Цехмістер я. В., викладач лялько в.І. Пояснювальна записка icon

Цехмістер я. В., викладач лялько в.І. Пояснювальна записка
Скачати 149.19 Kb.
НазваЦехмістер я. В., викладач лялько в.І. Пояснювальна записка
ЧАЛИЙ О.В
Дата31.07.2012
Розмір149.19 Kb.
ТипДокументи

Автори програми:

д.ф.-м.н., професор ЧАЛИЙ О.В.,

к.ф.-м.н., доцент ЦЕХМІСТЕР Я.В.,

викладач ЛЯЛЬКО В.І.


Пояснювальна записка


Пропонована програма спирається на апробовані навчальні посібники з основ інформатики та обчислювальної техніки, що рекомендовані для використання у середніх закладах освіти та доповнена окремими питаннями, які полегшують вивчення та засвоєння курсу ОІОТ та “Медична інформатика”, що вивчається студентами вищих медичних закладів.

Курс ОІОТ має своєю головною метою сформувати у ліцеїстів знання, вміння та навички, які необхідні в першу чергу для започаткування загальної інформаційної культури та вмілого використання засобів сучасних інформаційних технологій, пов’язаних з пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням інформації. Ознайомити учнів із застосуванням нових інформаційних технологій в повсякденній практиці.

Основні завдання курсу:

 • ознайомлення з основами сучасної інформаційної технології;

 • ознайомлення з основними напрямами застосування нових інформаційних технологій;

 • формування уявлень про етапи розв’язування задач за допомогою ЕОМ та використання прикладного програмного забезпечення;

 • ознайомлення з основами алгоритмізації і програмування.

Теоретична база знань формується: з уявлень про інформацію та інформаційні системи, загальні принципи розв’язання задач за допомогою ЕОМ, про проблеми і постановки задач побудови і побудови інформаційних (зокрема математичних) моделей, та побудови алгоритмів і програм про елементи та засоби ЕОМ.

Практичні навички формуються: при роботі з операційними системами для ознайомлення з правилами роботи з системою введення-виведення програм і даних та управління ними а також їх збереження на зовнішніх носіях; прикладним програмним забезпеченням загального і цільового призначення; при роботі з редакторами текстів, графічними і музичними редакторами, електронними таблицями, системи управління бази даних, інформаційно-пошуковими системами, експертами системами та різними навчальними програмними засобами: при складанні програм з використанням однієї з алгоритмічних мов (BASIC, PASCAL).

Дана програма розрахована на вивчення основ інформатики при наявності в учбовому закладі ІВМ РС - сумісних персональних ЕОМ.

Вивчення курсу розраховано на 2 роки загальним обсягом 70 годин, відповідно по 35 години на рік.


^ Основні розділи курсу доцільно розподілити так:


Вступ. Інформація та інформаційні процеси. - 4 години;

Інформаційна система та її складові - 8 годин;

Операційні системи - 14 годин;

Прикладне програмне забезпечення - 24 години;

Основи алгоритмізації та програмування - 20 годин.


^ Програмні засоби, що необхідні для забезпечення курсу інформатики:

 1. Операційна система для ознайомлення з правилами роботи з системою введення-виведення програм і даних та управління ними а також їх збереження на зовнішніх носіях;

 2. Системна оболонка - для засвоєння техніки роботи з файлами, записаних на зовнішніх носіях.

 3. Редактор текстів - для ознайомлення з правилами підготовки, опрацювання та зберігання текстів.

 4. Графічний редактор - для ознайомлення з можливостями створення, редагування зберігання графічних зображень: схем, креслень, малюнків, анімацій, презентацій.

 5. Електронні таблиці - для засвоєння правил виконання значних за обсягом розрахунків та ознайомлення з діловою графікою.

 6. Системи управління базами даних - для ознайомлення з програмами обробки масивів інформації.

 7. Програми медичних діагностичних систем - для ознайомлення з ідеями інформаційно - ймовірнісного методу діагностики.

 8. Програми довідково-інформаційних систем - для ознайомлення з побудовою ДІС.

 9. Навчальні програми - для ознайомлення з побудовою програмних навчальних засобів.

 10. Інтерпретатор (BASIC, PASCAL) - для ознайомлення з правилами складання, введення, налагодження та виконання програм.


^ Тематичне планування курсу та зміст навчання


Вступ. Інформація та інформаційні процеси (4 години).

Інформація та інформатика. Одиниці виміру кількості інформації. Носії інформації. Двійкове кодування інформації. Сучасні засоби зберігання та обробки інформації.

Еволюція розвитку обчислювальної техніки. Зміна характеристик кожного наступного покоління ЕОМ. Основні складові частини ЕОМ та їх призначення. Застосування ЕОМ.

Учні повинні знати:

Поняття про інформатику як науку, поняття інформації її види та повідомлення; взаємозв'язки між поняттями "інформація" і "повідомлення"; види і властивості інформації; особливості основних інформаційних процесів; форми та засоби зберігання, подання та передачі повідомлень; поняття шуму та взаємоперетворення інформації та шуму; приклади різних носіїв інформації; основні принципи кодування інформації та обробки інформації; одиниці вимірювання інформації.

Історія розвитку обчислювальної техніки та характеристики різних поколінь ЕОМ.


^ 1. Інформаційна система та її складові (8 годин).

Правила техніки безпеки при роботі в комп'ютерному класі. Структуру інформаційної системи; призначення та функції основних складових апаратної частини інформаційної системи. Взаємодія апаратної та програмної складових. Види пам'яті комп'ютера; види пристроїв введення-виведення даних; види дисків та їх основні характеристики; основні характеристики комп'ютерів; призначення основних клавіш клавіатури; основні об'єкти, з якими працює ОС; поняття файла, його імені та розширення, каталогу (папки), шляху до файла; стандартні імена зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера; призначення й основні функції ОС; основні вказівки ОС для роботи з об'єктами; правила запуску на виконання програм, що працюють під управлінням ОС і завершення їх роботи.

Принцип взаємодії основних пристроїв комп'ютера, їх характеристики. Найголовніші пристрої апаратної частини, їх функції та взаємодія.

Процесор. Основні характеристики та функції процесора. Пристрій управління “арифметично-логічний пристрій”.

Типи процесорів. Сопроцесор. Алгоритм роботи процесора. Внутрішня та зовнішня пам’ять комп’ютера. Характеристики різних видів внутрішньої пам’яті комп’ютера. Оперативна пам’ять. Характеристики різних видів зовнішньої пам’яті комп’ютера. Постійна пам’ять. Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур.

Маніпулятори. Монітор. Основні принципи роботи та характеристики монітора. Сканер. Принтер. Типи та основні характеристики принтерів. Принтер, факс, ксерокс, модем, броузер, та їх призначення.

Накопичувачі. Гнучкі, жорсткі та лазерні диски, флеш пам'ять. Основні характеристики дисків. Розмітка дисків. Розміщення інформації на магнітних дисках.

Звукові та відеоплати. Контролери. Адаптери. Системна та адресна магістралі. Магістрально - модульний принцип роботи комп'ютера.

Комп’ютерні мережі. Класифікація комп’ютерних мереж. Огляд сучасної обчислювальної техніки. Технічні характеристики персональних комп’ютерів ( ПК ).


Учні повинні знати:

 • Складові частини обчислювальної системи;

 • Призначення основних складових частин.

 • Характеристики: функція процесора, типи процесорів.

 • Характеристики видів внутрішньої та зовнішньої пам’яті.

 • Пристрої введення-виведення інформації.

 • Призначення контролерів, адаптерів.

 • Роль системної та адресної магістралі.

 • Види дисків, їх характеристики; принципи розміщення інформації на дисках.

 • Основні характеристики сучасних ПК.


2. Операційні системи (14 годин).

Поняття файла. Ім’я і розміщення файла. Файлова будова ОС. Каталоги, підкаталоги. Спеціалізація файлів.

Класифікація операційних систем ПК.

Модулі ОС, їх призначення. Завантаження операційної системи. Ознаки готовності ПК до роботи. Зміна активних дисків. Запуск у роботу файлів.

Стандартні імена пристроїв. Зміна напрямку потоку інформації.

Машинні коди та командні файли. Способи створення та редагування командного файла.

Виконувані файли (ЕХЕ, СОМ, ВАТ). Поняття про інсталяцію програмних засобів.

Призначення та структура файла CONFIG.SYS. Зміна конфігурації та встановлення параметрів ОС. Файли автозавантаження.


Учні повинні знати:

 • Поняття файла, каталогу, підкаталогу, шлях до файлу.

 • Будова ОС, її функції.

 • Модулі ОС, їх призначення.

 • Внутрішні та зовнішні вказівки ОС.

 • Правила запуску програми, що працює під управлінням ОС.

 • Відмінності у виконуваних файлів.

 • Відомості про конфігурацію ОС.


Учні повинні вміти:

 • Завантажувати ОС.

 • Знаходити потрібний файл.

 • Визначати системний диск.

 • Виводити на екран та на друк інформацію в різній формі про файли; копіювати та вилучати файли, перейменовувати файли, упорядковувати інформацію в каталогах та окремих файлах.

 • Запускати на виконання будь-яку програму, яка працює під управлінням ОС.

Поняття системної оболонки. Види програмного забезпечення інформаційної системи. Операційна система, її функції. Початок і завершення роботи з операційною системою. Інтерфейс операційної системи та правила роботи з ним. Основні об'єкти, з якими працює ОС. Основні вказівки для роботи з об'єктами.

Робота з файлами та каталогами. Робота з дискетами. Утіліти. Архіватори. Антивірусні програми.

Учні повинні знати:

 • Поняття системної оболонки.

 • Функції системних оболонок.

 • Найпоширеніші пакети програм ОС.

 • Форматувати дискети, архівувати файли, користуватися антивірусними програмами, мати поняття про комп’ютерні віруси.

Учні повинні вміти:

За допомогою команд системної оболонки виконувати найпростіші операції (копіювання, перейменування, вилучення та відшукання файлів, створювати меню накопичувача).

Форматувати диск, користуватися антивірусними програмами та архівними файлами.


^ 3. Прикладне програмне забезпечення (24 годин).

Види прикладних програм. Прикладні програми навчального призначення; правила роботи з прикладними програмами навчального призначення. Прикладні програми загального призначення. Програми обробки текстової інформації, їх класифікації. Текстові редактори. Виведення та редагування текстів. Робота з текстовими файлами. Заміна, виділення, перенесення фрагментів тексту. Копіювання текстів. Робота з шрифтами. Друкування тексту.

Графічний редактор. Вказівки графічного редактора. Малювання, створення анімації, графіків, діаграм; створення презентацій. Музичний редактор. Користування музичним редактором. Електронні таблиці, їх призначення. Обробка табличної інформації за допомогою функцій та операцій, які визначені для обробки електронної таблиці. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Використання статистичних та логічних функцій для обробки інформації.

Бази даних (БД). Системи управління базами даних (СУБД). Функції (СУБД). Моделі БД. Введення та редагування БД. Впровадження файлів у БД. Командні файли БД. Програмування в операційному середовищі СУБД.

Інформаційно-пошукові системи (ІПС). Робота з ІПС. Медичні діагностичні системи. Інформаційно-ймовірнісний метод діагностики. Поняття про системи штучного інтелекту (СШІ). Структура інтелектуальної системи. Подання знань в СШІ. Логічний вивід.

Експертні системи (ЕС). Бази знань і логічний вивід в ЕС. Пояснення в ЕС. Розробка ЕС в медицині.

Прикладні програми цільового призначення (АСУ, САП).

Учні повинні знати:

Основні функції текстового редактора; правила роботи з текстовим редактором; операції, які можна використовувати з текстом за допомогою редактора.

Основні операції створення та редагування зображень за допомогою графічного редактора; правила роботи з графічними редакторами; створення презентацій.

Розміщення інформації в електронних таблицях; правила роботи з електронними таблицями.

Основні поняття про бази даних; типи баз даних.

Призначення систем управління базами даних та інформаційно-пошукових систем; основні операції, які можна виконувати в СУБД: принципи роботи з інформаційно-пошуковими та експертними системами; правила роботи з прикладними програмами спеціального призначення.

Учні повинні вміти:

Завантажувати програму текстового редактора, вводити, редагувати, формувати текст, зберігати текст на зовнішніх носіях, друкувати, працювати з фрагментами тексту, з’єднувати кілька фрагментів в один, підключити словник для знаходження граматичних помилок у тексті, користуватися шрифтами.

Працювати з графічним редактором, створювати малюнки, образи, динамічні фрагменти, будувати діаграми і графіки, створювати шрифти, записувати для зберігання на зовнішніх носіях інформацію, створення презентацій; користуватися програмою обробки електронних таблиць; виконувати операції над даними, що зберігаються в електронній таблиці; виконувати обчислення даних.

Завантажувати систему управління бази даних (СУБД), створювати структуру бази даних та заповнювати базу даних інформацією, редагувати дані у БД, організовувати пошук потрібної інформації в БД, опрацьовувати дані різних типів за допомогою вбудованих до СУБД функцій, виконувати операції з БД.


^ 4. Основи алгоритмізації та програмування (20 годин).

Основні етапи розв’язування задач з використанням ЕОМ. Поняття про інформаційну модель. Побудова математичної моделі, запис математичних співвідношень, які пов’язують вхідні дані й результати.

Поняття про алгоритм. Виконавці алгоритмів. Властивості, способи описання алгоритмів.

Поняття про мови програмування. Поняття про системи програмування. Поняття про інтерпретацію і компіляцію. Редагування, введення та налагоджування програми.

Основні поняття мови: оператори, ідентифікатори, числа, рядки, описи. Величини, типи даних. Набір функцій і операцій, введених для кожного з стандартних типів. Вирази. Пріоритет операцій. Оператор. Оператор присвоєння. Оператор введення та виведення. Графічний режим роботи.

Структурний підхід до побудови алгоритмів. Метод покрокової деталізації. Модульне програмування. Поняття про аналіз алгоритмів.

Поняття про метод послідовного уточнення при побудові алгоритму. Організація повторення та галуження в програмах. метод упорядкування та пошуку. Табличні величини.


Учні повинні знати:

Основні етапи розв’язування задач з використанням ЕОМ, поняття про моделі задач, математичні моделі.

Поняття алгоритмів, властивості алгоритму, способи форми подання алгоритму, основні структури алгоритмів. Принципи складання алгоритмів та програм. Принципи структурного програмування. Класифікація мов програмування; поняття про інтерпретацію та компіляцію; інтегровані середовища програмування.

Елементи однієї з мов програмування. Числа, рядки, описи, ідентифікатори, оператори, величини, операції.

Типи даних у мові програмування, набір функцій і операцій, допустимих для кожного з типів даних.

Принципи побудови програм на мові (BASІC, PASCAL).

Оператори мови програмування.

Операції присвоєння, призначення та правила описування вказівок розгалуження і повторювання; призначення допоміжних алгоритмів.

Принципи обробки графічної інформації.

Принципи використання табличних та рядкових величин.


Учні повинні вміти:

Користуватися різними формами опису алгоритмів і переходити від однієї форми до іншої.

Визначати тип величини, описувати її мовою програмування.

Описувати розв’язки задач різних типів мовою програмування.

Складати і реалізовувати найпростіші лінійні, галужені, циклічні алгоритми.


^ Поурочне планування курсу

Основи інформатики та обчислювальної техніки ”

10 клас (35 годин)

Вступ. Інформація та інформаційні процеси (4 години)

Поняття інформації. Інформація та інформаційний процес. Інформація, повідомлення та шум. Форми та засоби передавання інформації. Носії інформації. Одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв.

Історія розвитку обчислювальної техніки. Характеристики фізичних показань ЕОМ. Роль ЕОМ в сучасному суспільстві. Основні галузі застосування ЕОМ.

^ Тематична атестація з теми "Інформація та інформаційні процеси"

Інформаційна система та її складові (8 годин)

Структура інформаційної системи: апаратна та інформаційна складові, їх взаємодія. Техніка безпеки при роботі на комп'ютері. Правила підготовки комп'ютера до роботи. Складові частини обчислювальної системи. Основні пристрої апаратної складової, їх функції та взаємодія. Взаємодія апаратної та програмної складової. Мікропроцесор. Основні функції та характеристики мікропроцесора.

Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Монітор. Типи, основні характеристики монітора. Правила підготовки ПЕОМ до роботи.

Практична робота № 1: “Ознайомлення з клавіатурою”.

Накопичувачі. Принципи роботи накопичувача на гнучких магнітних дисках. Жорсткі диски. Види дисків і їх основні характеристики. Форматування дисків. Розміщення інформації на магнітних дисках. Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв.

Пам’ять ЕОМ. Внутрішня пам’ять. Характеристики різних видів внутрішньої пам’яті комп’ютера.

Вихідні пристрої. Принтер, плотер, факс, ксерокс, модем, броузер. Їх призначення та характеристика.

^ Операційні системи (14 годин).

Поняття файла. Ім’я та розширення в імені файла. Каталоги та підкаталоги файлів. Шлях до файла. Специфікація файлів.

Визначення операційної системи (ОС). Будова ОС. Класифікація ОС персонального комп’ютера. Модулі ОС, їх призначення. Завантаження ОС. Системний диск. Вказівки ОС для роботи з файлами. Сервісні вказівки ОС.

Практична робота № 2: “Вказівки операційної системи”.

Операційна система, її функції. Початок і завершення роботи з ОС. Інтерфейс ОС та правила роботи з ним.

Основні об'єкти, з якими працює ОС. Типи вікон і правила роботи з ними.

Практична робота №3: “Робота з основними об'єктами ОС WINDOWS 9X”.

Практична робота №4: “Робота з вікнами ОС WINDOWS 9X ”.

Практична робота №5: “Операції з дисками. Форматування. Антивірусні програми, архіватори”.

Практична робота №6: “Робота з файлами”.

Поняття про інсталювання програмних засобів. Робота з довідками в операційній системі. Поняття про комп'ютерні віруси. Профілактика та боротьба з комп'ютерними вірусами. Антивірусні програми. Поняття про стиснення даних. Архівування файлів. Програми для роботи з архівами.

^ Тематична атестація з теми "Інформаційна система та її складові."


Прикладне програмне забезпечення загального призначення (9 годин).

Системи обробки текстів. Завантаження редактора текстів. Інформаційний рядок текстового редактора. Режим екрана. Використання вікон. Одержання довідок.

Завантаження тексту зовнішніх носіїв до ОЗП та його редагування.

Практична робота 7: “Редагування тексту”.

Робота з основним меню текстового редактора. Збереження тексту на зовнішніх носіях. Очищення робочого вікна. Зміна конфігурації текстового редактора. Форматування та друкування тексту.

Практична робота 8: “Робота з фрагментами тексту: виділення, встановлення, переміщення, копіювання, вилучення, пошук і заміна фрагментів тексту”. Графічний редактор. Вікно графічного редактора. Вказівки малювання графічних примітивів при роботі з графічним редактором. Розробка слайдів та створення презентацій.

Практична робота 9: “Робота з графічним редактором”.

Практична робота 10: “Створення презентацій”.

Музичний редактор. Вказівки музичного редактора.

Практична робота 11: “Робота з музичним редактором”.

Бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна модель бази даних. Основні елементи БД: поле, запис, файл. Системи управління базами даних (СУБД). Знайомство з роботою БД. Пошук у базі даних. Створення структури бази даних і введення даних.

Практична робота 12: “Створення структури БД і введення даних”.

Формат вказівки для роботи з БД. Виведення інформації на екран. Запис умов у вказівках СУБД. Редагування даних. Редагування структури бази даних.

Практична робота 13: “Редагування даних і структури бази даних”.

Вказівки роботи з файлами БД. Введення й виведення інформації.

Практична робота 14: “Робота з файлами БД, створення командних файлів СУБД”.

^ Програмні засоби цільового призначення.

Практична робота 15: “Робота з програмними засобами цільового призначення”.

Інформаційно-пошукові системи (ІПС). Знайомство з роботою ІПС.

Експертні системи (ЕС). Знайомство з ЕС.

Медико-діагностичні системи.

Практична робота 16: “Робота з медико-діагностичною програмою”.

Тематична атестація з теми "Прикладне програмне забезпечення загального призначення".

^ Залік.


11 клас (35 годин)

Прикладне програмне забезпечення загального призначення (15 годин)

Табличний процесор. Програма обробки електронних таблиць. Призначення і функції електронних таблиць. Електронна таблиця та її основні об'єкти. Введення та редагування даних різного типу. Форматування електронної таблиці.

Практична робота 1: “Введення, редагування та опрацювання табличної інформації”. Виконання обчислень у середовищі табличного процесора. Використання функцій і операцій для опрацювання даних, поданих у таблиці.

Практична робота 2: “Опрацювання даних”.

Ділова графіка, побудова діаграм і графіків на основі табличних даних, поданих у таблиці.

Практична робота 3: “Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних ”.

^ Тематична атестація з теми "Інформаційна система та її складові."


Основи алгоритмізації та програмування (20 годин)

Основні етапи розв’язування прикладних задач з використанням ЕОМ. Поняття моделі задачі. Математична модель задачі. Алгоритми. Виконавець алгоритму. Властивості алгоритму. Форми подання алгоритму. Галуження в алгоритмах. Форми галуження. Цикли в алгоритмах. Тіло циклу. Величини. Основні характеристики величин. Вказівка присвоювання.

Поняття програми. Мова програмування. Переклад програм з однієї мови на іншу. Поняття про транслятори. Поняття про середовище програмування. Запуск програм та виконання.

Практична робота 4: “Роботи в середовищі програмування, запуск програм на виконання”. Стандартні типи змінних. Набір функцій та операцій, що визначені для кожного із структурних типів. Арифметичні вирази. Пріоритет операцій. Опис програм за правилами мови програмування. Переклад лінійних алгоритмів на мову програмування.

Практична робота 5: “Створення і реалізація найпростіших лінійних програм”.

Практична робота 6: “Створення і реалізація найпростіших діалогових програм”. Вказівки до роботи в графічному режимі.

Практична робота 7: “Створення графічних примітивів”. Переклад циклічних алгоритмів на мову програмування.

Практична робота 8: “Опис і реалізація найпростіших циклічних програм”. Переклад алгоритмів з галуженнями на мову програмування.

Практична робота 9: “Створення та реалізація програм із галуженнями”.

^ Тематична атестація з теми "Основи алгоритмізації та програмування "

Залік.

Рекомендована література

 1. Верлань А.Ф., Апатова Н.В., Донской В.И. Языки персональных компьютеров. -К.: Наукова думка, 1992.

 2. Жолдак М.І. Початки теорії ймовірностей. -К.: Радянська школа, 1978.

 3. Кайман В.А., Щеголев О.Г., Єрохіна О.А., Федюш-кінД.П. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Пробний підручник для 10-11 класу середньої школи. - К.: Освіта. 1995. - 288 с.

 4. Фігурнов В.Е. IBM PC для пользователя. Изд. 6-е переработанное и дополненное. - М.: ИНФРА - М, 1995. - 432 с.

 5. Чалий О.В., Дяков В.А., Хаїмзон І.І. Основи інформатики. - К.: Вища школа. - 1993.

 6. Чалий О.В., Агапов Б.Т., Кунець В.І., Єгоренков А.І., Цехмістер Я.В., Малежик М.П. Основи обчислювальної техніки. Навчально-методичний посібник для студентів медичних вузів. - К.: НМУ ім. О.О. Богомольця. 1995. - 84 с.Схожі:

Цехмістер я. В., викладач лялько в.І. Пояснювальна записка iconЦехмістер я. В., викладач лялько в.І. Пояснювальна записка
move to 1136-73746
Цехмістер я. В., викладач лялько в.І. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Цехмістер я. В., викладач лялько в.І. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Цехмістер я. В., викладач лялько в.І. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Цехмістер я. В., викладач лялько в.І. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Цехмістер я. В., викладач лялько в.І. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Цехмістер я. В., викладач лялько в.І. Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Цехмістер я. В., викладач лялько в.І. Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Цехмістер я. В., викладач лялько в.І. Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Цехмістер я. В., викладач лялько в.І. Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи