Методична розробка для викладачів до практичного заняття по темі «Ich bin Mediziner» Текст icon

Методична розробка для викладачів до практичного заняття по темі «Ich bin Mediziner» Текст
Скачати 58.72 Kb.
НазваМетодична розробка для викладачів до практичного заняття по темі «Ich bin Mediziner» Текст
Дата12.12.2012
Розмір58.72 Kb.
ТипДокументи


Методична розробка для викладачів до практичного заняття

по темі «Ich bin Mediziner»


Текст: Ich bin Mediziner

Граматична тема: Artikel. Funktion und Gebrauch des Artikels.


1.Навчальна мета: Навчити студентів користуватися новими лексичними одиницями для побудови речень та використання їх у певних мовних ситуаціях. Навчити формувати діалогічні єдності, вести бесіду на тему «Ich bin Mediziner». Узагальнити знання про артикль, його функції та вживання, вміти правильно використовувати граматичний матеріал при читанні і перекладі фахової літератури.


2.План і організаційна структура практичного заняття
з/п

Етапи та основні питання

Час у хвилинах

Оснащення заняття

1.

Організаційні заходи

2 хв.
2.

Оголошення теми, мети заняття

3 хв.

3.

Вступне слово викладача

5 хв.

4.

Контроль лексичного матеріалу по темі "Ich bin Mediziner"

10хв.

5.

Опитування студентів :

  • читання і перклад тексту;

  • виконання вправ по тексту;

  • переказ тексту;

  • складання монологу на тему: "Моя біографія"

45 хв

6.

Пояснення граматичного матеріалу Artikel. Funktion und Gebrauch des Artikels

10 хв

7.

Тренувальні вправи по граматичному матеріалу Funktion und Gebrauch des Artikels

10 хв

8.

Підсумки, виставлення та аргументація оцінок, завдання для вивчення наступної теми

5 хв.


3.Методика проведення заняття.


3.1. Підготовчий етап

У короткому вступі викладач розкриває суть навчальної та виховної мети заняття, оголошує питання для обговорення, які практичні заняття будуть виконувати студенти.


3.2 Питання для обговорення і поточного контролю знань студентів.


Еталони відповіді


^ 1. Лексичний матеріал по темі " Ich bin Mediziner"

Студент повинен знати переклад поданих нижче слів та словосполучень, вміти їх правильно вимовляти та застосовувати у реченнях.

der Arzt

лікар

der Beruf

професія

von Beruf sein

бути за професією

erhalten

отримувати

kränklich

хворобливий

leichtfallen

давтися легко

der Mediziner

медик

der Kinderarzt

педіатр


der Rentner, -

пенсіонер

die Kindheit,

дитинство

von Kindheit an

з дитинства

der Studentenzirkel

студентський гурток

krank

хворий

das Studienjahr

навчальний рік, курс

im ersten Studienjahr stehen

бути на першому курсі

das Studium

навчання (в вузі)

das Krankenhaus, - häuser

лікарня

die Krankenschwester, -n

медсестра

studieren an Dat

навчатися в

schwärmen für Akk

захоплюватись

bestehen aus Dat

складатися з

bestehen in Dat

полягати в


sich interessieren für Akk.

цікавитися

  1. ^ Читання та переклад тексту.Студенти читають текст, звертаючи увагу на правильну вимову слів, наголос та інтонацію. Особливу увагу слід звернути на читання та переклад нових лексичних одиниць. Студенти беруть участь у виправленні фонетичних та лексичних помилок.
3. Згрупувати синоніми:


1. studieren a) wohnen

2. erhalten b) das Fach

3. der Beruf c) lernen

4. leben d) bekommen

1-c, 2-d, 3-b, 4-a


4. Згрупувати антоніми:


1. leicht a) gesund

2. krank b) schwer

3. leichtfallen c) wenig

4. viel d) schwerfallen

1-b, 2-a, 3-d, 4-c


5. Вставити у речення відповідні слова, які знаходяться під рискою. Перекласти речення на українську мову.


1. Als Fach studiert er Zoologie. Він вивчає зоологію як фах.

2. Meine Schwester interessiert sich für Chemie. Моя сестра цікавиться хімією.

3. Die Aufgabe der Medizinschwester besteht in der Hilfe dem Kranken. Завданням медсестри є допомога хворим

4. Viele Studenten unserer Gruppe schwärmen für Anatomie. Багато студентів нашої групи захоплюються анатомією.

5. Ihre Schwester studiert an der Universität. Її сестра вчиться в університеті.

6. Unsere Gruppe besteht aus 25 Studenten. В нашій групі 25 студентів

_________________________________________________________________

studieren an + Dat., schwärmen für + Akk., bestehen aus + dat., sich interessieren für Akk., bestehen in Dat., studieren Akk.

6. Скласти речення з наступними словами і словосполученнями. Перекласти речення на українську мову.


1.Dieser Student, an der Fakultät für Heilkunde, studieren. Dieser Student studiert an der Fakultät für Heilkunde.

2. Mein Freund, stehen, im ersten Studienjahr. Mein Freund steht im ersten Studienjahr.

3.Das Studium, leichtfallen , ihm. Das Studium fällt ihm leicht.

4.Mein älterer Bruder, sein, Student. Mein älterer Bruder ist Student.

5. Unsere Großeltern, mit uns, wohnen, zusammen. Unsere Großeltern wohnen zusammen mit uns.

6. Von Kindheit an, wollen, meine Schwester, werden, Lehrerin. Von Kindheit an, will meine Schwester Lehrerin werden.

7.Alle Studenten, fleißig, unsere Gruppe, lernen. Alle Studenten unserer Gruppe lernen fleißig.

7. Дати відповіді на питання.


1.Was ist Oleg Iwanow? 2. Seit wann wollte er Arzt werden? 3. An welcher Fakultät studiert Oleg? 4. Geht sein Wunsch in Erfüllung? 5.Fällt ihm das Studium leicht? 6.Wofür interessiert sich Oleg? 7.Besucht er einen wissenschaftlichen Studentenzirkel? 8.Erhält er ein Stipendium? 9.Aus wieviel Personen besteht seine Familie? 10.Was sind die Eltern und die Großeltern von Oleg? 11.Wer führt den Haushalt der Familie? 12.Was will Olegs Schwester werden?


8. Переказати текст на основі поданих словосполучень


Student des ersten Moskauer Medizinischen Setschenow-Instituts;

von Kindheit an;

das Studium fällt ihm leicht;

ein Stipendium erhalten;

aus 6 Personen bestehen;

von Beruf sein.


9. Розповісти про себе і свою сім"ю


3.3. Повторення граматичного матеріалу (Funktion und Gebrauch des Artikels)


3.4. Виконання тренувальних вправ


1.Пояснити, чому вживається або не ввживається артикль.


1. Als Fach studiert er Zoologie. 2. Meine Schwester interessiert sich für Chemie. 3. Die Aufgabe der Medizinschwester besteht in der Hilfe dem Kranken. 4. Viele Studenten unserer Gruppe schwärmen für Anatomie. 5. Ihre Schwester studiert an der Universität. 6. Unsere Gruppe besteht aus 25 Studenten.


3.5 Підведення підсумків заняття, виставлення оцінок, їх обгрунтування та завдання для самостійного вивчення наступної теми.

Схожі:

Методична розробка для викладачів до практичного заняття по темі «Ich bin Mediziner» Текст iconМетодична розробка для викладачів до практичного заняття по темі “Allergie” Текст
Навчальна мета: Засвоїти активну лексику і вміти використовувати лексичні одиниці в різних видах мовленнєвої діяльності. Розвивати...
Методична розробка для викладачів до практичного заняття по темі «Ich bin Mediziner» Текст iconМетодична розробка для викладачів до практичного заняття по темі “Je suis étudiant en médecine” Текст
Оволодіти лексичним матеріалом на продуктивному рівні. Вміти вільно користуватися новими лексичними одиницями для побудови речень...
Методична розробка для викладачів до практичного заняття по темі «Ich bin Mediziner» Текст iconМетодична розробка практичного заняття з «сімейної психології» по темі «Соціально-психологічна характеристика сучасної сім'ї. Проблема гендерних відмінностей та шлюбні стосунки»
З соціально-психологічного погляду сім’я є малою соціальною групою людей, що заснована на шлюбі та(чи) кровній спорідненості і функціонує...
Методична розробка для викладачів до практичного заняття по темі «Ich bin Mediziner» Текст iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка для викладачів до практичного заняття по темі «Ich bin Mediziner» Текст iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка для викладачів до практичного заняття по темі «Ich bin Mediziner» Текст iconМетодична розробка практичного заняття з «експериментальної психології та психодіагностики» по темі «Експериментальні та неекспериментальні плани»
Під плануванням експерименту в психології розуміють забезпечен­ня умов його проведення у відповідності із бездоганним експеримен­том....
Методична розробка для викладачів до практичного заняття по темі «Ich bin Mediziner» Текст iconПротокол № Зав кафедри методична розробка №1 практичного заняття із студентами
Значення управлінського рішення, Інших письмових І усних постанов для виконання завдань, проблем в діяльності медсестринства, а також...
Методична розробка для викладачів до практичного заняття по темі «Ich bin Mediziner» Текст iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему
Тема: Основні кількісні та якісні показники роботи лікувально-профілактичних закладів
Методична розробка для викладачів до практичного заняття по темі «Ich bin Mediziner» Текст iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
Методична розробка для викладачів до практичного заняття по темі «Ich bin Mediziner» Текст iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основна облікова та звітна медична документація лікувально-профілактичного закладу та сімейного лікаря
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи