Зміст контрольних робіт з дисципліни “ринок цінних паперів” icon

Зміст контрольних робіт з дисципліни “ринок цінних паперів”
Скачати 52.52 Kb.
НазваЗміст контрольних робіт з дисципліни “ринок цінних паперів”
Дата31.07.2012
Розмір52.52 Kb.
ТипЗакон

ЗМІСТ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ “РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ”


Варіант 1.

 1. Державна програма приватизації. Основні цілі, пріоритети і завдання. Структура ФДМУ.

 2. Структура ринку цінних паперів України: особливості становлення та розвитку.

 3. Закон України “Про господарські товариства”. Поняття і види господарських товариств. Особливості їх створення.


Варіант 2.

 1. Первинний ринок цінних паперів.

 2. Післяприватизаційна політика держави.

 3. Види цінних паперів у світлі нового законодавства.


Варіант 3.

 1. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок”. Умови та порядок випуску цінних паперів.

 2. Індекси та рейтинги на ринку цінних паперів.

 3. Основні характеристики акцій. Моделі оцінки вартості акцій.


Варіант 4.

 1. Закон України “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”. Форми випуску цінних паперів.

 2. Основні базисні моделі оцінки вартості облігацій.

 3. Алгоритм розміщення ЦП, андерайтинг.


Варіант 5.

 1. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів”. Мета державного регулювання РЦП та форми.

 2. Роль технічного аналізу на ринку цінних паперів. Аксіоми технічного аналізу.

 3. Реєстрація прав власності у процесі приватизації.


Варіант 6.

 1. Закон України „Про акціонерні товариства”. Загальні збори акціонерів.

 2. Перетворення державних підприємств у публічні АТ. Етапи створення.

 1. Процедура лістингу цінних паперів. Значення лістингу.


Варіант 7.

 1. Класифікація об’єктів приватизації, засоби та порядок їх приватизації.

 2. Закон України “Про акціонерні товариства”. Вищий орган акціонерного товариства, виконавчі органи АТ, права акціонерів.

 3. Фондова біржа, структура, правове положення, направлення діяльності, умови допуску цінних паперів.Варіант 8.

 1. Організаційна структура фондової біржі. Види угод, що укладаються на ФБ.

 2. Статистичні методи технічного аналізу.

 3. Види цінних паперів в Україні. Товаророзпорядчі цінні папери.


Варіант 9.

1. Структура Національної депозитарної системи та сфера її діяльності. Види депозитарної діяльності.

2. Методи визначення дивідендів, форми виплати, обмеження на їх виплату.

3. Системи фінансових посередників. Інститути спільного інвестування. Порядок створення ПІФ. (Закон України „Про інститути спільного інвестування”)


Варіант 10.

 1. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок". Поняття цінних паперів. Емітент ЦП, емісія акцій та їх розміщення.

 2. Закон України „Про акціонерні товариства”. Виділ та припинення АТ.

 3. Фондові індекси та їх специфічні ознаки.


Варіант 11.

1.Технології фондової діяльності. Ф'ючерсні та опціонні контракти.

2. Організація облігаційної позики емітентом. Корпоративні облігації.

3. Реєстратори власників іменних цінних паперів.


Варіант 12.

1. Система організації управління частками державного майна.

2. Біржові котировки, порядок торгівлі на фондовій біржі.

3. Закон України „Про акціонерні товариства”. Цінні папери АТ. Придбання контрольного та значного пакета акцій АТ.


Варіант 13.

1. Боргові цінні папери. Основні характеристики векселів.

2. Корпоративні інвестиційні фонди. Порядок створення. (Закон України „Про інститути спільного інвестування”)

3. Зберігачі цінних паперів. Бездокументарна форма цінних паперів


Варіант 14.

1. Сутність біржових угод на фондовій біржі. Основні етапи.

2. Захист прав акціонерів у процесі приватизації та у післяприватизаційний період.

3. Операції акціонерного товариства на РЦП.


Варіант 15.

 1. Реструктуризація підприємства. Цілі та види реструктуризації.

 2. Закон України „Про акціонерні товариства”. Права та обов’язки акціонерів.

 3. Види аукціонів на фондовій біржі.


Варіант 16.

1. Злиття та поглинання на ринку цінних паперів.

2. Види фінансових посередників та їх призначення на РЦП.

3. Методи визначення дивідендів, форми виплати, обмеження про їх иплату.


Варіант 17.

 1. Засоби приватизації державних підприємств. Порядок проведення конкурсів і аукціонів.

 2. Організаційна структура фондової біржі. Напрям діяльності.

 3. Професійна діяльність на ринку цінних паперів.


Варіант 18.

1. Закон України "Про інститути спільного інвестування". Управління активами. Цілі та завдання.

2. Форми державного регулювання ринку цінних паперів. Структура ДКЦПФР.

3. Засоби розрахунку національних індексів цінних паперів.


Варіант 19.

1. Порядок експертної оцінки пакетів акцій, що належить державі у ВАТ.

2. Основні характеристики акцій. Моделі оцінки вартості акцій.

3. Форвардні і опціонні контракти. Основні розбіжності.


Варіант 20.

 1. Індекси фондові та засоби їх розрахунків.

 2. Система фінансових посередників. Порядок створення корпоративних інвестиційних фондів. (Закон України „Про інститути спільного інвестування”)

 3. Облігації і їх класифікація. Дохідність облігацій.


Варіант 21.

1. Система показників, яка застосовується щодо характеристики ринка цінних паперів.

2. Види доручень на продаж, купівлю ЦП на фондовій біржі.

3. Простий та переводний вексель. Операції з векселями.


Варіант 22.

 1. Умови допуску цінних паперів на фондову біржу. Поняття лістингу та делістингу.

 2. Типи акціонерних товариств у світлі нового законодавства. Заснування акціонерного товариства.

3. Котирування ЦП на фондовій біржі. Види котирування.

Варіант 23.


1. Діяльність по випуску та обігу цінних паперів. Дозвіл на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів.

2. Формування і управління портфелем цінних паперів.

 1. Форми випуску цінних паперів. Бездокументна форма цінного паперу. Поняття глобального сертифікату.


Варіант 24.

1. Реорганізація і реструктуризація акціонерних товариств.

2. Теорія Доу-Джонса. Основні поняття.

3. Торговці цінними паперами на фондовому ринку.


Варіант 25.

 1. Основні направлення діяльності фондової біржі.

2. Система показників доходності акцій.

3. Злиття та поглинання на ринку цінних паперів. Рейдерство та його юридичні аспекти.


Варіант 26.

1. Перетворення державного підприємства у публічне і приватне акціонерне товариство. Основні етапи перетворення.

2. Післяприватизаційна політика держави. Захист прав акціонерів.

3. Оцінка інвестиційних якостей акцій. Основні критерії.


Варіант 27.

1. Класифікація об'єктів приватизації, особливості продажу об'єктів гр."Е".

2. Роль технічного аналізу на ринку цінних паперів. Інструментарії технічного аналізу.

3. Види угод, що укладаються на фондовій біржі.


Варіант 28.

1. Закон України "Про іпотеку". Основні характеристики іпотечних цінних паперів.

2. Формування портфелю цінних паперів та управління їм.

3. Особливості проведення дивідендної політики в АТ. (Закон України „Про акціонерні товариства”)


Варіант 29.

1. Структура ринку цінних паперів. Ринок похідних інструментів.

2. Аналіз інвестиційної привабливості емітентів.

3. Управління державними корпоративними правами. Оцінка державних корпоративних прав.


Варіант 30.

1. Фондові індекси, засоби розрахунків індексів ЦП на фондовій біржі.

2. Закон України „Про іпотеку”. Види і характеристики іпотечних цінних паперів.

3. Порядок проведення експертної оцінки пакетів акцій, що належать державі, ВАТ.

Схожі:

Зміст контрольних робіт з дисципліни “ринок цінних паперів” iconНавчальна програма дисципліни „правове регулювання ринку цінних паперів в україні” Тема Цінні папери, як об’єкти цивільного права та фінансові інструменти
Поняття цінних паперів. Характеристика цінних паперів як фінансових інструментів, форми фіктивного існування капіталу та як товару....
Зміст контрольних робіт з дисципліни “ринок цінних паперів” iconКонспект лекцій з курсу „діяльність підприємств на фондовому ринку зміст вступ. Тема Сутність ринку цінних паперів, інфраструктура ринку
Тема Фондовий ринок як складова частина ринку цінних паперів, суб`єкти фондового ринку та види їх діяльності
Зміст контрольних робіт з дисципліни “ринок цінних паперів” iconО. В. Гарагонич правові проблеми функціонування ринку цінних паперів в сучасних умовах
Розвиток національного ринку цінних паперів стримується низкою як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників, Серед таких чинників...
Зміст контрольних робіт з дисципліни “ринок цінних паперів” iconРішення 03. 01. 2003 n 2
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ) Державна комісія з цінних паперів та
Зміст контрольних робіт з дисципліни “ринок цінних паперів” iconЛітература
В. А., басов А.І. І ін. Ринок цінних паперів: Підручник. М.: Фінанси І статистика, 1996
Зміст контрольних робіт з дисципліни “ринок цінних паперів” icon4 Пріоритетні напрямки розвитку регіонального ринку цінних паперів
Державна комісія з цінних папе­рів та фондового ринку поступово формує правову базу функ-ціонування ринку похідних цінних паперів,...
Зміст контрольних робіт з дисципліни “ринок цінних паперів” iconЕкономіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів дрозд Ю. С., студентка 3 курсу 2 групи, фам
Аналіз І прогноз характеристик випуску й обігу цих цінних паперів, що визначається особливостями економіки країни та динамікою розвитку...
Зміст контрольних робіт з дисципліни “ринок цінних паперів” iconК. Г. Гриценко, канд техн наук, доц., Двнз “Українська академія банківської справи нбу” побудова ефективного портфеля цінних паперів на основі генетичного пошуку
У цьому зв’язку виникає необхідність удосконалення методології оцінки інвестиційної привабливості цінних паперів і побудови ефективного...
Зміст контрольних робіт з дисципліни “ринок цінних паперів” iconТематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання»
«Вісник нбу», «Банківська справа», «Актуальні проблеми економіки», «Ринок цінних паперів України», «Фінанси України», «Финансы и...
Зміст контрольних робіт з дисципліни “ринок цінних паперів” iconФінансовий ринок
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий ринок” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи