Обов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту icon

Обов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту
Скачати 67.67 Kb.
НазваОбов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту
Дата12.11.2012
Розмір67.67 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ВНТУ В.В. Грабко


Обов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту 1. Загальні положення

  1. Дана інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність заступника директора з навчально-методичної роботи на громадських засадах

  2. Заступник директора з навчально-методичної роботи призначається на і звільняється наказом ректора за поданням директора навчально-наукового інституту.

  3. Підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору інституту

1.4.2

Віддає розпорядження

працівникам інституту

1.4.3

Працівника заміщає

особа, призначена директором інституту

1.4.4

Працівник заміщає

Директора чи заступника директора згідно розпорядження директора
 1. Кваліфікаційні вимоги до заступника директора з навчально-методичної роботи :

2.1.

Освіта
2.2.

Досвід роботи
2.3.

Знання

Конституцію України.

Закони України, постанови і рішення Верховної Ради України й органів керування освітою з питань освіти.

Теорію і методи керування освітніми системами.

Постанови, розпорядження, накази по навчально-методичній роботі.

Порядок складання навчальних планів.

Правила ведення документації по навчальній роботі.

Педагогіку і методику професійного навчання.

Сучасні форми і методи навчання і виховання студентів.

Статут ВНТУ. Нормативні документи щодо організації навчального процесу
 1. Документи, які регламентують діяльність заступника директора з навчально-методичної роботи

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі та нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут навчального закладу. Нормативні документи ВНТУ по організації навчального процесу. Накази та розпорядження ректора, проректорів, директора навчально-наукового інституту, Посадова інструкція заступника директора з навчально-методичної роботи, Правила внутрішнього трудового розпорядку. 1. Посадові обов'язки заступника директора з навчально-методичної роботи

4.1. Здійснює безпосереднє керівництво навчально-методичною роботою в інституті.

4.2. Cкладає навчальні і робочі навчальні плани.

4.3. Контролює виконання навчальних планів і навчальних програм.

4.4. Погоджує плани навчально-методичної роботи кафедр інституту.

4.5. Контролює складання розкладу навчальних занять і здійснює контроль за їх виконанням.

4.6. Відповідає за підготовку документації по організації навчального процесу.

4.7. Відповідає за рейтингування абітурієнтв на навчання за ОПП «Магістр»,

«Спеціаліст».

4.8. Організує облік успішності студентів і роботу з студентами, які мають борги.

4.9. Контролює проведення атестацій студентів по поточній успішності і відвідуваності занять.

4.10. Розробляє графіки навчального процесу за напрямами та спеціальностям інституту.

4.11. Розробляє робочу документацію для організації навчання у ВНТУ на базі ОКР

«Молодший спеціаліст» та поновлення з інших ВНЗ.

4.12. Контролює роботу кафедр і викладачів по організації навчально-методичної роботи зі

студентами.

4.13.Здійснює прийом студентів з питань навчання.

4.14. Контролює роботу кафедр по підвищенні кваліфікації викладачів.

4.15. Аналізує результати навчального процесу і на основі результатів аналізу вживає заходів

по удосконалюванню навчання.

4.16. Взаємодіє з першим проректором з науково-педагогічної роботи по організації

навчального процесу.

4.17. Готує звіти про роботу інституту з навчально-методичної роботи для директора,

навчально-методичного відділів, рад, навчального закладу.

4.18. Здійснює координацію роботи старост навчальних груп.

4.19. Організує і проводить разом з іншими заступниками директора збори в навчальних

групах.

4.20. Вносить пропозиції по заохочування студентів, а також по покаранню студентів, що не

виконують графік навчального процесу.

4.21. Контролює стан закріплених за інститутом і кафедрами навчальних приміщень.

4.22. На час відсутності директора (відпустки, хвороби, відрядження, ін.) виконує його

обов'язки за окремим розпорядженням.

4.23. Складає індивідуальні плани для слухачів для навчання у ВНТУ на базі ОКР «Молодший

Спеціаліст».

4.24. Відповідає за розподіл навчального навантаження на кафедри університету з

урахуванням робочого навчального плану фахової підготовки.

4.25. Відповідає з іншими заступниками директора навчально-наукового інституту за

рейтингування інституту.

4.26. Координує профорієнтаційну роботу в навчально-науковому інституті

4.30. Контролює організацію навчання іноземних студентів.

4.27. Контролює проведення взаємовідвідувань занять.

4.28. Розробляє індивідуальні плани студентів.

4.33.Складає індивідуальні графіки ліквідації академічної різниці та боргів і проведення державної атестації та контролює їх виконання.

4.34.Організую проведення ректорських контрольних робіт і поточних контрольних заходів.

4.35. Координує подання інформації директору ГЦОМЗН стосовно виготовлення

документів про вищу освіту (студентські квитки , дипломи, додатки до дипломів,

єврододатки тощо)

4.36. Контролює роботу випускних кафедр по створенню інформаційних пакетів ESTS. 1. Права заступника директора з навчально-методичної роботи

Заступник директора з навчально-методичної роботи має право:

5.1. Представляти інтереси інституту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами

університету, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками структурних підрозділів інституту.

5.3. Розробляти проекти рішень по організації навчального процесу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по покращенню якості підготовки фахівців.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, вказівок, інших документів,

зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Вести листування зі структурними підрозділами, а також іншими організаціями з питань,

що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору про залучення до матеріальної і дисциплінарної

відповідальності посадових осіб. 1. Відповідальність заступника директора з навчально-методичної роботи

Заступник директора з навчально-методичної роботи несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх обов'язків, передбачених даною

посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - у межах, визначених

чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - у межах, визначених чинним трудовим і цивільним

законодавством України.


 1. Умови роботи заступника директора з навчально-методичної роботи

Режим роботи заступника директора з навчально-методичної роботи визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими у ВНТУ.


^

9Кінцеві положення


  1. Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається уВНТУ,

інший — у працівника.

  1. Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни

Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

  1. Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції визначається наказом ректора.Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення О.Н.Романюк


З інструкцією ознайомлений:

Схожі:

Обов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту iconОбов’язки заступника директора навчально-наукового інституту з навчально-виховної роботи
Покладання (увільнення від виконання) обов’язків заступника з навчально-виховної роботи директора навчально-наукового інституту (далі...
Обов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту iconЗагальні положення
Дана інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність заступника директора з навчально-методичної роботи на...
Обов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту iconФункціональні обов’язки
Заступник директора з наукової роботи та міжнародного співробітництва призначається ректором університету за поданням директора інституту...
Обов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту iconЗвіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2008-2009 н р.”
Протягом 2008/2009 н р навчально-методична комісія працювала за такими напрямками
Обов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту iconЗвіт голови навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання Драгнєва Юрія Володимировича „Про результати роботи навчально-методичної комісії в 2007-2008 н р.”
Протягом 2007/2008 н р навчально-методична комісія працювала за такими напрямками
Обов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту iconНаказ №215 Про підведення підсумків навчально методичної роботи за 2010 рік Для підведення підсумків навчально-методичної роботи за 2010 рік наказую
Організувати комісію для прийому звітів у складі: голови першого проректора, професора О. М. Талалаєнко; членів комісії співробітники...
Обов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту iconНавчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту
Про організацію самостійної роботи студентів Інституту І перспективи щодо її покращення
Обов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту iconСписок друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2007 р
Зб.: Шляхи оптимізації навчально-методичної роботи (Матеріали навчально-методичної конференції), вип. Чернівці, 1997. С. 16 – 17
Обов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту iconСписок друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2009 р
Зб.: Шляхи оптимізації навчально-методичної роботи (Матеріали навчально-методичної конференції), вип. Чернівці, 1997. С. 16 – 17
Обов’язки заступника директора з навчально-методичної роботи інституту iconПроректор з навчально-методичної роботи проф. Вернидуб Р. М
Розклад занять студентів Фізико-математичного інституту та Інституту інформатики нпу імені М. П. Драгоманова на осінній семестр 2009/2010...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи