Основи зовнішньоекономічної діяльності icon

Основи зовнішньоекономічної діяльності
Скачати 172.83 Kb.
НазваОснови зовнішньоекономічної діяльності
Дата31.07.2012
Розмір172.83 Kb.
ТипДокументиОснови зовнішньоекономічної діяльності


ВСТУП


Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) підприємства є сферою господарської діяльності, пов’язаною з міжнародною виробничою інтеграцією і кооперацією, експортом та імпортом продукції і послуг, виходом підприємства на зовнішній ринок. Зовнішньоекономічну діяльність реалізують як на рівні держави, так і на рівні окремих підприємств.

Основна мета курсу "Основи зовнішньоекономічної діяльності " — це формування у студентів знань та вмінь, пов’язаних з обміном товарів, науково-технічним співробітництвом, спеціалізацією і кооперуванням, наданням економічного і технічного сприяння створенню спільних підприємств, фінансово-кредитними відносинами та іншими формами співробітництва.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- суть та основне призначення зовнішньоекономічної діяльності;

- організаційно-правові форми господарювання;

- суть та основне призначення зовнішньої торгівлі, тобто продаж і придбання товарів на зовнішньому ринку;

- методи вивчення та прогнозування ринкового середовища, визначення виду зовнішньоекономічної діяльності та її доцільності;

- суть та основне призначення мита, оподаткування операцій в зовнішньоекономічній діяльності;

 • можливі ризики в зовнішньоекономічній діяльності та шляхи їх зменшення;

 • міжнародні правила тлумачення торговельних термінів “ІНКОТЕРМС”.

Студент повинен уміти:

 • складати договори на реалізацію продукції на зовнішньому ринку;

 • розрахувати повну економічну ефективність експорту;

 • розрахувати повну економічну ефективність імпорту;

 • розрахувати бюджетну ефективність експорту та імпорту;

 • скласти міжнародний підприємницький проект.^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. ЗЕД в Україні. Суб’єкти ЗЕД.

 2. Види зовнішньоторгівельних операцій (експорт, імпорт, зустрічні поставки).

 3. Експортна діяльність: цілі та проблеми.

 4. Світова організація торгівлі: мета створення, функції, сучасний стан.

 5. Імпортна діяльність: цілі та проблеми.

 6. Міжнародна торгівля.

 7. Міжнародний лізинг.

 8. Використання активів з-за кордону.

 9. Міжнародні інвестиції.

 10. Міжнародний туризм.

 11. Бартерні операції.

 12. Поняття та форми товарообмінних операцій.

 13. Методика вибору іноземного партнера.

 14. Державне регулювання ЗЕД в Україні.

 15. Форма і організація підприємств у ЗЕД.

 16. Державні торгові підприємства.

 17. Посередництво у міжнародній торгівлі.

 18. Спільні підприємства: поняття та специфіка.

 19. Мотивація та процес створення СП.

 20. Специфіка розвитку СП в Україні.

 21. Поняття міжнародного контракту. Контракт купівлі-продажу.

 22. Укладання договору купівлі-продажу.

 23. Структура договору купівлі-продажу.

 24. Виконання договору купівлі-продажу.

 25. ІНКОТЕРМС – інструмент міжнародної торгівлі.

 26. Сутність і класифікація базисних умов поставок товарів.

 27. ІНКОТЕРМС. Група „Е”.

 28. ІНКОТЕРМС. Група „C”.

 29. ІНКОТЕРМС. Група „F”.

 30. ІНКОТЕРМС. Група „D”.

 31. Міжнародні транспортні послуги.

 32. Морські перевезення.

 33. Лінійне судноплавство.

 34. Трампове судноплавство.

 35. Залізничні перевезення.

 36. Авіаційні перевезення.

 37. Міжнародні автоперевезення.

 38. Необхідність використання транспорту у ЗЕД.

 39. Транспортні конвенції і транспортні документи.

 40. Вибір транспорту в міжнародних перевезеннях згідно з умовами Інкотермс.

 41. Ризики в ЗЕД. Джерела ризиків в ЗЕД.

 42. Види ризиків в ЗЕД.

 43. Управління ризиками в ЗЕД.

 44. Оподаткування в ЗЕД. Принципи оподаткування в ЗЕД.

 45. Основні види податків для суб’єктів ЗЕД.

 46. Пільги в оподаткуванні при здійснені ЗЕД.

 47. Зміст, принципи, порядок та органи митного контролю.

 48. Система митних податків та митних зборів.

 49. Єдиний митний тариф України.

 50. Мито. Види мита.

 51. Митна вартість продукції. Митні платежі.

 52. Вільні економічні зони. Еволюція зони.

 53. Вільні економічні зони України.

 54. Вільна економічна зона „Миколаїв”.

 55. Офшорне підприємництво в сучасній економіці.

 56. Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

 57. Міжнародна фінансова корпорація.

 58. Багатосторонє агенство гарантій інвестицій.

 59. Міжнародний валютний фонд.

 60. Європейський банк реконструкції та розвитку.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольної роботи з курсу «Основи зовнішньоекономічної діяльності» складається з трьох частин. Перша частина – два теоритичних питання, які студент обирає відповідно до першої букви прізвища та останньої цифри залікової книжки. Друга – одна задача і третя частина – необхідно описати підприємство Миколаївської області, що займається ЗЕД.

Варіанти контрольної роботи


^

Перша буква прізвища

Остання цифра залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А,Ф,Я


Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 10

Б,О


Варіант 11

Варіант 12

Варіант 13

Варіант 14

Варіант 15

Варіант 16

Варіант 17

Варіант 18

Варіант 19

Варіант 20

В,Х,У


Варіант 21

Варіант 22

Варіант 23

Варіант 24

Варіант 25

Варіант 26

Варіант 27

Варіант 28

Варіант 29

Варіант 30

Г,Р,Ю


Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 10

Д,Ц,Щ


Варіант 11

Варіант 12

Варіант 13

Варіант 14

Варіант 15

Варіант 16

Варіант 17

Варіант 18

Варіант 19

Варіант 20

Е,Т


Варіант 21

Варіант 22

Варіант 23

Варіант 24

Варіант 25

Варіант 26

Варіант 27

Варіант 28

Варіант 29

Варіант 30

Є,П


Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 10

Ж,М


Варіант 11

Варіант 12

Варіант 13

Варіант 14

Варіант 15

Варіант 16

Варіант 17

Варіант 18

Варіант 19

Варіант 20

З,Ч


Варіант 21

Варіант 22

Варіант 23

Варіант 24

Варіант 25

Варіант 26

Варіант 27

Варіант 28

Варіант 29

Варіант 30

І,Ш


Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 10

К,С


Варіант 11

Варіант 12

Варіант 13

Варіант 14

Варіант 15

Варіант 16

Варіант 17

Варіант 18

Варіант 19

Варіант 20

Л,Н


Варіант 21

Варіант 22

Варіант 23

Варіант 24

Варіант 25

Варіант 26

Варіант 27

Варіант 28

Варіант 29

Варіант 30

^ ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА


Варіант 1


 1. ЗЕД в Україні. Суб’єкти ЗЕД.

 2. Міжнародні транспортні послуги.


Варіант 2


 1. Види зовнішньоторгівельних операцій (експорт, імпорт, зустрічні поставки).

 2. Морські перевезення.


Варіант 3


 1. Експортна діяльність: цілі та проблеми.

 2. Лінійне судноплавство.


Варіант 4


 1. Світова організація торгівлі: мета створення, функції, сучасний стан.

 2. Трампове судноплавство.


Варіант 5


 1. Імпортна діяльність: цілі та проблеми.

 2. Залізничні перевезення.


Варіант 6


 1. Міжнародна торгівля.

 2. Авіаційні перевезення.


Варіант 7


 1. Міжнародний лізинг.

 2. Міжнародні автоперевезення.


Варіант 8


 1. Використання активів з-за кордону.

 2. Необхідність використання транспорту у ЗЕД.


Варіант 9


 1. Міжнародні інвестиції.

 2. Транспортні конвенції і транспортні документи.


Варіант 10


 1. Міжнародний туризм.

 2. Вибір транспорту в міжнародних перевезеннях згідно з умовами Інкотермс.Варіант 11


 1. Бартерні операції.

 2. Ризики в ЗЕД. Джерела ризиків в ЗЕД.


Варіант 12


 1. Поняття та форми товарообмінних операцій.

 2. Види ризиків в ЗЕД.


Варіант 13


 1. Методика вибору іноземного партнера.

 2. Управління ризиками в ЗЕД.


Варіант 14


 1. Державне регулювання ЗЕД в Україні.

 2. Оподаткування в ЗЕД. Принципи оподаткування в ЗЕД.


Варіант 15


 1. Форма і організація підприємств у ЗЕД.

 2. Основні види податків для суб’єктів ЗЕД.


Варіант 16


 1. Державні торгові підприємства.

 2. Пільги в оподаткуванні при здійснені ЗЕД.


Варіант 17


 1. Посередництво у міжнародній торгівлі.

 2. Зміст, принципи, порядок та органи митного контролю.


Варіант 18


 1. Спільні підприємства: поняття та специфіка.

 2. Система митних податків та митних зборів.


Варіант 19


 1. Мотивація та процес створення СП.

 2. Єдиний митний тариф України.


Варіант 20


 1. Специфіка розвитку СП в Україні.

 2. Мито. Види мита.Варіант 21


 1. Поняття міжнародного контракту. Контракт купівлі-продажу.

 2. Митна вартість продукції. Митні платежі.


Варіант 22


 1. Укладання договору купівлі-продажу.

 2. Вільні економічні зони. Еволюція зони.


Варіант 23


 1. Структура договору купівлі-продажу.

 2. Вільні економічні зони України.


Варіант 24


 1. Виконання договору купівлі-продажу.

 2. Вільна економічна зона „Миколаїв”.


Варіант 25


 1. ІНКОТЕРМС – інструмент міжнародної торгівлі.

 2. Офшорне підприємництво в сучасній економіці.


Варіант 26


 1. Сутність і класифікація базисних умов поставок товарів.

 2. Міжнародний банк реконструкції та розвитку.


Варіант 27


 1. ІНКОТЕРМС. Група „Е”.

 2. Міжнародна фінансова корпорація.


Варіант 28


 1. ІНКОТЕРМС. Група „C”.

 2. Багатосторонє агенство гарантій інвестицій.


Варіант 29


 1. ІНКОТЕРМС. Група „F”.

 2. Міжнародний валютний фонд.


Варіант 30


 1. ІНКОТЕРМС. Група „D”.

 2. Європейський банк реконструкції та розвитку.^ ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА


Умови завдання

Спільне підприємство "Nikita" імпортує з Німеччини для подальшої реалізації на території України пиво солодове у скляній тарі по 0,5 л. Базисна умова поставки, ціна одиниці товару та розмір партії – згідно варіанту (таблиця 1). При перетині митного кордону треба сплатити податки та збори, передбачені законодавством України.

Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунків


Варіант

Базисна умова поставки

Ціна 0,5л, $

Кількість товару, пляшокCPT

0,4

100000CIP

0,42

110000DAF

0,47

120000DDU

0,48

130000CPT

0,4

140000CIP

0,42

150000DAF

0,47

160000DDU

0,48

170000CPT

0,4

180000CIP

0,42

190000DAF

0,47

101000DDU

0,48

102000CPT

0,4

103000CIP

0,42

104000DAF

0,47

105000DDU

0,48

106000CPT

0,4

107000CIP

0,42

108000DAF

0,47

109000DDU

0,48

100100CPT

0,4

100200CIP

0,42

100300DAF

0,47

100400DDU

0,48

100500CPT

0,4

100600CIP

0,42

100700DAF

0,47

100800DDU

0,48

100900CPT

0,4

100010CIP

0,42

100020


Завдання

 1. Поясніть термін "спільне підприємство".

 2. Дайте тлумачення базисної умови поставки.

 3. Розрахуйте суму митних платежів при перетині товаром кордону України (мито, митний збір, акцизний збір, ПДВ). Зробіть детальний та переконливий коментар до проведених розрахунків.

 4. Визначте, за якою ціною підприємству необхідно реалізувати товар, щоб забезпечити 25% рівень рентабельності.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бахромов Ю. Организация внешнеэкономической деятельности. – СПб., 2000.

 2. Г., Грек Г. Внешнеэкономическая деятельность: экспортно-импортных операций, валютное регулирование. – Издательский дом «Владимир Дудник», 2000.

 3. Организация и техника проведения внешнеэкономических операций (конспект лекций). – М.: «Издательство ПРИОР», 2000. – 160 с.

 4. Понов С. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. – М., 2000.

 5. Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.

 6. Саніахметова Н.О.Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навч. Посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 704с.

 7. Смирнов В.В. Экспортно-импортные операции в международном бизнесе. Правила «ИНКОТЕРМС – 2000» условия договора, риски и перевод их на страховщика. – М., 2001.

 8. Солошенко Л.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність: організація і документальне оформлення. – Х.: Фактор, 2001. – 173 с.

 9. Управління ЗЕД: Навч. посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред.А.І. Кредісова. – К.: ВІРА – Р, 2002. – 552 с.

Схожі:

Основи зовнішньоекономічної діяльності iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Основи зовнішньоекономічної діяльності iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для спеціальності «Менеджмент організацій»
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Основи зовнішньоекономічної діяльності iconМетодичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт І проведення практичних занять з дисципліни “основи зовнішньоекономічної діяльності”
«Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студ. 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 “Економіка І підприємництво”,...
Основи зовнішньоекономічної діяльності iconТеми рефератів з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Колодяжна Ірина Вікторівна
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Основи зовнішньоекономічної діяльності iconХарківська національна академія міського господарства основи зовнішньоекономічної діяльності методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Основи зовнішньоекономічної діяльності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " Основи зовнішньоекономічної діяльноСТі" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної форми...
Основи зовнішньоекономічної діяльності iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів напряму 030601 менеджмент
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для...
Основи зовнішньоекономічної діяльності iconГригоренко Леся Миколаївна
«Університет економіки та права «крок», факультет міжнародних відносин, спеціалізація -мзед(менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),спеціальність...
Основи зовнішньоекономічної діяльності iconТема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності. П л а н
Тема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності
Основи зовнішньоекономічної діяльності iconТема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності. П л а н
Тема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності
Основи зовнішньоекономічної діяльності iconАктуальність курсу
Мета дисціплини «Облік І аналіз зовнішньоекономічної діяльності» – надати студентам можливість зрозуміти особливості організації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи