Методичні вказівки по вивченню дисципліни „Податкова система” icon

Методичні вказівки по вивченню дисципліни „Податкова система”
Скачати 453.41 Kb.
НазваМетодичні вказівки по вивченню дисципліни „Податкова система”
Сторінка1/3
Дата31.07.2012
Розмір453.41 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова


Кафедра менеджменту


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

по вивченню дисципліни „Податкова система”

в Інституті після дипломної освіти


м. Миколаїв - 2008

ЗМІСТ


 1. Мета та завдання дисципліни
 1. Тематичний план
 1. Анотація тем дисципліни з посиланням на літературу
 1. Плани семінарських занять
 1. Завдання на індивідуальну роботу
 1. Завдання для самостійного опрацювання окремих аспектів податкової системи
 1. Екзаменаційні питання
 1. ЛітератураІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Запровадження дисципліни „Податкова система” продиктовано вимогами часу. В нинішніх умовах бюджет поки що залишається майже єдиним джерелом фінансування витрат соціального захисту населення та утримання соціально-культурної сфери. Тому провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо регулювання економічних процесів належить саме податкам.

Податкова політика, як засіб макроекономічного регулювання, властивий економіці ринкового типу, в Україні лише починає формуватися. З огляду на це, студентам необхідно оволодіти знаннями з організації податкової системи, освоїти функції податкової служби України, набути теоретичних та практичних навичок податкового законодавства в умовах реформування економіки України.

Податкова система – це дисципліна, яка відіграє важливу роль у формуванні таких фахівців, як фінансист, економіст, менеджер. Ця дисципліна передбачає засвоєння студентами основ податкової політики та податкової системи в Україні, функції податкової служби, принципи застосування податкового законодавства.

Податкову систему розглянуто через її складові такі як законодавство, планування податків, контроль за повнотою нарахування та своєчасністю сплати податків.

Мета - надання знань з організації і функціонування податкової системи та проведення податкової політики, надати можливість студентам засвоїти методологію і методику стратегічного та оперативного управління в сфері оподаткування в умовах суттєвої зміни порядку обчислення та сплати податків. Допомогти студентам оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками у використанні податкового законодавства в умовах реформування економіки України.

^ Головне завдання дисципліни:

- вивчення теоретичних та організаційних основ оподаткування;

- вивчення актів податкового законодавства та придбання практичних навичок їх застосування;

- освоєння методики розрахунків і порядку сплати податків і обов’язкових платежів платниками податків – юридичними та фізичними особами.

- засвоєння функцій податкової адміністрації України у формуванні та реалізації державою податкової політики;

- оволодіння теоретичними та організаційними основами податкової системи;

- придбання студентами необхідних знань з організації податкового планування, обліку і контролю за надходженням платежів в бюджети всіх рівнів.


^ Предметом навчальної дисципліни є :

- відносини з приводу розподілу і перерозподілу вартості створеного в суспільстві ВВН.

Крім того, студенти повинні уміти:

- здійснювати розрахунок та облік податків;

- заповнювати декларацію з податку на прибуток підприємства та додатки до неї,

- формувати податкові зобов’язання та податковий кредит при визначені податку на додану вартість,

- обчислювати місцеві податки і збори,

- заповнювати декларацію про доходи фізичних осіб,

- визначати суму єдиного податку. 1. ^ Тематичний план дисципліни „Податкова система”


Змістовий модуль

Кількість годин

лекції

практ.

СРС

всього

Модуль 1

1

Сутність та види податків.

-

1

8

9

2

Податкова система та податкова політика держави.

1

-

8

9

3

Податок на додану вартість.

1

1

6

8

4

Акцизний збір.

1

1

6

8

5

Мито

-

-

6

6

6

Податок на прибуток підприємств.

2

2

6

10

7

Фіксований сільськогосподарський податок.

-

-

6

6

8

Податок з доходів фізичних осіб.

1

1

6

8

9

Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

1

1

6

8

10

Плата за ресурси та послуги.

1

1

6

8

11

Інші податки.

1

1

6

8

ВСЬОГО:

9

9

70

88

Форма модульного контролю - тестування

Модуль 2:

12

Державна податкова служба України.

1

1

3

5

13

Податковий менеджмент.

-

1

2

3

14

Ухилення від сплати податків.

1

1

2

4

15

Перекладання податків.

-

-

3

3

16

Податкова політика в системі державного регулювання економіки.

1

-

4

5

ВСЬОГО

3

3

14

20

Форма модульного контролю - тестування

ВСЬОГО

12

12

84

108

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – іспит -7 год., конс. -4


3. Анотація тем дисципліни з посиланням на літературу


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №1


Тема 1. Сутність та види податків.

Історія становлення системи оподаткування. Соціально-економічна сутність податків. Функції податків. Класифікація податків. Характеристика елементів податків.

Література: 1, 9, 45, 50

^ Тема 2. Податкова система та податкова політика держави.

Поняття податкової політики і основні критерії її проведення. Наукові основи побудови оптимальної податкової системи. Характеристика системи оподаткування в Україні. Права і відповідальність платників податків.

Література: 1, 9, 45, 55, 56,57.

^ Тема 3. Податок на додану вартість.

ПДВ, суть, призначення, ставки. Платники ПДВ як суб’єкти оподаткування. Об’єкти оподаткування і податкова база. Пільги при справлянні ПДВ. Первинний облік податку у суб’єктів оподаткування і податкова документація з ПДВ. Контроль податкових органів і відповідальність платників податку.

Література: 1, 15, 16, 28,29, 30,31,45, 55.

^ Тема 4. Акцизний збір.

Суть і призначення акцизного збору. Платники та об’єкт оподаткування. Порядок нарахування акцизного збору. Пільги щодо акцизного збору. Порядок сплати та подання розрахунків. Облік податку, контроль ДПІ та відповідальність платників.

Література: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 45.

Тема 5 Мито.

Соціально-економічна сутність мита і основи митної справи. Платники та об’єкт оподаткування мита. Перелік товарів, які оподатковуються митом і ставки мита. Порядок обчислення, сплати та перерахування до бюджету.

Література: 1, 45, 55.


^ Тема 6. Податок на прибуток підприємств.

Основи прибуткового оподаткування. Платники і ставки податку. Валові доходи і валові витрати. Об’єкти оподаткування. Податковий облік амортизаційних відрахувань. Податковий облік у платника та облік надходжень у ДПІ. Порядок нарахування та строки сплати податку. Контроль ДПІ та відповідальність платників.

Література: 1, 10, 34, 33, 55.


^ Тема 7.Фіксований сільськогосподарський податок.

Платники сільськогосподарського податку. Порядок обчислення, подання звітності та сплати податку. Відповідальність платників та контроль ДПІ.

Література: 1, 17, 18, 36.


^ Тема 8. Податок з доходів фізичних осіб.

Необхідність справляння податку з доходів фізичних осіб, його роль і принципи організації. Платники і об’єкти оподаткування. Податкові соціальні пільги та податковий кредит. Механізм та особливості нарахування ПДФО, ставки податку. Особи відповідальні за нарахування та утримання податку. Порядок його сплати і подання звітності. Оподаткування доходів фізичних осіб – СПД.

Література: 1, 8, 14, 37, 40.


^ Тема 9. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

Особливості запровадження спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва для юридичних та фізичних осіб – СПД. Платники єдиного податку, об’єкти оподаткування та ставки. Порядок обчислення та сплати єдиного податку.

Література: 27, 41, 43,45.


^ Тема10. Плата за ресурси та послуги.

Плата за землю. Плата за використання прісних водних ресурсів. Плата за користування надрами. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету.

Література: 1, 19, 20, 55.


^ Тема11. Інші податки.

Податок на промисел: призначення, платники, порядок визначення суми податку та її сплати до бюджету. Податок з власників транспортних засобів: платники, об’єкт оподаткування, ставки та порядок і строки сплати. Місцеві податки: комунальний і податок з реклами.

Література: 1, 12, 13, 20.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.


Тема12. Державна податкова служба України.

Структура податкової служби та її функції. Звання та ранги працівників ДПА. Призначення та функції податкової міліції.

Література: 9, 45 55,

^ Тема13. Податковий менеджмент.

Сутність, об’єкт, суб’єкт та мета податкового менеджменту. Функції податкового менеджменту. Поняття податкової роботи. Контрольна робота органів ДПА.

Література: 1, 9, 45, 55, 56, 57


^ Тема14. Ухилення від сплати податків.

Економічна сутність ухилення від сплати податків. Форми та способи ухилення від сплати податків. Міжнародне податкове планування.


Література: 16, 39, 45, 55, 56.


Тема15. Перекладання податків.

Процедура перекладання податків. Проблеми подвійного оподаткування іноземних доходів в Україні.

Література: : 65, 55,43.44, 45, 46, 50,

Тема16. Податкова політика в системі державного регулювання економіки.

Недоліки податкової системи та їх вплив на розвиток економіки. Податкова політика як елемент державного регулювання економіки. Напрями податкової політики України в перехідний період.

Література: 1. 9, 45, 55, 56, 57, 58


^ 4. Плани семінарських занять

Семінар по темі 1 – 1 година

Сутність та види податків.

1.Історія становлення системи оподаткування.

2.Соціально-економічна сутність податків.

3.Функції податків. Класифікація податків.

4.Характеристика елементів податків.

5.Поняття податкової політики і основні критерії її проведення.

6.Наукові основи побудови оптимальної податкової системи.

7.Характеристика системи оподаткування в Україні.

8.Права і відповідальність платників податків.

Запитання для дискусії

 1. Що таке джерело сплати податку?

 2. Основні критерії , які забезпечують оптимальний вплив податкової політики на інтереси платників податків і держави. Як на Ваш погляд вони відповідають реальному стану розвитку податкової системи в державі?

 3. Які основні тенденції розвитку податкової системи в Україні?


Семінар по темі 3 – 1 година та темі 4 -1 година

Податок на додану вартість. Акцизний збір


1.ПДВ, суть, призначення, ставки.

2.Платники ПДВ як суб’єкти оподаткування.

3.Об’єкти оподаткування і податкова база.

4.Пільги при справлянні ПДВ.

5.Первинний облік податку у суб’єктів оподаткування і податкова документація з ПДВ.

6.Контроль податкових органів і відповідальність платників податку.


7.Суть і призначення акцизного збору.

8.Платники та об’єкт оподаткування.

9. Порядок нарахування акцизного збору.

10.Пільги щодо акцизного збору.

11.Порядок сплати та подання розрахунків.

12.Облік податку, контроль ДПІ та відповідальність платників.

Запитання для дискусії

 1. Які події вважаються датою виникнення податкового зобов’язання по ПДВ?

 2. Які особливості, переваги та недоліки податку на додану вартість?

 3. Які проблеми в державі щодо оподаткування доданої вартості і які у Вас пропозиції щодо їх вирішення?

 4. Чому акцизний збір вважається специфічним і які особливості його сплати.?

 5. В чому, на Вашу думку, соціальна справедливість акцизного збору?


Семінар по темі 6 – 2 години

Податок на прибуток підприємств.

1.Основи прибуткового оподаткування.

2.Платники і ставки податку.

3.Валові доходи і валові витрати.

4.Об’єкти оподаткування.

5.Податковий облік амортизаційних відрахувань.

6.Податковий облік у платника та облік надходжень у ДПІ.

7.Порядок нарахування та строки сплати податку.

8.Контроль ДПІ та відповідальність платників.

Запитання для дискусії

 1. Особливості нарахування податку на прибуток, зрозумілість та однозначність законодавства ? Ваша думка з цього питання?

 2. Які у Вас пропозиції щодо необхідних змін оподаткування прибутку підприємств?^ Семінар по темі 8 – 1 година та темі 9 – 1 година

Податок з доходів фізичних осіб. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.


1.Необхідність справляння податку з доходів фізичних осіб, його роль і принципи організації.

2.Платники і об’єкти оподаткування.

3.Податкові соціальні пільги та податковий кредит.

4. Механізм та особливості нарахування ПДФО, ставки податку.

5.Особи відповідальні за нарахування та утримання податку.

6.Порядок його сплати і подання звітності.

7.Оподаткування доходів фізичних осіб – СПД.

8.Особливості запровадження спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва для юридичних та фізичних осіб – СПД.

9.Платники єдиного податку, об’єкти оподаткування та ставки.

10.Порядок обчислення та сплати єдиного податку.

Запитання для дискусії

 1. Які податкові соціальні пільги платників податку з доходів фізичних осіб на Вашу думку необхідно добавити чи відмінити?

 2. Як Ви вважаєте ,чи доцільне існування єдиного податку з суб’єктів підприємницької діяльності?


Семінар по темі 10 – 1 година та темі 11 – 1 година

Плата за ресурси та послуги. Інші податки.

1.Плата за землю.

2. Плата за використання прісних водних ресурсів.

3.Плата за користування надрами.

4.Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету.

5.Податок на промисел: призначення, платники, порядок визначення суми податку та її сплати до бюджету.

6.Податок з власників транспортних засобів: платники, об’єкт оподаткування, ставки та порядок і строки сплати.

7.Місцеві податки: комунальний і податок з реклами.

Запитання для дискусії

1.Яка Ваша думка з приводу кількості місцевих податків і зборів? Чи економічно оправдана їх кількість.

2.Які податки Ви відмінили?


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.


Семінар по темах 12 - 14

Державна податкова служба України. Податковий менеджмент. Ухилення від сплати податків.


1.Структура податкової служби та її функції.

2.Звання та ранги працівників ДПА.

3.Призначення та функції податкової міліції.

4.Сутність, об’єкт, суб’єкт та мета податкового менеджменту.

5.Функції податкового менеджменту.

6.Поняття податкової роботи. Контрольна робота органів ДПА.

7.Економічна сутність ухилення від сплати податків.

8.Форми та способи ухилення від сплати податків.

9.Міжнародне податкове планування.

Запитання для дискусії

1.Основне призначення середньої ланки податкової служби. Чи задовольняє Вас робота податкових органів?

2.Що Ви знаєте про Концепцію модернізації податкової служби і як на Вашу думку забезпечить вона зміни в відносинах між державою та платником податків?

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки по вивченню дисципліни „Податкова система” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю....
Методичні вказівки по вивченню дисципліни „Податкова система” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю....
Методичні вказівки по вивченню дисципліни „Податкова система” iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко,...
Методичні вказівки по вивченню дисципліни „Податкова система” iconМетодичні вказівки по вивченню дисципліни „Податкова система”
В нинішніх умовах бюджет поки що залишається майже єдиним джерелом фінансування витрат соціального захисту населення та утримання...
Методичні вказівки по вивченню дисципліни „Податкова система” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки по вивченню дисципліни „Податкова система” iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки по вивченню дисципліни „Податкова система” iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М....
Методичні вказівки по вивченню дисципліни „Податкова система” iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система”
Методичні рекомендації щодо практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050104...
Методичні вказівки по вивченню дисципліни „Податкова система” iconЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів заочної...
Методичні вказівки по вивченню дисципліни „Податкова система” iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система»
Робоча програма дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 030104 «Фінанси І кредит» на базі типової програми (для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи