З дисципліни \"Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті\" icon

З дисципліни "Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті"
Скачати 113.41 Kb.
НазваЗ дисципліни "Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті"
Дата31.07.2012
Розмір113.41 Kb.
ТипДокументи


Голіков В.І., Голіков І.В.


ПОСІБНИК
до виконання контрольної роботи

з дисципліни "Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті"


Миколаїв – 2007

ЗМІСТ 1. Рекомендації для відповідей на контрольні питання

 2. Додаток А. Варіанти контрольної роботи

 3. Додаток Б. Питання контрольної роботи

 4. ЛітератураКонтрольна робота складається з двох питань. Позитивна оцінка за виконання контрольної роботи може бути виставлена при вірному рішенні обох письмових відповідей на питання. Робота виконується і подається в шкільному зошиті розбірливим почерком.


^ 1. Рекомендації для відповідей на контрольні питання


Номери питань наведені в таблиці варіантів. Останні дві цифри є номером Вашої залікової книжки та відповідають Вашому варіанту.

Відповідь на кожне питання має містити в собі стислий, але повний виклад основних рис

питань і проблеми в цілому. Бажано використовувати літературу і не наведену в Посібнику. Наявність Ваших власних прикладів, ідей та ін. будуть враховуватися при загальному заліку.

Додаток А

Варіанти контрольної роботи


Останні дві цифри номера залікової книжки студента

Варіант

01,33,65,97

1

02,34,66,98

2

03,35,67,99

3

04,36,68,00

4

05,37,69,26

5

06,38,70,27

6

07,39,71,28

7

08,40,72,29

8

09,41,73,30

9

10,42,74,31

10

11,43,75,32

11

12,44,76,58

12

13,45,77,59

13

14,46,78,60

14

15,47,79,61

15

16,48,80,62

16

17,49,81,63

17

18,50,82,64

18

19,51,83,90

19

20,52,84,91

20

21,53,85,92

21

22,54,86,93

22

23,55,87,94

23

24,56,88,95

24

25,57,89,96

25Додаток Б

Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання


Варіант 1

 1. Характеристика технологічних процесів опрацювання інформації.

 1. Класифікація інформаційних систем за різними ознаками.

 1. Організація технології вирішення завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік праці та заробітної плати.

Варіант 2

 1. Поняття структури інформації. Інформаційна модель вирішення завдань аудиту ефективності роботи підприємств.

 2. Організація технології розв'язання завдань податкового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: зведений облік і податкова звітність.

 3. Організація розвитку автоматизації бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу.

Варіант З

 1. Удосконалення системи обліку, аудиту і аналізу в умовах використання ЕОМ.

 2. Організація технології вирішення завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік матеріальних запасів.

 3. Організація технології вирішення завдань управлінського обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік праці і заробітної плати.

Варіант 4

 1. Поняття баз та банків даних.

 2. Організація технології вирішення завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік витрат на виробництво.

 3. Достовірність первинної документації в умовах використання ЕОМ.

Варіант 5

 1. Головні функції інформаційних систем.

 2. Витрати на інструментальні засоби та їх економічна ефективність.

 3. Поняття, суть і завдання господарського контролю, особливості внутрішнього контролю в умовах використання інформаційних систем.

Варіант 6

 1. Нормалізація структур даних.

 2. Організація технології вирішення завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік фінансово-розрахункових операцій.

 3. Організація проведення аудиту із застосуванням спеціального програмного забезпечення.

Варіант 7

 1. Загальні поняття про інформаційні системи.

 1. Організація технології вирішення завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік готової продукції, її відвантаження і реалізації.

 1. Організація технології вирішення завдань аудиту.

Варіант 8

 1. Класифікація інформаційних систем для потреб аналізу і аудиту (спеціалізовані системи та системи загального призначення, системи для персональних комп'ютерів і системи, що функціонують у режимі клієнт/сервер).

 2. Організація технології вирішення завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: зведений облік і звітність.

 3. Контроль за виконанням облікових записів в інформаційних системах.Варіант 9

 1. Типи інформаційних структур (двовимірні, ієрархічні, мережні).

 2. Організація технології вирішення завдань управлінського обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік готової продукції, її відвантаження і реалізації.

 3. Організація оперативного аудиту на підприємстві в умовах використання комп'ютерних технологій.

Варіант 10

 1. Класифікація систем управління за технічним рівнем.

 2. Організація вхідної та нормативно-довідкової інформації для потреб управлінського обліку.

 3. Захист і безпека даних в бухгалтерії при використанні інформаційних систем.

Варіант 11

 1. Глобальні інформаційні системи.

 2. Організація технології вирішення завдань податкового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік основних фондів і нематеріальних активів.

 3. Організація носіїв аудиторського процесу в умовах використання ЕОМ.

Варіант 12

 1. Загальні принципи створення управлінських інформаційних систем.

 2. Організація технології вирішення завдань податкового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік запасів.

 3. Параметри надійності програмних систем для ведення бухгалтерського обліку.

Варіант 13

 1. Збиральне проектування та моделювання управлінських інформаційних систем в аналізі та аудиті.

 1. Організація технології вирішення завдань податкового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік фінансово-розрахункових операцій.

 2. Особливості організації аудиторського процесу внутрішньогосподарської діяльності.

Варіант 14

 1. Універсальність і системний підхід до створення інформаційної системи підприємства.

 2. Організація технології вирішення завдань управлінського обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: зведений облік і звітність.

 3. Організація проведення комплексної перевірки структурних підрозділів підприємства із застосуванням інформаційної системи обліку.

Варіант 15

 1. Програмне забезпечення — загальна класифікація та принципи побудови.

 2. Організація технології вирішення завдань податкового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік праці і заробітної плати; облік нарахувань на фонд оплати праці, облік утримань із заробітної плати.

 1. Організація носіїв аналітичної інформації.

Варіант 16

 1. Захист, безпека даних в інформаційних системах.

 2. Організація технології вирішення завдань податкового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік валових доходів.

 3. Організація технології аналітичного процесу із застосуванням комп'ютерної техніки.

Варіант 17

 1. Проблеми запровадження інформаційних систем і шляхи їх вирішення.

 2. Організація технології вирішення завдань управлінського обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік матеріальних запасів.

3. Організація аналітичної номенклатури в умовах інформаційних систем.

Варіант 18

 1. Характеристика підходів до створення управлінських інформаційних систем аналізу і аудиту.

 2. Організація технології вирішення завдань управлінського обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік основних засобів і нематеріальних активів.

 3. Організація здійснення зовнішнього аудиту з використанням комп'ютерної техніки.

Варіант 19

 1. Реляційні бази даних.

 2. Організація технології вирішення завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік основних засобів і нематеріальних активів.

 3. Вибір та оптимізація податкової системи в умовах використання обчислювальної техніки.

Варіант 20

 1. Поняття гнучкості та надійності інформаційних систем аналізу і аудиту.

 2. Організація технології вирішення завдань податкового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік валових витрат.

 3. Впровадження та удосконалення системи інформаційних систем в аналізі та аудиті.

Варіант 21

 1. Класифікація та вибір програмних продуктів.

 2. Організація відображення вихідної інформації для потреб податкового обліку.

 3. Загальна побудова аналітичного процесу фінансово-господарської діяльності підприємства із застосуванням обчислювальної техніки.

Варіант 22

 1. Переваги та недоліки інструментальних засобів системи.

 2. Організація комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства з використанням комп'ютерної техніки.

 3. Прийняття управлінських рішень з використанням обчислювальної техніки.

Варіант 23

 1. Вимоги до програм управлінських інформаційних систем аналізу та аудиту.

 2. Організація номенклатури аудиторського процесу в умовах використання інформаційних систем.

 3. Організація вхідної і нормативно-довідкової інформації.

Варіант 24

 1. Архітектура систем управлінських інформаційних систем.

 2. Організація внутрішньогосподарського аудиту підрозділів із застосуванням сучасної обчислювальної техніки.

 3. Організація довідкової номенклатури податкового обліку.

Варіант 25

 1. Особливості організації планування і розвитку бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу в ринкових умовах.

 2. Організація прогнозування діяльності підприємства та інформаційні системи.

 3. Здійснення державного контролю із використанням обчислювальної техніки.ЛІТЕРАТУРА

 1. Автоматизація бухгалтерського обліку в споживчій кооперації / Ю. Верига,
  О. Гусакова, І. Ополонський, Л. Руденко. — К.: Основи, 1996.

 2. Автоматизированные информационные технологии в экономике. — М.: Компьютер; ЮНИТИ, 1998.

 3. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: 2000.

 4. Бутинець Ф. Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. — Житомир, 1996.

 5. Бутинець Ф. Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підруч. — 2-ге вид. — Житомир: ПП "Рута" — 2002.

 6. Бухгалтерский учет для Украины: Руководство по ведению учета (описание конфигурации). — М: Фирма 1С, 2000.

 7. Голіков В.І., Єганов О.Ю., Фатєєв М.В., Чайка В.Д. Інформаційні системи і технології обліку: Навч. посібник.  Миколаїв: УДМТУ, 2002.– 156 с.

 8. Голіков В.І., Єганов О.Ю., Фатєєв М.В., Чайка В.Д. Організація інформаційних систем в управлінні: Навч. посібник.  Миколаїв: УДМТУ, 2004.– 184 с.

 9. Голов С. В., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ "Автоинтерсервис", 1996 — 544 с.

 10. Гужва В. М, Постєвой А. Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі. — К.: КНЕУ, 1999.

 11. Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. — К.: А. С. К., 1998.

 12. Завгородний В. П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. — К., 1997.

 13. Завгородний В. П., Савченко В. Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. — К.: Блицинформ, 1997.

 14. Івахненков С. В. Інформаційні технологи в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. К.: Знання-Прес, 2003.

 15. Ильина О. П. Информационные технологии бухгалтерского учета.— СПб.: Питер, 2001.

 16. Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред. проф. В. В. Дика. — М: Финансы и статистика, 1996.

 17. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Посібник / За ред. О. І. Пушкаря. – К.: Вид. центр "Академія", 2001.

 18. Калберг Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel: Пер. с англ.— К.: Диалектика, 1997.

 19. Комплексная система автоматизации предприятий малого и среднего бизнеса "ПАРУС-Предприятие" для Windows, версия 7.11: Руководство для пользователя. — К.: СП "Парус-Украина", 2000.

 20. Овчаренко Е. К, Ильина О. II. Балбердин Е. В. Финансово-экономические расчеты в Excel. 3-е изд. – М: Информ.-изд. дом "Финансы", 1999.

 21. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. / За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 1997.

 22. Основи інформаційних систем / IIФ, Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва. – К : КНЕУ, 1997.

 23. Штук Н. С, Галузинський Г. II., Ошенко Н. С. Інформаційні системи і технології обліку в маркетингу – К.; КНЕУ, 1999.

 24. Подольский В. И., Дик В. В., Уринцов А. И. Информационные системы бухгалтерского учета. – М.: Лудит; ЮНИТИ, 1999.

 25. Романов А. Н., Одинцов Б.Е. Автоматизация аудита. — М.: Аудит; ЮНИТИ, 1999.

 26. Самоучитель 1С: Бухгалтерии версий 7.5-7.7 в вопросах и ответах: Практ. пособие / Под ред. В. Б Комягина. – М.: Триумф, 2000.

 27. Сопко В. В., Завгородній В. II. Оптимізація бухгалтерського обліку, економічного аналізу і контролю. – К : КНЕУ, 2000.

 28. Тесленко Г. С. Інформаційні системи в аграрному менеджменті.– К.: КНЕУ, 1999.

 29. Харитонов С. А. Компьютерная бухгалтерия версии 7.5: Азбука бухгалтера. — М.: Компьютер, 1998.

 30. Чистов Д. В. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7. Задачи, решения, результаты: Учеб. пособие.— М.: Компьютер Пресс, 1999. — 554 с.

 31. Шуремов Е. Л. Системы автоматизации бухгалтерского учета. — М.: Бух. учет, 1998.Схожі:

З дисципліни \"Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті\" iconМ. Ю. Карпенко програма І робоча програма навчальної дисципліни «управлінські інформаційні системи в аналізі І аудиті»
«Управлінські інформаційні системи в аналізі І аудиті» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
З дисципліни \"Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті\" iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «управлінські інформаційні системи в аналізі І аудиті» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
«Управлінські інформаційні системи в аналізі І аудиті» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
З дисципліни \"Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті\" iconВ. Б. Уфимцева методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи
«Інформаційні системи в менеджменті», «Управлінські інформаційні системи в аналізі І аудиті»
З дисципліни \"Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті\" iconПроректор з навчально-виховної роботи
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті (Одинець В. А., Дубчак Л. В.)
З дисципліни \"Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті\" iconМіністерство освіти І науки україни
«Комп’ютерний аудит», «арм менеджера», Управлінські інформаційні системи в аналізі І аудиті та для дипломного проектування
З дисципліни \"Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті\" iconС. М. Мордовцев методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «управлінські інформаційни системи І аналізі І аудиті»
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «управлінські інформаційни системи І аналізі І аудиті» (для слухачів другої вищої...
З дисципліни \"Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті\" iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” для студентів денної та...
З дисципліни \"Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті\" iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” для студентів денної та...
З дисципліни \"Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті\" iconЗ. М. Конспект лекцій з дисципліни „моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті ”
Конспект лекцій з дисципліни „Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті ” для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної...
З дисципліни \"Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті\" iconНавчальної дисципліни „моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті”
Моделі І методі прийняття рішень в аналізі І аудиті” для студентів 6 курсу та слухачів другої вищої освіти фпо та зн напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи