Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет
НазваМіністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет
Сторінка7/14
Дата12.12.2012
Розмір1.48 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14Тематичний план самостійної роботи (англійська мова викладання)

Модуль 1 (1 семестр)

п/п
^

К-сть год

Тема


1

2

Latin alphabet. Vowels. Consonants. Diphthongs. Greek digraphs. Letter-combinations. Long and short syllables. Rules of accentuation in Latin.

2

2

The notion of term. The structure of anatomical terms. Grammatical categories of nouns. Non-agreed attribute

3

2

Grammatical categories of the Adjective. Division of Adjectives into groups. Agreed attribute

4

2

I Declension Nouns. General Information about Clinical Terminology. Prepositions. Greek Equivalents of the Latin I Declension Nouns and Word Terminations

5

2

Nouns of II Declension. Greek Equivalents of the Latin II Declension Nouns and Word Terminations

6

2

The First Group of Latin Adjectives. Principles of Agreement of Adjectives with Nouns. Substantival Adjectives. Greek Equivalents of the Latin I Class Adjectives

7

2

Third Declension Nouns

Consonant, vowel and mixed type

8

2

III Declension Nouns of Masculine gender.III Declension Feminine Nouns. III Declension neuter Nouns. The peculiarities of declining of some third declension nouns. Word terminations of the third declension nouns with the ending –sis

9

2

Second group of Latin adjectives (adjectives of 3rd declination).

10

2

Nouns of the fourth and fifth declensions. Greek Equivalents of the Latin IV and V declension nouns^ Тематичний план самостійної роботи (англійська мова викладання)

Модуль 2 (2 семестр)


п/п
^

К-сть год

Тема


1

2

The verb. General information. Categories of Latin verbs. The Imperative Mood. The Indicative Mood of the Present Tense of active and passive voice.

2

2

The Subjunctive Mood in the prescription. The verb fio, fieri. Prescriptional word-combinations.

3

2

Latin Prescription. His grammatical structure. Rules of writing prescription. The standard formulations used in a prescription.

4

2

Chemical Nomenclature. Names of chemical elements, acids, ethers, oxides, salts.

5

2

Pharmaceutical terms of therapeutical, anatomical, physiological and pharmacological character.

6

2

Botanical nomenclature. Using botanical names in Pharmacology. Names of plants in the nomenclature of the medical material.

7

1

Adverb. Comparison of adverbs. Adverbs in the prescription.

8

1

Numeral. Word-formation. Coordination of the numerals with nouns. Numerals in the prescription.

9

1

The nomenclature of drugs. Solid drug forms in the prescription.

10

2

Soft drug forms in the prescription.

11

2

Liquid drug forms in the prescription.

12

2

Abbreviation in the prescription. The current control of modals.

13

2

Concept of “clinical term”. Kinds of clinical terms. The structure of terms-compositors of Latin and English.

14

1

Word-forming. Prefixes formed by Latin prepositions.

15

1

Greek prefixes. Analysis of terms-compositors. Greek alphabet. Rules of reading.

16

2

The formation of terms-compositors by morphemes and terms.

17

2

The formation of terms of names of diseases of the inflamed and non-inflamed character.

18

1

Translation into Latin of some diagnosis of principal sections of medicine: therapy, surgery, haematology, stomatology and others. The current control.1.2.4. Структура залікових кредитів модулівСтруктура навчальної дисципліниКількість годин, з них^ Рік

навчанняВид контролю

всього

практ. занять

СПРС

12070


50


І

Поточний та підсумковий / стандартизований


Кредитів ECTS4,0


Модуль І

Змістових модулів 3


50 год./ 1,8 кредитів ECTS30


20

Поточний та підсумковий / стандартизований


Модуль ІІ

Змістових модулів 4


70 год./ 2,2 кредитів ECTS40


30

Поточний та підсумковий / стандартизований


В тому числі, підсумковий контроль засвоєння двох модулів8 год./ 0,27 кредита ECTS


8


Тижневе навантаження


3,3 год./ 0,12 кредитів ECTS
Дисципліна структурована на 2 модулі:


Модуль 1. Фонетичне, лексико – граматичне забезпечення вивчення теми “Структура анатомо – гістологічних термінів”.

Змістові модулі


1. Фонетика і структура анатомо гістологічних термінів.

2. Системне вивчення іменників і прикметників І – ІІ відміни як засіб побудови анатомо – гістологічних термінів.

3. Системне вивчення іменників ІІІ, ІV,V відміни, прикметників ІІ групи, ступені порівняння прикметників.


Модуль 2. Лексико – синтаксичне забезпечення вивчення теми “Рецептура”. Лексичне забезпечення вивчення клінічної термінології.


Змістові модулі


1. Лексичне забезпечення вивчення теми “Рецептура”.

2. Поняття про рецепт. Державна Фармакопея.

3. Клінічна термінологія.

Модуль 1. Лексико – фонетичне і граматико – синтаксичне забезпечення теми “Фонетика. Структура анатомо – гістологічного терміну”.

Змістовий модуль 1. – Фонетика. Структура анатомо – гістологічних термінів.

Цілі: засвоїти латинський алфавіт і особливості читання. Навчити користуватись латино – українським словником. Навчити відбирати лексичний матеріал для моделювання термінів. Навчити відбирати граматичний матеріал для моделювання термінів з різними типами означень.

Тема 1. Вступ. Фонетика. Алфавіт. Класифікація голосних і приголосних. Дифтонги. Диграфи. Буквосполучення.

Тема 2. Фонетика. Довгота і короткість. Наголос. Поняття “науковий термін”. Структура анатомо – гістологічних термінів. Граматичні категорії іменника, характеристика відмін, словникова форма іменників, визначення основи іменника, називний і родовий відмінок, їх роль у побудові термінів. Неузгоджене означення, способи перекладу.

Тема 3. Граматичні категорії прикметника, поділ на групи. Родові закінчення, визначення основи. Узгоджене означення. Поточний тестовий контроль.

^ Змістовий модуль 2. Системне вивчення іменників і прикметників як засіб побудови анатомо – гістологічних термінів.

Цілі: засвоїти парадигми іменників і прикметників І –ІІ відміни. Робити двосторонній переклад виразів з іменниками і прикметниками в різних відмінках однини і множини. Засвоїти сталі вирази. Моделювати анатомо – гістологічні терміни з іменниками і прикметниками І – ІІ відміни. Засвоїти греко – латинські еквіваленти іменників і прикметників І –ІІ відміни.

Тема 4. Морфологічна і синтаксична структура дво- і кількаслівного анатомічного терміна з різними типами означень. Іменники І відміни. Лексика. Вирази. Греко – латинські еквіваленти. Грецькі іменники І відміни. Найбільш вживані прийменники з Acc. i Abl.

Тема 5. Іменники ІІ відміни, чоловічий, середній рід. Лексика: сталі вирази, суфікси. Греко – латинські еквіваленти іменників ІІ відміни.

Тема 6. Системне вивчення прикметників 1 групи. Лексика. Дієприкметники минулого часу пасивної форми. Лексика. Суфікси. Сталі вирази. Греко – латинські еквіваленти. Практичні навички змістових модулів 1-2.

Змістовий модуль 3. Системне вивчення іменників ІІІ –V відмін, прикметників ІІІ відміни..

Цілі: засвоїти парадигму іменників і прикметників ІІІ, ІV,V відміни. Робити двосторонній переклад з іменниками і прикметниками ІІІ відміни в різних відмінках однини і множини. Моделювати анатомо – гістологічні терміни з іменниками ІІІ, ІV,V відміни з прикметниками І – ІІ групи.

Тема 7. Іменники ІІІ відміни. Знаходження основи, типи, парадигми всіх родів. Типи відмінювання.

Тема 8. Приголосний тип. Чоловічий рід. Винятки. Сталі вирази. Лексика. Греко – латинські еквіваленти.

Тема 9. .Голосний тип, закінчення середнього роду. Винятки. Особливості відмінювання деяких слів середнього роду – vas, gramma etc. Лексика. Греко – латинські еквіваленти. Сталі вирази.

Тема 10 Закінчення жіночого роду. Винятки. Лексика. Греко – латинські еквіваленти жіночого роду. Сталі вирази. Особливості відмінювання іменників грецького походження на “sis”, а також латинських слів типу febris і інші. Лексика. Сталі вирази.

Тема 11. Прикметники ІІІ відміни. Лексика. Сталі вирази. Узгодження з іменниками І, ІІ, ІІІ відміни. Лексика. Дієприкметники теперішнього часу активного стану. Лексика. Вживання в анатомічній термінології. Ступені порівняння прикметників в медичній термінології.

Тема 12. Вивчення іменників IV відміни. Винятки. Лексика. Сталі вирази.

Тема 13. Вивчення іменників V відміни. Винятки. Лексика. Сталі вирази.

Тема 14. Підсумковий модульний контроль (письмова частина).

Тема 15. Підсумковий модульний контроль (усна частина).


Модуль 2. Лексико – синтаксичне забезпечення теми “Фармацевтична термінологія”. Лексичне та аналітико – синтаксичне опрацювання теми “Клінічна термінологія”.

Змістовий модуль 1. –Лексичне забезпечення вивчення теми “Рецептура”.

Цілі: вивчити лексичний матеріал “Дієслово” в межах необхідних для теми “Рецепт”. Морфемні елементи, що беруть участь у хімічній номенклатурі в межах вживання в рецептурі. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів., вивчити граматичну структуру рецепту, правила виписування рецептів, розгорнуті прописи рецептів.

Тема 1. Дієслово: Категорії дієслова. Наказовий спосіб. Дійсний спосіб теперішнього часу активного і пасивного стану.

Тема 2. Умовний спосіб в рецептурі: дієслово fio, fiĕri. Увага на переклад 3 особи однини і множини пасивного стану. Сталі рецептурні вирази.

Тема 3. Рецепт, його граматична структура, моделі рецептурних прописів. Структура рецепта. Граматична структура рецептурної фрази. Правила виписування рецептів. Розгорнуті і скорочені прописи рецептів.

Тема 4. Хімічна номенклатура. Назви елементів, кислот, солей, оксидів, складних ефірів.

Тема 5. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів, які вказують на хімічний склад препарату, частотні відрізки терапевтичного, анатомічного, фізіологічного і фармакологічного характеру. Поточний модульний контроль.

^ Змістовий модуль 2. Ботанічна номенклатура. Граматичнг забезпечення теми “Рецепт”. Державна Фармакопея.

Цілі: ознайомитися з ботанічною номенклатурою, засвоїти граматику прислівника, числівника, займенника, вивчити номенклатуру лікарських форм, правила виписування рецептів на всі форми ліків і скорочення у рецептах.

Тема 6. Ботанічна номенклатура. Біліарність. Вживання ботанічних назв у фармакології. Назва рослини в номенклатурі лікарської сировини.

Тема 7. Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Прислівники у рецептурі.

Тема 8. Числівник. Узгодження числівників з іменниками. Числівник в медичній документації та рецептурі. Словотворення.

Тема 9. Латинська номенклатура лікарських форм. Додаткові написи в рецептах. Виписування рецептів на тверді лікарські форми.

Тема 10. Виписування рецептів на м’які лікарські форми.

Тема 11. Виписування рецептів на рідкі лікарські форми.

Тема 12. Скорочення в рецептах та читання скорочень. Поточний контроль модулів.

Змістовий модуль3. Клінічна термінологія.

Цілі: знати структуру терміна – композита; аналіз термінів – композитів, синтез термінів – композитів за заданими інформативними морфемами та терміноелементами.

Тема 13. Поняття “клінічний термін”. Види клінічних термінів. Структура термінів – композитів латинською та українською мовою.

Тема 14. Словотвір. Латинські прийменники в ролі префіксів.

Тема 15. Грецькі префікси. Аналіз термінів – композитів, записаних латинською та українською мовами. Грецький алфавіт, правила читання буквосполучень та надрядкові знаки.

Тема 16. Утворення термінів – композитів за заданими морфемами та терміноелементами.

Тема 17. Утворення термінів назв хвороб запального, незапального та пухлинного характеру.

Тема 18. Переклад латинською мовою деяких діагнозів основних розділів медицини терапія, хірургія, нервові хвороби, гематологія, стоматологія та інші. Поточний змістовий контроль.

Тема 19. Підсумковий модульний контроль (письмова частина)

Тема 20. Підсумковий модульний контроль (усна частина)

^ 1.3. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань


Засвоєння теми (поточний контроль) рівня знань студентів проводиться на кожному практичному занятті відповідно до мети заняття з урахуванням усіх видів робіт, передбачених методичною розробкою для вивчення теми. Поточний контроль включає перевірку теоретичної та практичної підготовки студента до кожного практичного заняття. Поточний контроль проводиться за допомогою таких засобів:


 • перевірка навичок читання (включно з акцентуацією);

 • виконання лексико-граматичних вправ;

 • тестування вхідного та вихідного рівня знань;

 • тестування (лексичні завдання);

 • тестування (граматичні завдання);

 • контроль умінь перекладу медико-біологічних, фармацевтичних, хімічних, та клінічних термінів;

 • контроль вміння утворювати клінічні терміни на основі греко-латинських терміноелементів;

 • контроль умінь перекладу рецептів без словника з латинської мови українською та з української латинською ;

 • контроль умінь розв’язування ситуативних задач;

 • контроль умінь аналізу найменувань лікарських препаратів, пояснення значень компонентів слова;

 • контроль знань найпоширеніших клінічних діагнозів;

 • контроль знань латинських афоризмів, фармацевтичних та клінічних ідіом.

 • засвоєння нових лексичних одиниць (усна відповідь, виконання лексичних вправ)

(Взірець)

Експрес опитування (L = 2).

1. Які додаткові надписи інколи застосовуються під час виписування рецептів?

Еталон відповіді

"Cito!" – Швидко!

"Statim!" – Негайно!

Для термінового виготовлення та видачі ліків з аптеки

"Bis repetatur!" – Повторити двічі!

2. Продемонструвати модель граматичної залежності при виписуванні рецептів.

Еталон відповіді

Accusativus (що? скільки?)

Recipe:(Назва лікарського засобу)(маса, об’єм)

^ Genetivus (чого?) • засвоєння нових граматичних одиниць, засвоєння нового та повторення вивченого граматичного матеріалу (усна відповідь, виконання граматичних вправ)

(Взірець)

^ 1.Провідміняйте іменник aqua, ae, f в Sing. et Plur.

Еталон відповіді

Singularis Pluralis

Nom. aqua aquae

Gen. aquae aquarum

Dat. aquae aquis

Acc. aquam aquas

Abl. aqua aquis

^ 2. Утворити наказовий спосіб однини дієслів, які використовуються під час виписування рецептів:

recipeo, ere; do, are; misceo, ere; signo, are; filtro, are.

Еталон відповіді

recipe! – візьми!

da! – видай!

misce! – змішай!

signa! – познач!

filtra! – профільтруй!


 • стандартизований тестовий контроль засвоєння змістового модуля


(Взірець)

^ 1. Тести із множинним вибором.

1. В яких одиницях вимірюється біологічна активність лікувальних засобів під час виписування рецептів. Вибрати правильні відповіді

а) МО – міжнародні одиниці;

б) грами;

в) краплі;

г) мілілітри;

д) ОД – одиниці дії;

е) дециграми;

Еталон відповіді

а); д).

2. У яких виразах подані дієслівні форми виражені і Conjunctivus:

a) Repete bis

b) Recipe

c) Dentur tales doses

d) Misce/ Da/ Sign/

e) Misceatur/ Detur/ Signetur/

f) Sterilisetur

g) Sterilisa

h) Miscetur/ Dentur/ Signentur/

i) Detur in vitro fusco

j) Misceatur in vitro nigro

Еталон відповіді

a); c); e); f); h); i); j).

^ 2. Тестові завдання, передбачають визначення правильної послідовності дій із заданої довільної

1. У правильній послідовності з поданих слів скласти рецепт:

a) Signa.

b) Extracti

c) fluidi

d) 20 ml

e) Frangulae

f) Da

g) Recipe

Еталон відповіді

g); b); e); c); d); f); a).

2. Назвати послідовність структур при виписуванні рецепта.

1) Datum

2) Signatura

3) Nomen medici

4) Invocatio

5) Subscriptio

6) Inscriptio

7) Designatio materiarum

8) Nomen aegroti

9) Nomen medici et sigillum personale

Еталон відповіді

6); 1); 8);3);4);7);5);2);9);

^ 3. Тести на знаходження співвідношення між елементами двох рядів даних

1) Знайти логічно пов’язані пари;

Designatio materiarum Переклад

1. remedium adjuvans a) основна речовина

2. basis б) виправляючий, коригуючий засіб

3. remedium corrigens в) допоміжний засіб

4. remedium constituens г) формоутворюючий засіб

Еталон відповіді

1 - в; 2 - а; 3 – б; 4 – г

2) Знайти узгоджений прикметник до іменника використовуючи при цьому словникову форму іменника:

a) capsula, ae, f 1) fluidum

b) extractum, i, n 2) gelatinosa

c) sirupus, i, m 3) aethylicus

d) solutio, onis, f 4) simplex

e) spiritus, us, m 5) flava

f) cera, ae, f 6) spirituosa

Еталон відповіді

a)- 2; b) - 1; c) – 4; d) – 6); e) – 3; f) – 5/

^ 4. Тести із відповіддю, що самостійно конструюється

1. Написати назви елементів структури рецепту (українською мовою):

1. МОЗ України

ТМО м. Ів-Франківськ

2. 21 листопада 2011р.

3. Левчук Г. В. 65 років

4. Федорів В. І.

5. Recipe:

6.Natrii chloride 10, 0

Aquae destillatae ad 100 ml.

7. Mssce. Da.

8. Signa: для пов'язок

9. В. Федор.

Еталон відповіді

1. Назва установи

2. Дата виписування рецепту

3. Прізвище, ініціали та вік хворого

4. Прізвище та ініціали лікаря

5. Звернення лікаря до фармацевта (візьми)

6. Перелік лікарських речовин

а) основна речовина

б) формоутворюючий лікарський засіб

7. Припис (змішай, видай)

8. Позначення (познач)

9. Підпис та особиста печатка лікаря, який виписав даний рецепт

2. Дописати закінчення у поданих словосполученнях

a) pro injection….

b) ad us… intern…

c) in tabulett….

d) cum herb…

e) misce, ut fi… pilul…

Еталон відповіді

a) pro injectionibus

b) ad usum internum

c) in tabulettis.

d) cum herba

e) misce, ut fiat pilula


Взірець програмованого контролю.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Хvіі правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Під час вступного екзамену перевірці підлягає також уміння вступників належним чином оформлювати роботу
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи