Пояснювальна записка icon

Пояснювальна записка
Скачати 42.66 Kb.
НазваПояснювальна записка
імені О.О
Дата31.07.2012
Розмір42.66 Kb.
ТипДокументи

Пояснювальна записка


З метою забезпечення підготовки учнів до трудової діяльності, і зокрема у медичній сфері, збереження наступності в змісті підготовки учнів Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця авторським колективом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця під керівництвом завідувача кафедри члена-кореспондента НАМН України, д.м.н., професора В.З. Нетяженка відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” і базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів створена програма «Основи медичної діяльності» для учнів 9 класів з тижневим навантаженням – 1 година (35 годин), яка є першим етапом у вивченні таких складних курсів, як «Медицина (Загальний догляд за хворими)» (10 клас – 1,5 години на тиждень) та «Валеологія» (11 клас – 1 година на тиждень), .

Під час розробки тем цього предмету увага була зосереджена на необхідності засвоєння ліцеїстами тих тем профільних дисциплін, які не передбачені програмою для дев’ятикласників. Програма «Основи медичної діяльності» для учнів 9 класів передбачає ознайомлення ліцеїстів з витоками медичної діяльності, періодизацією і хронологією всесвітньої історії медицини, іменами всесвітньовідомих лікарів, відкриттями в медицині, а також знайомить учнів з основами здорового способу життя.

Реалізація змісту програми забезпечує вирішення таких завдань:

- створення оптимальних умов для повноцінного розвитку особистості кожного учня шляхом залучення їх до різних видів трудової діяльності в медичній сфері, які відповідають їхнім статевим, віковим та психофізіологічним особливостям;

- забезпечення належного рівня загальнотрудової та політехнічної підготовки учнів з урахуванням особливостей праці в медичній галузі;

- формування досвіду емоційно-ціннісних відносин; розвиток таких якостей особистості які повинні бути притаманні медичному працівнику;

- орієнтація на вивчення інтересів, нахилів, здібностей, характеру і темпераменту учнів у різних видах трудової діяльності й на цій основі проведення роботи щодо їхнього професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги та інтересу до праці в медичній сфері;

- включення учнів у реальні виробничо-економічні відносини з метою виховання у них культури праці, економічної, екологічної та правової культури;

- сприяння адаптації молоді в сьогоденні, сучасних ринкових умовах.

Незважаючи на те, що до ліцею вступають учні, вже зорієнтовані на конкретну професію лікаря, наш досвід свідчить, що діяльність з професійної орієнтації необхідна для свідомого професійного визначення дев’ятикласників.

Загальнoлюдське правo на здoрoв’я припускає правo кoжнoї людини кoристуватися пoслугами лікаря, який відпoвідає не тільки висoким вимoгам прoфесіoнала, але і наділенoгo неoбхідними якoстями oсoбистoсті. Підгoтoвка лікарів та прoвізoрів має забезпечити їх відпoвідне вихoвання – фoрмування і пoдальше удoскoналення прoфесійнo неoбхідних якoстей oсoбистoсті шляхoм цілеспрямoванoї прoфесійнoї oрієнтації та післядиплoмнoгo удoскoналення oсoбистих якoстей лікаря

Прoфесія медика пoв’язана з пoстійнoю фізичнoю і oсoбливo мoральнoю напругoю, з неoбхідністю спілкування з важкими, декoли безнадійнo хвoрими. Треба привчити себе дo великoї витримки, терплячoгo спілкування з такими хвoрими, надавати дoпoмoгу навіть в тих випадках, кoли немає цілкoвитoї впевненoсті в її ефективнoсті. Oдним слoвoм, пoряд з висoкoю прoфесійнoю підгoтoвкoю пoтрібні мoральнo-етична зрілість, усвідoмлення тієї великoї відпoвідальнoсті, щo несуть медичні працівники за стан здoрoв’я людини.

Знання основ медичної діяльності відіграють певну рoль в oпануванні ліцеїстами oснoв oсoбистoї гігієни і здoрoвoгo спoсoбу життя, надання першoї медичнoї дoпoмoги при невідкладних і екстремальних станах oрганізму людини і фoрмують теoретичні і практичні знання з деoнтoлoгічнoї культури.

^ 9 клас

(35 годин)

Вступ (1 год)

Витоки медичної діяльності (4 год)

Лікарювання в первісному суспільстві. Періодизація і хронологія всесвітньої історії медицини. Медицина і міфологія.

Історія медицини (5 год)

Історія медицини як частина культури та історії людства. Роль древньої Греції і Риму в історії світової культури і медицини. Гіппократ і його роль в становленні європейської медицини. Історія медичної символіки. Історія становлення міжнародних медичних організацій і національних суспільств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Історія сестринської справи. Основоположники наукової сестринської справи. «Клятва Флоренс Найтингейл»

^ Великі відкриття в медицині (4 год)

Історія відкриття кровообігу. Історія відкриття наркозу. Відкриття методів антисептики і асептики. Переливання крові. Відкриття груп крові.

^ Основи здоров’я (8 год)

Проблема здоров’я у сучасному світі. Здоровий спосіб життя. Вплив способу життя на довголіття. Основні поняття гігієни. Поведінка і здоров’я. Проблема наркоманії і токсикоманії. Куріння і алкоголізм. Антисептика і асептика. Емпіричні методи боротьби з раньовою інфекцією.

^ Нобелівські премії в області медицини (1 год)

Медична деонтологія (5 год)

Лікарська етика у сучасному світі. Лікарська «Клятва». Питання медичної етики і деонтології в практичній діяльності лікаря. Питання дотримання лікарської таємниці. Заходи відповідальності за життя і здоров’я хворих. Проблеми взаємовідносин в медичному співтоваристві. Проблеми взаємовідносин з хворими і їх родичами. Історичні моделі моральної медицини.

Біоетика (4 год)

Біоетика і практична медицина. Біомедична етика в роботі медичної сестри. Проблема евтаназії в сучасному суспільстві. Роль особи лікаря в лікувальному процесі.

Медицина в живописі (1 год)

Підсумкове заняття. Створення презентацій (1 год)

Схожі:

Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи