Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет
НазваМіністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет
Сторінка9/14
Дата12.12.2012
Розмір1.48 Mb.
ТипРобоча програма
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ІІ МОДУЛЬ (ІI СЕМЕСТР)


Бали


Характеристика відповіді


6 балів

Студент повністю розкриває мету і основний зміст завдання, аргументує свою точку зору, робить власні висновки, дає правильні і повні відповіді на лексико-граматичні запитання по пройденій темі.. Не допускає орфографічних помилок при написанні анотомо-гістологічних, фармацевтичних та клінічних термінів. Студент чітко знає і правильно застосовує парадигми відмінювання. При перекладі латинського тексту рідною мовою грамотно користується словником та досить швидко перекладає. Знає напам'ять більше 30 нових лексичних одиниць по відповідній темі.

Студент не допускає помилок при читанні (включаючи вимову та наголос); виконує лексико-граматичні вправи з теми заняття. Відповідаючи, студент не допускає помилок.

5 балів

Студент чітко і вільно володіє термінологією, логічно, мотивовано виконує теоретичні завдання, вміє знаходити основне в матеріалі, технічно, грамотно і послідовно виконує практичні завдання. Студент впевнено розрізняє граматичні категорії та форми латинської мови, орієнтується у парадигмах відмінювання. При перекладі латинського тексту рідною мовою грамотно користується словником та досить швидко перекладає. Знає напам'ять 30 нових лексичних одиниць по відповідній темі.

Студент не допускає помилок при читанні (включаючи вимову та наголос); виконує лексико-граматичні вправи з теми заняття;.

Відповідаючи, студент не допускає помилок, чи робить незначні помилки у вимові чи перекладі окремих слів, що загалом не спотворює змісту тексту; допускає незначні граматичні чи орфографічні помилки.

4 бали

Студент чітко і вільно володіє термінологією, логічно, мотивовано виконує теоретичні завдання, вміє знаходити основне в матеріалі, технічно, грамотно і послідовно виконує практичні завдання. . Студент відчуває незначні труднощі при класифікації граматичних категорій та форм латинської мови, в цілому володіє парадигмами відмінювання. При перекладі латинського тексту рідною мовою грамотно користується словником та досить швидко перекладає. Знає напам'ять 30 нових лексичних одиниць по відповідній темі.

Студент не допускає помилок при читанні (включаючи вимову та наголос), виконує лексико-граматичні вправи з теми заняття;.

Відповідаючи, студент робить незначні помилки у вимові чи перекладі окремих слів, що загалом не спотворює змісту тексту; допускає незначні граматичні чи орфографічні помилки.

3 бали

Студент недостатньо володіє термінологією не послідовно виконує практичні завдання не чітко відповідає на питання. Студент відчуває труднощі при класифікації граматичних категорій та форм латинської мови, недостатньо володіє парадигмами відмінювання. При користуванні словником та перекладі латинського тексту рідною мовою допускається неточностей.знає 20 нових лексичних одиниць по відповідній темі. Студент допускає помилки при читанні (включаючи вимову та наголос).

Не впевнено користується словником та довідковою літературою. При перекладі латинського тексту рідною мовою допускає значні неточності. Відповідаючи, студент допускає кілька значних помилок у вимові і перекладі слів і словосполучень, допускає кілька значних граматичних та орфографічних помилок чи робить більше двох грубих помилок.

2 бали

Студент практично не володіє термінологією, не виконує практичні завдання не відповідає на питання. Студент також не в достатній мірі володіє граматичними аспектами (виконує граматичні вправи зі значними помилками; не може аргументувати вживання того чи іншого граматичного матеріалу; неправильно перекладає латинською мовою з української і навпаки).

Знає не більше 5 нових лексичних одиниць по відповідній темі. Студент регулярно допускає помилки при читанні (включаючи вимову та наголос). Погано користується словником та додатковою літературою.

1 бал

Студент відповідає не в повному обсязі. Допускає грубі помилки, не володіє спеціальною термінологією. Не вміє користуватися словником та довідковою літературою. Не може виконувати переклад з латинської мови і навпаки. Не знає необхідного обсягу медичної лексики та крилатих висловів. Студент відчуває труднощі при класифікації граматичних категорій та форм латинської мови, не володіє парадигмами відмінювання. При користуванні словником та перекладі латинського тексту рідною мовою не може правильно перекласти тексту. Не знає необхідного обсягу медичної лексики.

0 балів

Студент при відповіді допускає грубі помилки, не володіє спеціальною термінологією. Не вміє користуватися словником та не може виконувати переклад з латинської і навпаки. Не знає необхідного обсягу медичної лексики та крилатих висловів. Студент не вміє правильно читати та перекладати текст, не дає відповіді на запитання, не вміє поставити запитання до тексту.

Студент також не володіє граматичним та лексичним матеріалом, не виконує граматичні вправи; не може аргументувати вживання того чи іншого граматичного матеріалу.


1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

Перелік питань на підсумковий модульний контроль (українська мова викладання)

Модуль 1. Фонетичне, лексико – граматичне забезпечення вивчення теми “Структура анатомо – гістологічних термінів”


 1. Вступ. Фонетика. Латин. алфавіт. Класифікація звуків. Дифтонги. Диграфи. Буквосполучення.

 2. Довгота і короткість складів. Наголос. Поняття “науковий термін”. Структура анатомо-гістологічних термінів. Огляд системи іменників. Неузгоджене означення.

 3. Граматичні категорії прикметника, поділ на групи. Узгоджене означення. Структура анатомічних термінів. Поточний тестовий контроль.

 4. Морфологія. І відміна іменників. Загальні відомості про клінічну термінологію. Прийменник. Латинсько-грецькі дублети І відміни. Кінцеві терміноелементи І відміни. Найбільш вживані прийменники з Acc. i Abl.

 5. ІІ відміна іменників. Латинсько-грецькі дублети іменників ІІ відміни. Кінцеві терміноелементи ІІ відміни.

 6. Прикметники І групи. Узгодження прикметників з іменниками. Субстантивація. Суфікси. Сталі вирази. Греко-латинські еквіваленти.

 7. ІІІ відміна іменників. Приголосний тип. Голосний тип. Мішаний тип.

 8. Чоловічий рід іменників ІІІ відміни. Латинсько-грецькі дублети іменників ІІІ відміни чоловічого роду. Сталі вирази.

 9. Голосний тип, закінчення середнього роду. Винятки. Особливості відмінювання деяких іменників середнього роду (vas, gramma). Греко-латинські еквіваленти. Сталі вирази.

 10. Жіночий рід іменників ІІІ відміни. Узгодження прикметників І групи з іменниками жіночого роду ІІІ відміни. Латинсько-грецькі дублети іменників ІІІ відміни жіночого роду. Кінцеві терміноелементи ІІІ відміни. Особливості відмінювання іменників грецького походження на “sis”. Греко-латинські еквіваленти. Сталі вирази.

 11. Прикметники ІІІ відміни. Греко-латинські еквіваленти. Сталі вирази. Узгодження з іменниками І, ІІ, ІІІ відміни.

 12. Іменники IV відміни. Греко-латинські еквіваленти. Сталі вирази.

 13. Іменники V відміни. Греко-латинські еквіваленти. Сталі вирази.

Модуль 2. Лексико – синтаксичне забезпечення вивчення теми “Рецептура”. Лексичне забезпечення вивчення клінічної стоматологічної термінології

 1. Дієслово: Категорії дієслова. Наказовий спосіб. Дійсний спосіб теперішнього часу активного і пасивного стану.

 2. Умовний спосіб в рецептурі. Дієслово fio, fieri. Сталі рецептурні вирази

 3. Рецепт, його граматична структура, моделі рецептурних прописів. Структура рецепта. Граматична структура рецептурної фрази. Правила виписування рецептів. Розгорнуті і скорочені прописи рецептів.

 4. Хімічна номенклатура. Назви хімічних елементів, кислот, солей, оксидів, складних ефірів.

 5. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів, які вказують на хімічний склад препарату, частотні відрізки терапевтичного, анатомічного, фізіологічного і фармакологічного характеру.

 6. Ботанічна номенклатура. Біліарність. Вживання ботанічних назв у фармакології. Назва рослини в номенклатурі лікарської сировини.

 7. Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Прислівники у рецептурі.

 8. Числівник. Узгодження числівників з іменниками. Числівники в медичній документації та рецептурі словотворення.

 9. Латинська номенклатура лікарських форм. Додаткові написи в рецептах. Виписування рецептів на тверді лікарські форми.

 10. Виписування рецептів на м'які лікарські форми.

 11. Виписування рецептів на рідкі лікарські форми.

 12. Скорочення в рецептах та читання скорочень. Поточний контроль модулів.

 13. Поняття «клінічний термін». Види клінічних термінів. Структура термінів-композитів латинською та українською мовою.

 14. Словотвір. Латинські прийменники в ролі префіксів.

 15. Грецькі префікси. Аналіз термінів-композитів, записаних латинською та українською мовами. Грецький алфавіт, правила читання буквосполучень та надрядкові знаки.

 16. Утворення термінів-композитів за заданими морфемами та терміноелементами.

 17. Утворення термінів назв хвороб запального, незапального та пухлинного характеру.

 18. Переклад латинською мовою деяких діагнозів основних розділів медицини терапія, хірургія, нервові хвороби, гематологія, стоматологія та інші.


^ Перелік питань на підсумковий модульний контроль (російська мова викладання)


Модуль 1. Фонетичне, лексико – граматичне забезпечення вивчення теми “Структура анатомо – гістологічних термінів”


 1. Вступление. Латинский алфавит. Классификация звуков. Греческие приставки и корни в медицинских терминах.

 2. Долгота и краткость слогов. Ударение.

 3. Вступление в анатомическую номенклатуру. Обозрение системы существительных. Несогласованное определение.

 4. Обозрение системы прилагательных. Согласованное определение.

 5. Структура анатомических терминов.

 6. Морфология. І склонение существительных. Общие сведения о клинической терминологии. Предлог. Латино-греческие дублеты І склонения. Конечные терминоэлементы І склонения.

 7. Общие сведения о глаголе.

 8. Настоящее время изъявительного наклонения активного и пассивного залога. Грамматический анализ. Правила перевода.

 9. ІІ склонение существительных. Латино-греческие дублеты существительных ІІ склонения. Конечные терминоэлементы І склонения.

 10. Прилагательные І группы. Согласование существительных с прилагательными. Субстантивация.

 11. Причастия прошедшего времени пассивного залога.

 12. Контрольная работа № 1. Латино-греческие дублеты существительных ІІ склонения с.р. Конечные терминоэлементы ІІ склонения.

 13. Условное наклонение. Настоящее время условного наклонения активного и пассивного залога.

 14. ІІІ склонение существительных. Согласный тип. Гласный тип. Смешанный тип.

 15. Прилагательные ІІІ склонения

 16. Существительные 4 и 5 склонений.


Модуль 2. Лексико – синтаксичне забезпечення вивчення теми “Рецептура”. Лексичне забезпечення вивчення клінічної стоматологічної термінології

 1. Глагол: Категории глагола. Повелительное наклонение. Изъявительное наклонение настоящего времени действительного и страдательного залога.

 2. Сослагательное наклонение в рецептуре. Глагол fio, fieri. Рецептурные выражения

 3. Рецепт, его грамматическая структура, модели рецептов. Структура рецепта. Грамматическая структура рецептурной фразы. Правила выписывания рецептов. Полные и сокращённые рецепты.

 4. Химическая номенклатура. Названия химических элементов, кислот, солей, оксидов, сложных эфиров.

 5. Фармацевтические словообразовательные элементы в названиях препаратов, которые указывают на химический состав препарата, словообразовательные элементы терапевтического, анатомического, физиологического и фармакологического характера.

 6. Ботаническая номенклатура. Билиарность. Употребление ботанических названий в фармакологии. Названия растений в номенклатуре лекарственного сырья.

 7. Наречие. Степени сравнения наречий. Наречия в рецептуре.

 8. Числительное. Согласование числительных с именами существительными. Числительные в медицинской документации и рецептуре словообразования.

 9. Латинская номенклатура лекарственных форм. Дополнительные надписи в рецептах. Выписывание рецептов на твёрдые лекарственные формы.

 10. Выписывание рецептов на мягкие лекарственные формы.

 11. Выписывание рецептов на жидкие лекарственные формы.

 12. Сокращения в рецептах и чтение сокращений. Понятие «клинический термин». Виды клинических терминов. Структура терминов-композитов латинским и русским языком.

 13. Словообразование. Латинские предлоги в роли приставок.

 14. Греческие приставки. Анализ терминов-композитов, записанных латинским и русским языками. Греческий алфавит, правила чтения буквосочетаний и надстрочные знаки.

 15. Образование терминов-композитов за заданными морфемами и терминоэлементами.

 16. Образование терминов названий болезней воспалительного, невоспалительного характера и названия опухолей.

 17. Перевод на латинский язык некоторых диагнозов основных разделов медицины: терапия, хирургия, нервные болезни, гематология, стоматология и другие.

^ Перелік питань на підсумковий модульний контроль (англійська мова викладання)Модуль 1. Фонетичне, лексико – граматичне забезпечення вивчення теми “Структура анатомо – гістологічних термінів”

 1. Latin alphabet. Vowels. Consonants. Diphthongs. Greek digraphs. Letter-combinations

 2. Long and short syllables. Rules of accentuation in Latin. The notion of term. The structure of anatomical terms. Grammatical categories of nouns. Non-agreed attribute

 3. Grammatical categories of the Adjective. Division of Adjectives into groups. Agreed attribute

 4. I Declension Nouns. General Information about Clinical Terminology. Prepositions. Greek Equivalents of the Latin I Declension Nouns and Word Terminations

 5. Nouns of II Declension. Greek Equivalents of the Latin II Declension Nouns and Word Terminations

 6. The First Group of Latin Adjectives. Principles of Agreement of Adjectives with Nouns. Substantivation of Adjectives. Greek Equivalents of the Latin I Class Adjectives

 7. Third Declension Nouns

 8. Consonant, vowel and mixed type

 9. Agreement of 1st Group Adjectives with 3rd Declension Nouns

 10. III Declension Nouns of Masculine gender.

 11. III Declension Feminine Nouns

 12. III Declension neuter Nouns

 13. The peculiarities of declining of some third declension nouns. Word terminations of the third declension nouns with the ending –sis

 14. Second group of Latin adjectives (adjectives of 3rd declination)

 15. Latin IV and V declension nouns

 16. Nouns of the fourth and fifth declensions. Greek Equivalents of the Latin IV and V declension nouns


Модуль 2. Лексико – синтаксичне забезпечення вивчення теми “Рецептура”. Лексичне забезпечення вивчення клінічної стоматологічної термінології

 1. The verb. General information. Categories of Latin verbs. The Imperative Mood. The Indicative Mood of the Present Tense of active and passive voice.

 2. The Subjunctive Mood in the prescription. The verb fio, fieri. Prescriptional word-combinations.

 3. Latin Prescription. His grammatical structure. Rules of writing prescription. The standard formulations used in a prescription.

 4. Chemical Nomenclature. Names of chemical elements, acids, ethers, oxides, salts.

 5. Pharmaceutical terms of therapeutical, anatomical, physiological and pharmacological character.

 6. Botanical nomenclature. Using botanical names in Pharmacology. Names of plants in the nomenclature of the medical material.

 7. Adverb. Comparison of adverbs. Adverbs in the prescription.

 8. Numeral. Word-formation. Coordination of the numerals with nouns. Numerals in the prescription.

 9. The nomenclature of drugs. Solid drug forms in the prescription.

 10. Soft drug forms in the prescription.

 11. Liquid drug forms in the prescription.

 12. Abbreviation in the prescription. The current control of modals.

 13. Concept of “clinical term”. Kinds of clinical terms. The structure of terms-compositors of Latin and English.

 14. Word-forming. Prefixes formed by Latin prepositions.

 15. Greek prefixes. Analysis of terms-compositors. Greek alphabet. Rules of reading.

 16. The formation of terms-compositors by morphemes and terms.

 17. The formation of terms of names of diseases of the inflamed and non-inflamed character.

 18. Translation into Latin of some diagnosis of principal sections of medicine: therapy, surgery, haematology, stomatology and others. The current control.

^ Форми підсумкового модульного контролю

Підсумковий модульний контроль є стандартизованим і включає контроль теоретичної та практичної підготовки. ^ Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за підсумковий модульний контроль складає 80 балів.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Підсумковий модульний контроль складається із двох частин: письмовий лексико-граматичний тест та усна бесіда за одною із лексичних тем.

^ Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за лексико-граматичний тест складає 60 балів. Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати за лексико-граматичний тест складає 40 балів.

Власне лексико-граматичний тест включає наступні завдання:

І модуль. Вибір із п’яти варіантів відповідей правильного варіанту 1) правопису слова; 2) українського еквіваленту латинського терміну; 3) латинського еквіваленту українського терміну; 4) визначення терміну; 5) пропущеного в реченні терміну; 6) форми множини іменника; 7) форми ступеня порівняння прикметника; 8) Останнє завдання є практичним і полягає в тому, що студент повинен перекласти речення з латинської мови на українську мову і навпаки. Кожне правильне завдання оцінюється в 1 бал.

 • ІІ модуль. Вибір із п’яти варіантів відповідей правильного варіанту 1) правопису слова; 2) українського еквіваленту латинського терміну; 3) латинського еквіваленту українського терміну; 4) визначення терміну; 5) форми ступеня порівняння прикметника; 6) форми дієслова. Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 1 бал. 9) Останнє завдання є практичним і полягає в тому, що студент повинен перекласти рецепт з латинської мови на українську мову і навпаки, а також виконати рецептурну задачу за заданою умовою. Кожне правильне завдання оцінюється в 3 бали.

 • Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за усну частину підсумкового модульного контролю складає 20 балів. Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати за усну частину підсумкового модульного контролю складає 10 балів. Власне усна бесіда передбачає, що студент у достатньому обсязі володіє граматичним і лексичним матеріалом по пройдених темах. Від максимальної кількості балів віднімаються бали за кожну зроблену помилку (0,5–1 бал), за недостатній обсяг (1–10 балів) та неповне розкриття теми (1–10 балів).Підсумковий модульний тест

Модуль 1.


І. Лексико-граматичний тест


(українська мова викладання)


(Взірець)

Варіант 7

1.В якому ряду всі голосні у суфіксах короткі:

A) ol, il, at, in

B) bil, cul, ol, ic

C) in, at, os, ur

D) it, ic, ol, an

E) in, it, os, ul

2. Визначити відміну іменника dentibus:

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

3. Перекладіть анатомічний термін щільна речовина:

A) substantia squamosa;

B) substantia compacta;

C) substantivum compactum;

D) substantia spongiosa;

E) substantia dura

4.Перекладіть анатомічний термін клинопіднебінна вирізка:

A) incissura sphenoidalis;

B) incissura sublingualis;

C) incissura palatina;

D) incissura sphenopalatina;

E) incissura hyoidea

5.Узгодити прикметник з іменником spatium, i, n:

A) interosseus;

B) interossea;

C) interosseum;

D) interosseo;

E) interosseis

6.Узгодити прикметник з іменником genu,us,n:

A) dextru

B) dextrum

C) dextra

D) dextrus

E) dextruum

7.Узгодити дієприкметник з іменником dens, dentis, m:

A) permanentem

B) permanentes

C) permanenti

D) permanentus

E) permanens

8.Перекласти українською мовою клінічний термін cholecystectomia

A) розріз жовчного міхура;

B) розширення жовчного міхура;

C) видалення жовчного міхура;

D) захворювання жовчного міхура;

E) захворювання жовчних шляхів

9.Перекласти українською мовою клінічний термін phlebographia.

A) зшивання вени;

B) крововилив із вени;

C) розширення вени;

D) крива запису пульсації вени;

E) розріз вени

10.Перекласти українською мовою клінічний термін glossalgia.

A) резекція язика;

B) біль у язиці;

C) захворювання язика;

D) параліч язика;

E) зшивання язика

11.Перекласти українською мовою клінічний термін cystorrhaphia.

A) розтин сечового міхура;

B) огляд сечового міхура;

C) параліч сечового міхура;

D) ушивання сечового міхура;

E) видалення сечового міхура

12.Перекласти українською мовою клінічний термін spondylodynia.

A) розріз хребця;

B) огляд хребця;

C) біль у хребці;

D) розм’якшення хребця;

E) видалення хребця

13.Перекласти латинською мовою клінічний термін боязнь моря.

A) hydrophobia;

B) hydrotherapia;

C) talassophobia

D) hydrorrhoea;

E) aqua phobia

14.Перекласти латинською мовою клінічний термін зміщення залози.

A) adenectomia;

B) adenoscopia;

C) adenalgia;

D) adenectopia;

E) adenotomia

15.Перекласти латинською мовою клінічний термін зшивання маткової труби.

A) salpingorrhagia;

B) salpingographia;

C) salpingorrhaphia;

D) salpingectomia;

E) salpingоtomia

16.Перекласти латинською мовою клінічний термін захворювання молочної залози.

A) mastographia;

B) mastalgia;

C) mastectomia;

D) mastopathia;

E) mastoterapia

17.Перекласти латинською мовою клінічний термін вчення про клітину.

A) cystologia;

B) cytologia;

C) histologia;

D) cystalgia;

E) cellulologia

18.Перекласти латинською мовою клінічний термін розм’якшення м’яза.

A) mycotherapia;

B) omphalotomia;

C) myomalacia;

D) myotonia;

E) myotomia

19.Перекласти латинською мовою клінічний термін крововилив у мозок.

A) encephalolithus;

B) encephalalgia;

C) encephalocele;

D) encephalorrhagia;

E) encephalitis

20.Перекласти латинською мовою клінічний термін параліч м’язів очей.

A) ophthalmotherapia;

B) ophthalmoplegia;

C) ophthalmorrhoea;

D) ophthalmoneuralgia;

E) oculista

21.Перекласти латинською мовою клінічний термін хвороблива схильність до ліків.

A) pharmacotherapia;

B) pharmacologus;

C) pharmacophobia;

D) pharmacomania;

E) pharmaceuta

22.Перекласти латинською мовою клінічний термін розрізання сліпої кишки.

A) typhlotonia;

B) typhlotomia;

C) typhlostomia;

D) typhlorhaphia;

E) typhlatonia

23.Перекласти українською мовою клінічний термін dactyloscopia.

A) біль у пальцях;

B) розрізання пальця;

C) корч пальця;

D) огляд пальця;

E) зашивання пальця

24.Перекласти українською мовою клінічний термін rhinorrhoea.

A) наука про ніс;

B) витікання слизу з носа;

C) зшивання країв рани носа;

D) захворювання носа;

E) нежить

25.Перекласти українською мовою клінічний термін syndesmopexia.

A) наука про зв’язки;

B) прикріплення зв’язок;

C) розрізання зв’язок;

D) напруження зв’язок;

E) видалення зв’язок

26.Перекласти українською мовою клінічний термін gastrorrhagia.

A) обстеження слизової оболонки шлунка;

B) наука про кишкові та шлункові захворювання;

C) видалення шлунка;

D) шлункова кровотеча;

E) операція на шлунку

27.Перекласти українською мовою клінічний термін pneumopexia.

A) розріз легені;

B) грижа легені;

C) видалення легені;

D) фіксація легені;

E) рентген легені

28.Перекласти українською мовою клінічний термін osteocytus.

A) наука про кістки;

B) розтин кістки;

C) пластика кісток;

D) розм’якшення кісток;

Е) кісткова клітина

29.Перекласти діагноз українською мовою: cardioplegia.

A) лікування серця

B) серцева грижа;

C) розширення серця;

D) неврастенічне ослаблення серця;

E) параліч серця

30.Перекласти діагноз українською мовою: pneumolitus.

A) розпад легені;

B) видалення легені;

C) розширення легені;

D) камінь у легенях;

Е) запалення легені

31.Перекласти діагноз українською мовою: myelosarcoma.

A) м’язова пухлина;

B) злоякісна пухлина спинного мозку;

C) саркома м’язової тканини;

D) пухлина головного мозку;

E) пухлина матки

32.Перекласти термін латинською мовою: підвищена больова чутливість.

A) hyperaesthesia;

B) hyperalgesia;

C) hypergia;

D) hypergeusia;

E) hypoalgesia

33.Перекласти термін латинською мовою:запалення головного мозку.

A) cerebritis

B) encephalopathia

C) encephalolitus

D) linitis;

E) encephalitis cerebritis

34.Перекласти термін латинською мовою:запалення кістки та хряща.

A) osteitis;

B) osteoarthritis;

C) osteochondritis;

D) osteomyelitis;

E) artritis

35.Перекласти термін латинською мовою: грибкове захворювання волосся.

A) trichomycosus

B) mucosus;

C) sclerosis;

D) trichomycosis

E) mycosis

36.Перекласти термін латинською мовою: дегенеративне захворювання кісток.

A) osteosclerosis;

B) osteosis;

C) osteonecrosis;

D) ostitis;

E) arthrosis

37.Вибрати варіант з вірним закінченням в Nom. Plur. (os, ossis n – кістка, brevis, e – короткий):

A) os breve;

B) os brevis;

C) os breves;

D) ossa brevia;

E) ossis brevis

38.Перекласти термін: здорові люди (homo, hominis m – людина, sanus, a, um –

здоровий).

A) homo sanus;

B) homo sana;

C) hominis sanus;

D) hominis sanae;

E) homines sani

39. Перекласти українською мовою клінічний термін onychoschisis:

A) розщеплення волосся

B) зміщення нігтьової пластини

C) біль у нігті

D) розщеплення нігтьової пластини

E) затвердіння нігтьової пластини

40.Перекласти латинською мовою клінічний термін сечокрів’я :

A) hydraemia;

B) hydruria;

C) uraemia;

D) haemuria;

E) haematuria

41. Перекладіть латинською мовою:

Ознаки запалення: біль, жар, опух, почервоніння і пошкоджена функція.

42. Перекладіть латинською мовою: Існують пухлини доброякісні, злоякісні, змішані.

43. Перекладіть латинською мовою: Перелом стегна є небезпечним.

44. Перекладіть латинською мовою: Реберна ямка поперечного відростка

45. Перекладіть латинською мовою: Суглобова поверхня горбка ребра

46. Перекладіть латинською мовою: Передня поверхня кам’янистої частини

47. Перекладіть латинською мовою: Борозна середньої скроневої артерії

48. Перекладіть латинською мовою: Суглоби верхньої кінцівки

49. Перекладіть латинською мовою: Клапан нижньої порожнистої вени

50. Перекладіть латинською мовою: Передня дуга першого шийного хребця

51. Перекладіть українською мовою: Palatum molle est pars mobilis palati.

52. Перекладіть українською мовою: Ossa cranii cerebralis sunt: os frontale, occipitale, sphenoidale, ossa parietalia et ossa temporalia.

53. Перекладіть українською мовою: Regiones faciei sunt: regio oralis, labialis maxillaris, labialis mandibularis, , submentalis, buccalis, regiones palpebrales superior et inferior.

54. Перекладіть українською мовою: Sudor frigidus, rubor, tumor, calor et dolor signa morbi sunt.

55. Перекладіть українською мовою: Musculus flexor digitorum pedis.

56. Перекладіть українською мовою: Apex radicis dentis.

57. Перекладіть українською мовою: Cartilago triangularis nasi.

58. Перекладіть українською мовою: Margo saggitalis ossis parietalis.

59. Перекладіть українською мовою: Fovea costalis processus transversi.

60. Перекладіть українською мовою: Rami cardiaci cervicales superiores.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Хvіі правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Під час вступного екзамену перевірці підлягає також уміння вступників належним чином оформлювати роботу
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи