Тести по курсу \"Економіка праці\" icon

Тести по курсу "Економіка праці"
Скачати 92.07 Kb.
НазваТести по курсу "Економіка праці"
Дата31.07.2012
Розмір92.07 Kb.
ТипДокументи

Тести

по курсу "Економіка праці"

 1. На скільки відсотків зміниться норма виробітку, якщо норма часу змінилася на 20%:

а) на 15%;

б) на 20%;

в) на 25%;

г) на 10%.

 1. Яка з перелічених категорій витрат робочого часу не входить до норми часу:

а) підготовчо-заключний час;

б) оперативний час;

в) час перерв по оргтехпричинам;

г) час обслуговування робочого місця;

д) час регламентованих перерв.

 1. За допомогою самофотографії можна визначити:

а) причини невиконання завдань працівниками;

б) величину та причини витрат робочого часу робочим;

в) фактичний баланс робочого часу;

г) умови праці.

 1. До технічно обґрунтованої норми часу входять:

а) тільки необхідні витрати часу, що припадають на одиницю продукції;

б) усі витрати часу, що припадають на одиницю продукції;

в) робочий час простоїв по організаційно-технічним причинам;

г) робочий час простоїв виробництва через аварії.

 1. Які з перелічених показників відносяться до продуктивності праці:

а) працемісткість;

б) собівартість;

в) виручка;

г) виробіток.

 1. Зростання продуктивності праці дає вплив на:

а) зростання кількості зайнятих у матеріальному виробництві;

б) зменшення собівартості продукції;

в) зростання кваліфікації працівників;

г) зменшення ринкової ціни продукції.

 1. Джерелом зростання продуктивності праці є:

а) кількість працюючих на підприємстві;

б) тип виробництва;

в) прискорення обертаємості обігових коштів;

г) впровадження нових технологій.

 1. Порівнянність продуктивності праці у різних виробництвах забезпечується при її визначенні методами:

а) вартісним;

б) трудовим;

в) натуральним;

г) натурально-вартісним.

 1. В структурі промислово-виробничого персоналу промислового підприємства найбільшу долю мають наступні категорії працівників:

а) робітники;

б) службовці;

в) інженерно-технічні працівники;

г) учні.

 1. Які з перерахованих видів навчання найбільш характерні для робочих:

а) лекції;

б) коледжі;

в) гімназії;

г) курси.

 1. Чисельність основних робітників фірми обчислюється на основі показника:

а) собівартості;

б) виручки;

в) трудомісткості;

г) НЧП.

 1. Об’єктивна чисельність працівників по обслуговуванню виробництва визначається за:

а) експертними оцінками;

б) функціями обслуговування виробництва;

в) долею їх чисельності у структурі ПВП;

г) наявною чисельністю основних робочих.

 1. Яка з перелічених трудових норм є неприпустимою для визначення чисельності службовців:

а) норма обслуговування;

б) норма керованості;

в) норма енерговитрат;

г) норма чисельності.

 1. Який з перелічених засобів нормування праці є основою для розрахунку технічно-обґрунтованих норм:

а) сумарний;

б) дослідно-статистичний;

в) експертний;

г) аналітичний.

 1. Яке поняття характеризує наступне визначення: "... – доцільна діяльність людей, в наслідок якої задовольняються матеріальні та духовні потреби суспільства та окремої людини":

а) технологія виробництва;

б) праця;

в) умови праці;

г) керівництво виробництвом.

 1. В чому полягає головна ціль удосконалювання форм розподілу та кооперації праці в організації:

а) вдосконалити умови праці;

б) вдосконалити технологію виробництва;

в) досягти вірного розподілу кадрів;

г) підвищити кваліфікацію праці.

 1. Які форми розподілу праці не існують на підприємстві:

а) функціональна;

б) загальна;

в) кваліфікаційна;

г) технологічна.

 1. Як називають род трудової діяльності, що вимагає певної підготовки робітника і характеризує конкретну сферу застосування праці:

а) професія;

б) кваліфікація;

в) профорієнтація;

г) спеціалізація.

 1. Що визначає вид трудової діяльності у рамках тої чи іншої професії:

а) профвідбір;

б) кваліфікація;

в) спеціалізація;

г) профорієнтація.

 1. Який з перелічених елементів не є складовою організації оплати праці:

а) форми та системи оплати праці;

б) тарифна система;

в) система організації виробництва;

г) нормування праці.

 1. Який з перелічених показників є основою для розрахунку заробітної плати робітників-відрядників:

а) виручка;

б) ціна одиниці виробу;

в) відрядна розцінка;

г) собівартість продукції.

 1. Який показник застосовується для розрахунку заробітної плати робітника, що не має кількісної оцінки праці:

а) виручка;

б) фактично відпрацьований час;

в) кількість робітників;

г) собівартість продукції.

 1. Яку систему оплати праці Ви запропонувати для робітників, що мають кількісну оцінку праці:

а) відрядну;

б) погодинну;

в) погодинно-преміальну;

г) побічно-відрядну.

 1. В структурі середньої заробітної платні найбільшу долю мають:

а) премії;

б) доплати;

в) надбавки;

г) тарифна частина.

 1. Премії робітникам фірми виплачуються з:

а) прибутку;

б) тарифного фонду заробітної плати;

в) фонду розвитку виробництва, науки та техніки;

г) відрядного фонду зарплати.

 1. Співвідношення між зростанням продуктивності праці та зростанням середньої платні виявляє прямий вплив на:

а) обсяг виробництва;

б) чисельність персоналу;

в) собівартість;

г) баланс робочого часу.

 1. Яке з тверджень вірно: "Атестація та раціоналізація робочих місць

а) передбачає існуючого рівня організації виробництва та розробку заходів по його вдосконаленню";

б) зміна технології виконання робіт";

в) переглядає вартість робочих місць";

г) знижує ціни на виконувані роботи".

 1. Яка з перелічених функцій не відноситься до керівництва персоналом:

а) обслуговування;

б) планування;

в) організація;

г) стимулювання;

д) контроль.

 1. Який з перелічених методичних підходів в установленні мінімальної заробітної платні на Вашу думку є найбільш об’єктивним:

а) статистичний;

б) витратний (по складеному рівню);

в) по вартості споживчого кошику;

г) аналоговий.

 1. Вказати, яка з перелічених функцій не відноситься до керівництва працею:

а) планування;

б) вдосконалення технології;

в) технологія організації праці;

г) мотивація праці;

д) контроль.

 1. Який з перелічених видів безробіття відносять до вимушеного:

а) економічне;

б) структурне;

в) технологічне;

г) інституційне.

 1. Основний показник ефективної роботи персоналу:

а) прибутковість;

б) продуктивність праці;

в) фондоозброєність;

г) рівень зарплати.

 1. До нормативно-довідкових документів відносять:

а) конституцію;

б) КЗ про працю;

в) ЕТКС;

г) інструкції.

 1. Який з перелічених показників характеризує продуктивність праці:

а) трудомісткість;

б) результативність;

в) рівень зарплати;

г) інтенсивність праці.

 1. До найбільш об’єктивних планування чисельності персоналу відносять:

а) метод найменших квадратів;

б) експертний метод;

в) графоаналітичний метод;

г) по трудомісткості робіт.

 1. Для виробничих бригад найбільш розповсюдженими завданнями є:

а) норми виробку;

б) нормовані завдання;

в) комплексні норми часу;

г) акордні завдання.

 1. Найбільш об’єктивну оцінку продуктивності праці розраховують по методу:

а) вартісному;

б) трудовому;

в) натуральному;

г) умовно-натуральному.

 1. Який з перелічених показників містить технологічну трудомісткість і трудомісткість по обслуговуванню і управлінню виробництвом:

а) повна трудомісткість;

б) виробнича трудомісткість;

в) трудомісткість основних робочих;

г) планова трудомісткість.

 1. Для яких категорій персоналу застосовують непрямі розцінки:

а) службовців;

б) спеціалістів;

в) допоміжних робітників;

г) технічних виконавців.

 1. До організації оплати праці входить:

а) нормування праці;

б) планування виробництва;

в) формування ціни на продукцію;

г) якість продукції.


^ Відповіді до тестів по курсу "Економіка праці"


1

в

9

а

17

б

25

а

33

в, г

2

в

10

г

18

а

26

в

34

а

3

в

11

г

19

б

27

а

35

г

4

а

12

б

20

в

28

а

36

б

5

а, г

13

в

21

в

29

в

37

б

6

б

14

г

22

б

30

б

38

а

7

г

15

б

23

а

31

г

39

в

8

б

16

в

24

г

32

б

40

а

Схожі:

Тести по курсу \"Економіка праці\" iconПроформа
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...
Тести по курсу \"Економіка праці\" iconТести з курсу «Охорона праці» для здачі державного іспиту Основні обов'язки служби охорони праці на підприємстві
Яку відповідальність можуть нести посадові особи за порушення правил охорони праці?
Тести по курсу \"Економіка праці\" iconТести з курсу «Охорона праці» для здачі державного іспиту Основні обов'язки служби охорони праці на підприємстві
Яку відповідальність можуть нести посадові особи за порушення правил охорони праці?
Тести по курсу \"Економіка праці\" iconТести з курсу «Охорона праці» для здачі державного іспиту
Яку відповідальність можуть нести посадові особи за порушення правил охорони праці?
Тести по курсу \"Економіка праці\" iconПроформа
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...
Тести по курсу \"Економіка праці\" iconРівень: бакалаврат кафедра: управліення персоналом І економіка праці мета курсу
Базові курси: Економіка праці та соціально-трудові відносини; Економічна теорія; Макроекономіка; Мікроекономіка
Тести по курсу \"Економіка праці\" iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Тести по курсу \"Економіка праці\" iconПроформа
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...
Тести по курсу \"Економіка праці\" iconМетодичні вказівки для виконання практичних І самостійних занять з курсу “економіка праці та соціально-трудові відносини“
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “ Економіка праці та соціально-трудові відносини“ (для студентів 3 курсу...
Тести по курсу \"Економіка праці\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «маркетинг»
Тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм навчання за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи