Про студентське самоврядування icon

Про студентське самоврядування
НазваПро студентське самоврядування
Сторінка2/2
Дата29.07.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
1   2
Члени Президії Студентського парламенту ІФНМУ зобов’язуються:

4.39.1. відвідувати засідання Президії Студентського парламенту ІФНМУ;

4.39.2. відвідувати засідання Правління Студентського парламенту ІФНМУ та засідання Студентського парламенту ІФНМУ;

4.39.3. дотримуватись чинного законодавства, Статуту ІФНМУ та даного Положення;

4.39.4. звітувати перед Студентським парламентом ІФНМУ не рідше, ніж один раз на семестр;

4.39.5. реєструвати заяви кандидатів на посаду голови Студентської ради відповідного факультету ІФНМУ;

4.39.6. виносити на затвердження Студентського парламенту ІФНМУ план роботи Студентського парламенту ІФНМУ.

4.40. Члени Президії Студентського парламенту ІФНМУ можуть бути звільнені:

4.40.1. за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків;

4.40.2. на підставі особистої заяви члена Президії Студентського парламенту ІФНМУ;

4.40.3. після закінчення каденції члена Президії Студентського парламенту ІФНМУ;

4.40.4. у разі відсутності більш, ніж на третині засідань Президії Студентського парламенту ІФНМУ або засідань Правління Студентського парламенту ІФНМУ чи засідань Студентського парламенту ІФНМУ за квартал.

4.41. Засідання Президії Студентського парламенту ІФНМУ:

4.41.1. голова Студентського парламенту ІФНМУ веде засідання Президії Студентського парламенту ІФНМУ, а в разі його відсутності головуючий обирається на засіданні Президії Студентського парламенту ІФНМУ серед членів Президії Студентського парламенту ІФНМУ;

4.41.2. відбувається не рідше одного разу на два тижні;

4.41.3. засідання Президії Студентського парламенту ІФНМУ є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від складу Президії Студентського парламенту ІФНМУ;

4.41.4. засідання Президії Студентського парламенту ІФНМУ може бути закритим;

4.41.5. позачергове засідання Президії Студентського парламенту ІФНМУ скликає голова Студентського парламенту ІФНМУ за власним рішенням;

4.41.6. протоколи засідань та рішення Президії Студентського парламенту ІФНМУ підписує голова Студентського парламенту ІФНМУ та секретар Студентського парламенту ІФНМУ, а за відсутності голови Студентського парламенту ІФНМУ право підпису має перший заступник голови Студентського парламенту ІФНМУ;

4.41.7. рішення Президії Студентського парламенту ІФНМУ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Президії Студентського парламенту ІФНМУ;

4.41.8. рішення, прийняті Президією Студентського парламенту ІФНМУ в межах своїх повноважень, є обов’язковими для виконання всіма членами Студентського парламенту ІФНМУ;

4.41.9. секретар Студентського парламенту ІФНМУ веде протокол засідання Президії Студентського парламенту ІФНМУ, а в разі його відсутності призначається секретар зборів зі складу Президії Студентського парламенту ІФНМУ;

4.41.10. дата, час та місце проведення затверджуються на засіданні Президії Студентського парламенту ІФНМУ на один навчальний семестр.

4.42. Правління Студентського парламенту ІФНМУ.

4.42.1. Правління – вищий виконавчий орган Студентського парламенту ІФНМУ;

4.42.2. до складу Правління Студентського парламенту ІФНМУ входять: члени Президії Студентського парламенту ІФНМУ, керівники Відділів Студентського парламенту ІФНМУ. У разі відсутності керівника відповідного Відділу Студентського парламенту ІФНМУГ його обов’язки виконує перший заступник керівника Відділу Студентського парламенту ІФНМУ;

4.42.3. члени Правління Студентського парламенту ІФНМУ не мають права займати іншу керівну посаду (голова, перший заступник, заступник, секретар, керівник іншого відділу) в Студентському парламенті ІФНМУ, Студентській раді факультету ІФНМУ, Профспілковій організації ІФНМУ, профспілковому бюро факультету ІФНМУ, Студентській раді студмістечка ІФНМУ, Студентській раді гуртожитку ІФНМУ.

4.43. члени Правління Студентського парламенту ІФНМУ мають право:

4.43.1. визначати перелік завдань Відділів Студентського парламенту ІФНМУ на найближчий час;

4.43.2. заслуховувати щотижневі звіти керівників Відділів Студентського парламенту ІФНМУ;

4.43.3. представляти інтереси Студентського парламенту ІФНМУ у відносинах з адміністрацією та на зовнішньому рівні за погодженням з Президією Студентського парламенту ІФНМУ;

4.43.4. приймати рішення в межах своїх повноважень;

4.43.5. отримувати будь-яку інформацію відносно роботи відповідних Відділів Студентського парламенту ІФНМУ та відповідних Відділів Студентських рад відповідних факультетів ІФНМУ;

4.43.6. формувати плани роботи Відділів Студентського парламенту ІФНМУ.

4.44. Члени Правління Студентського парламенту ІФНМУ зобов’язуються:

4.44.1. виконувати рішення Студентського парламенту ІФНМУ;

4.44.2. відвідувати засідання Правління Студентського парламенту ІФНМУ та засідання Студентського парламенту ІФНМУ;

4.44.3. дотримуватись чинного законодавства, Статуту ІФНМУ, Положення про студентське самоврядування (органи студентського самоврядування) ІФНМУ;

4.44.4. звітувати кожного місяця на засіданні Студентського парламенту ІФНМУ та на кожному засіданні Правління Студентського парламенту ІФНМУ.

4.45. Члени Правління Студентського парламенту ІФНМУ можуть бути звільнені:

4.45.1. за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків;

4.45.2. на підставі особистої заяви члена Правління Студентського парламенту ІФНМУ;

4.45.3. після закінчення каденції члена Правління Студентського парламенту ІФНМУ;

4.45.4. у разі відсутності більш ніж на третині засідань Правління Студентського парламенту ІФНМУ або засідань Студентського парламенту ІФНМУ за квартал.

4.46. Засідання Правління Студентського парламенту ІФНМУ:

4.46.1. веде засідання голова Студентського парламенту ІФНМУ, а в разі його відсутності головуючий обирається на засіданні Правління Студентського парламенту ІФНМУ з числа членів Правління Студентського парламенту ІФНМУ;

4.46.2. відбувається не рідше одного разу на тиждень;

4.46.3. засідання Правління Студентського парламенту ІФНМУ є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від складу Правління Студентського парламенту ІФНМУ;

4.46.4. засідання Правління Студентського парламенту ІФНМУ може бути закритим;

4.46.5. керівник секретаріату Студентського парламенту ІФНМУ веде протокол засідання Правління Студентського парламенту ІФНМУ, а в разі його відсутності призначається секретар засідання зі складу Правління Студентського парламенту ІФНМУ;

4.46.6. протоколи засідань та рішення Правління Студентського парламенту ІФНМУ підписує голова Студентського парламенту ІФНМУ та секретар Студентського парламенту ІФНМУ, а в разі відсутності голови Студентського парламенту ІФНМУ право підпису має головуючий засідання;

4.46.7. рішення Правління Студентського парламенту ІФНМУ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 1/2 присутніх членів Правління Студентського парламенту ІФНМУ;

4.46.8. рішення, прийняті Правлінням Студентського парламенту ІФНМУ, є обов’язковими для виконання всіма членами Правління Студентського парламенту ІФНМУ та Відділами Студентського парламенту ІФНМУ;

4.46.9. дата, час та місце проведення засідання Правління затверджуються на засіданні Правління Студентського парламенту ІФНМУ на один навчальний семестр.

4.47. Відділи Студентського парламенту ІФНМУ:

4.47.1. Відділ Студентського парламенту ІФНМУ – це об’єднання студентів та аспірантів ІФНМУ за напрямком діяльності. З метою вдосконалення організації роботи Відділів Студентського парламенту ІФНМУ Студентським парламентом ІФНМУ призначається керівник Відділу Студентського парламенту ІФНМУ.

4.47.2. Керівник Відділу Студентського парламенту ІФНМУ – студент, що скеровує роботу відповідного Відділу Студентського парламенту ІФНМУ.

4.47.3. З метою впорядкування роботи Відділу Студентського парламенту ІФНМУ керівником відповідного Відділу Студентського парламенту ІФНМУ призначаються перший заступник та заступники керівника відповідного Відділу Студентського парламенту ІФНМУ не менше ніж на один місяць.

4.47.4. Особовий склад Відділу Студентського парламенту ІФНМУ визначається керівником відповідного Відділу Студентського парламенту ІФНМУ. До складу Відділу Студентського парламенту ІФНМУ входить керівник відповідного Відділу, перший заступник та заступники керівника відповідного Відділу Студентського парламенту ІФНМУ.

4.47.5. План роботи Відділу Студентського парламенту ІФНМУ на навчальний рік – це впорядкований перелік заходів з детальним описом та обґрунтуванням необхідності їх проведення, запланований членами відповідного Відділу Студентського парламенту ІФНМУ та погоджений з керівником відповідного Відділу Студентського парламенту ІФНМУ.

4.47.6. План роботи Відділу Студентського парламенту ІФНМУ надається керівником Відділу Студентського парламенту ІФНМУ на початку навчального року протягом двох тижнів для формування загального плану роботи Студентського парламенту ІФНМУ на навчальний рік.

4.48. Керівник Відділу Студентського парламенту ІФНМУ має право:

4.48.1. вносити пропозиції до порядку денного засідання Правління Студентського парламенту ІФНТУНГ, засідання Студентського парламенту ІФНМУ;

4.48.2. голосувати на засіданнях Правління Студентського парламенту ІФНМУ;

4.48.3. формувати структуру Відділу Студентського парламенту ІФНМУ.

4.49. Керівник Відділу Студентського парламенту ІФНМУ зобов’язується:

4.49.1. відвідувати засідання Правління Студентського парламенту ІФНМУ;

4.49.2. відвідувати засідання Студентського парламенту ІФНМУ;

4.49.3. звітувати раз на тиждень на засіданні Правління Студентського парламенту ІФНМУ;

4.49.4. надавати необхідну інформацію Президії Студентського парламенту ІФНМУ;

4.49.5. інформувати секретаріат Студентського парламенту ІФНМУ про зміни особового складу Відділу Студентського парламенту ІФНМУ;

4.49.6. надавати Президії Студентського парламенту ІФНМУ інформацію про проведення засідань Відділу Студентського парламенту ІФНМУ (дата, час, місце);

4.49.7. надавати тижневі письмові звіти Правлінню Студентського парламенту ІФНМУ про виконану Відділом роботу;

4.49.8. проводити засідання Відділу Студентського парламенту ІФНМУ не рідше одного разу на тиждень.

4.50. Керівник Відділу Студентського парламенту ІФНМУ може бути звільнений:

4.50.1. за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків;

4.50.2. за невиконання плану роботи Відділу Студентського парламенту ІФНМУ;

4.50.3. за ненадання Президії Студентського парламенту ІФНМУ необхідної документації та інформації про Відділ Студентського парламенту ІФНМУ протягом десяти діб після попередження;

4.50.4. після закінчення каденції керівника Відділу Студентського парламенту ІФНМУ;

4.50.5. на підставі особистої заяви керівника Відділу Студентського парламенту ІФНМУ;

4.50.6. у разі відсутності більш ніж на третині засідань Правління Студентського парламенту ІФНМУ або засідань Студентського парламенту ІФНМУ за квартал;

4.50.7. через розформування відповідного Відділу Студентського парламенту ІФНМУ;

4.50.8. рішення про звільнення керівника відповідного Відділу приймає Президія Студентського парламенту ІФНМУ.

4.51. Перший заступник керівника Відділу Студентського парламенту ІФНМУ має право:

4.51.1. вносити пропозиції щодо плану роботи Відділу Студентського парламенту ІФНМУ;

4.51.2. голосувати на засіданнях Правління Студентського парламенту ІФНМУ за відсутності керівника Відділу Студентського парламенту ІФНМУ;

4.51.3. керувати роботою Відділу Студентського парламенту ІФНМУ за відсутності керівника Відділу Студентського парламенту ІФНМУ.

4.52. Перший заступник керівника Відділу Студентського парламенту ІФНМУ зобов’язується:

4.52.1. вести облік членів відповідного Відділу Студентського парламенту ІФНМУ;

4.52.2. виконувати всі обов’язки керівника Відділу Студентського парламенту ІФНМУ за умов його відсутності;

4.52.3. відвідувати засідання Студентського парламенту ІФНМУ у разі відсутності керівника Відділу Студентського парламенту ІФНМУ;

4.52.4. відвідувати засідання Правління Студентського парламенту ІФНМУ за відсутності керівника Відділу Студентського парламенту ІФНМУ.

4.53. З метою вдосконалення представництва Студентського парламенту ІФНМУ обирається уповноважений представник Студентського парламенту ІФНМУ за поданням Голови Студентського парламенту ІФНМУ. Обрання уповноваженого представника Студентського парламенту ІФНМУ здійснюється на засіданні Студентського парламенту ІФНМУ.

4.54. Уповноважений представник Студентського парламенту ІФНМУ має право:

4.54.1. вносити пропозиції до порядку денного Правління Студентського парламенту ІФНМУ;

4.54.2. за необхідністю формувати представницьку групу Студентського парламенту ІФНМУ за погодженням з Президією Студентського парламенту ІФНМУ.

4.55. Уповноважений представник Студентського парламенту ІФНМУ зобов’язується:

4.55.1. відвідувати засідання Правління Студентського парламенту ІФНМУ;

4.55.2. відвідувати засідання Студентського парламенту ІФНМУ;

4.55.3. звітувати не менше одного разу на місяць на засіданні Правління Студентського парламенту ІФНМУ;

4.55.4. звітувати не менше одного разу на три місяці на засіданні Студентського парламенту ІФНМУ.

    1. Контрольно-ревізійна комісія Студентського парламенту ІФНМУ.

4.56.1. Контроль за діяльністю Студентського парламенту ІФНМУ та її органів здійснює контрольно-ревізійна комісія Студентського парламенту ІФНМУ.

4.56.2. Членами контрольно-ревізійної комісії Студентського парламенту ІФНМУ можуть бути члени Студентського парламенту ІФНМУ, які не обіймають керівні посади у Студентському парламенті ІФНМУ.

4.56.3. Склад контрольно-ревізійної комісії Студентського парламенту ІФНМУ затверджує Конференція студентів університету.

4.56.4. Контрольно-ревізійна комісія Студентського парламенту ІФНМУ зі свого складу обирає голову.

4.56.5. Контрольно-ревізійну комісію Студентського парламенту ІФНМУ обирають терміном на один рік.

4.56.6. Перевірку діяльності Студентського парламенту ІФНМУ здійснюють члени контрольно-ревізійної комісії Студентського парламенту ІФНМУ: за власною ініціативою, за дорученням Конференції студентів університету, на вимогу 1% студентів університету чи на вимогу адміністрації університету.

4.56.7. Контрольно-ревізійній комісії Студентського парламенту ІФНМУ мають бути надані всі матеріали та особисті письмові пояснення членів Студентського парламенту ІФНМУ.

4.56.8. Контрольно-ревізійна комісія Студентського парламенту ІФНМУ доповідає про результати проведених нею перевірок Конференції студентів університету.

4.56.9. Контрольно-ревізійна комісія Студентського парламенту ІФНМУ зобов'язана вимагати позачергового скликання Конференції студентів університету у разі виявлення суттєвих зловживань, вчинених членами Студентського парламенту ІФНМУ чи керівниками органів Студентського парламенту ІФНМУ.

4.57. Наглядова Рада Студентського парламенту ІФНМУ.

4.57.1. За активну участь і вагомий внесок у розвиток та реалізацію мети Студентського парламенту ІФНМУ Конференція студентів університету присвоює гідним особам звання почесного члена Студентського парламенту ІФНМУ. Почесне членство в Студентському парламенті ІФНМУ є індивідуальним, фіксованим та пожиттєвим, якщо Конференція студентів університету не вирішить інакше.

4.57.2. Почесні члени Студентського парламенту ІФНМУ мають ті ж права й обов’язки, що й інші члени, окрім права обирати та бути обраним до складу статутних органів або на офіційні посади в Студентському парламенті ІФНМУ.

4.57.3. Почесні члени Студентського парламенту ІФНМУ разом становлять Наглядову раду Студентського парламенту ІФНМУ.

4.57.4. До компетенції Наглядової ради Студентського парламенту ІФНМУ належить подання Студентському парламенту ІФНМУ, в разі потреби, думок та позицій з усіх питань діяльності Студентського парламенту ІФНМУ, які є обов’язковими до розгляду всіма органами Студентського парламенту ІФНМУ, куди їх офіційно надіслано. Позиція Наглядової ради з того чи іншого питання може розроблятися нею як за власною ініціативою, так і на прохання статутних та робочих органів Студентського парламенту ІФНМУ.

4.57.5. Діяльність Наглядової ради Студентського парламенту ІФНМУ будується відповідно до регламенту, затвердженого нею за погодженням із Правлінням Студентського парламенту ІФНМУ.

^ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ

5.1. Вищим органом студентського самоврядування факультету є Конференція студентів факультету. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування факультету.

5.2. Конференція студентів факультету:

5.2.1. обирає голову Студентської ради факультету;

5.2.2. заслуховує звіт голови Студентської ради факультету;

5.2.3. визначає принцип формування Студентської ради факультету, норму представництва студентів у Студентській раді факультету;

5.2.4. визначає чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського самоврядування факультету.

5.3. Делегатів на Конференцію студентів факультету обирають на зборах студентів академічних груп за нормою представництва, яку визначає Студентська рада факультету, але не менше одного студента від академічної групи факультету.

5.4. До складу делегатів Конференції студентів факультету за посадами входять члени Студентської ради факультету.

5.5. Конференцію студентів факультету скликає Студентська рада факультету за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від кількості студентів факультету, або за ініціативою Студентського парламенту ІФНМУ.

5.6. Конференцію студентів факультету проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

5.7. Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до Конференції.

5.8. Засідання Конференції є правомочним за наявності не менше 2/3 загальної кількості делегатів.

5.9. Рішення Конференції приймають шляхом прямого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів конференції.

5.10. Конференція студентів факультету обирає робочі органи: головуючого, секретаря, лічильну комісію Конференції.

5.11. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

5.12. Рішення Конференції студентів факультету є обов'язковими для виконання Студентською радою факультету та носять рекомендаційний характер для адміністрації факультету.

5.13. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування факультету є Студентська рада факультету.

5.14. Студентська рада факультету:

5.14.1. організовує діяльність студентського самоврядування факультету;

5.14.2. здійснює організаційне керівництво роботою студентського самоврядування факультету;

5.14.3. визначає позицію студентського самоврядування факультету з актуальних питань студентського життя;

5.14.4. представляє студентське самоврядування в органах управління факультету;

5.14.5. приймає рішення в межах своїх повноважень;

5.14.6. скликає Конференцію студентів факультету;

5.14.7. обирає секретаря Студентської ради факультету, першого заступника голови Студентської ради факультету, заступників голови Студентської ради факультету;

5.14.8. формує перелік відділів Виконавчого комітету Студентської ради факультету;

5.14.9. обирає керівників відділів Виконавчого комітету Студентської ради факультету за поданням голови Студентської ради факультету;

5.14.10. щомісяця заслуховує звіти керівників відділів Виконавчого комітету Студентської ради факультету;

5.14.11. бере участь у формуванні студентської фракції у Вченій Раді факультету згідно з квотами, передбаченими Статутом ІФНМУ;

5.14.12. заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського самоврядування факультету;

5.14.13. щорічно звітує перед Студентським парламентом ІФНМУ;

5.14.14. звітує про свою роботу на Конференції студентів факультету.

5.15. До складу Студентської ради факультету входять: голова Студентської ради факультету; секретар Студентської ради факультету; перший заступник голови Студентської ради факультету; заступники голови Студентської ради факультету; представники студентів факультету, які обрані за нормою представництва (яка затверджена Конференцією студентів факультету за курсами або кафедрами); та уповноважений представник студентів факультету від гуртожитку, якщо в ньому проживає більше 50 студентів даного факультету.

5.16. Представники студентів факультету, які обираються до Студентської ради факультету, як правило, є старостами потоків, академічних груп.

5.17. Студентська рада факультету обирає секретаря Студентської ради факультету, першого заступника та заступників голови Студентської ради факультету.

5.18. Засідання Студентської ради факультету відбувається не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради факультету за власним рішенням, або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентської ради факультету, або з ініціативи Студентського парламенту ІФНМУ.

5.19. Засідання Студентської ради факультету є правомочним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради факультету.

5.20. Рішення Студентської ради факультету приймаються шляхом прямого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх членів Студентської ради факультету.

5.21. Рішення Студентської ради факультету підписує голова Студентської ради факультету та секретар Студентської ради факультету.

5.22. Рішення Студентської ради факультету є обов'язковими для виконання головою Студентської ради факультету, членами Студентської ради факультету та членами Виконавчого комітету Студентської ради факультету.

5.23. Для координації діяльності Студентської ради факультету у межах кафедри, як правило, обираються старости кафедр.

5.24. Голова Студентської ради факультету:

5.24.1. дотримується чинного законодавства;

5.24.2. виконує рішення Конференції студентів факультету;

5.24.3. виконує рішення Студентської ради факультету;

5.24.4. щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради факультету;

5.24.5. здійснює організаційне керівництво Студентською радою факультету;

5.24.6. здійснює організаційне керівництво Виконавчим комітетом Студентської ради факультету;

5.24.7. розподіляє обов'язки між заступниками голови Студентської ради факультету;

5.24.8. головує на засіданнях Студентської ради факультету;

5.24.9. здійснює представницькі функції;

5.24.10. підписує від імені Студентської ради факультету усі види угод та інші документи;

5.24.11. може делегувати окремі повноваження своїм заступникам та іншим членам Студентської ради факультету та членам Виконавчого комітету Студентської ради факультету;

5.24.12. зобов’язаний надавати Президії Студентського парламенту ІФНМУ повну інформацію щодо проведення конференцій студентів відповідних факультетів ІФНМУ (дата, час, місце), копії протоколів та листів присутності на конференціях студентів відповідних факультетів ІФНМУ, списки членів та копії протоколів засідань, листів присутності студентських рад факультетів ІФНМУ, списки делегатів та витяги з протоколів виборів делегатів на конференції студентів відповідних факультетів ІФНМУ, списки делегатів та копії протоколів, листів присутності виборів делегатів відповідних факультетів ІФНМУ на минулу та майбутню конференцію студентів ІФНМУ, списки старост груп та копії протоколів та листів присутності виборів старост груп відповідних факультетів ІФНМУ, інформацію про проведення засідань Студентських рад факультетів ІФНМУ(дата, час, місце) та будь-яку іншу документацію пов’язану з діяльністю Студентських рад факультетів ІФНМУ.

5.25. Голова Студентської ради факультету обирається на Конференції студентів факультету з числа студентів факультету таємним голосуванням відносною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції терміном на один рік. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради факультету здійснюється Студентським парламентом ІФНМУ на підставі особистої заяви або подання студентських колективів (котре оформлюється протоколом), які подаються не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати проведення Конференції студентів факультету.

5.26. Розпорядження голови Студентської ради факультету є обов'язковими для членів Студентської ради факультету та членів Виконавчого комітету Студентської ради факультету.

5.27. Секретар Студентської ради факультету:

5.27.1. веде протокол засідань Студентської ради факультету;

5.27.2. разом із головою Студентської ради факультету підписує від імені Студентської ради факультету усі види угод та інші документи;

      1. організовує роботу секретаріату.

5.28. Секретаря Студентської ради факультету обирає Студентська рада факультету з числа студентів факультету терміном на один рік.

5.29. Секретар є обраним, якщо за нього проголосувала абсолютна більшість членів Студентської ради факультету.

5.30. Перший заступник голови Студентської ради факультету:

5.30.1. здійснює повноваження голови Студентської ради факультету за відсутності голови Студентської ради факультету;

5.30.2. здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради факультету;

5.30.3. допомагає голові Студентської ради факультету у його повсякденній роботі.

5.31. Першого заступника голови Студентської ради факультету обирає Студентська рада факультету з числа студентів факультету за поданням голови Студентської ради факультету терміном на один рік.

5.32. Заступник голови Студентської ради факультету:

5.32.1. здійснює повноваження голови Студентської ради факультету відповідно до розподілу обов'язків;

5.32.2. здійснює відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою напрямів діяльності Студентської ради факультету;

5.32.3. здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради факультету;

5.32.4. допомагає голові Студентської ради факультету у його поточній роботі.

5.33. Заступника голови Студентської ради факультету обирає Студентська рада факультету з числа студентів факультету за поданням голови Студентської ради факультету терміном на один рік.

    1. Виконавчий комітет Студентської ради факультету:

5.34.1. представляє студентське самоврядування факультету в органах управління факультету;

5.34.2. приймає рішення в межах своїх повноважень;

5.34.3. щомісячно звітує Студентській раді факультету;

5.34.4. систематично організовує зустрічі з адміністрацією та співробітниками факультету.

5.35. Виконавчий комітет Студентської ради факультету є вищим виконавчим органом студентського самоврядування факультету.

5.36. Виконавчий комітет Студентської ради факультету складається з відділів, перелік яких затверджує Студентська рада факультету.

5.37. Керівників відділів Виконавчого комітету Студентської ради факультету обирає Студентська рада факультету за поданням голови Студентської ради факультету.

5.38. Особовий склад відділів Виконавчого комітету Студентської ради факультету формує керівник відповідного відділу.

5.39. Керівники відділів Виконавчого комітету Студентської ради факультету щомісяця звітують перед Студентською радою факультету.

5.40. Відділи Виконавчого комітету Студентської ради факультету виконують завдання відповідно до напряму їх діяльності.

5.41. Відділи Виконавчого комітету Студентської ради факультету співпрацюють з відповідними відділами Студентського парламенту ІФНМУ.

5.42. На факультеті здійснюється студентське кураторство.

5.43. Студентське кураторство – це форма наставницької діяльності зі студентами першого курсу, яка проводиться студентами старших курсів щодо реалізації навчально-виховних та просвітницьких функцій університетом.

5.44. Студентське кураторство є важливим елементом вдосконалення навчально-виховної роботи. Воно спрямоване на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

5.45. Основна мета студентського кураторства – сприяння адаптації студентів-першокурсників до університетського життя, зокрема надання їм можливості гармонійного творчого та інтелектуального розвитку.

5.46. Головною структурною одиницею системи студентського кураторства є академічна група факультету.

5.47. На факультеті формується команда студентського кураторства: голова Студентської ради факультету, студенти-куратори академічних груп першого курсу факультету, які обираються студентською радою факультету.

5.48. Команду студентського кураторства очолює голова Студентської ради факультету, який персонально:

5.48.1. несе відповідальність за успішну реалізацію діяльності студентського кураторства університету;

5.48.2. визначає концепцію становлення та розвитку студентського кураторства університету;

5.48.3. здійснює організаційне керівництво студентським кураторством;

5.48.4. ухвалює документацію, пов’язану з реалізацією діяльності студентського кураторства;

5.48.5. організовує діяльність студентського кураторства на факультеті;

5.48.6. бере участь у формуванні концепції становлення та розвитку студентського кураторства;

5.48.7. приймає рішенння в межах своїх повноважень;

5.48.8. інструктує та консультує координаторів студентів-кураторів першого курсу;

5.48.9. звітує про свою роботу на засіданнях Студентського парламенту ІФНМУ;

5.48.10. визначає концепцію становлення та розвитку студентського кураторства факультету;

5.48.11. здійснює організаційне керівництво студентським кураторством факультету;

5.48.12. ухвалює документацію, пов’язану з реалізацією діяльності студентського кураторства факультету;

5.48.13. заслуховує звіти студентів-кураторів академічних груп першого курсу після кожного атестаційного контролю.

5.49. Студент-куратор:

5.49.1. надає студентам-першокурсникам необхідну інформацію про нормативно-правові акти факультету та ІФНМУ;

5.49.2. надає необхідну інформацію студентам-першокурсникам про особливості навчання на факультеті та в ІФНМУ загалом;

5.49.3. різносторонньо допомагає та мотивує до навчання студентів першого курсу;

5.49.4. надає інформацію про наявні можливості реалізації наукового потенціалу студентами першого курсу на факультетському та університетському рівнях;

5.49.5. координує діяльність старост академічних груп першого курсу;

5.49.6. мотивує студентів до активної соціальної позиції у студентському середовищі;

5.49.7. здійснює індивідуальну роботу зі студентами-першокурсниками, вивчає їх потреби, інтереси з метою надання їм допомоги у самореалізації та самовизначенні;

5.49.8. організовує колективну діяльність та спілкування в кураторській академічній групі;

5.49.9. налагоджує взаємодію студентів першого курсу з адміністрацією факультету та студентами старших курсів.

5.50. Основні функції та завдання студентського кураторства:

5.50.1. співпрацює з куратором-викладачем щодо всіх питань життєдіяльності і навчання студентів у групі;

5.50.2. сприяє формуванню у студента університету патріотичних почуттів, поваги до України та Альма-матер, а також почуттів національної свідомості, гідності;

5.50.3. забезпечує захист прав та інтересів студентів першого курсу, сприяє формуванню позитивних звичок у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;

5.50.4. допомагає адміністрації університету в організації навчально-виховної роботи в університеті, факультетах, кафедрах і сприяє її проведенню;

5.50.5. спільно із куратором-викладачем координує діяльність старост академічних груп першого курсу;

5.50.6. веде роз’яснювальну роботу щодо дотримання студентами першого курсу дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;

5.50.7. сприяє створенню умов для вільного розвитку особистості студентів шляхом їх залучення до різноманітних видів творчої діяльності – науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;

5.50.8. сприяє організації дозвілля та відпочинку студентів першого курсу;

5.50.9. пропагує здоровий спосіб життя, запобігає скоєнню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

5.50.10. налагоджує взаємодію студентів першого курсу із студентами старших курсів, органами студентського самоврядування університету та адміністрацією факультету.

5.51. Права та обов’язки студентського куратора:

5.51.1. допомагати адміністрації університету, факультету, кафедри, студмістечка та куратору-викладачу у роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів першого курсу, реалізації їх творчого потенціалу та у виконанні завдань навчально-виховної роботи зі студентами першого курсу;

5.51.2. регулярно інформують студентів першого курсу з усіх питань стосовно життя університету;

5.51.3. аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції студентів першого курсу щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань діяльності університету і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;

5.51.4. вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами першого курсу, студентами першого курсу та студентами старших курсів, студентами першого курсу та представниками адміністрації та викладачами;

5.51.5. подають на розгляд Стипендіальній комісії факультету кандидатів на преміювання із числа найбільш активних (у науковій, спортивній, культурно-масовій та суспільній діяльності факультету) студентів його кураторської групи.

  1. ^ ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ СТУДМІСТЕЧКА

6.1. Студентське самоврядування функціонує на рівні кімнат, блоків, поверхів, гуртожитків та студмістечка.

6.2. Вищим органом студентського самоврядування студмістечка є Студентська рада студмістечка.

6.3. Студентська рада студмістечка:

6.3.1. організовує діяльність студентського самоврядування в студмістечку;

6.3.2. координує роботу та здійснює організаційне керівництво діяльністю студентських рад гуртожитків студмістечка;

6.3.3. бере участь у поселенні студентів до гуртожитків та розробці карти поселення;

6.3.4. готує і подає до адміністрації студмістечка та університету пропозиції щодо ремонтних робіт у гуртожитках;

6.3.5. допомагає дирекції студмістечка та адміністрації університету в проведенні ремонтних робіт у гуртожитках та створенні студентських будівельних загонів;

6.3.6. збирає та систематизує поточну інформацію про технічний стан гуртожитків;

6.3.7. разом з громадським формуванням з охорони громадського порядку організовує чергування студентів у гуртожитках;

6.3.8. контролює дотримання мешканцями правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках;

6.3.9. проводить навчання активу студентських рад гуртожитків;

6.3.10. веде контроль за належним виконанням своїх обов'язків працівниками гуртожитків та студмістечка, що стосуються мешканців студмістечка;

6.3.11. організовує культурно-спортивну роботу серед мешканців студмістечка;

6.3.12. контролює належний санітарний стан гуртожитків та прилеглої території, допомагає адміністрації студмістечка в його дотриманні;

6.3.13. проводить заходи щодо збереження майна та енергоресурсів;

6.3.14. визначає позицію студентського самоврядування студмістечка з актуальних питань студентського життя;

6.3.15. представляє студентське самоврядування студмістечка в органах управління студмістечка, університету, місцевої та державної влади;

6.3.16. надає уповноваженого представника для участі в роботі стипендіальної комісії університету та інших комісій, що стосуються студентів, які проживають у студмістечку;

6.3.17. вивчає й узагальнює діяльність органів студентського самоврядування в гуртожитках інших навчальних закладів України та світу;

6.3.18. перевіряє і поширює позитивний досвід роботи органів студентського самоврядування студмістечка;

6.3.19. організовує роботу щодо методичного забезпечення органів студентського самоврядування студмістечка;

6.3.20. систематично організовує зустрічі з представниками дирекції студмістечка, адміністрації університету та співробітниками ІФНМУ;

6.3.21. заслуховує щорічні звіти голів Студентських рад гуртожитків;

6.3.22. звітує про свою роботу на засіданні Студентського парламенту ІФНМУ.

6.4. До складу Студентської ради студмістечка входять: голова Студентської ради студмістечка, заступники голови Студентської ради студмістечка, голови Студентських рад гуртожитків. Додатково до основного складу Студентської ради студмістечка можуть бути введені (на засіданні цієї ради) інші студенти та аспіранти, в тому числі представники студентів та аспірантів громадян інших країн, які проживають в гуртожитках університету, у кількості не більше 25% від основного складу Студентської ради студмістечка.

6.5. Студентська рада студмістечка, за поданням голови Студентської ради студмістечка, обирає заступників голови Студентської ради студмістечка за напрямками діяльності зі студентів та аспірантів, які проживають у студмістечку університету.

6.6. Засідання Студентської ради студмістечка відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради студмістечка: за власним рішенням, на вимогу 1/3 членів Студентської ради студмістечка або з ініціативи ректорату університету.

6.7. Засідання Студентської ради студмістечка є правомочним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради студмістечка.

6.8. Рішення Студентської ради студмістечка приймаються шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської ради студмістечка.

6.9. Протокол рішення Студентської ради студмістечка підписує голова Студентської ради студмістечка (а за його відсутності - заступник голови Студентської ради студмістечка) та секретар зборів зі складу Студентської ради студмістечка.

6.10. Рішення Студентської ради студмістечка є обов'язковими для виконання всіма членами Студентської ради студмістечка.

6.11. Голова Студентської ради студмістечка:

6.11.1. дотримується чинного законодавства;

6.11.2. виконує рішення Студентського парламенту ІФНМУ;

6.11.3. виконує рішення Студентської ради студмістечка;

6.11.4. щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради студмістечка перед Студентським парламентом ІФНМУ;

6.11.5. здійснює організаційне керівництво Студентською радою студмістечка;

6.11.6. розподіляє обов'язки між заступниками голови Студентської ради студмістечка;

6.11.7. головує на засіданнях Студентської ради студмістечка;

6.11.8. здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської ради студмістечка усі види документів;

6.11.9. може делегувати окремі повноваження своїм заступникам та іншим членам Студентської ради студмістечка;

6.11.10. інформує адміністрацію студмістечка про роботу органів студентського самоврядування студмістечка.

6.12. Голову Студентської ради студмістечка обирає Студентський парламент ІФНМУ з числа студентів та аспірантів, які проживають у студмістечку університету, за поданням голови Студентського парламенту ІФНМУГ відкритим голосуванням абсолютною більшістю голосів присутніх терміном на один рік. Голова Студентської ради студмістечка є одночасно заступником голови Студентського парламенту ІФНМУ з соціально-побутової роботи.

6.13. Розпорядження голови Студентської ради студмістечка в межах його повноважень є обов'язковими для членів Студентської ради студмістечка.

6.14. Заступників голови Студентської ради студмістечка за напрямками діяльності затверджує Студентська рада студмістечка за поданням голови Студентської ради студмістечка терміном на 1 рік.

6.15. Заступник голови Студентської ради студмістечка з поселення:

6.15.1. керує роботою комісії Студентської ради студмістечка з поселення;

6.15.2. готує та подає на засідання Студентської ради студмістечка питання та пропозиції, що стосуються роботи відповідної комісії;

6.15.3. спільно з адміністрацією студмістечка організовує поселення та виселення мешканців гуртожитків студмістечка, виявляє студентів, що потребують поселення;

6.15.4. розробляє пропозиції щодо покращення побутових умов проживання студентів в гуртожитках студмістечка;

6.15.5. бере участь у підготовці гуртожитків студмістечка до нового навчального року;

6.15.6. бере участь в підготовці карти поселення та постійно слідкує за її змінами;

6.15.7. здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради студмістечка;

6.15.8. допомагає голові Студентської ради студмістечка у його поточній роботі.

6.16. Заступник голови Студентської ради студмістечка з санітарного стану:

6.16.1. керує роботою санітарної комісії Студентської ради студмістечка;

6.16.2. готує та подає питання на засідання Студентської ради студмістечка, що стосуються роботи відповідної комісії;

6.16.3. здійснює контроль за виконанням санітарних норм при поселенні студентів до гуртожитків студмістечка;

6.16.4. здійснює контроль за проведенням «санітарних днів» в гуртожитках студмістечка та дотриманням належного санітарного стану в кімнатах, блоках;

6.16.5. виявляє порушників санітарного стану в гуртожитках, проводить з ними роз'яснювальну роботу;

6.16.6. на засіданнях Студентської ради студмістечка подає кандидатури мешканців гуртожитків, які постійно порушували санітарний стан у кімнатах та на поверхах, для відмови у поселенні на наступний навчальний рік;

6.16.7. здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради студмістечка;

6.16.8. допомагає голові Студентської ради студмістечка у його поточній роботі.

6.17. Заступник голови Студентської ради студмістечка з контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку:

6.17.1. керує роботою комісії Студентської ради студмістечка з контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках студмістечка;

6.17.2. готує та подає на засідання Студентської ради студмістечка питання та пропозиції, що стосуються роботи відповідної комісії;

6.17.3. взаємодіє з адміністрацією з проблем перепускного режиму та правопорядку, проводить спільні патрулювання;

6.17.4. здійснює контроль за дотриманням мешканцями гуртожитків правил внутрішнього розпорядку;

6.17.5. на засіданнях Студентської ради студмістечка подає кандидатури мешканців гуртожитків, які постійно порушували правила внутрішнього розпорядку, для відмови у поселенні на наступний навчальний рік;

6.17.6. здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради студмістечка;

6.17.7. допомагає голові Студентської ради студмістечка у його поточній роботі.

6.18. Заступник голови Студентської ради студмістечка зі спортивної роботи та дозвілля:

6.18.1. керує роботою комісії щодо спортивної роботи та дозвілля Студентської ради студмістечка;

6.18.2. готує та подає на засідання Студентської ради студмістечка питання та пропозиції, що стосуються роботи відповідної комісії;

6.18.3. допомагає адміністрації студмістечка у роботі, спрямованій на організацію відпочинку студентів та аспірантів;

6.18.4. організовує дозвілля та відпочинок студентів та аспірантів, проводить вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи тощо;

6.18.5. здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради студмістечка;

6.18.6. допомагає голові Студентської ради студмістечка у його поточній роботі.  1. ^ ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ГУРТОЖИТКУ

7.1. Вищим органом студентського самоврядування гуртожитку є Конференція студентів гуртожитку, яку проводять не рідше одного разу на рік.

7.2. Конференція студентів гуртожитку:

7.2.1. визначає структуру, склад, повноваження та порядок обрання Студентської ради гуртожитку залежно від кількості мешканців, з урахуванням обсягу роботи та інших факторів;

7.2.2. заслуховує звіт Голови Студентської ради гуртожитку;

7.2.3. рішення конференції приймається шляхом прямого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів.

7.3. Делегати на конференцію обираються відповідно до норм представництва, встановлених Студентською радою гуртожитку.

7.4. До складу делегатів конференції за посадами входять члени Студентської ради гуртожитку.

7.5. Загальна кількість делегатів має бути не менше 10% від загальної кількості студентів та аспірантів, які мешкають у гуртожитку.

7.6. Про час та місце проведення конференції мешканців гуртожитку повідомляють не пізніше, ніж за 7 робочих днів.

7.7. Конференція є правомочною за наявності 2/3 делегатів.

7.8. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування гуртожитку є Студентська рада гуртожитку, яка створюється в кожному гуртожитку для залучення його мешканців до проведення заходів, спрямованих на поліпшення житлових та санітарно-побутових умов, дотримання правил внутрішнього розпорядку та перепускного режиму, проведення виховної, культурно-масової, спортивної роботи, організації відпочинку, пропаганди здорового способу життя, надання допомоги адміністрації гуртожитку щодо поселення та проживання студентів даного гуртожитку.

7.9. Студентська рада гуртожитку:

7.9.1. спільно з адміністрацією гуртожитку контролює та проводить поселення і виселення студентів з гуртожитку;

7.9.2. бере участь у розробці порядку поселення на новий навчальний рік;

7.9.3. спільно з адміністрацією гуртожитку проводить роботу з виявлення та попередження мешканців гуртожитку, які мають заборгованість по оплаті за гуртожиток;

7.9.4. перевіряє дотримання студентами та адміністрацією гуртожитку санітарних норм, використання приміщень за призначенням, правил безпеки при користуванні електричними, газовими та іншими приладами, користування меблями та іншим інвентарем жилих приміщень згідно з типовими нормами;

7.9.5. здійснює контроль за порядком та якістю роботи підприємств побутового обслуговування й харчування даного гуртожитку;

7.9.6. виховує у мешканців бережливе ставлення до майна гуртожитку, організовує роботу з озеленення та благоустрою території, яка закріплена за гуртожитком, ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку, розвитку інших форм самообслуговування;

7.9.7. контролює додержання мешканцями правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку та організовує студентів та аспірантів на їх неухильне дотримання, проводить роз'яснювальну роботу з метою попередження правопорушень та порушень правил внутрішнього розпорядку;

7.9.8. організовує відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя;

7.9.9. сприяє розвитку студентського самоврядування в гуртожитку шляхом подання адміністрації гуртожитку кандидатур, в першу чергу з числа студентів та аспірантів, на посади допоміжних працівників гуртожитку.

7.10. Студентська рада гуртожитку співпрацює з координаційною радою та адміністрацією гуртожитку, а також з адміністрацією та Студентськими радами факультетів, студенти яких проживають в даному гуртожитку.

7.11. До складу Студентської ради гуртожитку входять: Голова Студентської ради, заступники, старости поверхів, уповноважений представник студентів факультету даного гуртожитку, якщо в ньому проживає більше 50 студентів даного факультету (який входить до складу студентської ради відповідного факультету).

7.12. Студентська рада гуртожитку на засіданні обирає заступників голови по напрямках відповідних комісій терміном на 1 рік, за поданням Голови Студентської ради гуртожитку.

7.13. Засідання Студентської ради гуртожитку проводиться не рідше одного разу на місяць.

7.14. Засідання Студентської ради гуртожитку є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 її членів.

7.15. Рішення Студентської ради гуртожитку приймається шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської ради.

7.16. Студентська рада гуртожитку здійснює свою роботу на громадських засадах.

7.17. Студентська рада гуртожитку організовує у гуртожитку роботу серед студентів та аспірантів, пов'язану з санітарними та житлово-побутовими умовами, виховною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою роботою та перепускним режимом. Кожним напрямком роботи у гуртожитку займається відповідна комісія Студентської ради гуртожитку.

7.18. Студентська рада гуртожитку звітує про свою роботу перед мешканцями гуртожитку на Конференції студентів гуртожитку.

7.19. Студентська рада гуртожитку має право:

7.19.1. порушувати питання перед адміністрацією гуртожитку, Студентською радою студмістечка та профспілковим комітетом студентів про поліпшення у гуртожитку житлово-побутових умов та санітарно-гігієнічних норм;

7.19.2. контролювати використання житлового фонду та розподіл твердого та м'якого інвентарю серед мешканців даного гуртожитку;

7.19.3. клопотати перед дирекцією студмістечка про непоселення на наступний навчальний рік або виселення порушників правил внутрішнього розпорядку;

7.19.4. клопотати перед адміністрацією факультетів про притягнення до дисциплінарної відповідальності порушників правил внутрішнього розпорядку;

7.19.5. звертатися до адміністрації студмістечка, факультетів та його підрозділів для отримання необхідної інформації з питань функціонування гуртожитків;

7.19.6. застосовувати до порушників правил внутрішнього розпорядку відповідні заходи впливу (зауваження, попередження, догану тощо);

7.19.7. у разі потреби залучати до проведення необхідних заходів працівників адміністрації університету та кваліфікованих спеціалістів, представників Студентського парламенту ІФНМУ та Студентських рад факультетів.

7.20. Студентська рада гуртожитку зобов'язана:

7.20.1. сформувати комісії, які забезпечують роботу Студентської ради гуртожитку за основними напрямами роботи:

7.20.1.1. санітарна комісія;

7.20.1.2. комісія з поселення;

7.20.1.3. комісія з контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку;

7.20.1.4. комісія по спортивній роботі та дозвіллю.

7.20.2. при необхідності, за рішенням конференції мешканців гуртожитку, можуть створюватися інші комісії Студентської ради гуртожитку;

7.20.3. оперативно вирішувати поточні питання, пов'язані з роботою комісій у гуртожитку та на території, закріпленої за ним;

7.20.4. формувати списки чергових на поверхах та контролювати їх виконання;

7.20.5. оформлювати наглядну агітацію в гуртожитку;

7.20.6. забезпечити взаємозв'язок комісій Студентської ради гуртожитку з відповідними підрозділами адміністрації ІФНМУ, Студентського парламенту ІФНМУ для вирішення проблем планування та організації роботи в гуртожитку.

7.21. Голова Студентської ради гуртожитку:

7.21.1. обирається з числа студентів та аспірантів, які проживають в даному гуртожитку, таємним голосуванням відносною більшістю голосів присутніх делегатів на Конференції студентів гуртожитку;

7.21.2. якщо заяву подав лише один кандидат, то він обирається таємним голосуванням абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів на Конференції студентів гуртожитку;

7.21.3. реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради гуртожитку здійснюється Студентською радою гуртожитку на підставі особистої заяви кандидата, яка подається не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати проведення Конференції студентів гуртожитку;

7.21.4. обирається терміном на 1 рік;

7.21.5. планує роботу Студентської ради гуртожитку, проводить засідання і веде документацію Студентської ради гуртожитку;

7.21.6. організовує роботу комісій Студентської ради гуртожитку;

7.21.7. оформлює наочну інформацію в гуртожитку;

7.21.8. бере участь у роботі з формування карти поселення в гуртожитку, поселенню та виселенню студентів з гуртожитку, за погодженням з головою Студентської ради відповідного факультету;

7.21.9. контролює дотримання студентами, які мешкають в гуртожитку, правил внутрішнього розпорядку;

7.21.10. спільно з адміністрацією гуртожитку організовує та контролює дотримання перепускного режиму в гуртожитку;

7.21.11. допомагає адміністрації у забезпеченні гуртожитку інвентарем, обладнанням та бере участь у розподілі майна серед мешканців гуртожитку;

7.21.12. контролює бережливе ставлення мешканців до майна гуртожитку;

7.21.13. може залучати мешканців гуртожитку до робіт громадського характеру (2 години на місяць) для прямої користі мешканців гуртожитку та студмістечка;

7.21.14. планує та проводить «санітарні дні» в гуртожитку;

7.21.15. проводить культурно-масові та спортивні заходи в гуртожитку, вечори відпочинку;

7.21.16. бере безпосередню участь у роботі Студентської ради студмістечка.

7.22. Заступник голови Студентської ради гуртожитку з поселення:

7.22.1. керує роботою комісії Студентської ради гуртожитку з поселення;

7.22.2. готує на засідання Студентської ради гуртожитку питання, що стосуються роботи відповідної комісії;

7.22.3 спільно з адміністрацією гуртожитку організовує поселення та виселення мешканців гуртожитку, виявляє студентів, що потребують поселення;

7.22.4. розробляє пропозиції щодо покращення побутових умов проживання;

7.22.5. бере участь у підготовці гуртожитку до нового навчального року;

7.22.6. готує карту поселення гуртожитку та постійно слідкує за її змінами.

7.23. Заступник голови Студентської ради гуртожитку з санітарного стану:

7.23.1. керує роботою санітарної комісії гуртожитку;

7.23.2. готує питання на засідання Студентської ради гуртожитку, що стосуються роботи відповідної комісії;

7.23.3. здійснює контроль за дотриманням санітарного стану під час поселення;

7.23.4. здійснює контроль за проведенням «санітарних днів» в гуртожитку та дотриманням належного санітарного стану в кімнатах;

7.23.5. виявляє порушників санітарного стану в кімнатах та гуртожитку, проводить з ними роз'яснювальну роботу;

7.23.6. на засіданнях Студентської ради гуртожитку подає кандидатури мешканців гуртожитку, які постійно порушували санітарний стан у кімнатах, для відмови у поселенні на наступний навчальний рік.

7.24. Заступник голови Студентської ради гуртожитку із контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку:

7.24.1. керує роботою комісії Студентської ради гуртожитку по контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку;

7.24.2. готує питання на засідання Студентської ради гуртожитку, що стосуються роботи відповідної комісії;

7.24.3. взаємодіє зі Службою Безпеки університету з питань перепускного режиму;

7.24.4. здійснює контроль за дотриманням мешканцями гуртожитку правил внутрішнього розпорядку;

7.24.5. на засіданнях Студентської ради подає кандидатури мешканців гуртожитку, які постійно порушували правила внутрішнього порядку, для відмови у поселенні на наступний навчальний рік.

7.25. Заступник голови Студентської ради гуртожитку зі спортивної роботи та дозвілля:

7.25.1. керує роботою комісії Студентської ради гуртожитку зі спортивної роботи та дозвілля;

7.25.2. готує та подає на засідання Студентської ради гуртожитку питання, що стосуються роботи відповідної комісії;

7.25.3. допомагає адміністрації гуртожитку у роботі, спрямованій на організацію відпочинку студентів;

7.25.4. організовує дозвілля та відпочинок студентів, проводить вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, тощо;

7.25.5. здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради гуртожитку;

7.25.6. допомагає голові Студентської ради гуртожитку у його поточній роботі.

7.26. Староста поверху гуртожитку:

7.26.1. відповідає за дотримання мешканцями поверху правил внутрішнього розпорядку, суворе дотримання правил пожежної безпеки (у випадку виникнення пожежі негайно доповідає черговому гуртожитку, вживає всіх заходів для ліквідації пожежі, евакуації людей і майна), підтримує чистоту і порядок на поверсі;

7.26.2. слідкує за економним використанням електроенергії, газу та води;

7.26.3. своєчасно доводить до відома мешканців поверху вказівки та розпорядження відповідних посадових осіб та організацій університету;

7.26.4. слідкує за своєчасним залишенням відвідувачами гуртожитку;

7.26.5. проводить перевірку санітарного стану кімнат, кімнат загального користування поверху;

7.26.6. зустрічає і супроводжує посадових осіб університету, осіб, що прибули для перевірки гуртожитку;

7.26.7. не допускає виносу майна гуртожитку з поверху без дозволу адміністрації гуртожитку.

7.27. Розпорядження старости поверху гуртожитку, в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання усіма особами, які проживають на даному поверсі в гуртожитку.

7.28. Староста поверху гуртожитку обирається в тижневий термін після виборів Голови Студентської ради гуртожитку на зборах мешканців цього поверху шляхом таємного голосування відносною більшістю голосів мешканців, які присутні на зборах, за обов'язкової присутності Голови Студентської ради гуртожитку.

7.29. Староста блоку/кімнати гуртожитку:

7.29.1. відповідає за дотримання мешканцями блоку/кімнати правил внутрішнього розпорядку, суворе дотримання правил пожежної безпеки (у випадку виникнення пожежі негайно доповідає черговому гуртожитку, вживає всіх заходів для ліквідації пожежі, евакуації людей і майна), підтримує чистоту і порядок у блоці/кімнаті;

7.29.2. слідкує за економним використанням електроенергії та води;

7.29.3. своєчасно доводить до відома мешканців блоку/кімнати вказівки та розпорядження відповідних посадових осіб та організацій університету;

7.29.4. не допускає виносу майна гуртожитку з блоку/кімнати без дозволу адміністрації гуртожитку.

7.30. Розпорядження старости блоку/кімнати гуртожитку, в межах своїх повноважень, є обов'язковими для виконання усіма особами, які проживають в даному блоці/кімнаті гуртожитку.

7.31. Староста блоку/кімнати гуртожитку обирається в тижневий термін після виборів Голови Студентської ради гуртожитку на зборах мешканців цього блоку/кімнати шляхом таємного голосування відносною більшістю голосів мешканців, які присутні на зборах, за обов'язкової присутності старости поверху.

  1. ^ УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

8.1. Студентський парламент ІФНМУ є вищим органом студентського самоврядування по реалізації самостійної громадської діяльності студентів та аспірантів університету.

8.2. Студентська рада студмістечка ІФНМУ є вищим органом студентського самоврядування по реалізації самостійної громадської діяльності студентів та аспірантів студмістечка.

8.3. Студентська рада факультету ІФНМУ є вищим органом студентського самоврядування по реалізації самостійної громадської діяльності студентів та аспірантів факультету.

8.4. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування здійснюється за рахунок:

8.4.1. цільових коштів університету, спрямованих на основну діяльність студентського самоврядування згідно чинного законодавства;

8.4.2. коштів отриманих від діяльності органів студентського самоврядування в межах Статуту ІФНМУ;

8.4.3. спонсорських коштів;

8.4.4. коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

8.5. Адміністрація університету, студмістечка, факультетів та гуртожитків всебічно сприяє роботі органам студентського самоврядування університету на всіх рівнях.

8.6. Ректор університету, директори інститутів, декани факультетів, директор студмістечка своїми розпорядженнями надають органам студентського самоврядування університету, факультетів, студмістечка у безоплатне користування приміщення, забезпечують телефонним зв'язком, постійним доступом до університетської мережі та мережі Інтернет, а також необхідне майно, оргтехніку та витратні матеріали до неї, необхідну нормативну документацію.

8.7. Адміністрація університету надає органам студентського самоврядування приміщення та необхідні технічні засоби для проведення заходів, пов'язаних з їх діяльністю.

^ 9. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомочними після їх ухвалення на Конференції студентів університету та затвердження на Конференції трудового колективу.

9.2. Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення можуть вноситись адміністрацією університету та Студентськими радами відповідних рівнів.

9.3. У ході роботи, з метою оперативного покращення процесу організації самоврядування в університеті, Студентський парламент ІФНМУ, Студентські ради факультетів, Студентська рада студмістечка ІФНМУ можуть приймати окремі документи, що не виходять за рамки цього Положення.
Підготував: Голова студентського самоврядування Багриновський Р.І

Секретар Охітва І.М.

1   2

Схожі:

Про студентське самоврядування iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
Самоврядування це добровільне об’єднання студентів, яке самостійно та під свою відповідальність вирішує питання, які стосуються інтересів...
Про студентське самоврядування iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
Самоврядування це добровільне об’єднання студентів, яке самостійно та під свою відповідальність вирішує питання, які стосуються інтересів...
Про студентське самоврядування iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
move to 0-1346401
Про студентське самоврядування iconПоложення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування
Студентське самоврядування це суспільний студентський рух, об'єднуючий всіх студентів коледжу, для це самостійної діяльності студентів...
Про студентське самоврядування iconПоложення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
Студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (далі студентське самоврядування) це реальна...
Про студентське самоврядування iconПоложення про студентське самоврядування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки Загальні положення
Студентське самоврядування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (далі студентське самоврядування)...
Про студентське самоврядування iconПоложення про студентське самоврядування СумДУ// Студентське самоврядування. 2005. №1. С гайдіна Ю
Бондар А. Осінь, час збирати нагороди: спортивні нагороди студентів СумДУ// Резонанс. 2006. №34-36(235-237). С. 10
Про студентське самоврядування iconПоложення про студентське самоврядування державної установи «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» м. Сімферополь 2010
Студентське самоврядування — це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, курсу, гуртожитку, спеціальності,...
Про студентське самоврядування iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення
Студентське самоврядування в Національному авіаційному університеті (далі нау) -це самостійна громадська діяльність студентів, яка...
Про студентське самоврядування iconСтудентське самоврядування у системі забезпечення якості вищої освіти
України для організації спільних справ. Для ефективної роботи студентське самоврядування взяло за приклад модель державної влади....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи