До написання розділу дипломного проекту icon

До написання розділу дипломного проекту
НазваДо написання розділу дипломного проекту
Сторінка1/4
Дата28.07.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. ІВАНА ПУЛЮЯ


КАФЕДРА ОБЛАДНАННЯ

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО НАПИСАННЯ РОЗДІЛУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

ТА АТЕСТАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

"БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РІВНЯМИ «СПЕЦІАЛІСТ», «МАГІСТР»


ТЕРНОПІЛЬ 2012


УКЛАДАЧ: ст. викладач Стручок В.С., ас. Стручок О.С., Мудра Д.В.


РЕЦЕНЗЕНТИ : д.т.н., професор Луців І.В.,

д.т.н., професор Гевко Б.М.


ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК : к. т. н. , доцент Закалов О.В.


Комп’ютерний набір Мудра Д.В.


Методична розробка розглянута і затверджена на засіданні кафедри обладнання харчових технологій.


Протокол № 18 від " 07 " червня 2011 р.


Схвалено методичною радою факультету переробних та харчових виробництв Тернопільського національного технічного університету

ім. Івана Пулюя


Протокол № 11 від " 17 " червня 2011р.

^ ЛИСТ

погодження випусковими кафедрами методичних вказівок

до написання розділу дипломного проекту

та атестаційної магістерської роботи

^ «БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ»

для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм

навчання.


Завідувач кафедри «Технології машинобудування»

__________________ д.т.н. професор Гевко Б.М.


Завідувач кафедри «Комп’ютерні технології в машинобудуванні»

__________________ д.т.н. професор Пилипець М.І.


Завідувач кафедри «Конструювання верстатів, інструментів та машин»

__________________ д.т.н. професор Луців І.В.


Завідувач кафедри «Технологія та обладнання зварювального виробництва»

__________________ д.т.н. професор Підгурський М.І.


Завідувач кафедри «Світлотехніки»

__________ ________ д.т.н. професор Андрійчук В.А.


Завідувач кафедри «Систем електроспоживання і комп’ютерних технологій в електроенергетиці»

__________________ д.т.н. професор Євтух П.С.


Завідувач кафедри «Енергозбереження та енергетичного менеджменту»

__________________ к.т.н. доцент Тарасенко М.Г.


Завідувач кафедри «Комп’ютерні науки»

__________________ к.т.н. доцент Мацюк О.В.


Завідувач кафедри «Комп’ютерних систем та мереж»

__________________ д.т.н. професор Лупенко С.А.


Завідувач кафедри «Комп’ютерно-інтегрованих технологій»

__________________ д.т.н. професор Стухляк П.Д.


Завідувач кафедри «Автоматизації технологічних процесів і виробництв»

__________________ к.т.н. доцент Проць Я.І.


Завідувач кафедри «Радіотехнічних систем»

__________________ к.т.н. доцент Яськів В.І.


Завідувач кафедри «Приладів і контрольно-вимірювальних систем»

__________________ к.т.н. доцент Паламар М.І.


Завідувач кафедри «Біотехнічні системи»

__________________ д.т.н. професор Яворський Б.І.


Завідувач кафедри «Харчової біотехнології і хімії»

__________________ д.б.н. професор Юкало В.Г.


Завідувач кафедри «Технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування»

__________________ д.т.н. професор Рибак Т.І.


Завідувач кафедри «Менеджменту у виробничій сфері»

__________________ д.е.н. професор Кирич Н.Б.


Завідувач кафедри «Менеджменту підприємницької діяльності»

__________________ д.е.н. професор Андрушків Б.М.


Завідувач кафедри «Психології у виробничій сфері»

__________________ д.п.н. професор Буняк Н.А.


Завідувач кафедри «Промислового маркетингу»

__________________ к.е.н. професор Федорович Р.В.


Завідувач кафедри «Економічної кібернетики»

__________________ д.т.н. професор Рогатинський Р.М.


Завідувач кафедри «Фінансів, обліку і контролю»

__________________ к.е.н. доцент Павликівська О.І.

ЗМІСТ1.

Загальні методичні вказівки.......................................................................

6

2.

Вибір теми розділу та атестаційної магістерської роботи........................

6

3.

Вимоги до розділу дипломного проекту (атестаційної магістерської

роботи) "Безпека в надзвичайних ситуаціях", його структура та обсяг..


8

4.

Порядок розробки та захисту студентами розділу «Безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах та атестаційних магістерських роботах.................................................................................................12

5.

Список рекомендованої літератури...........................................................

13

6.

Додаток А. Орієнтовні теми розділу "Безпека в надзвичайних ситуаціях" дипломникам 5,6 курсів в дипломні проекти та атестаційні магістерські роботи.............................................................................................19
Орієнтовні теми для технічних спеціальностей………………………….

19
Орієнтовні теми для енергетичних спеціальностей……………………...

43
Орієнтовні теми для спеціальностей харчової і переробної промисловості та сільськогосподарського машинобудування.……………………


52
Орієнтовні теми для будівельних спеціальностей……………………….

61
Орієнтовні теми для транспортних спеціальностей……………………..

63
Орієнтовні теми для економічних спеціальностей………………………

66
Орієнтовні теми для спеціальностей зв’язку……………………………..

74
Орієнтовні теми для гуманітарних спеціальностей….…………………..

82

7.

Додаток Б. Витяги із основних законодавчих документів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення..............................


83

8.

Додаток В. Приклади оформлення розділу «Безпека в надзвичайних ситуаціях»…………………………………………………………………..


100


^ 1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


У відповідності до пункту 4.3. спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовтня 2010 року № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», розділу 7 Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих навчальних закладів, погодженої першим заступником Міністра надзвичайних ситуацій України Болотських М.В. 25 березня 2011 року та затвердженої заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Жебровським Б.М. 31 березня 2011 року, у дипломні проекти студентів необхідно включати завдання з цивільного захисту окремим розділом.

Розробка розділу дипломного проекту з цивільного захисту є заключним етапом навчального процесу вивчення дисциплін "Безпека життєдіяльності» та "Цивільний захист".

Мета розробки розділу - закріпити знання та практичні навички, одержані в процесі навчання; підготувати спеціаліста, магістра до дій у майбутній практичній діяльності по здійсненню заходів цивільного захисту від наслідків надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу відповідно до обраної майбутньої спеціальності; оцінювати стійкість елементів об’єктів господарської діяльності в надзвичайних ситуаціях і визначати необхідні заходи щодо її підвищення; оцінювати інженерний захист та радіаційну, хімічну та інженерну обстановку; керувати підготовкою невоєнізованих формувань та проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах господарської діяльності.


  1. Основні етапи розробки розділу


Основними етапами розробки розділу є:

1. Вибір теми.

2. Підбір та вивчення літературних джерел, методичних та інструктивних матеріалів, законодавчих актів, отримання вихідних даних для проведення необхідних розрахунків та прийняття рішень.

3. Розробка плану написання розділу.

4. Накопичення, обробка й аналіз матеріалу згідно з темою.

5. Написання і оформлення розділу.

6. Підготовка до захисту і захист розділу у складі дипломного проекту.


^ 2 ВИБІР ТЕМИ РОЗДІЛУ


Тематика розділу "Безпека в надзвичайних ситуаціях" дипломних проектів розробляється кафедрою обладнання харчових технологій і щорічно уточнюється.

Кафедра рекомендує теми розділів, виходячи з проблем та завдань, які необхідно буде випускнику університету вирішувати та виконувати вже під час своєї практичної діяльності у складі командно-начальницького складу об’єктів господарської діяльності під час дій в умовах надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, захисту персоналу об’єктів і населення, потреб підприємств, організацій, закладів та установ на території Тернопільської області та інших областей, де буде в майбутньому працювати спеціаліст; з врахуванням професійних нахилів студентів та специфіки дипломного проекту.

Тему розділу призначає консультант, а студент погоджує з керівником тему розділу дипломного проекту. Тема розділу підбирається з урахуванням специфіки основної теми дипломного проекту та обраної спеціальності. Якщо студент пропонує тему розділу, пов’язану з місцем його майбутньої роботи, то при виборі необхідно враховувати її актуальність для даного підприємства,, тобто особливості основного технологічного процесу, який здійснюється, умови праці персоналу, можливу потенційну техногенну небезпеку для населення, характерні природні умови.

Складні теми може виконувати група із декількох студентів.

Примірна тематика тем, які пропонуються дипломникам кафедрою обладнання харчових технологій з метою полегшити їм вибір, наведена у додатку А.. У ньому теми розділів умовно поділено на вісім навчальних напрямів: технічний, аграрної та харчової промисловості, будівельний, транспортний, гуманітарний, економічний, енергетичний та приладобудівний.

Напрям навчання визначено в залежності від імовірного виробничого профілю об’єкту господарської діяльності, на якому випускнику тієї чи іншої спеціальності доведеться в майбутньому працювати.

До технічного напряму віднесено спеціальності: "Технологія машинобудування", "Металорізальні верстати та системи", «Технології та устаткування зварювання», «Автоматизоване управління технологічними процесами», «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва», «Інформаційні управляючі системи та технології», «Комп’ютерні системи та мережі», «Програмна інженерія» (МТ, МК, МВ, МЗ, КА, КТ, СН, СІ, СП).

До енергетичного напряму віднесено спеціальності «Енергетичний менеджмент», "Світлотехніка і джерела світла", "Електротехнічні системи електроспоживання" (ЕМ, ЕЕ, ЕС).

До напряму аграрної та харчової промисловості віднесено спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва", "Обладнання переробних і харчових виробництв", "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" (ХС, ХО, ХК).

До будівельного напряму віднесено спеціальність 6.060101 «Будівництво».

До транспортного напряму віднесено спеціальність 6.070106 «Автомобільний транспорт».

До гуманітарного напряму віднесено спеціальність «Психологія» (БП).

До економічного напряму віднесено спеціальності «Економічна кібернетика», «Маркетинг», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», «Менеджмент інноваційної діяльності» (БЕ, БК, БО, БФ, БМ, БМі).

До напряму зв’язку віднесено спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення», «Прилади і системи точної механіки», «Фізична та біомедична електроніка» (РТ, РП, ПМ).

У відповідності до навчального напряму викладач-консультант допомагає студенту-дипломнику вибрати тему розділу згідно додатку А. Може бути визначеною і інша тема, якої немає в додатку А, тобто індивідуальна. 1. ^ ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

«БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ», ЙОГО СТРУКТУРА ТА

ОБСЯГ


До розділу ставляться такі вимоги:

1. Чіткість побудови.

2. Логічна послідовність викладення матеріалу.

3. Переконливість аргументації.

4. Стислість і точність формулювання, що виключає можливість суб’єктивного і неточного тлумачення.

5. Конкретність викладу результатів розрахунків.

6. Доказовість висновків і обгрунтування рекомендацій.

7. Недопустимість збігу назви теми розділу і підрозділів.

8. Наявність інформаційно-пошукового апарату (предметний покажчик, список літератури, короткий виклад змісту розділу у рефераті).

9. Простота, ясність, точність, діловитість викладення.

10. Автор зобов’язаний забезпечити актуальність матеріалу, повноту висвітлення питання, що розглядається, правильне цитування використаного матеріалу і посилань на літературні джерела та ін. Цитати без посилань наводити не можна.


3.1 Структура розділу «Безпека в надзвичайних ситуаціях»


Пропонується наступна структура розділу «Безпека в надзвичайних ситуаціях»:

 • вказується тема розділу ;

 • у змісті до дипломного проекту вказуються сторінки, на яких розміщено матеріали розділу;

 • у рефераті дипломного проекту викладається короткий зміст розділу;

 • вступ у розділ;

 • основна частина, яка складається з трьох-чотирьох підрозділів;

 • висновки чи закінчення;

 • у предметному покажчику до дипломного проекту вказуються також основні терміни та визначення, що використані у розділі;

 • у переліку посилань до дипломного проекту вказується окремою групою література, використана під час розробки розділу;

 • у додатках до дипломного проекту наводяться таблиці, схеми, графіки, діаграми, використані під час розробки розділу.


^ 3.2 Обсяг та зміст структурних елементів пояснюючої записки дипломного проекту з врахуванням розділу «Безпека в надзвичайних ситуаціях»


Обсяг розділу повинен бути в межах 10 сторінок комп’ютерного тексту. Приблизний обсяг структурних складових рукописного варіанту розділу "Безпека в надзвичайних ситуаціях": вступ - 1 с., основна частина-8 с., висновки-1 с., бібліографія та додатки - включаються в основний об’єм дипломного проекту (роботи).

Зміст-покажчик рубрик (розділів) дипломного проекту (роботи).

У ньому необхідно окремою рубрикою відобразити розділ " Безпека в надзвичайних ситуаціях".

^ У рефераті до дипломного проекту окремим абзацом необхідно подати короткий зміст розділу, що включає основні фактичні дані та висновки, які необхідні для початкового ознайомлення з проведеною розробкою і визначення доцільності звернення до цієї теми.

Розділ повинен складатися з кількох підрозділів (їх кількість визначається обсягом і характером матеріалу).

Вступ до розділу повинен містити обгрунтування важливості та актуальності обраної теми, її новизну, сформулювати мету і завдання роботи, предмет та інформаційну базу дослідження. Сам вступ окремою рубрикою не виділяється.

Зокрема, висвітлюється питання стану цивільного захисту України та основні реформи з питань цивільного захисту населення з проголошенням незалежності України в 1991 році, основні пріоритетні заходи цивільного захисту (далі – ЦЗ).

Наводяться основні статті та положення, які є актуальними для теми розділу, із Закону України "Про цивільну оборону України" від 24 березня 1999 року, "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 8 червня 2000 року, Закону України «Про правові засади цивільного захисту» від 24 червня 2004 року, Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Закону України "Про об’єкти підвищеної небезпеки", Закону України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" та "Про правовий режим надзвичайного стану" згідно додатку Б.

^ Основна частина розділу. Якщо тема дипломного проекту передбачає проектування устаткування, машин, механізмів ЕОМ, систем, приладів, обладнання, апаратів і т.п., то основна частина повинна мати наступний обсяг (наказ ректора від 3.03.2000 року № 52-01):

Підрозділ 1. Актуальність, правові основи та розвиток проблеми. -2с.

Підрозділ 2. Стан даної проблеми на сьогодні. - 2-3 с.

Підрозділ 3. Можливі шляхи вирішення проблеми, яка досліджується в розділі. -5-6 с.

Кількість підрозділів може бути збільшена.

Якщо тема дипломного проекту пов’язана з розглядом конкретного виробничого процесу, промислового підприємства або його елементів, оцінки збитків і можливих людських втрат, то його основна частина повинна мати обсяг:

Підрозділ 1.Викладення теорії питань з теми розділу -2-3 с.

Підрозділ 2. Вихідні дані (завдання) для проведення конкретних розрахунків або дослідження -1 с.

Параграф 3. Розрахунок або дослідження з приведенням конкретних обгрунтувань -5-6 с.

Підрозділ 4. Висновки та обгрунтування конкретних пропозицій, рекомендацій щодо удосконалення та ефективності заходів з підвищення стійкості роботи об’єктів господарської діяльності та захисту персоналу населення, дій у зонах радіоактивного, хімічного забруднення -1-2 с.

Кількість підрозділів визначається обсягом і характером матеріалу. Зміст складових частин розділу залежить від поставленого завдання.

^ У першому підрозділі досліджуються теоретичні й методологічні питання по темі розділу.

Дипломник повинен продемонструвати свої знання в сучасних теоретичних розробках з досліджуваного питання, показати основні принципи та способи вирішення проблеми. Тобто, цей підрозділ є основою для проведення подальших досліджень та розрахунків у наступних підрозділах.

^ У другому підрозділі подаються вихідні дані (завдання) для проведення конкретного дослідження чи розрахунку. Дані повинні бути узгодженні з темою дипломного проекту, дільницею, цехом, промисловим підприємством, яке фігурує (відпрацьовується) в проекті.

^ У третьому підрозділі дипломник повинен провести конкретне дослідження з розрахунком, дотримуючись усіх вимог відповідних методик.

У четвертому підрозділі дипломник повинен зробити висновки, подати конкретні пропозиції, рекомендації по підвищенню захисту персоналу та населення в умовах надзвичайних ситуацій, підвищенню стійкості роботи дільниці, цеху, підприємства, рішення чи план на проведення рятувальних і інших невідкладних робіт в осередках ураження. Висновки ілюструються підсумковими даними.

^ У додатках до дипломного проекту, щоб не захаращувати текст, необхідно включити допоміжні матеріали, які використовувались при розробці розділу.

До допоміжних матеріалів належать:

таблиці довідкових цифрових даних;

ілюстрації допоміжного характеру;

проспекти.

Додатки необхідно розміщувати у порядку появи посилань у тексті розділу окремою групою. ^ У переліку посилань до дипломного проекту необхідно окремою групою подати використану при розробці розділу літературу .Список літератури подається мовою оригіналу. По тексту розділу необхідно подавати посилання на літературні джерела.


^ 3.3 Основна частина розділу, пов’язана з конкретним виробничим процесом, промисловим підприємством або його елементами


А) Під час рішення завдання (теми) підвищення стійкості роботи об’єктів (агрегатів, систем і т.п.) в умовах надзвичайних ситуацій у розділі повинні бути викладені наступні питання:

1. Обгрунтування необхідності і доцільності підвищення стійкості роботи об’єкта (агрегату, системи і т.п.), що проектується, в умовах надзвичайних ситуацій.

2. Характеристика підприємства (цеху, агрегату, системи і т.п.), що проектується, як об’єкта цивільного захисту і характер впливу уражаючих факторів зброї масового ураження (ЗМУ) і надзвичайних ситуацій на виробничу діяльність (роботу) підприємства (цеху, агрегату, системи і т.п.) при максимальних значеннях параметрів уражаючих факторів, що очікуються на об’єкті.

3. Оцінка стійкості роботи підприємства (цеху) до дії уражаючих факторів ядерного вибуху і надзвичайних ситуацій (критерії, алгоритм, таблиця результатів оцінки, висновки).

4. Заходи щодо підвищення стійкості роботи підприємства (цеху, системи), яке проектується, в умовах надзвичайних ситуацій.

Б) Під час рішення завдання захисту промислово-виробничого персоналу об’єкта (цеху) в розділі «Безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломного проекту повинні бути розроблені:

1. Обгрунтування необхідності захисту промислово-виробничого персоналу об’єкта від зброї масового ураження і надзвичайних ситуацій (захист промислово-виробничого персоналу об’єкта від зброї масового ураження і надзвичайних ситуацій – найважливіша умова забезпечення стійкості роботи об’єкта у воєнний час і під час надзвичайних ситуацій).

2. Характеристика підприємства (цеху), яке проектується, як об’єкта цивільного захисту та вихідні дані для рішення завдання захисту виробничого персоналу.

3. Характер впливу уражаючих факторів зброї масового ураження і надзвичайних ситуацій на промислово-виробничий персонал при максимальних значеннях параметрів уражаючих факторів.

4. Розрахунок потреби в захисних спорудах і їх обладнанні для укриття працюючої зміни підприємства (цеху), яке проектується.

5. Висновки про надійність захисту виробничого персоналу і використання захисних споруд в мирний час з врахуванням економічної доцільності.

В) У разі дослідження питань, що стосуються організації та порядку проведення рятувальних та інших невідкладних робіт (РіІНР) в осередках ураження, необхідно викласти мету та склад РіІНР, умови успішного проведення РіІНР, організація та порядок проведення РіІНР на об’єктах різного виробничого профілю, оцінка радіаційної, хімічної, інженерної та пожежної обстановки на ділянці робіт та маршруті висування формувань в осередок ураження, оцінка становища та можливостей формувань ЦО, прийняття рішень командирами формувань на виконання робіт. 1. ^ ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА ЗАХИСТУ СТУДЕНТАМИ РОЗДІЛУ «БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» В ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ


Отримавши завдання на розробку розділу пояснюючої записки «Безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломному проекті, студенту необхідно підійти на кафедру обладнання харчових технологій, вияснити, хто з викладачів буде консультувати з даного розділу і отримати від нього розгорнуте завдання та вихідні дані на розробку теми з цивільного захисту, дні і час проведення консультацій.

Після закріплення за студентом теми розділу, він складає план розділу, де вказує назву теми та підрозділів. Термін розробки плану - один тиждень. План розділу обов’язково узгоджується з викладачем-консультантом.

Викладач-консультант встановлює термін розробки розділу та подання його на перевірку. Порушення терміну є підставою для перенесення захисту усього дипломного проекту на наступний рік.

Вивчивши рекомендовану літературу і зібравши всі необхідні дані, студент-дипломник розробляє розділ пояснюючої записки з цивільного захисту тісно пов’язуючи його із змістом теми дипломного проекту. Використана література і матеріали не повинні мати обмежувального грифу

Виконаний розділ дипломник спочатку у чорновому , а потім у чистовому варіантах подає консультанту на погодження. Вибір теми розділу та його написання без попереднього погодження (консультування) з викладачем-консультантом не допускається. Якщо розділ розроблено з дотриманням усіх вимог на належному рівні, консультант погоджує його.

Під час захисту дипломного проекту студент доповідає зміст розділу з цивільного захисту в об’ємі, погодженому з керівником дипломного проекту або викладачем-консультантом кафедри обладнання харчових технологій.


^ 5 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

5.1 Основна література

кількість примірників у бібліотеці ТНТУ

1.

Гражданская оборона./Под ред. Е.П.Шубина.- М.: Просвещение, 1991.-223 с.

39

2.

Губський А.І., Цивільна оборона. - К.: Міністерство освіти, 1995. - 216 с.

19

3.

Демиденко Г.П., Кузьменко Е. П., Орлов П.П., Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения. Справочник. - К.: Головное издательство объединения. "Вища школа", 1987. - 256 с.

1

4.

Егоров П.Т., Гражданская оборона, - М. : Высшая школа, 1977. - 303 с.

235

5.

Повышение устойчивости работы объектов народного хозяйства в военное время / Под ред. Г.П.Демиденко. - К.: Вища школа. Головное издательство, 1984. - 232 с.

91

6.

Заплатинський В.М., Безпека життєдіяльності, - Київ, КДТЕУ, 1999. - 208 с.

30

7.

Лапін В.М., Безпека життєдіяльності людини, - Львів: ЛБК НБУ; Київ: Знання, 2000.- 188 с.

2

8.

Закон "Про цивільну оборону України" (в новій редакції) від 24 березня 1999 року.
9.

Положення про Цивільну оборону України (затверджене постановою КМУ від 10 травня 1994 року № 299).
10

Постанова КМУ від 3 серпня 1998 року № 1198 "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру".

11

Безпека життєдіяльності. / За ред. Я. Бедрія. - Львів: Афіша,1998. - 275 с.

28

12

ДСТУ 3008-95, Документація. Звіти у сфері науки і техніки, - Держстандарт України, 1995
13

Основні вимоги до оформлення текстової і графічної частин дипломних і курсових проектів/ А.В.Куцевич. – Т.: ТДТУ, 2005. – 28 с.

14. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с.

15. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.

16. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І., «Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях». Навчальний посібник, Видавництво НУ «Львівська політехніка». Львів, 2004р.,-136с.

17. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. "Техногенна та природна небезпека". Т.3."Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування".Посібник.- К.: КІМ, 2007, 2008.- 636 с.,- 152 с.

18. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальній посібник. Ч.3: Цивільна оборона. – Миколаїв: УДМТУ, 2002.- 155 с.

19. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с.

20. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. -К., 2008. -286с.

21. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук. ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.

22. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.– К: Знання-Прес, 2007.– 487 с.

23. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ За ред.. проф.. М.О. Біляковича.– К.: Арістей, 2007.– 386 с.


^ 5.2 Додаткова література


 1. Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В. Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный Е.Н. Культура безопасности на ядерных объектах Украины. Учебн. пособие. – К. НТУУ КПИ, 2009, -363с.

 2. Глотов “Безопасность жизнедеятельности человека на морских судах“., 2000 г. 320с.

 3. Довідник з цивільної оборони / Г.Г. Міговіч, ЗАТ "Українська технологічна група". К. – 1998. – 526с.

 4. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц., Безпека життєдіяльності. Львів “Афіша”, 1999.-252с.

 5. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С., Цивільна оборона. Навчальний посібник / За ред. Кашина П.І. - Львів, "П.П. Васильович К.І.", 2005-338 с.

 6. Збірник нормативно-правових актів з питань надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Вип.3. Під заг. ред. В.В.Дурдинця- Київ: Агентство “Чорнобильінтерінформ”, 2001.-532с.

 7. Методичні вказівки з курсу "Цивільна оборона" для студентів магістратури денної форми навчання / Укл.: О.І. Бабенко, Р.І. Черевко. – К.: КДЕУ, 1997. –136 с.

 8. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.

 9. Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г.О. Бачинський, Н.В. Бернада, В.Д. Бондаренко та ін.; За ред. Г. О. Бачинського. – К.: Вища шк., 1995. – 238 с.

 10. Петров К.М. Общая экология. Химия. – С.-Пб., 1997 – 352 с.

 11. Програма дій “ Порядок денний на XXI сторіччя”. К.:” Інтерсфера”., 2000.-359 с.

 12. Атаманюк В. Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н. И., Гражданская оборона. - М.: Высшая школа, 1986. - 207 с.

 13. Гражданская оборона./ Под ред. А.Т.Алтунина. - М.: Воениздат, 1982. -192 с.

 14. Дмитриев М.М. и др., Гражданская оборона на объектах агропромышленного комплекса. - М.: Агропромиздат, 1990. - 351 с.

 15. Акимов Н.И., Гражданская оборона на объектах сельськохозяйственного производства, - М.: Колос, 1984.

 16. Алтунин А.Т. Формирования гражданской обороны в борьбе со стихийными бедствиями, -М.: Стройиздат, 1976. - 224 с.

 17. Оловянишников Н.П., Гражданская оборона. - М.: Просвещение, 1979.

 18. Александров В.Н., Отравляющие вещества, - М.: Воениздат, 1990.

 19. Франке З., Химия отравляющих веществ, - М.: Химия, 1973.- 437 с.

 20. Максимов М.Т., Нейтронное оружие и защита от него, -М.: 1989.- 53 с.

 21. Радиационная защита населения: Публикации 40, 43 МКРЗ,- М.: Энергоатомиздат, 1987. - 80 с.

 22. Бактериологическое оружие и защита от него./ Под ред. Г.Г.Громоздова. - М.: Воениздат, 1971.-207 с.

 23. Цивилёв М.П.,Инженерно-спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы в очаге ядерного поражения, -М.: Воениздат, 1975.-224 с.

 24. Гайдамак В.А., Ликвидация последствий радиоактивного заражения, - М.: Атомиздат, 1980.- 119 с.

 25. Приходько В.А., Обеззараживание территории, квартиры, одежды и личных вещей, - К.: Вища школа 1986. - 16 с.

 26. Горелов Л.И., Дубровин В.И., Медицинская помощь населению в очагах поражения, - М.: Воениздат, 1982. - 96 с.

 27. Каммерер Ю.Ю. и др., Защитные сооружения гражданской обороны: устройство и эксплуатация, - М.: энергоиздат, 1985. - 231 с.

 28. Крылов А. Н., Юхименко В.Г. Пособие по противопожарной службе гражданской обороны, - М.: Стройиздат, 1974. - 116 с.

 29. Центральні державні курси цивільної оборони, промислової та екологічної безпеки. Методичний посібник з цивільної оборони і надзвичайних ситуацій, -К., 1997. - 182 с.

 30. Журнал "Надзвичайна ситуація ".- К.

 31. Газета "Рятувальник". - К.

 32. Задорожна О.М., Джерела забруднення навколишнього середовища, - К.,1996.

 33. Юдин А.М., Быт и экология, - М., 1990.

 34. Ахматшин М.А., Баратов Г.Ф., Дорота С. И., Защита населения в условиях применения ядерного, химического и бактериологического оружия, - К.: Здоров’я, 1969. - 474 с.

 35. Каратчиев Н.И., Токсикология отравляющих веществ и защита от оружия массового поражения, - Т., 1973.

 36. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С., Цивільна оборона, - Львів.: Афіша, 2000. - 333 с.

 37. Пістун І.П., Безпека життєдіяльності, - Суми: Університетська книга, 2000, - 302 с.

^ 5.3 Основні законодавчі та нормативно-правові акти


 1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

 2. ДСТУ Б А.2.2-7:2010. Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Київ. – Мінрегіонбуд. України, -2010.

 3. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 4. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 5. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.

 6. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

 7. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 8. ДБН-97 Державні будівельні норми України Київ. Держ. Стандарт.1999р.

 9. ДСТУ 3891-99 “Безпека у надзвичайних ситуаціях”. Київ. Держ. Стандарт.1999р.

 10. Закон України “Про цивільну оборону України”. – К. Голос України, 06.03.1993.(додаток – 24.03.1999р).

11. Положення про цивільну оборону України. Постанова КМ України від 10.05.1994.-№299.

12. Закон України “ Про державний матеріальний резерв” від 24.01.97 № 51/97-ВР (Із зм. і доп., внесеними Законами України від 18.11.97 № 642/97-ВР, від 16.07.99 №988-XIV,від 11.05.00 №1709-III, від 16.02.98 №174).

 1. Закон України “ Про правовий режим воєнного стану”. – К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.

 2. Закон України “ Про захист людини від інфекційних хвороб”. – К. 06.04.2000. №1645-III.

 3. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. – К.13.07.2000.-№1908- III.

 4. Закон України “ Про об’єкти підвищеної небезпеки”. – К.18.01.2001.-№2245- III.

 5. Закон України "Про охорону атмосферного повітря". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 50.– Ст. 678.

 6. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.00. №08-III.

 7. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 41. – Ст. 546.

 8. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 16. – Ст. 198; 1992., № 13. – Ст. 177.

 9. Закон України "Про тваринний світ". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1993. – № 18. – Ст. 191.

 10. Закон України "Про екологічну експертизу". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 8. – Ст. 54.

 11. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. - К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.

 12. Закон України “ Про аварійно – рятувальні служби”. - К.Урядовий кур’єр, 14.12.1999. - №1281.

 13. Закон України “ Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. - К.Урядовий кур’єр, 16.09.2000. - №149.

 14. Постанова КМ України “ Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” від 16.02.98 №174 (Із зм. і доп., внесеними постановами КМ України від 24.09.99 №1763, від 21.10.99 №43.

 15. Постанова КМ України “ Про порядок формування розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями Державного резерву” від 08.10.97року №1129.

 16. Постанова КМ України “ Про номенклатуру та обсягів продукції Державного матеріального резерву” від 07.08.98 року №1245-46.

 17. Постанова КМ України “ Про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та створення запасів матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” від 15.04.97 року №338-027.

 18. Постанова КМ України “ Про затвердження особливостей формування та проведення операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву” від 29.01.98 року №100-03.

 19. Постанова КМ України “ Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях” від 15.02.99 №2.

 20. Постанова КМ України “ Про Основні засади створення в Україні підсистеми рятування і ліквідації небезпечних забруднень на воді єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру” від 5.10.98 №1599.

 21. Постанова кабміну України ” Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” К.03.08.1998.-№1198.

 22. Указ Президента України “ Про систему реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах” від 15.06.01 №436/2001.


5.4 Internet-джерела


 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

 2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

 5. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

 6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/.

 7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.

 8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

 9. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.

 10. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

 11. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

 12. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

 13. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).

 14. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

 15. http://www.dnop.kiev.ua   Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

 16. http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 17. http://www.iacis.ru   Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

 18. http://base.safework.ru/iloenc   Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

 19. http://base.safework.ru/safework   Библиотека безопасного труда МОТ.

 20. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

 21. http://www.budinfo.com.ua   Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

^ ДОДАТОК А


  1   2   3   4

Схожі:

До написання розділу дипломного проекту iconМетодичні вказівки щодо виконання розділу " охорона праці" дипломного проекту для студентів
Методичні вказівки щодо виконання розділу “Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами:...
До написання розділу дипломного проекту icon2781 Методичні вказівки до дипломного проекту «Розрахунок загальнообмінної вентиляції»
Методичні вказівки до дипломного проекту «Розрахунок загальнообмінної вентиляції» з розділу «Охорона праці» /Укладачі: Л. О. Гурець,...
До написання розділу дипломного проекту iconМетодичні вказівки до дипломного проекту «Розрахунок загальнообмінної вентиляції»
Методичні вказівки до дипломного проекту «Розрахунок загальнообмінної вентиляції» з розділу «Охорона праці» /Укладачі: Л. О. Гурець,...
До написання розділу дипломного проекту iconМетодичні вказівки щодо виконання розділу " охорона праці" дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання розділу “Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання економічного...
До написання розділу дипломного проекту iconЗавдання з економічної частини дипломного проекту
Економічна частина є завершальним розділом дипломного проекту, в якому необхідно розрахувати
До написання розділу дипломного проекту iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо виконання розділу “Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання Інституту...
До написання розділу дипломного проекту iconМетодичні вказівки щодо виконання вимог державних стандартів та інших нормативних документів при виконанні розрахункової частини розділу
Охорона праці” дипломного проекту для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 0910 – “Електронні апарати”, 0914 –...
До написання розділу дипломного проекту iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування
Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форм навчання спеціальності...
До написання розділу дипломного проекту iconІнвестиційний проект у сфері паливно-енергетичного комплексу (структура бізнес-плану проекту)
Резюме проекту (короткий огляд змісту кожного розділу, як правило готується після розробки усіх інших розділів проекту)
До написання розділу дипломного проекту iconМетодичні вказівки до написання розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" у дипломних роботах для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до написання розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" у дипломних роботах / укладач А. Ф. Денисенко....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи