УхвалА вченої ради (протокол №1 25. 01. 2011 р.) з питання „Про зміни в структурі університету” icon

УхвалА вченої ради (протокол №1 25. 01. 2011 р.) з питання „Про зміни в структурі університету”
Скачати 59.48 Kb.
НазваУхвалА вченої ради (протокол №1 25. 01. 2011 р.) з питання „Про зміни в структурі університету”
Дата31.07.2012
Розмір59.48 Kb.
ТипДокументи
1. /?????? ???????? ?1 ??? 25.01.11.docУхвалА вченої ради (протокол №1 25. 01. 2011 р.) з питання „Про зміни в структурі університету”

ухвалА

вченої ради (протокол № 1 25.01.2011 р.) з питання „Про зміни в структурі університету”.

Доповідач: в.о.першого проректора, проректора з навчальної роботи, к.т.н., доц. Митник М.М.


 1. Перейменувати кафедру „Комп’ютерна інженерія” на кафедру „Комп’ютерні системи і мережі”.

Відповідальний: в.о.першого проректора, проректора з навчальної роботи.

Термін: до 01.02.2011 р.

 1. Створити факультет по роботі з іноземними студентами шляхом реорганізації Центру міжнародної освіти.

Відповідальний: в.о.першого проректора, проректора з навчальної роботи.

Термін: до 01.02.2011 р.

 1. Підпорядкувати факультету кафедри: „Іноземних мов”, Українознавства і філософії”, „Фізики”.

Відповідальний: в.о.першого проректора, проректора з навчальної роботи.

Термін: до 01.02.2011 р.

 1. Деканам факультетів „Комп’ютерно-інформаціних систем і програмної інженерії” (Мацюк О.В.) та „Управління і бізнесу у виробництві” (Дудкін П.Д.) подати пропозиції щодо зміни складу вчених рад факультетів в зв’язку з реорганізацією.

Відповідальні: декани ФІС та ФБВ.

Термін: до 15.02.2011 р.

 1. Планово-економічному відділу внести відповідні зміни до штатного розпису університету.

Відповідальна: начальник планово-економічного відділу.

Термін: до 1.02.2011 р.


Вчений секретар Крамар Г.М.


УХВАЛА

вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з питання: ”Про підготовку до акредитації спеціальностей «Менеджмент інноваційної діяльності», «Технологія зберігання, переробки та консервування плодів і овочів», «Комп‘ютерні системи та мережі» (протокол №1 від 25.01.11 р.)

Доповідачі: проректор з науково-методичної роботи Дячук С.Ф.; голова комісії з проблем навчання Підгурський М.І.

 1. Затвердити матеріали з повторної акредитації підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» та ОКР «спеціаліст» зі спеціальності 7.091501 «Комп‘ютері системи та мережі».

 2. Затвердити матеріали з акредитації підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.0502097 «Менеджмент інноваційної діяльності».

 3. Затвердити матеріали з акредитації підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів».

 4. Завідувачам кафедр завершити формування акредитаційних справ з вищезазначених напрямів та спеціальностей і подати на розгляд до управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Відповідальний: проректор з науково-методичної роботи, декани відповідних факультетів, завідувачі кафедр.

Термін: до 01.03.2011 р.


Вчений секретар Крамар Г.М.


УХВАЛА

вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з питання (протокол №1 від 25.01.11 р.): Про затвердження «Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 1701 «Інформаційна безпека» за напрямом 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» з ліцензованим обсягом 25 осіб на рік денної форми навчання.


 1. Затвердити матеріали «Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 1701 «Інформаційна безпека» за напрямом 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» з ліцензованим обсягом 25 осіб на рік денної форми навчання.

 2. Подати вищезазначені матеріали на розгляд регіональної експертної ради Державної акредитаційної комісії з питань ліцензування при Тернопільській обласній державній адміністрації.

Відповідальний: проректор з науково-методичної роботи Дячук С.Ф. ,в .о. декана факультету Мацюк О.В.

Термін: до 01.02..2011 р.


Вчений секретар Крамар Г.М.


УхвалА

вченої ради (протокол №1 від 25.01.2011 р.) з питання:

Підсумки наукової роботи університету за 2010 рік

й основні напрямки і завдання наукової діяльності на 2011 рік”.


Доповідачі: проректор з наукової роботи д.т.н., проф. Рогатинський Р.М.,

голова комісії з питань науки д.ф.-м.н., проф. Кривень В.А.


 1. Підсумки наукової роботи університету за 2010 рік схвалити.

 2. Провести реєстрацію Наукового парку університету та розробити бізнес-план його діяльності .

Відповідальні – проректор з наукової роботи, директор НВІПТ.

Термін – до 01.06.2011 р.

 1. Підвищити роль Науково-технічної ради ТНТУ в плануванні наукової діяльності, розробці передових технологій та контролі за реалізацією прийнятих рішень.

Відповідальні – проректор з наукової роботи, члени Науково-технічної ради.

Термін – постійно.

 1. Підвищити вимоги щодо результативності виконання проектів наукових досліджень, які фінансується з держбюджету Міністерством освіти і науки України, посилити персональну відповідальність керівників тем за науковий рівень та якісні показники виконання проекту.

Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, керівники проектів.

Термін – постійно.

 1. Розробити (переглянути) плани робіт науково-дослідних та науково-виробничих лабораторій та забезпечити розширення госпдоговірної діяльності шляхом виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, надання відповідних послуг та отримання, при необхідності, відповідних дозвільних документів.

Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, керівники НДЛ.

Термін – до 01.04.2011 р.

 1. Розробити програму розвитку матеріальної бази для наукових досліджень кафедр, науково-дослідних лабораторій університету на 2011-2015 рр.

Відповідальні – проректор з наукової роботи, керівники наукових структур, завідувачі кафедрами.

Термін – до 01.03.2011 р.

 1. Розширювати співпрацю з Західним науковим центром НАН України та МОН України, обласною та міською адміністраціями, а також з відомими науковими школами України та інших країн.

Відповідальні – проректор з наукової роботи, керівники наукових структур.

Термін – постійно

 1. Розробити на 2011-2015 рр. комплексну програму підготовки науково-педагогічних кадрів(докторів і кандидатів наук) для забезпечення необхідним кадровим потенціалом діючі і новостворюванні випускові кафедри

Відповідальний - проректор з наукової роботи, декани факультетів, зав. кафедрами.

Термін – до 01.03.2011 р.

 1. Розробити освітньо - наукові програми та освітньо - наукові характеристики спеціальностей аспірантури і докторантури

Відповідальні – проректор з наукової роботи, зав. аспірантури, декани факультетів, наукові керівники.

Термін – до 01.09.2011 р.

 1. Розробити Положення про періодичне стажування аспірантів та докторантів, в т.ч. в зарубіжних університетах, спільну підготовку кандидатів наук.

Відповідальні – проректор з наукової роботи, зав. аспірантури..

Термін – до 01.09.2011 р.

 1. Провести аналіз ефективності наукового керівництва аспірантами щодо своєчасного захисту дисертацій.

Відповідальні – проректор з наукової роботи, декани факультетів, зав. аспірантурою.

Термін – до 01.04.2011 р.

 1. Розробити заходи з підвищення результативності участі студентів університету в студентських олімпіадах, в т.ч. матеріального стимулювання переможців і їх керівників.

Відповідальні – проректор з наукової роботи, декани факультетів, голова СНТ.

Термін – 01.04.2011.

 1. Розробити і затвердити науково-технічній раді перелік тем інноваційних курсових і дипломних проектів спрямованих на енергозбереження і автоматизований контроль споживання енергоспоживання в університеті.

Відповідальні – проректор з наукової роботи, декани факультетів, зав. кафедрами.

Термін – 01.03.2011.

 1. Розробити комплексний план видання монографій та підручників на 2011-2015 рр.

Відповідальні – проректор з наукової роботи, завідувачі кафедр.

Термін – до 01.04.2011 р.

 1. Надавати методичну допомогу в діяльності науково-дослідної лабораторії Зборівського коледжу.

Відповідальний – завідувач кафедри технічної механіки та сільськогосподарського машинобудування.

Термін – постійно.


Вчений секретар Крамар Г.М.

Схожі:

УхвалА вченої ради (протокол №1 25. 01. 2011 р.) з питання „Про зміни в структурі університету” iconПро зміни у складі навчально-методичної ради університету
У зв’язку зі змінами в організаційній структурі Донецького державного університету управління (наказ №1 від 02. 01. 2013р.)
УхвалА вченої ради (протокол №1 25. 01. 2011 р.) з питання „Про зміни в структурі університету” iconПлан роботи Вченої ради університету на 2010-2011 навчальний рік
Розглянутий та затверджений на засіданні Вченої ради 09. 09. 2010 р протокол №2
УхвалА вченої ради (протокол №1 25. 01. 2011 р.) з питання „Про зміни в структурі університету” iconПлан роботи Вченої ради університету на 2010-2011 навчальний рік
Розглянутий та затверджений на засіданні Вченої ради 09. 09. 2010 р протокол №2
УхвалА вченої ради (протокол №1 25. 01. 2011 р.) з питання „Про зміни в структурі університету” iconНаказ №335 " Про склад вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на період з 19. 06. 2012 р по 19. 06. 2015 р."
У зв’язку із закінченням терміну повноважень вченої ради та відповідно до ухвали Конференції трудового колективу університету (протокол...
УхвалА вченої ради (протокол №1 25. 01. 2011 р.) з питання „Про зміни в структурі університету” iconПоложення про конкурс монографій, підручників та навчальних посібників Затверджено на засіданні Вченої ради університету 24 лютого 2009 р. (протокол №20)
Конкурс монографій, підручників та навчальних посібників на здобуття премій Національного університету «Львівська політехніка» (далі...
УхвалА вченої ради (протокол №1 25. 01. 2011 р.) з питання „Про зміни в структурі університету” iconЗатверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради
Вченою радою Луцького нту 27. 06. 2012 р. (протокол №11) та зі змінами, затвердженими на засіданні Вченої ради університету 27. 09....
УхвалА вченої ради (протокол №1 25. 01. 2011 р.) з питання „Про зміни в структурі університету” iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету
«Міжнародна економіка» І «Правознавство», оптимізації науково-педагогічного навантаження та покращення розвитку методичного забезпечення...
УхвалА вченої ради (протокол №1 25. 01. 2011 р.) з питання „Про зміни в структурі університету” iconПоложення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 р
Статуту університету І регламентує загальні управлінські засади функціонування сектора практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню...
УхвалА вченої ради (протокол №1 25. 01. 2011 р.) з питання „Про зміни в структурі університету” iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 11 березня 2010 року з питання «Про хід виконання перспективного плану впровадження електронних засобів навчання в університеті»
Сумському державному університеті на 2009-2011 роки (затверджений Вченою радою університету, протокол засідання № 3 від 13. 11. 2008 р.),...
УхвалА вченої ради (протокол №1 25. 01. 2011 р.) з питання „Про зміни в структурі університету” iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Про результати прийому на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра заочної форми навчання
УхвалА вченої ради (протокол №1 25. 01. 2011 р.) з питання „Про зміни в структурі університету” iconРішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання Про клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками виробничої практики у 2011-2012 навчальному році та заходи щодо її покращення
Проект рішення вченої ради Буковинського державного медичного університету з питання Про клінічну підготовку студентів та опанування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи