Ббк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень icon

Ббк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень
НазваБбк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень
Сторінка1/6
Дата31.07.2012
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
1. /Publications.docБбк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень

ББК Ч215я8

Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень.

ISBN 966-7396-01-0

ББК Ч215я8

 

© Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної

комісії України", 2000 © П.Х. Ткаченко, художнє оформлення, 2000 

 

ПРО ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК ТА ЇХ АПРОБАЦІЮ

(З постанови президії ВАК України від 10.02.1999р. №1-02/3)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

2.1.Монографія повинна бути опублікована без співавторів.

1

 

2.6. Тираж не менше 300 примірників.

2.7. Наявність міжнародного реєстраційного номера ISBN.

2.8. Повне дотримання вимог щодо редакційного оформлення монографії згідно з державними стандартами України.

організації чи вищого навчального закладу, що його видає, про що зазначається у вихідних даних.

7.3. Тираж не менше 100 примірників.

7.5. Наявність журналу (періодичного видання) у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22 травня 1997 р. №16/5.

8. Вимоги п.2.2. до монографій, передбачені цією постановою, не поширюються на монографії, які опубліковані до оприлюднення цієї постанови, але захист за такими монографіями не може бути проведений після 1 вересня 1999 р., за винятком дисертацій, повідомлення про захист яких надруковано не пізніше як у четвертому номері "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України" за 1999р.

9. Зобов'язати спеціалізовані вчені ради з 1 вересня 1999 р. не проводити захисти дисертацій, якщо не дотримані вимоги цієї постанови, за винятком дисертацій, повідомлення про захист яких надруковано не пізніше як у восьмому номері журналу "Науковий світ" або в четвертому номері "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України" за 1999 р.

10. Вважати постанову президії ВАК України від 17 квітня 1997 р. №1/4 такою, що втрачає чинність з 1 вересня 1999 р.

4

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ УСТАНОВ, ДО ЯКИХ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОВИННІ НАДСИЛАТИСЯ НАУКОВІ ВИДАННЯ, ДЕ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

(З постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 22 травня 1997 р. № 16/5)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського

(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3) Національна парламентська бібліотека України

(01001, Київ, вул.М.Грушевського, 1) Державна науково-технічна бібліотека України

(01171, Київ, вул.Горького, 180) Львівська державна наукова бібліотека ім.В.Стефаника

(79001, Львів, вул.Стефаника, 2) Одеська державна наукова бібліотека ім.М.Горького

(65020, Одеса, вул.Пастера, 13) Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка

(61003, Харків, провулок Короленка, 18) Книжкова палата України

(02094, Київ, пр.Гагаріна, 27)

2. Встановити, що до переліку наукових видань, в яких може публікуватися основний зміст дисертацій, будуть включені лише ті видання, які надходять до установ, перелічених у п. 1 даної постанови.

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ УСТАНОВ, ДО ЯКИХ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОВИННІ НАДСИЛАТИСЯ НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

(З постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 22 травня 1997 р. № 1в/5)

1. Затвердити перелік установ, до яких обов'язково повинні надсилатися наукові монографії, в яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт:

Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського

(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3) Національна парламентська бібліотека України

(01001, Київ, вул.М.Грушевського, 1) Державна науково-технічна бібліотека України

(01171, Київ, вул.Горького, 180) Львівська державна наукова бібліотека ім.В.Стефаншса

(79001, Львів, вул.Стефаника, 2) Одеська державна наукова бібліотека ім.М.Горьиого

(65020, Одеса, вул.Пастера, 13) Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка

(61003, Харків, провулок Короленка, 18) Книжкова палата України

(02094, Київ, пр.Гагаріна, 27)

2. Встановити, що науковими монографіями, в яких може публікуватися основний зміст дисертацій, будуть вважатися лише ті, які надходять до установ, пойменованих у п.1 даної постанови, при виконанні інших вимог до цих монографій.

ПРО ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (З наказу голови ВАК України від 10 грудня 1998 року №650)

1. Звернути увагу голів спеціалізованих учених рад, що будь-які друковані праці (тези, доповіді, матеріали тощо) будь-яких конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо є свідченням апробації дисертаційної роботи і належать до опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації.

2. Попередити голів спеціалізованих учених рад про їхню персональну відповідальність за неухильне дотримання вимог п 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. №644.

 

ПЕРЕЛІК

установ, до яких обов'язково надсилаються автореферати дисертацій

1. Адміністрація Президента України

(01026, Київ, вул. Банкова, 11)

2. Кабінет Міністрів України. Відділ з питань науки.

(01008, Київ, вул М.Грушевського, 12/2)

3. Міністерство освіти і науки України

(01033, Київ, бульв.Шевченка, 16)

4. Вища атсстаційна комісія України

(01001, Київ, Хрещатик, 34)

5. Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського

(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3)

6. Національна парламентська бібліотека України

(01001, Київ, вул.М.Грушевського, 1)

7. Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника

(79001, Львів, вул.Стефаника, 2)

8. Одеська державна наукова бібліотека ім.М.Горького

(65020, Одеса, вул.Пастера, 13)

9. Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка

(61003, Харків, провулок Короленка, 18)

10. Волинський державний університет імені Лесі Українки

(43009, Луцьк, проспект Волі, 13)

11. Дніпропетровський державний університет

(49025, Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 72)

12. Донецький державний університет

(83055, Донецьк, вул. Університетська, 24)

13. Запорізький державний університет

(69600, Запоріжжя, вул.Жуковського, 66)

14. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(01017, Київ, вул.Володимирська, 64)

15. Львівський національний університет імені Івана Франка

(79002, Львів, вул.Університетська, 1)

 

16. Одеський державний університет ім.І.І.Мсчнікова

(65057, Одеса, вул.Петра Великого, 2)

17. Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського

(95038, Симферополь, вул.Ялтинська, 4)

18. Сумський державний університет

(40007, Суми, вул.Римського-Корсакова, 2)

19. Ужгородський державний університет

(88000, Ужгород, вул.Горького, 4)

20. Східноукраїнський державний університет

(91034, Луганськ, квартал Молодіжний, 20-А)

21. Прикарпатський університет ім.В.Стефаннка

(76000, Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 57)

22. Харківський національний університет їм. В.Н.Каразіна

(61006, Харків, майдан Свободи, 4)

23. Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького

(18000, Черкаси, бульвар Шевченка, 81)

24. Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковнча

(14012, Чернівці, вул. М.Коцюбинського, 2)

25. Російська державна бібліотека

(101000, Российская Федерация, Москва, просп.Калинина, 3)

26. Російська державна публічна бібліотека ім.Салтикова-Щедріна

(191011, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Садовая, 18)

27. Державна бібліотека Республіки Беларусь

(220636, Белоруссия, Минск, ул.Красноармейская, 9)

28. Державна бібліотека Республіки Узбекистан ім.А.Навої

(700000, Узбекистан, Ташкент, Мустакилик, 5)

29. Національна бібліотека Грузії

(380007, Грузия, Тбилиси, ул.Ксцховели, 5)

30. Національна бібліотека Республіки Казахстан

(480013, Казахстан, Алматы, просп.Абая, 14)

31. Державна бібліотека Азербайджану ім.М.Ф.Ахундов»

(370601, Азербайджан, Баку, ул.Хагани, 25)

32. Національна бібліотека Республіки Молдова

(277012, Молдова, Кишинев, ул.Киевская, 78)

 

33. Національна бібліотека Республіки Киргизстан

(720000, Киргизия, Бишкск, ул. Советская, 208)

34. Національна бібліотека Таджикистану імені Фірдоусі) (734711, Таджикистан, Душанбе, просп.Рудакн, 14)

35. Державна бібліотека Вірменії ім.А.Ф.Мяснікяна (375009, Армения, Ереван, ул.Теряна, 72)

36. Національна бібліотека Туркменії імені Фірдоусі) (744000, Туркмения, Ашгабад, пл.К.Маркса)

37. Міжнародна асоціація україністів

(01001, Київ. вул.Грушсвського, 4. кімната 214)

- для суспільних і гуманітарних наук

38. Книжкова палата України (02094, Київ, пр.Гагаріна, 27)

39. Державна науково-технічна бібліотека України (01171, Київ, вул.Горького, 180)

40. Центральна наукова сільської осподарська бібліотека УААН (03127. Київ, вул.Героїв Оборони, 10)

- для біологічних, сільськогосподарських та ветеринарних наук

41. Державна наукова медична бібліотека (01017, Київ, вул.Толстого, 7)

- для біологічних, медичних та фармацевтичних наук

ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ У НАУКОВІЙ СФЕРІ (З постанови Головної ради ВАК України від 12 березня 1998 р.)

Про затвердження Переліку №1 наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися

результати дисертаційних робіт (з постанови президії ВАК України від 09.06.1999 р. №1-05/7)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

від 25.06.1998 р. №1.

10

 

Додаток

до постанови президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7

ПЕРЕЛІК №1 НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Журнали

1. Акустичний вісник. (Інститут гідромеханіки НАН України) (акустика,

механіка).

2. Відбір і обробка інформації. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка

НАН України) (інформатика).

3. Вопросы атомной науки и техники. (Харківський фізико-технічний інститут НАН України) (фізика).

4. Геофизический журнал. (Інститут геофізики НАН України) (геофізика).

5. Доповіді НАН України.

7. Інформаційні технології і системи. (Інститут інформаційної інфраструктури, М. Львів) (інформатика).

8. Известия вузов Радиоэлектроника. (Національний технічний університет України «КПІ») (радіофізика).

9. Космічна наука і технологія. (НАН України, Національне космічне агентство України) (астрономія, геофізика).

Ю.Кибернетика и системный анализ. (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України) (інформатика, обчислювальна математика, варіаційне числення та теорія оптимального керування, дослідження операцій та теорія ігор).

11 .Кинематика и физика небесных тел. (Головна астрономічна обсерваторія НАН України) (астрономія, геофізика, дистанційні аерокосмічні дослідження).

12.Математичні методи та фізико-механічні поля. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України) (математика, механіка, інформатика).

13.Математическая физика, анализ, геометрия. (Фізико-технічний інститут низьких температур їм. Б.І.Вєркіна НАН України) (математика).

14. Математичні студії. (Львівський національний університет імені Івана Франка) (математика).

15. Математические машины и системы. (Інститут проблем математичних машин та систем НАН України) (математичне моделювання та обчислювальні методи, математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем).

11

 

16. Металофізика та новітні технології. (Інститут металофізики ім. Г.В.І^рдюмова НАН України) (фізика).

17. Морской гидрофизический журнал . (Морський гідрофізичний інститут НАН України) (геофізика, гідромеханіка).

18. Нелінійні коливання (Інститут математики НАН України) (математика, механіка).

19. Прикладна гідромеханіка. (Інститут гідромеханіки НАН України) (механіка, геофізика).

20. Прикладная механика. (Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України) (механіка).

21. Проблемы управлення и информатики. (Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України) (інформатика, обчислювальна математика, варіаційне числення та теорія оптимального керування, дослідження операцій та теорія ігор).

22. Радиоэлектроника и информатика. (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки).

23. Радиофизика и радиоастрономия. (Радіоастрономічний інститут НАН України) (астрономія, радіофізика)

24.Теоретична і експериментальна хімія. (Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України) (фізика).

25. Теорія ймовірностей та математична статистика. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) (математика).

26. Теория случайных процессов. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України) (математика).

27. Термоелектрика. (Інститут термоелектрики НАН України) (фізика). 28 Український математичний журнал. (Інститут математики НАН України) (математика, теоретична механіка, інформатика).

29. Український фізичний журнал. (Інститут теоретичної фізики НАН України) (фізика)

30. Фізико-хімічна механіка матеріалів. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України) (механіка).

31. Физика и техника высоких давлений. (Донецький фізико-технічний інститут НАН України) (фізика).

32. Физика низких температур. (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України) (фізика).

33. Фізика конденсованих систем (Condensed Matter Physics) (Інститут фізики конденсованих систем) (фізика).

34. Фізика живого. (Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук») (біофізика).

35. Функціональні матеріали. (Інститут монокристалів НАН України) (фізика). 36 Odessa Astronomical Pablikations. (Одеський державний університет).

37. Methods of Functional Analysis and Topology. (Інститут математики НАН України) (математика).

38. Journal of Nonlinear Mathematical Physics. (Інститут математики НАН України) (фізика, математика).

12

Збірники наукових праць

1. Вісник Державного університету «Львівська політехніка» (математика, фізика приладів, елементів і систем, інформатика).

2. Вісник Дніпропетровського державного університету.

3. Вісник Донецького університету.

4. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. (Серії: фізико-математичні науки; математика і механіка).

5. Вісник Львівського державного університету.

6. Вісник Одеського державного університету (математика, механіка, фізика).

7. Вісник Прикарпатського університету (фізика).

8. Вісник Сумського державного університету (фізика).

9. Вісник Харківського університету. (Серія: математика, прикладна математика, механіка).

10. Вісник Черкаського університету (фізика)

11. Волинський математичний вісник (математика, інформатика).

12. Динамические системы. (Симферопольський державний університет).

13. Електронна мікроскопія та міцність матеріалів. (Інститут проблем міцності НАН України) (механіка, фізика твердого тіла).

14. Збірник наукових праць Інституту математики НАН України. (Інститут математики НАН України) (математика).

15. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка (фізика).

16. Кібернетика та обчислювальна техніка. (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України) (інформатика).

17. Механіка твердого тіла. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України) (механіка).                                             ,

18. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки (фізика).

19. Науковий вісник Ужгородського державного університету (фізика).

20. Науковий вісник Чернівецького державного університету (математика, інформатика, фізика).

21. Нелінійні граничні задачі. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України) (математика).

22. Обчислювальна та прикладна математика. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) (математика, інформатика).

23. Праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. (Держкомгідромет) (геофізика).

24. Проблеми Чорнобиля. (Міжгалузевий науково-технічний центр «Укриття» НАН України).

25. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація Чорнобильської зони).

26 Проблемы программирования. (Інститут програмних систем НАН України) (інформатика).

13

 

27. Радиофизика и электроника. (Інститут радіофізики і електроніки HAH України) (радіофізика).

28. Радіотехніка. (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки) (радіофізика).

29. Теоретическая и прикладная механика. (Донецький державний університет) (математика, механіка).

30. Теория оптимальных решений. (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України) (інформатика),                                           і

31. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. (Одеський державний політехнічний університет) (фізика приладів, елементів і систем).

32. Труди Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Веркіна НАН України (математика, фізика)

33. Труды Института прикладной математики и механики (математика, механіка, інформатика).

34. Управляющие системы и машины. (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України) (інформатика).

35. Ученые записки Симферопольского государственного университета (математика, фізика).

36. Физика аэродисперсных систем. (Одеський державний університет ім. П.Мечникова) (фізика).

37. Фізика конденсованих високомолекулярних систем. (Рівненський державний педагогічний інститут) (фізика).

38. Фізика напівпровідників, квантова та оптоелектроніка. (Інститут фізики напівпровідників НАН України) (фізика).

39. Фізичний збірник. (Наукове товариство імені Тараса Шевченка,м.Львів) (фізика).

40. Фотоэлектроника. (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова) (фізика).

41. Хімія, фізика і технологія поверхні. (Інститут хімії поверхні НАН України) (фізика).

42. Ядерная и радиационная безопасность. (Одеський державний політехнічний університет) (фізика).

43. Cybernetics and computing technology. (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти України) (інформатика).

ХІМІЧНІ НАУКИ

Журнали

1. Вопросы химии и химической технологии. (Український державний хіміко-технологічний університет).

2. Геологія і геохімія горючих копалин. (Інститут геології та геохімії горючих копалин НАН України).

3. Доповіді НАН України.

14

 

4. Композиционные и полимерные материалы. (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України).

5. Теоретическая и экспериментальная химия. (Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України).

6. Украинский биохимический журнал. (Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України).

7. Украинский химический журнал. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України).

8. Фармацевтичний журнал.

9. Фізико-хімічна механіка матеріалів. (Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України).

10. Функціональні матеріали. (Інститут монокристалів НАН України).

11. Хімія і технологія води.

Збірники наукових праць

1. Вісник Донецького університету.

2. Вісник Державного університету «Львівська політехніка».

3. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія "Хімія".

4. Вісник Львівського державного університету імені Івана Франка.

5. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія "Хімія".

6. Вісник Харківського державного університету.

7. Геохімія і рудоутворення (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України).

8. Науковий вісник Ужгородського державного університету.

9. Наукові записки. Серія "Хімія". (Тернопільський державний педагогічний університет).

10. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія "Неорганічна хімія".

11. Научные труды. (Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії).

12. Праці Наукового товариства ім.Тараса Шевченка. (М.Львів).

13. Фізіологічне активні речовини. (Інститут органічної хімії НАН України).

14. Хімія, технологія речовин та їх застосування. (Державний університет «Львівська політехніка»).

15. Хімія, фізика і технологія поверхні. (Інститут хімії поверхні НАН України).

16. Ученые записки Симферопольского государственного университета.

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Журнали

1. Аграрний вісник Причорномор'я. (Одеський сільськогосподарський інститут).

2. Архив клинической и экспериментальной медицины. (Донецький державний

медичний університет).

15

 

3. Біологічний вісник. (Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна).

4. Биополимеры и клетка. (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України).

5. Вестник зоологии. (Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України).

6. Вісник аграрної науки.

7. Вісник гігієни і епідеміології. (Донецький державний медичний університет).

8. Вісник морфології. (Вінницький державний медичний університет ім.М.І.Пирогова).

9. Гидробиологический журнал. (Інститут гідробіології НАН України).

10. Доповіді НАН України.

11. Експериментальна і клінічна медицина. (Харківський державний медичний університет).

12. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. (Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького).

13. Ендокринологія. (Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка АМН України).

14. Захист рослин. (Інститут захисту рослин УААН України).

15. Известия Харьковского энтомологического общества.

16. Імунологія та алергологія. (Інститут урології та нефрології АМН України).

17. Космічна наука і технологія. (НКА України).

18. Львівський медичний часопис. (АСТА MED1CA LEOPOLIENSIA) (Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького).

19. Медична хімія. (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця).

20. Мікробіологічний журнал. (Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України).

21. Нейрофизиология. (Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України).

22. Онкологія. (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України).

23. Питання біоіндикації та екології. (Запорізький державний університет).

24. Проблемы криобиологии. (Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України).

25. Рибне господарство. (Інститут рибного господарства УААН).

26. Садівництво. (Інститут садівництва УААН).

27.Современные проблемы токсикологии. (Інститут екогігієни та токсикології).

28. Таврический медико-биологический вестник. (Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського, м. Симферополь).

29. Украинский биохимический журнал. (Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України)

30. Український ботанічний журнал. (Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України).

31. Український радіологічний журнал. (Харківський НДІ медичної радіології).

32.Ученые записки Симферопольского государственного университета

33.Физиология и биохимия культурных растений. (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України).

16

 

34.ФІЗІОЛОГІЧНИЙ журнал. (Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України). , 35.Фізіолого-біохімічна оцінка дії техногенних факторів та рослин .(Львівський національний університет ім.І.Франка).

36. Фотобіологія та фотомедицина. (Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна).

37. Цитология и генетика. (Інститут клітинної біології і генетики НАН України).

38. Экспериментальная онкология. (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України).

Збірники наукових праць

1. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. (Луганський державний медичний університет).

2. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.

3. Вісник Дніпропетровського державного університету Серія "Біологія і етологія".

4. Вісник Донецького державного університету.

5. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія "Біологія".

6. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія "Інтродукція та збереження рослинного різноманіття".

7. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія "Проблеми регуляції фізіологічних функцій".

8. Вісник Луганського державного педагогічного університету. Серія "Біологічні науки".

9. Вісник Одеського державного університету.

10. Вісник Харківського державного університету.

11. Гематологія і переливання крові. (Київський НДІ гематології та переливання крові МОЗ України).

12. Екологія моря. (Інститут біології південних морів ім.О.О.Ковалевського НАН України).

13. Науковий вісник Національного аграрного університету.

14. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету.

15. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація зони відчуження).

16. Праці Наукового товариства імені Тараса Шевченка. (М.Львів).

17. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. (Луганський державний медичний університет).

18. Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. (Кримський медичний університет ім. С.І.Георгієвеького, М.Симферополь).

19. Труды Никитского ботанического сада.

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Журчали

1. Геологический журнал. (Інститут геологічних наук НАН України).

2. Геотехнічна механіка. (Інститут геотехнічної механіки НАН України).

17

 

3. Геофизический журнал. (Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України).

4. Геохімія і рудоутворення. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України).

5. Доповіді НАН України.

6. Коштовне та декоративне каміння. (Гомологічний центр Міністерства фінансів України).

7. Минералогический журнал. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України).

8. Мінеральні ресурси України. (Держкомгеології України).

9. Нафтова і газова промисловість. (Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу).

10. Тектоніка і стратиграфія. (Інститут геологічних наук НАН України).

11. Уголь Украины. (Міністерство вугільної промисловості України).

Збірники наукових праць

1. Актуальні проблеми геології, географії та екології, (видавництво «Навчальна

книга»).

2. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія "Геологія і

географія".

3. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія "Геологія".

4. Вісник Львівського державного університету. Серія "Геологія".

5. Вісник Харківського державного університету.

6. Геологія і геохімія горючих копалин. (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України).

7. Збірник наукових праць Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу.

8. Мінералогічний збірник. (Львівський національний університет ім.Івана

Франка).

9. Питання розвитку газової промисловості. (Укр НДІГаз, М.Харків).

10. Праці Наукового товариства імені Тараса Шевченка. (М.Львів).

11. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація Чорнобиль­ської зони відчуження).

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Збірники наукових праць

2. Вісник Севастопольського державного технічного університету. Серія "Автоматизація процесів та управління".

3. Автоматизация судовых технических средств. (Одеська державна морська

академія).

4. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. (Державний університет «Львівська політехніка»).

18

 

5. Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки).

6. Автомобільний транспорт. (Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет).

7. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. (Український транспортний університет).

8. Аграрний вісник Причорномор'я.

9. Адаптивні системи автоматичного управління. (Національний технічний університет України «КПІ»).

10. Адгезия расплавов и пайка материалов. (Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України).

11. Безпека дорожнього руху. (Міністерство внутрішніх справ України).

12. Будівельні конструкції. (Державний НДІ будівельних конструкцій, м. Київ).

13. Вестник Харьковского государственного политехнического университета.

14. Вимірювальна техніка та метрологія. (Державний університет «Львівська політехніка»).

15. Виноградарство и виноделие. (Інститут винограду і вина «Магарач»).

16. Високі технології в машинобудуванні. (Харківський державний політехнічний університет).

17. Відбір і обробка інформації. (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів).

18. Вісник аграрної науки Причорномор'я. (Миколаївський державний сільськогосподарський інститут).

19. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія «Інформаційні системи та мережі».

20. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія «Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології».

21. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія «Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика».

22. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія "Автоматика, вимірювання та керування".

23. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія "Електроенергетичні та електромеханічні системи".

24. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія "Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація".

25. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія "Динаміка, міцність та проектування машин і приладів".

26. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія "Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні".

27. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія "Комп'ютерні системи та мережі".

28. Вісник Дніпропетровського університету «Ракетно-космічна техніка».

29. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури.

19

 

30. Вісник Київського міжнародного університету цивільної авіації.

31. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія "Математика, механіка".

32. Вісник Одеського державного морського університету.

33. Вісник Приазовського державного технічного університету.

34. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

35. Вісник Севастопольського державного технічного університету. Серія "Механіка, енергетика, екологія".

36. Вісник Українського транспортного університету.

37. Вісник Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету.

38. Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. (Харківський авіаційний інститут ім. М.Є.Жуковського).

39. Гідравліка і гідротехніка. (Український транспортний університет).

40. Гідромеханіка. (Інститут гідромеханіки НАН України).

41. Гірнича електромеханіка та автоматика. (Національна гірнича академія України).

42. Гірничі, будівельні, дорожні і меліоративні машини. (Київський національний технічний університет будівництва і архітектури).

43. Двигуни внутрішнього згоряння. (Харківський державний політехнічний університет).

44. Динаміка і міцність машин. (Харківський державний політехнічний університет).

45. Електромашинобудування та електрообладнання. (Одеський державний політехнічний університет).

46. Електроніка та зв'язок. (Національний технічний університет України «КПІ» та Київський військовий інститут управління та зв'язку).

47. Захист інформації. (Київський міжнародний університет цивільної авіації).

48. Захист металургійних машин від поломок. (Приазовський державний технічний університет).

49. Защитные покрытия на металлах. (Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України).

50. Збагачення корисних копалин. (Національна гірнича академія).

51. Збірник «Вестник НТУУ «КПИ», серія «Машиностроение», м. Київ.

52. Збірник наукових праць ВАТ «Науково-дослідний і проектний інститут по збагаченню та агломерації руд - Механобрчормет», м. Кривий Ріг.

53. Збірник наукових праць Донбаського гірничо-металургійного інституту, м. Алчевськ.

54. Збірник наукових праць Донецького державного технічного університету. Серія "Електротехніка і енергетика".

55. Збірник наукових праць Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України.

56. Збірник наукових праць Київського інституту залізничного транспорту.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Ббк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень iconБбк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень
move to 1108-71743
Ббк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень iconБбк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень
move to 1108-71743
Ббк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень iconБбк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень
move to 1108-71743
Ббк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень iconБбк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень
move to 1108-71743
Ббк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень iconБбк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень
Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук та їх апробацію
Ббк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень iconПравила подання статей для публікації у збірках наукових праць університету
Статті, що надаються до збірки, повинні мати собою теоретичні та експериментальні результати наукових досліджень, а також завершені...
Ббк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень iconПравила подання статей для публікації у збірках наукових праць університету
Статті, що надаються до збірки, повинні мати собою теоретичні та експериментальні результати наукових досліджень, а також завершені...
Ббк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень iconБбк ч215я8 Як підготувати І захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня
Методичні поради / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. — К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної...
Ббк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень iconТематика дисертаційних досліджень по кафедрі
Наукова проблема, що вирішується кафедрою, лабораторією, де розробляється дисертація
Ббк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень icon«Основи математичного моделювання фінансових потоків економічних агентів транзитивної економіки»
Аукових досліджень, під час виконання магістерських дипломних та дисертаційних досліджень, оволодіння сучасними програмними засобами...
Ббк ч215я8 Де І як публікувати результати дисертаційних досліджень iconОпис модуля назва модуля
Еом, визначати параметри перехідних процесів й інтерпретувати отримані результати; використовувати результати досліджень під час...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи