Ухвала Вченої ради від 23. 10. 2007 р., протокол №9 з питання icon

Ухвала Вченої ради від 23. 10. 2007 р., протокол №9 з питання
Скачати 61.54 Kb.
НазваУхвала Вченої ради від 23. 10. 2007 р., протокол №9 з питання
Дата31.07.2012
Розмір61.54 Kb.
ТипДокументи
1. /2007-10-23_9.docУхвала Вченої ради від 23. 10. 2007 р., протокол №9 з питання

Ухвала Вченої ради від 23.10.2007 р., протокол № 9

з питання:

Вдосконалення методів і форм роботи кураторів

академічних груп”

Доповідач: проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи,

к.і.н. доц. Герман О.М.


  1. Інформацію проректора з гуманітарної освіти і виховання Германа О.М. прийняти до уваги.
  1. Провести методичний семінар для кураторів академічних груп першого курсу та наставників потоків 2-го і 3-го курсів з питань організації виховної роботи зі студентами.

Відповідальний – проректор з гуманітарної освіти і виховання Герман О.М.

Термін – 30 жовтня 2007 року


  1. Затвердити графік зустрічей кураторів зі своїми групами та потоками з вказівкою дати, години, аудиторії, групи і куратора, який проводить такі виховні акції. Постійно здійснювати контроль за виконанням затвердженого графіка.

Відповідальний – проректор з гуманітарної освіти і виховання Герман О.М.

Термін – 24 жовтня 2007 року


  1. Затвердити по днях та гуртожитках ТДТУ графік відвідування викладачами кафедр і кураторами груп студентів з вивченням умов проживання, наданням відповідних консультацій та оцінкою санітарного стану в кімнатах, кухнях та інших приміщеннях гуртожитку. Про результати такого відвідування зробити відповідні записи в журналах і довести до відома заступників деканів відповідних факультетів. Постійно здійснювати контроль за виконанням затвердженого графіка.

Відповідальний – проректор з гуманітарної освіти і виховання Герман О.М. , помічник ректора з питань роботи із студентами Липовеький В.Р.

Термін – 25 жовтня 2007 року


Ухвала Вченої ради від 23.10.2007 р., протокол № 9

з питання:

Результати набору студентів у 2007 році і завдання щодо пропаганди навчання в університеті та заходи з адаптації вступників до навчання у вищому навчальному закладіі”

Доповідач: відп.секретар приймальної комісії ст. викл. Береженко Б.М.

1. Роботу приймальної комісії по прийому студентів у Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя вважати задовільною.

2. Деканам факультетів проаналізувати якість набраного контингенту за спеціальностями всіх форм навчання і подати пропозиції відносно координації агітаційно-роз’яснювальної і професійно-орієнтаційної роботи на наступний рік (до 01.12.2007р.).

Виконавці – декани факультетів.

3. Затвердити план профорієнтаційної роботи університету в загальноосвітніх школах м. Тернополя, Тернопільської області та сусідніх областей із закріпленням за факультетами окремих районів (до 26.10.2007р.).

Виконавці – проректор з науково-методичної роботи, декани факультетів, відповідальний секретар ПК.

4. Директору Центру перепідготовки і післядипломної освіти, деканам факультетів продовжити агітаційно-роз”яснювальну роботу серед студентів перших-третіх курсів з метою здобуття ними другої вищої освіти на контрактній основі (на протягом навчального року).

Виконавці – директор ЦПіПО, декани факультетів.

5. Ректорату і деканам факультетів університету розробити методи співпраці з вищими навчальними закладами -V рівня акредитації України з метою залучення кращих випускників для продовження навчання в університеті, як на місцях держзамовлення так і на місцях, що фінансуються за кошти фізичних чи юридичних осіб (до 01.12.2007р.).

Виконавці – проректор з науково-методичної роботи, декани факультетів.

6. Деканатам факультетів посилити контроль за кількістю та якістю набору студентів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст”, „магістр” (до 15.07.2008р.).

7. З метою підвищення ефективності роботи приймальної комісії завідуючим кафедр та керівникам адміністративних підрозділів при виділенні персоналу для роботи у приймальній комісії звернути особливу увагу на якісний склад делегованих працівників та враховувати їх можливість роботи у приймальній комісії (до 01.05.2008р.)

Виконавці – завідуючі кафедр, керівники адміністративних підрозділів університету.

  1. Рекомендувати ректорату університету в подальшому виділяти для потреб Приймальної комісії в період її максимального завантаження додаткову кімнату (до 10.06.2008р.).Ухвала Вченої ради від 23.10.2007 р., протокол № 9

з питання:

Про стан підготовки до акредитації напрямів і спеціальностей університету:

Доповідач: проректор з науково-методичної роботи, к.т.н. Дячук С.Ф.

1. Стан готовності напрямів підготовки «Психологія», «Компютерні науки», спеціальностей «Інформаційні управляючі системи та технології», «Енергетичний менеджмент» та «Електротехнічні системи енергоспоживання» вважати задовільним.

2. Завідувачам кафедр взяти під особистий контроль підготовку матеріалів самоаналізу напрямів та спеціальностей. Підготовку матеріалів завершити до 20 листопада 2007 року. (Відповідальні завідувачі кафедр, проректор з науково-методичної роботи).

3. Проректору Клепчику В.М., за поданням завідувачів кафедр, до 1.02.08 забезпечити виконання робіт з підготовки до акредитації. (Відповідальний Клепчик В.М.)

4. Завідувачам кафедр подати заявки по закупівлі матеріалів та обладнання у 2008 році для покращення матеріальної бази спеціальностей. (Відповідальні – завідувачі кафедр)

5. Проректору з науково-методичної роботи до 1.12.07 р. подати ректору університету пропозиції щодо створення в навчальному відділі групи акредитації. (Відповідальний - проректор з науково-методичної роботи к.т.н. доц. Дячук С.Ф. )


Ухвала Вченої ради від 23.10.2007 р., протокол № 9

з питання:

«Про реорганізацію факультетів».

Доповідач: проректор з науково-методичної роботи к.т.н. Дячук С.Ф.

1. Підтримати пропозицію ректорату про реорганізацію факультетів університету.

2. Затвердити наступну структуру факультетів та кафедр університету

        1. Механіко-технологічний факультет (МТФ):

1. Кафедра технології машинобудування (ТМ).

2. Кафедра конструювання верстатів, інструментів і машин (ВІ).

3. Кафедра комп”ютерних технологій в машинобудуванні (КМ).

4. Кафедра технології та обладнання зварювального виробництва (ЗВ)

5. Кафедра матеріалознавства (МЗ).

2. Факультет переробних і харчових виробництв (ФХВ).

1. Кафедра обладнання харчових технологій (ОХ).

2. Кафедра харчової біотехнології та хімії (ХБ).

3.Кафедра технічної механіки і сільсько-господарського машинобудування (ТХ).

4. Кафедра графічного моделювання (ГМ).

3. Електромеханічний факультет (ЕМФ).

1. Кафедра електротехніки (СЕ).

2. Кафедра світлотехніки (СС).

3. Кафедра енергозбереження та енергетичного менеджменту (ЕМ).

4. Кафедра систем енергоспоживання і комп”ютерних технологій в електроенергетиці (ЕЕ).

4. Факультет електронних апаратів і комп”ютерних систем (ФЕС).

1. Кафедра інформатики та математичного моделювання(ММ).

2. Кафедра фізики (ФЗ).

3. Кафедра біотехнічних систем (БТ).

4. Кафедра комп”ютерних наук (КН).

5. Факультет комп”ютерних технологій (ФКТ).

1. Кафедра вищої математики (ВМ).

2. Кафедра автоматизації технологічних процесів у виробництві (АВ).

3. Кафедра комп”ютерно-інтегрованих технологій (КТ).

6. Факультет управління і бізнесу у виробництві (ФБВ).

1. Кафедра менеджменту у виробничій сфері (МВ).

2. Кафедра менеджменту підприємницької діяльності (МП).

3. Кафедра маркетингу на виробництві (БК).

4. Кафедра українознавства та філософії (УЗ).

5. Кафедра економічної кібернетики (БЕ).

6. Кафедра психології у виробничій сфері (ПС).

7. Факультет контрольно-вимірювальних та радіо-комп”ютерних. систем (ФРК).

1. Кафедра приладів і контрольно-вимірювальних систем (ПВ).

2. Кафедра радіо-комп”ютерних систем (РС).

3. Кафедра математичних методів в інженерії (МН).

8. Факультет комерційного навчання (ФКН ).

1. Кафедра іноземних мов (ІМ).

2. Кафедра фізичного виховання(ФВ).

3. Кафедра спорту і фізичної реабілітації.

3. Ліквідувати факультет заочного навчання з 01.01.2008 р. шляхом передачі контингенту студентів на профільні факультети.

4. Передачу студентів провести в наступні терміни: 1, 2 курс – з 20.11.07 р. по 30.11.07 р., 3 курс – з 17.12.07 р. по 25 12.07 р.

5. Рекомендувати проф. д.п.н. Буняк Н.А. на посаду в.о. завідувача кафедри психології у виробничій сфері з 1.01.08 р. до обрання за конкурсом.

6. Відділу кадрів подати пропозиції по переводу працівників деканату ФЗН на інші факультети.

7. Деканам факультетів, на яких пройшли зміни, до 01.02.2008 р. провести загальні збори факультетів з питання формування Вчених Рад факультетів.

8.1. Створити комісії по розробці положень :

- «Про факультет Тернопільського державного технічного університету ім. І.Пулюя».

Голова: перший проректор, проректор з навчальної роботи Луців І.В.

Члени комісії: Оксентюк А.О., Паливода Ю.Є., Куцевич А.В., Пономаренко М.К.

- «Про кафедру Тернопільського державного технічного університету ім. І.Пулюя».

Голова проректор з науково-методичної роботи Дячук С.Ф.

Члени комісії: Шелестовський Б.Г., Пилипець М.І., Лупенко А.М.,

Пономаренко М.К.

8.2. Головам створених комісій: першому проректору, проректору з навчальної роботи Луціву І.В. і проректору з науково-методичної роботи Дячуку С.Ф. до 20.12.07 р. подати вченому секретарю проекти положень: «Про факультет Тернопільського державного технічного університету ім. І.Пулюя», «Про кафедру Тернопільського державного технічного університету ім. І.Пулюя».

Схожі:

Ухвала Вченої ради від 23. 10. 2007 р., протокол №9 з питання iconРішення Вченої ради університету від 27 лютого 2007 року, протокол №7 щодо впорядкування норм часу для планування І обліку навчального навантаження з керівництва
На виконання рішення Вченої ради університету від 27 лютого 2007 року, протокол №7 щодо впорядкування норм часу для планування І...
Ухвала Вченої ради від 23. 10. 2007 р., протокол №9 з питання iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін, які поділяються на
Ухвала Вченої ради від 23. 10. 2007 р., протокол №9 з питання iconНаказ №254 м. Вінниця Про зміни в графіку навчального процесу з 2012-2013 н р. У зв’язку з внесенням змін у графік навчального процесу відповідно до рішень Вченої ради від 27. 10. 2011р протокол №3 та ректорату від 24. 10. 2011р., протокол №9 наказую
У зв’язку з внесенням змін у графік навчального процесу відповідно до рішень Вченої ради від 27. 10. 2011р протокол №3 та ректорату...
Ухвала Вченої ради від 23. 10. 2007 р., протокол №9 з питання iconСхвалено рішенням Вченої Ради ндц по ну дпс україни протокол № від “ ” 2007 р затверджую
Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених імені М.І. Туган-Барановського на кращу наукову роботу
Ухвала Вченої ради від 23. 10. 2007 р., протокол №9 з питання iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету
«Міжнародна економіка» І «Правознавство», оптимізації науково-педагогічного навантаження та покращення розвитку методичного забезпечення...
Ухвала Вченої ради від 23. 10. 2007 р., протокол №9 з питання iconНаказ №335 " Про склад вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на період з 19. 06. 2012 р по 19. 06. 2015 р."
У зв’язку із закінченням терміну повноважень вченої ради та відповідно до ухвали Конференції трудового колективу університету (протокол...
Ухвала Вченої ради від 23. 10. 2007 р., протокол №9 з питання icon26” березня 2009 р. Ухвала вченої ради двнз ” Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана” «Про відкриття на юридичному факультеті магістерських програм «Правове регулювання банківської діяльності»
Заслухавши інформацію декана юридичного факультету В. Ф. Опришка, беручи до уваги подання Вченої ради юридичного факультету
Ухвала Вченої ради від 23. 10. 2007 р., протокол №9 з питання iconМетодичні рекомендації до проведення семінарських І лабораторних занять
Затверджено на засіданні науково – методичної ради Херсонського державного педагогічного університету (протокол №2 від 1 червня 2000...
Ухвала Вченої ради від 23. 10. 2007 р., протокол №9 з питання iconПоложення про конкурс монографій, підручників та навчальних посібників Затверджено на засіданні Вченої ради університету 24 лютого 2009 р. (протокол №20)
Конкурс монографій, підручників та навчальних посібників на здобуття премій Національного університету «Львівська політехніка» (далі...
Ухвала Вченої ради від 23. 10. 2007 р., протокол №9 з питання iconПротокол Вченої ради № від 2012 р

Ухвала Вченої ради від 23. 10. 2007 р., протокол №9 з питання iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи