, готує з числа студентів помічників звукооператора та відеооператора для запису на відеокамеру і трансляції на екран дійств чи програм. Здійснює монтаж відеопрограм тематичних акцій: дні відкритих дверей, дні факультетів та університету, посвячення у студенти, прощання з випускниками, духовні програми, шевченківські вечори тощо.


Погоджено:


Перший проректор,

проректор з навчальної роботи М.М.Митник


Організаційно-юридичний відділ Н.М.Щепна

Начальник відділу виховної роботи

та зв’язків з громадськістю О.М.Герман

Схожі:

Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю
move to 1108-66745
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю
move to 1108-66745
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю
move to 1108-66745
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю
move to 1108-66745
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
move to 1108-66744
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
move to 1108-66744
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
move to 1108-66744
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
move to 1108-66744
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
Виховна рада університету є дорадчим органом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для вирішення...
Затверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про відділ виховної роботи та зв’язків з громадськістю iconПоложення про відділ виховної роботи уманського державного педагогічного університету імені павла тичини загальні положення
Відділ виховної роботи (далі – відділ) є самостійним структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи