Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій icon

Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій
НазваМетодичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій
Сторінка2/18
Дата23.09.2012
Розмір1.89 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
^

I. Подання документів на попередній розгляд.


Особи, які навчаються в аспірантурі (докторантурі) Національного університету "Львівська політехніка" і у встановлений термін представляють дисертацію до захисту, а також штатні співробітники Національного університету "Львівська політехніка" представляють у спеціалізовану вчену раду (у подальшому - раду) документи за наступним переліком:

 1. Заява здобувача на ім'я проректора з наукової роботи з проханням про прийом роботи до захисту (в заяві необхідно зазначити, чи вперше захищається дисертація) - 1 прим. (див.дод.)

 2. Особовий листок обліку кадрів з відомостями, чинними на час прийняття дисертації до захисту, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи з фотокарткою, засвідченою печаткою установи - 2 прим.

 3. Засвідчені копії дипломів про вищу освіту та про наукові ступені і вчені звання - 2 прим. (У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища).

 4. Засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, яка затверджена Кабінетом Міністрів України, або засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення за формою, яка діяла на час складання кандидатського іспиту (для здобувачів ступеню кандидата наук, а також для здобувачів ступеню доктора наук, якщо дисертація виконана за спеціальністю, яка не збігається з профілем вищої освіти здобувача) -2 прим.

 5. Для здобувачів ступеню доктора наук - автореферат захищеної дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

 6. Висновок кафедри, де виконувалась дисертація (або був прикріплений здобувач), із обов'язковим зазначенням, ким і коли була затверджена тема, актуальності, новизни, достовірності результатів, практичної цінності, а також відповідності теми роботи спеціальності ради та детальним аналізом особистого внеску автора, зокрема, персонального внеску здобувача до всіх праць, опублікованих із співавторами (див.дод.)- 2 прим .

  Термін чинності висновку -1 рік.

 7. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, авторські свідоцтва (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих та анотованих в журналах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії) - 1 прим.

^ Примітка. У випадку подання копій обов’язково повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань.

 1. Машинописні рукописи дисертації (з підписами автора на титульних аркушах всіх примірників).

Примітки:

 1. Кількість примірників дисертації визначається необхідністю представити по одному примірнику в бібліотеку університету, опонентам, провідній організації, для відправлення у ВАК України. Всі примірники дисертації мають бути ідентичними за змістом. При застосуванні копіювальної техніки ідентичність примірників засвідчується спеціалізованою вченою радою.

 2. Для відправлення у ВАК України призначається тільки перший примірник дисертації. В додатки до першого примірника дисертації включаються оригінали актів про впровадження або копії, засвідчені печаткою.

 3. 2Й примірник дисертації подається у не зброшурованому вигляді для подальшого відправлення в УкрІНТЕІ після захисту.

 1. 2 примірники машинописного рукопису автореферату (з підписами автора на обкладинці).

 2. Експертний висновок на автореферат на право відкритого опублікування - 2 прим.

 3. Відгук наукового керівника (наукового консультанта), засвідчений печаткою установи, в якій він працює - 1 прим.

 4. Електронний варіант автореферату дисертації на дискеті 3,5 дюйма у вигляді файлу aref.rtf , підготовлений у текстових редакторах Word 6 for Windows 3.x або Word 7 for Windows 95, але не Word 8 for Windows 97: кодова таблиця останнього не збігається з кодовими таблицями попередніх версій - 2 прим. на 2х дискетах (правила підготовлення файлу див.дод., розділ "5.6.Структура файла "Автореферат" на дискеті".

 5. 4 поштових картки: 2 шт. - з поштовою адресою здобувача, 2 шт. - з поштовою адресою ради (на звороті всіх карток у правому верхньому куті вказати прізвище, ім’я, по-батькові здобувача, галузь наук та науковий ступінь, на який він претендує).

 6. Примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

 7. Згода державного атестаційного органу країни, громадянином якої є здобувач наукового ступеня, на захист його дисертації в Україні (для громадян країн СНД).

Особи, які працюють в інших організаціях та установах, до вказаного вище переліку документів (за винятком п.6) додають:

 1. Клопотання від імені організації, де працює здобувач.

 2. Висновок установи, де виконувалась дисертація (або був прикріплений здобувач), із обов'язковим зазначенням, ким і коли була затверджена тема, актуальності, новизни, достовірності результатів, практичної цінності, а також відповідності теми роботи спеціальності ради та детальним аналізом особистого внеску автора, зокрема, персонального внеску здобувача до всіх праць, опублікованих із співавторами (як приклад, див.дод.)- 2 прим.

  Термін чинності висновку -1 рік.

 3. Гарантійний лист від своєї організації (див.дод.), в якому гарантується покриття фінансових витрат, пов'язаних із захистом (за підписом гол. бухгалтера та керівника установи і засвідчений гербовою печаткою).

  ^ Примітка. Гарантійний лист організації можна об'єднати з клопотанням про прийом дисертаційної роботи до захисту.

Здобувач, який представляє дисертацію до захисту в раду в Національному університеті "Львівська політехніка", подає перелічені вище документи вченому секретарю ради, який перевіряє правильність їх оформлення і узгоджує питання, пов'язані з їх змістом, з головою ради.

Якщо у вченого секретаря і голови ради немає зауважень до представлених документів, це підтверджується їх візами на заяві здобувача ("Дисертація і документи оформлені у відповідності до "Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань" ВАКу України". Підписи і дати ). Після цього представлені документи реєструються у відділі докторантури та аспірантури Національного університету "Львівська політехніка", візуються зав. відділом докторантури та аспірантури і представляються на візу проректору з наукової роботи.

Після отримання візи проректора "Голові спеціалізованої вченої ради ________, проф.______ - для попередньої експертизи. Підпис. Дата." - документи передаються вченому секретарю (або голові) ради.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconПорядок прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук
Здобувачі наукового ступеня кандидата наук прикріплюються до кафедр університету, які мають аспірантуру з відповідних спеціальностей,...
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconПоложення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка»
«Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня...
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconПро затвердження «Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка»
«Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня...
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconМетодичні вказівки для здобувачів наукового ступеня
Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України та випусків Бюлетеня вак україни
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconДержавний університет "Львівська політехніка" Методичні вказівки
Порядок проходження документів для захисту дисертації у спеціалізованих вчених радах університету
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconПерелік документів для ад’юнктів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук Національної академії
Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів)
Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій iconЗахисти дисертацій по спеціалізованій вченій раді д 35. 051. 02
У нинішньому складі рада діє за наказом вак україни №327 від 14. 05. 2004, яким їй надано право проводити захист дисертацій на здобуття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи