Голова комітету з конкурсних торгів icon

Голова комітету з конкурсних торгів
Скачати 252.98 Kb.
НазваГолова комітету з конкурсних торгів
Дата31.07.2012
Розмір252.98 Kb.
ТипКонкурс
Тернопільський національний технічний університет імені Івана ПулюяЗатверджено

на засіданні комітету з конкурсних торгів 25.05.2011.

Голова комітету з конкурсних торгів

______________Галущак М.П.
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю послуг:Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури

(Модернізація системи управління сервогідравлічної випробувальної машини СТМ-100 виробництва АНТК імені Антонова)


Код згідно ДКПП ДК 016-97: 33.20.9


^ Процедура закупівлі – відкриті торги


м. Тернопіль - 2011I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

місцезнаходження

м. Тернопіль, вул. Руська, 56, 46001

посадові особі замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками

Організаційна частина - Галущак Михайло Петрович, доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері, голова комітету з конкурсних торгів, тел. (0352) 23-60-09; факс: (0352) 25-49-83, Е-mail: Halushchak@mail.ru;

Технічна частина - Марущак Павло Орестович, професор кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв, тел. (0352) 25-35-09; факс: (0352) 25-49-83, Е-mail: Maruschak.tu.edu@gmail.com;

3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

33.20.9 Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури (Модернізація системи управління сервогідравлічної випробувальної машини СТМ-100 виробництва АНТК імені Антонова)

вид предмета закупівлі

Послуги

Місце надання послуг

м. Тернопіль, вул. Руська, 56, 46001.

строк надання послуг

Вересень-жовтень 2011 р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником та учасником, викладаються українською мовою. Всі інші документи, що входять до складу пропозиції конкурсних торгів, можуть бути складені мовою оригіналу документа та мати автентичний переклад на українську мову, завірений печаткою Учасника.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації |конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до 11.00 год. 8 липня 2011 р.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- заповненої форми згідно з Додатком 1 до даної документації конкурсних торгів включно з ціновою пропозицією згідно Додатку 2 ;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно вимог Додатку 3 до даної документації конкурсних торгів

- істотних умов договору згідно з Додатком 5, які повинні бути підписані уповноваженою особою учасника і містити печатку учасника (крім підприємців, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства)

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

-

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Перелік кваліфікаційних критеріїв учасників згідно статті 16 Закону наведено у Додатку 3 до даної документації конкурсних торгів.

Оцінка відповідності Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям здійснюється на підставі письмових документів, наданих Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів.

Перелік документів, які повинен надати Учасник на виконання вимог, встановлених статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального їх підтвердження наведено у додатку 3 до даної документації конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів, яка не містить документів про відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям, є такою, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Основні технічні вимоги до предмета закупівлі зазначені у Додатку 4 до даної документації конкурсних торгів

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Окремі частини предмета закупівлі (лоти) не передбачаються

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

м. Тернопіль, вул. Руська, 56, каб.211, 46001.

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

8 липня 2011 р., 10.00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

м. Тернопіль, вул. Руська, 56, каб.216, 46001.

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

8 липня 2011 р., 11.00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону визначає найкращу пропозицію конкурсних торгів за єдиним критерієм оцінки – найнижчою ціною пропозиції конкурсних торгів за умови виконання всіх технічних вимог до предмета закупівлі

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється

3. Інша інформація

Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Істотні умови договору наведено у додатку № 3 до даної документації конкурсних торгів.


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагаєтьсяДОДАТОК 1

до документації конкурсних торгів


Форма „Пропозиція" конкурсних торгів„


Ми, _____________________________________________________________________,
(назва Учасника)

надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та основні технічні вимоги до предмета закупівлі (Додаток 4 до документації конкурсних торгів) на надання послуг з монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури (Модернізації системи управління сервогідравлічної випробувальної машини СТМ-100 виробництва АНТК імені Антонова), ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Істотні умови Договору на умовах, зазначених у нашій пропозиції.

1. Повне найменування учасника_____________________________________________________________________

2. Адреса (місцезнаходження) ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.Телефон/факс: __________________________________________________________

4. Електронна адреса: _____________________________________________________

5. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) __________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Форма власності, юридичний статус та адреса підприємства (організації _________

7. Строки виконання послуг: Відповідно до вимог документації конкурсних торгів та істотних умов Договору.

8. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі ____________________________________________________________


9. Цінова пропозиція (згідно вимог Додатку 2 до документації конкурсних торгів).

10. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

11. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

12. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт


Уповноважена особа

учасника:

_____________________________

_____________________________ ______________________ ____________

(посада) (П. І. Б.) (підпис)


М. П

ДОДАТОК 2

до документації конкурсних торгів


^ Цінова пропозиція


1. Цінова пропозиція складається у вигляді таблиці з переліком основних етапів робіт, їх змістом та кошторисом витрат на їх виконання.

2. В пропозиції вказується вартість за кожним етапом у гривнях (з двома десятковими знаками після коми) та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів з ПДВ.

3. Учасник зазначає ціну пропозиції з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником на момент виконання робіт.

4. Ціна включає витрати на транспортування, страхування, завантаження, розвантаження, зберігання, сплату митних тарифів, наявність сертифікатів, тощо.

5. Загальна ціна пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко та остаточно визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягає зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції конкурсних торгів.

6. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експертних), пов’язаних із поданням конкурсної пропозиції та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

7. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).


ДОДАТОК 3

до документації конкурсних торгів


кваліфікаційні критерії до Учасників відповідно до статті 16 Закону та перелік документів, які повинен надати Учасник на виконання вимог, встановлених статтею 17 Закону


Кваліфікаційні критерії до учасників та документальне підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям

Кваліфікаційні критерії

Документальне підтвердження

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

1.1. Довідка в довільній формі, завірена підписом та печаткою Учасника або уповноваженою посадовою особою Учасника.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

2.1. Довідка в довільній формі, завірена підписом та печаткою Учасника або уповноваженою посадовою особою Учасника.

3. Наявність документального підтвердженого досвіду виконанні аналогічних договорів

3.1. Копії договорів про виконання аналогічних договорів у 2008-2010 роках.

4. Наявність фінансової спроможності

4.1. Копія балансу за 2010 рік.

4.2. Копія звіту про фінансові результати за

2010 рік.

4.3. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, чинна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ Перелік документів на виконання вимог, встановлених статтею 17 Закону


Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він:

здійснює підприємницьку діяльність відповідно до положень Статуту

Копія Статуту (зі змінами).

сплатив податки і збори, передбачені законодавством України

- довідка з Державної податкової адміністрації про відсутність заборгованості перед бюджетом, чинна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (оригінал).

- довідка від Пенсійного фонду про відсутність заборгованості, чинна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (оригінал).Копії усіх документів (кожна з сторінок копії) мають бути підписані уповноваженою посадовою особою Учасника та завірені печаткою.

Учасники процедури закупівлі - фізичні особи не подають документи, оформлення яких не передбачено за їх правовим статусом.

Документи, зазначені у цьому додатку, подаються у складі пропозиції конкурсних торгів у вищезазначеній послідовності.

ДОДАТОК 4

до документації конкурсних торгів


^ Основні технічні вимоги до предмета закупівлі


1. Назва роботи «Модернізація системи управління сервогідравлічної випробувальної машини СТМ-100 виробництва АНТК імені Антонова».


2. Рік випуску машини – 1992.


3. Основні технічні характеристики машини СТМ-100 згідно паспорта:

- максимально допустиме статичне навантаження (Pmax) 100 кH;

- максимально допустиме циклічне навантаження 0,8 Pmax;

- найменша величина навантаження 200 Н;

- похибка вимірювання навантаження в діапазоні 0,2 Pmax - Pmax

у відсотках від вимірюваної величини не більше 1 %;

- максимальний хід штока силового гідроциліндра 100 мм;

- найменша величина задання ходу штоку

силового циліндра 0,1 мм;

- робочий діапазон частот навантаження 20 Гц;

- частота можливих переміщень штока гідро циліндра не менше:

при амплітуді переміщення 3 мм - 2 Гц;

при амплітуді переміщення 1,5 мм - 2,5 Гц;

при амплітуді переміщення 0,5мм - 5 Гц;

при амплітуді переміщення 0,05мм - 20 Гц;

- робочий простір між штоком гідроциліндра і датчиком сили 1080мм;

між колонами - 500мм;

- задання навантаження:

а) ручне керування;

б) програмне з ПК в діалоговому режимі;

в) від любого зовнішнього давача, що має сигнал 10В і є сумісним з електронною системою керування.


4. Перелік документів, на підставі яких виконується робота
^

- ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования.

- ГОСТ 28845-90 Машины для испытания материалов на ползучесть, длительную прочность и релаксацию. Общие технические требования.
5. Основні технічні вимоги щодо змісту робіт.

1) Модернізація сервогідравлічної випробувальної машини СТМ-100  повинна відновити та покращити характеристики, які регламентовано заводом-виробником у технічній документації до цієї машини.

2) Система керування та запису повинна надавати повністю цифрове керування процесом випробування. Керування машиною повинно здійснюватися за принципом зворотного зв’язку з можливістю відображення даних на дисплеї ПК у реальному часі та з записом експериментальних даних з частотою до 7,5 кГц для можливості подальшої обробки даних та фінальним створенням протоколу випробувань.

3) Контролер повинен забезпечувати:

- 24-бітовий збір даних за каналом управління (переміщення, навантаження, деформація) з частотою до 7,5 КГц;

- автокалібрування для всіх каналів;

- контроль сервопетлі з частотою до 7,5 КГц.

4) Програмний комплекс повинен забезпечувати:

а) управління по 3-х каналах:

- за зусиллям;

- за переміщенням штока;

- за деформацією;

б) форму циклу навантаження:

- синусоїдну;

- трикутну;

- прямокутну;

в) режим циклічного навантаження:

- регулярний;

- програмний;

- випадковий;

г) автоматичне відключення установки при перевищенні сигналом відпрацювання (по 3-х каналах) допустимих меж (min, max, ∆);

д) можливість для користувача формування програми навантаження.

5) Вимоги до засобів та форм представлення результатів:

- запис вимірювальних величин по 3-х каналах з дискретністю до 7,5 кГц;

- формат запису даних - txt;

- візуалізація результатів експерименту у режимі осцилографа та збереження графічних файлів (режим осцилографа).

6) Система контролю та зупинки проведення випробування машини повинна здійснюватись згідно критеріїв, які встановлює користувач:

- зупинка насосної станції з скиданням робочого тиску до 0;

- фіксація положення поршня з утриманням поточного значення за каналами керування;

- зупинка випробування з скиданням робочого тиску до 0.


6. В ході виконання зазначеної модернізації необхідно розробити комплект технічної документації, зокрема інструкції по експлуатації та програмному забезпеченню, опис контролера, його технічні характеристики, електричні схеми та ін.

Додаток 5

до документації конкурсних торгів


Істотні умови договору


м. Тернопіль “_____”______________ 2011 р.


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, (далі - Замовник), в особі ректора Яснія Петра Володимировича, що діє на підставі Статуту, прийнятого конференцією трудового колективу 30.12.2009р. й затвердженого Міністерством освіти і науки України 02.02.2010р. та ____________________, (далі - Учасник), в особі _______________, що діє на підставі __________________, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):
^

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. Учасник зобов'язується у вересні-жовтні 2011 року надати Замовнику послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури: провести модернізацію системи управління сервогідравлічної випробувальної машини СТМ-100 виробництва АНТК імені Антонова, а Замовник - прийняти і оплатити надані послуги.
^

II. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ


2.1. Якість наданих послуг повинна відповідати вимогам стандартів, технічних умов та іншої документації до зазначеного комплексу робіт.

2.2. Учасник проводить пуско–налагоджувальні випробування машини. Їх результати засвідчуються підписанням акту приймання за участю представників Учасника та Замовника.


2.3. На надані послуги встановлюється гарантійний термін _______. Гарантійне та сервісне обслуговування виконується Учасником у м. Тернополі за адресою Замовника. Під час гарантійного терміну Учасник за свій рахунок зобов’язаний усунути виявлені дефекти, окрім випадків, коли дефекти виникли внаслідок порушення Замовником правил експлуатації машини. У разі усунення дефектів термін гарантії продовжується на час, протягом якого машина не використовувалася через дефект.

^

III. ЦІНА ДОГОВОРУ


3.1. Ціна цього Договору становить ________, у тому числі _______ ПДВ.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

^ IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ


4.1. Розрахунки проводяться протягом 10 банківських днів від дати, вказаної у накладній, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника відповідно до ч. 7 ст. 51 Бюджетного кодексу України.
^

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ


5.1. Строк надання послуг – вересень-жовтень 2011 р.

Датою завершення всіх робіт вважається дата підписання сторонами акту приймання.

5.2. Місце надання послуг – Україна, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.

Всі необхідні для надання послуг комплектуючі та вузли доставляється за рахунок та з використанням транспорту Учасника.

^

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за надані послуги;

6.1.2. Прийняти надані послуги згідно з актом приймання;

6.1.3. Інші обов'язки _____________________________________________.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його не пізніше 10 днів з моменту прийняття такого рішення;

6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Інші права ________________________________________________ .

6.3. Учасник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Інші обов'язки _____________________________________________.

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника не пізніше 10 днів з моменту прийняття такого рішення;

6.4.4. Інші права ________________________________________________ .
^ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції: пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості послуг за кожний день прострочення (за порушення строків виконання зобов'язання), а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
^

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

7.3.1. За несвоєчасну чи не в повному обсязі оплату послуг згідно п. 4.1. Договору Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного грошового зобов’язання за кожний день прострочення.
^

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ


8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж через 5 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою або іншими уповноваженими органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж на 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
^

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
^

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2011 р.
^

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.


XI. ІНШІ УМОВИ

____________________________________________________________________
XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

^

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Замовник

Учасник 

^ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

вул. Руська 56 , 46001, м. Тернопіль

тел. (0352)52-30-95 , 52-63-00

ГУДКУ у Тернопільській області

МФО 838012, код 05408102

Р/р 35224001000065

№ свід. пл. ПДВ 100271126

Інд. под. № 054081019185

_________________________________
(найменування/П. І. Б) 

__________________________________
(ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер) 

___________________________________
(місцезнаходження/місце проживання) 

___________________________________
(телефон) 

___________________________________
(телефакс) 

___________________________________
(рахунок у Державному казначействі або у банку)

(підпис)___________

М.П.Схожі:

Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №29 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №40 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №48 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №13 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №7 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №28 засідання комітету з конкурсних торгів Сумського державного університету
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconВитяг з протоколу засідання комітету з конкурсних торгів №57 Національного університету цивільного захисту України
...
Голова комітету з конкурсних торгів iconГолова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-17). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №10 від 01 квітня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №11 від 14 квітня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи