Згрупуйте респондентів icon

Згрупуйте респондентів
НазваЗгрупуйте респондентів
Сторінка1/2
Дата31.07.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2

Варіант 1.

1. Для вивчення складу робітників банків складіть бланк, на базі якого можна отримати інформацію про рівень освіти, вік, стаж роботи, уподобання.

2. При вивченні думку населення щодо ринку цінних паперів серед запитань анкети були самооцінка схильності до ризику та пріоритетність вкладання вільних коштів. Відповіді респондентів на ці питання наведені в таблиці. Коди самооцінки схильності до ризику: 1 – ризику уникаю взагалі; 2 – готовий ризикувати з певними гарантіями; 3 – люблю ризикувати. Коди напрямків вкладання коштів: 1 – цінні папери; 2 – нерухомість; 3 – валюта; 4 – товар.

Згрупуйте респондентів:

 1. за віком, виділивши три групи: 1) до 30 років; 2) 30 – 60 років; 3) 60 років і старші;

 2. за схильністю до ризику, виділивши групи ризикових, обережних та неризикових потенційних інвесторів;

 3. за пріоритетними напрямками вкладання коштів.

Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки. Класифікуйте групування за аналітичною функцією.

№ п/п

Вік, років

Схильність до ризику

Напрямок вкладання коштів

№ п/п

Вік, років

Схильність до ризику

Напрямок вкладання коштів

1

48

1

2

16

45

3

2

2

29

2

4

17

23

2

2

3

43

2

1

18

61

2

3

4

32

2

2

19

33

2

2

5

38

2

3

20

42

1

3

6

65

1

3

21

27

3

1

7

35

1

3

22

37

2

3

8

22

3

1

23

65

1

4

9

56

3

2

24

40

2

4

10

50

2

2

25

49

2

2

11

25

3

2

26

57

2

3

12

67

1

2

27

19

3

2

13

21

3

3

28

70

2

3

14

39

1

4

29

36

2

2

15

28

2

1

30

52

3

2

3. За наведеними нижче даними по Україні обчисліть відносні величини структури, динаміки, координації.

Показники

1998

1999

Всього робітників, тис. чол.

23,9

23

Промисловість

7

6,3

Торгівля

1,7

1,6

Освіта, культура, наука, мистецтво

2,7

2,5

4. Залишки вкладів у ощадбанку на 1 число кожного місяця 2001 року були такі ( тис. грн. ): січень – 450; березень – 485; червень 460; жовтень – 440; січень 2002 р. – 470. Обчисліть середній річний залишок вкладів у ощадбанку.

5. За наявною інформацією про обсяги прибутків підприємств регіону обчисліть моду, середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення середнього прибутку підприємств та коефіцієнт варіації обсягу прибутку.

Обсяг прибутку, млн. грн.

Кількість підприємств

До 4,6

2

4,6 – 5,5

4

5,5 – 6,4

6

6,4 – 7,3

5

7,3 і більше

3

Всього

20

6. Використовуючи взаємозв’язок характеристик динаміки, визначте обсяги перевезення вантажів автотранспортом, абсолютну та відносну швидкість зростання обсягів/

Рік

Перевезено вантажів, млн. т

Ланцюгові характеристики динаміки

Абсолютний приріст, млн. т

Темп зростання

Темп приросту, %

Абсолютне значення одного відсотку приросту, млн. т

1991

300

Х

Х

Х

Х

1992
20


1993


5
1994
19951,1
3,67. Динаміка імпорту нафтопродуктів в регіон характеризується даними:

Рік

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Імпорт, тис. т

32

36

39

43

48

53

47

 1. опишіть тенденцію зростання імпорту нафтопродуктів лінійним трендом, поясніть зміст параметрів трендового рівняння;

 2. припустивши, що виявлена тенденція збережеться, визначте очікувані обсяги імпорту в 2002 та 2003 роках;

 3. з імовірністю 0,95 визначте довірчі інтервали прогнозного рівня.

8. Динаміка витрат на виробництво продукції представлена даними:

Сервіз

Грошові витрати на виробництво, тис. грн.

Індекс

I квартал

II квартал

Фізичного обсягу

собівартості

Столовий

10

14

0,70

2,0

Чайний

12

20

0,64

2,6

Кавовий

18

42

0,80

2,9

Визначте:

 1. зведені індекси собівартості продукції та фізичного обсягу виробництва;

 2. абсолютний приріст грошових витрат за рахунок динаміки собівартості та фізичного обсягу виробництва.

Поясніть взаємозв’язок індексів.

9. Динаміка продажу пейджерів на ринку характеризується даними:

Дилер

Ціна 1 шт., грн.

Обсяг продажу, тис. шт.

Базисний період

Поточний період

Базисний період

Поточний період

А

260

255

3,5

4,2

В

240

215

1,5

3,8

Разом

*

*

5,0

8,0

Визначте:

 1. середні ціни на пейджери у базисному та поточному періодах та індекси цін ( змінного складу );

 2. індекси цін фіксованого складу та структурних зрушень.

Поясніть їх економічний зміст та покажіть взаємозв’язок.

10. Проектується опитування підприємців з приводу оцінки економіко-правових умов їхньої діяльності. Визначте обсяг вибіркової сукупності, щоб з імовірністю 0,954 відносна похибка вибірки не перевищувала 10 %. За результатами попереднього опитування 80 % підприємців вважали умови діяльності несприятливими.

11. Вихід цукру з 1 т переробленої сировини залежить від цукристості буряків. За даними 10 цукрових заводів зазначені показники співвідносяться таким чином:

Номер заводу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цукристість, %

16,2

15,8

17,3

15,6

16,5

14,7

16,1

15,3

17,2

16,7

Вихід цукру з 1 т буряків

132

133

142

130

137

125

129

128

135

134

Виходячи з цих даних:

 1. опишіть зв’язок між показниками лінійною функцією, визначте її параметри та поясніть їх зміст;

 2. оцініть щільність зв’язку між виходом цукру з 1т перероблених цукрових буряків та його цукристістю за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції;

 3. перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0, 95.

12. За наведеними результатами тестування країн щодо ефективності економіки та ступеня політичного ризику визначте коефіцієнт рангової кореляції, перевірте його істотність з імовірністю 0,95? зробіть висновки.

Показник

Ранг країн

А

В

С

D

K

M

P

Ефективність економіки

6

7

4

3

5

1

2

Ступінь політичного ризику

1

2

3

5

4

7

6Варіант 2.

1. Визначте об’єкт спостереження, одиницю спостереження та одиницю сукупності статистичних обстежень:

 1. перепис населення;

 2. інвентаризація товарних залишків у магазині;

 3. переоцінка основних фондів на підприємстві легкої промисловості на 1.01.02.

2. Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними, наведеними в таблиці.

№ п/п

Прибутковість активів, %

№ п/п


Прибутковість активів, %

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

1

4,2

9,4

16

13,2

9,8

2

20,1

23,2

17

8,4

14,3

3

16,5

18,5

18

14,8

20,2

4

7,6

14,3

19

6,9

19,6

5

10,3

16,7

20

12,3

15,8

6

18,4

17,4

21

10,6

13,7

7

12,7

15,3

22

17,4

26,0

8

21,5

25,2

23

11,7

13,2

9

12,8

12,8

24

14,2

18,4

10

17,2

19,4

25

22,3

21,7

11

3,0

6,0

26

9,7

8,3

12

9,4

13,5

27

16,4

19,2

13

18,3

24,9

28

13,6

15,9

14

13,6

18,7

29

5,9

11,7

15

23,0

22,4

30

8,7

12,4

Згрупуйте банки за прибутковістю активів на початок року та на кінець року, виділивши групи з рівними інтервалами. За результатами групування проведіть порівняльний аналіз розподілу банків за рівнем прибутковості активів на початок року та на кінець.

3. Магазин у минулому році реалізував товарів на 400 тис. грн. Планом на звітний період передбачено реалізувати товарів на 440 тис. грн., фактично реалізовано на 506 тис. грн. Обчислити відносні величини виконання плану, планового завдання та динаміки.

4. Для вивчення якості пряжі було проведено обстеження 100 однакових за вагою проб пряжі, в результаті чого отримали наступні результати:

Групи проб пряжі за міцністю ниток, ( грам)

Число проб

До 160

160-180

180-200

200-220

220-240

240 і більше

3

5

25

40

20

7

Всього

100

Визначте середню міцність нитки та моду.

5. Норми прибутку акцій виду А і В ( відповідно RA і RB ), що спостерігались за минулі вісім періодів, подано в таблиці:

Період

Норма прибутку ( % )

RA

RB

1

0,5

0,6

2

0,6

0,9

3

0,2

0,1

4

0,1

0,2

5

0,8

0,4

6

0,1

0,9

7

1,1

1,8

8

0,5

0,6

Інвестор має можливість придбати лише один з цих видів акцій. Потрібно оцінити міру ризику кожного виду і придбати той, що забезпечує меншу величину ризику .

Співставити очікувану норму прибутку та ризик даних видів цінних паперів.

6. Використовуючи взаємозв’язок характеристик динаміки, визначте рівні виробництва товарів побутової хімії, абсолютну та відносну швидкість його зменшення.

Рік

Виробництво, тис. грн.

Ланцюгові характеристики динаміки

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп зростання, %

Темп приросту, %

Абсолютне значення одного відсотку приросту, тис. грн.

1997

600

Х

Х

Х

Х

1998


-2
1999
-28


2000
2001


-6

5,4

7. Динаміка норми капіталовкладень характеризується даними:

Рік

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Норми капіталовкладень, %

24,1

19,0

22,2

26,7

25,9

27,2

24,0

27,6

25,3

Проведіть згладжування ряду динаміки методом чотирьохчленної плинної середньої. Зробіть висновок про тенденцію зміни норми капіталовкладень.

8. За наведеними даними визначте індекси загальних видатків на освіту окремих категорій учнів.

Обчисліть, на скільки процентів змінилися загальні видатки на освіту за рахунок зміни видатків на одного учня та структури учнів по категоріям.

Категорія учнів

Чисельність учнів, тис. чол.

Видатки на утримання одного учня, грн./рік

базовий

звітний

базовий

звітний

Студент технікуму

5,1

5,0

1220

2552

Учень коледжу

4,5

4,4

780

1915

Учень ПТУ

4,2

4,0

760

1865

Всього

13,8

13,4

-

-

9. Інтенсивність впровадження сировиннозберігаючої технології характеризується даними:

Технологія

Кількість деталей, виготовлених за період, тис. шт.

Витрати міді на одну деталь у періоді, кг

базовий

звітний

базовий

звітний

Традиційна

400

200

1,8

1,6

Удосконалена

350

600

0,6

0,4

Визначте:

 1. середні витрати міді на одну деталь у поточному та базисному періодах;

 2. індекс середніх витрат ( змінного складу );

 3. індекси середніх витрат фіксованого складу та структурних зрушень.

Дайте їх інтерпретацію.

10. За даними 5 % - ного вибіркового обстеження, верстати за терміном служби розподіляються так:

Термін служби, років

До 4

4 - 8

8 - 12

12 і більше

Разом

Кількість верстатів

25

40

20

15

100

Визначте:

 1. середній термін служби верстатів та довірчий інтервал для середньої з імовірністю 0.95;

 2. з тією ж імовірністю визначте граничну похибку та довірчий інтервал частки верстатів, що мають термін служби понад 12 років.

11. За даними аудиторського звіту про діяльність 12 комерційних банків, встановлено залежність між розміром кредитної ставки та доходністю кредитних операцій:

№ банку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кредитна ставка

59

61

64

66

68

61

64

64

66

67

66

62

Доходність кредитних операцій

18

24

35

31

29

25

36

32

30

31

30

28

Виходячи з цих даних:

 1. опишіть зв’язок між показниками лінійною функцією, визначте її параметри та поясніть їх зміст;

 2. оцініть щільність зв’язку між розміром кредитної ставки та доходністю кредитних операцій за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції;

 3. перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0, 95.

12. Розподіл населення Києва, що потрапило до вибірки за характером динаміки доходів в осіб з різними матеріальними статками має вид:

Динаміка доходів


Рівень доходів

Помітно покращилося

Суттєво не змінилося

Помітно погіршилося

Всього

Повністю вистачає

27

30

3

60

Вдається відкладати гроші, але не регулярно

45

153

11

209

Вдається зводити кінці з кінцями

12

186

177

375

Грошей не вистачає взагалі

9

98

329

436

Всього

93

467

520

1080

Оцініть щільність зв’язку між динамікою доходів та матеріальним положенням за допомогою коефіцієнта взаємної спряженості. Перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0,95.


Варіант 3.

1. Щоб визначити залежність успішності студентів інституту від статі, сімейного стану, житлових умов та суспільної активності студентів вирішили провести спеціальне статистичне спостереження. Для цього спостереження сформулюйте питання програми спостереження.

2. На біржі нерухомості за добу оформлено продаж 20 трикімнатних квартир, параметри яких наведено в таблиці.

№ квартири

Загальна площа, м2

Вартість, тис. ум. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

70

70

65

84

79

68

63

68

91

82

68

70

66

89

69

68

75

90

60

75

29

38

28

79

48

36

34

32

84

60

28

41

36

65

32

29

48

82

35

41
  1   2

Схожі:

Згрупуйте респондентів icon117 студентів (1 етап – 77, II етап – 40 респондентів). Відповіді респондентів на запитання: “Що, на Вашу думку, може сприяти підвищенню якості підготовки студентів в університеті?
Впродовж січня 2010 року Інститут соціальних досліджень провів опитування студентів факультету іноземної філології рдгу
Згрупуйте респондентів iconДиректори загальноосвітніх навчальних закладів (усього 599 респондентів) Стаж роботи на посаді директора знз чи є у Вашому навчальному закладі вчителі, які не забезпечені ставкою за основною спеціальністю
Директори загальноосвітніх навчальних закладів (усього 599 респондентів) Стаж роботи на посаді директора знз
Згрупуйте респондентів iconВплив масової культури на формування духовних цінностей нації Виконала студентка ІІ курсу
Як виявилося 74% респондентів знайомі з масовою культурою, 2 ні, а 26 не можуть точно сказати
Згрупуйте респондентів iconАпробація тестових завдань 2013 року
До апробації було залучено близько 35 викладачів та 690 респондентів-учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міст...
Згрупуйте респондентів iconОпитування студентів рдгу (дкм, хп факультетів)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи