Правила прийому до Державного вищого навчального закладу \"Івано-Франківський національний медичний університет\" в 2012 році icon

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2012 році
НазваПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2012 році
Сторінка7/10
Дата29.07.2012
Розмір0.93 Mb.
ТипПравила
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

XVIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів


18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Заявка на акредитацію надається на ім’я голови приймальної комісії на офіційному бланку редакції засобу масової інформації і засвідчується підписом головного редактора та печаткою засобу масової інформації.

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

18.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальні комісії зобов’язані подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

^ Додаток 1 до правил прийому до Державного вищого навчального закладу

Івано-Франківський національний медичний університет” в 2012 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

^ Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання, грн. *

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1201

Медицина

7.12010001

Лікувальна справа

400

-

6 років

-

15500

-

7.12010002

Педіатрія

100

-

6 років

-

13000

-

7.12010005

Стоматологія

200

-

5 років

-

18500

-

1202

Фармація

7.12020101

Фармація

120

120

5 років

5,5 років

12900

9500

Ліцензований обсяг для прийому іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами 1201 Медицина; 1202 Фармація – 400.

Кількість місць за спеціальностями:

7.12010001 – лікувальна справа – 180

7.12010002 – педіатрія – 20

7.12010005 – стоматологія – 60

7.12020101 – фармація (денна форма) – 30

7.12020101 – фармація (заочна форма) – 30


Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (Медичний коледж Державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський національний медичний університет”)


^ Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання, грн. *

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Денна форма навчання

Денна форма навчання

1201

Медицина

5.12010101

Лікувальна справа

на основі базової загальної середньої освіти

60

4 роки

7300

1201

Медицина

5.12010102

Сестринська справа

на основі базової загальної середньої освіти

120

4 роки

6700

1201

Медицина

5.12010102

Сестринська справа

на основі повної загальної середньої освіти

60

3 роки

6700

1201

Медицина

5.12010106

Стоматологія ортопедична

на основі базової загальної середньої освіти

30

3 роки

7300

1201

Медицина

5.12010106

Стоматологія ортопедична

на основі повної загальної середньої освіти

30

2 роки

7300


Кількість місць для іноземних громадян за спеціальностями:


5.12010101 – сестринська справа на основі повної загальної середньої освіти – 10


5.12010106 – стоматологія ортопедична на основі повної загальної середньої освіти – 10


* Вартість одного року навчання є орієнтовною.


^ Додаток 2 до правил прийому до Державного вищого навчального закладу

Івано-Франківський національний медичний університет” в 2012 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

^ Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

^ Спеціальності підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Лікувальна справа

7.12010001

Встановлено

25 відсотків

^ 1. Українська мова та література
124

2. Біологія

Профільний

140

^ 3. Хімія або фізика
124

Педіатрія

7.12010002

Встановлено

25 відсотків

^ 1. Українська мова та література
124

2. Біологія

Профільний

140

^ 3. Хімія або фізика
124

Стоматологія

7.12010005

Встановлено

25 відсотків

^ 1. Українська мова та література
124

2. Біологія

Профільний

140

^ 3. Хімія або фізика
124

Фармація – денна форма

7.12020101

Встановлено

25 відсотків

^ 1. Українська мова та література
124

2. Хімія

Профільний

140

^ 3. Біологія або фізика
124

Фармація – заочна форма

7.12020101

Встановлено

25 відсотків

^ 1. Українська мова та література
124

2. Хімія

Профільний

140

^ 3. Біологія або фізика
124

Медичний коледж Державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський національний медичний університет”

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

^ Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Сестринська справа

5.12010101

Встановлено

25 відсотків

^ 1. Українська мова та література
124

2. Біологія або хімія

Профільний

124

Стоматологія ортопедична

5.12010106

Встановлено

25 відсотків

^ 1. Українська мова та література
124

2. Творчий конкурс (ліплення)

Профільний

124

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

^ Спеціальності молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів

(творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

^ Лікувальна справа

5.12010101

Встановлено

25 відсотків

1. Українська мова
6

2. Біологія

Профільний

6

Сестринська справа

5.12010102

Встановлено

25 відсотків

1. Українська мова
6

2. Біологія

Профільний

6

Стоматологія ортопедична

5.12010106

Встановлено

25 відсотків

1. Українська мова
6

^ 2. Творчий конкурс (ліплення)

Профільний

6
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу \"Івано-Франківський національний медичний університет\" в 2012 році iconПравила прийому до Медичного коледжу Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2013 році
Державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу \"Івано-Франківський національний медичний університет\" в 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2012 році
move to 1143-14451
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу \"Івано-Франківський національний медичний університет\" в 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2012 році
move to 1143-14451
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу \"Івано-Франківський національний медичний університет\" в 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2013 році
Державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу \"Івано-Франківський національний медичний університет\" в 2012 році iconПояснювальна записка На співбесіді з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році мають на це право
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу \"Івано-Франківський національний медичний університет\" в 2012 році iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу \"Івано-Франківський національний медичний університет\" в 2012 році iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Хvіі правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу \"Івано-Франківський національний медичний університет\" в 2012 році iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу \"Івано-Франківський національний медичний університет\" в 2012 році iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу \"Івано-Франківський національний медичний університет\" в 2012 році iconПравила прийому до Красноармійьского індустріального інституту Державного вищого навчального закладу " Донецький національний технічний університет" у 2012 році
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі кіі) здійснюється відповідно до ліцензії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи