Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет
НазваМіністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет
Сторінка8/14
Дата12.12.2012
Розмір1.48 Mb.
ТипРобоча програма
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Тема: Дієслово. Визначення дієвідміни та особи. Наказовий спосіб


№ п/п

Дієслово

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Дієвідміна

Число

Особа

InfinitivusI

II

III

IV

Sing.

Plur.

1

2

3
1.

filtrare

1

10

2.

audite


4
6
83.

filtrate

1

6
84.

solve3
585.

habere
2

6.

solvite36
87.

filtra

1


588.

miscere
2


10

9.

solvere310

10.

date

1

6
811.

repetite36
812.

audi


4

5813.

sterilisate

1

6
814.

miscete
2


6
815.

dare

1

10

16.

repete36
817.

nutrire


4
10

18.

da

1


5819.

repetere310

20.

misce
258
^ Тема: Іменники І –V відміни
іменники

вказати рід

^ Записати відповідне закінчення1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9m

f

n

N. s.

G.s.

D.s.

Acc s.

Abl.

s.

Nom.

pl.

Gen.

pl.

Acc.

pl.

Dat.Abl.Plur

^ Оцінювання поточної навчальної діяльності.


Форми оцінювання поточної навчальної діяльності стандартизовані та включають контроль теоретичної та практичної підготовки.

^ Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні одного модуля – 120 балів, в тому числі бали за виконання індивідуальної СРС. Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні одного модуля для допуску до підсумкового модульного контролю складає 60 балів.


І МОДУЛЬ (І СЕМЕСТР)


Бали

Характеристика відповіді

8 балів

Студент повністю розкриває мету і основний зміст завдання, аргументує свою точку зору, робить власні висновки, дає правильні і повні відповіді на лексико-граматичні запитання по пройденій темі.. Не допускає орфографічних помилок при написанні анотомо-гістологічних, фармацевтичних та клінічних термінів. Студент чітко знає і правильно застосовує парадигми відмінювання. При перекладі латинського тексту рідною мовою грамотно користується словником та досить швидко перекладає. Знає напам'ять більше 30 нових лексичних одиниць по відповідній темі.

Студент не допускає помилок при читанні (включаючи вимову та наголос); виконує лексико-граматичні вправи з теми заняття. Відповідаючи, студент не допускає помилок.

7 балів

Студент чітко і вільно володіє термінологією, логічно, мотивовано виконує теоретичні завдання, вміє знаходити основне в матеріалі, технічно, грамотно і послідовно виконує практичні завдання. Студент впевнено розрізняє граматичні категорії та форми латинської мови, орієнтується у парадигмах відмінювання. При перекладі латинського тексту рідною мовою грамотно користується словником та досить швидко перекладає. Знає напам'ять 30 нових лексичних одиниць по відповідній темі.

Студент не допускає помилок при читанні (включаючи вимову та наголос); виконує лексико-граматичні вправи з теми заняття;.

Відповідаючи, студент не допускає помилок, чи робить незначні помилки у вимові чи перекладі окремих слів, що загалом не спотворює змісту тексту; допускає незначні граматичні чи орфографічні помилки.

6 балів


Студент чітко і вільно володіє термінологією, логічно, мотивовано виконує теоретичні завдання, вміє знаходити основне в матеріалі, технічно, грамотно і послідовно виконує практичні завдання. . Студент відчуває незначні труднощі при класифікації граматичних категорій та форм латинської мови, в цілому володіє парадигмами відмінювання. При перекладі латинського тексту рідною мовою грамотно користується словником та досить швидко перекладає. Знає напам'ять 30 нових лексичних одиниць по відповідній темі.

Студент не допускає помилок при читанні (включаючи вимову та наголос), виконує лексико-граматичні вправи з теми заняття;.

Відповідаючи, студент робить незначні помилки у вимові чи перекладі окремих слів, що загалом не спотворює змісту тексту; допускає незначні граматичні чи орфографічні помилки.

5 балів


Студент не достатньо вільно володіє термінологією, але досить грамотно виконує практичні завдання і відповідає на питання. Студент відчуває певні труднощі при класифікації граматичних категорій та форм латинської мови, в цілому добре володіє парадигмами відмінювання. Знає напам'ять 25 нових лексичних одиниць по відповідній темі. Студент не допускає помилок при читанні (включаючи вимову та наголос).

Впевнено користується словником та довідковою літературою. При перекладі латинського тексту рідною мовою допускає деякі неточності. Відповідаючи, студент допускає кілька незначних помилок у вимові і перекладі слів і словосполучень, допускає кілька незначних граматичних та орфографічних помилок чи робить не більше двох грубих помилок.


4 бали


Студент недостатньо володіє термінологією не послідовно виконує практичні завдання не чітко відповідає на питання. Студент відчуває труднощі при класифікації граматичних категорій та форм латинської мови, недостатньо володіє парадигмами відмінювання. При користуванні словником та перекладі латинського тексту рідною мовою допускається неточностей.знає 20 нових лексичних одиниць по відповідній темі. Студент допускає помилки при читанні (включаючи вимову та наголос).

Не впевнено користується словником та довідковою літературою. При перекладі латинського тексту рідною мовою допускає значні неточності. Відповідаючи, студент допускає кілька значних помилок у вимові і перекладі слів і словосполучень, допускає кілька значних граматичних та орфографічних помилок чи робить більше двох грубих помилок.

3 бали


Студент погано володіє термінологією не послідовно виконує практичні завдання не чітко відповідає на питання. Студент відчуває труднощі при класифікації граматичних категорій та форм латинської мови, не володіє парадигмами відмінювання. При користуванні словником та перекладі латинського тексту рідною мовою допускається грубих помилок.Знає не більше 10 нових лексичних одиниць по відповідній темі. Студент регулярно допускає помилки при читанні (включаючи вимову та наголос).

Не впевнено користується словником та довідковою літературою. При перекладі латинського тексту рідною мовою послідовно допускає значні неточності.

2 бали

Студент практично не володіє термінологією, не виконує практичні завдання не відповідає на питання. Студент також не в достатній мірі володіє граматичними аспектами (виконує граматичні вправи зі значними помилками; не може аргументувати вживання того чи іншого граматичного матеріалу; неправильно перекладає латинською мовою з української і навпаки).

Знає не більше 5 нових лексичних одиниць по відповідній темі. Студент регулярно допускає помилки при читанні (включаючи вимову та наголос). Погано користується словником та додатковою літературою.

1 бал

Студент відповідає не в повному обсязі. Допускає грубі помилки, не володіє спеціальною термінологією. Не вміє користуватися словником та довідковою літературою. Не може виконувати переклад з латинської мови і навпаки. Не знає необхідного обсягу медичної лексики та крилатих висловів. Студент відчуває труднощі при класифікації граматичних категорій та форм латинської мови, не володіє парадигмами відмінювання. При користуванні словником та перекладі латинського тексту рідною мовою не може правильно перекласти тексту. Не знає необхідного обсягу медичної лексики.

0 балів

Студент при відповіді допускає грубі помилки, не володіє спеціальною термінологією. Не вміє користуватися словником та не може виконувати переклад з латинської і навпаки. Не знає необхідного обсягу медичної лексики та крилатих висловів. Студент не вміє правильно читати та перекладати текст, не дає відповіді на запитання, не вміє поставити запитання до тексту.

Студент також не володіє граматичним та лексичним матеріалом, не виконує граматичні вправи; не може аргументувати вживання того чи іншого граматичного матеріалу.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Хvіі правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Під час вступного екзамену перевірці підлягає також уміння вступників належним чином оформлювати роботу
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи