Робоча програма медсестринство в педіатрії icon

Робоча програма медсестринство в педіатрії
НазваРобоча програма медсестринство в педіатрії
Сторінка1/4
Дата05.02.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4
Міністерство охорони здоров'я України

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ

Професор ____________ Г.М.Ерстенюк

“____” __________________ 2012 p.

.


РОБОЧА ПРОГРАМА

Медсестринство в педіатрії

(назва навчальної дисципліни)


5.12010102 “Сестринська справа”

(шифр, назва спеціальності)


Факультет - медичний коледж


Кафедра - дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії


Нормативні дані


Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік,

диф. залік (семестр)Іспит

(семестр)

Всього

Аудиторних

С

П

Р

С


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборатор

ні заняття

Семінар-

­ські

заняття

Денна


2

3

3-4

5-6

165

120

34

24

80

50

-

-

-

-

61

46

-

-

-

6Робочу програму склали:

к.м..н., доцент Павликівська Б.М.


м.Івано-Франківськ - 2012

Робоча програма складена згідно програми з дисципліни “Медсестринство в педіатрії “для студентів спеціальності 5.110102 “Сестринська справа” вищих медичних навчальних закладів України I—II рівнів акредитації, затвердженої Центральним методичним кабінетом підготовки молодших спеціалістів МОЗ України від 2007р.


Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ” ___ ” ________ 2012 р., протокол № ___.


Завідувач кафедри:

доктор медичних наук, професор О.Д.Фофанов


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії зі спеціальностей "Сестринська справа" та "Лікувальна справа" " ______" _________ 2012 р.

Протокол № _____ .


Голова циклової комісії, Ю.В. Боцюрко

кандидат медичних наук, доцент


ЗМІСТ
^ 1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . . . . . . . . .

   2. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ 2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . . . . . . . . . . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .
2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ 3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . . . . . .


1.1.Робочий навчальний план

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій з медсестринства в педіатрії

^ 2 КУРС (3 – 4 СЕМЕСТРИ)

№п/п

Т е м а

1.

Основні завдання і організація педіатричної служби в Україні. Роль медсестри в організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям. Періоди дитячого віку. Особливості нервово-психічного та фізичного розвитку дитини.

2.

Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої доношеної та недоношеної дитини. Пограничні стани новонародженої дитини. Догляд за доношеною та недоношеною дитиною.

3.

Захворювання новонародженої дитини. Гнійно-септичні хвороби шкіри та пупкової рани, сепсис новонароджених дітей. Пологові травми. Гемолітична хвороба новонароджених.

4.

Вигодовування грудної дитини, переваги та техніка природного вигодовування. Харчові додатки, корекція харчування. Прикорм, види прикорму. Техніка та правила проведення.

5.

Штучне та змішане вигодовування. Показання з боку матері та дитини. Класифікація сумішей. Правила та техніка проведення докорму при штучному вигодовуванні.

6.

Рахіт та гіпокальціємічний синдром. Аномалії конституції.

7.

Захворювання органів дихання. Стенозуючий ларинготрахеїт. Гострий обструктивний бронхіт. Гостра пневмонія. Бронхіальна астма.

8.

Природжені та набуті вади серця і судин. Ревматизм, догляд за дітьми з хворобами серця і судин.

9.

Критерії оцінки здоров’я дитини. Групи здоров’я дітей. Основні заходи по догляду за хворими дітьми в стаціонарі.

10.

Гострі розлади травлення у дітей. Токсикоз з ексикозом. Ознаки і ступені зневоднення. Правила і техніка проведення інфузійної терапії.

11.

Хронічні розлади живлення у дітей першого року життя.

12.

Хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту у дітей старшого віку.

13.

Анатомо-фізіологічні особливості сечовидільної системи. Захворювання нирок у дітей. Пієлонефрит: етіологія, патогенез, клінічні прояви.

14.

Захворювання нирок у дітей. Гломерулонефрит: етіологія, патогенез, клінічні прояви. Основні принципи лікування дітей із захворюваннями нирок.

15.

Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей. Цукровий діабет. Захворювання щитоподібної залози. Діагностика і лікування захворювань окремих ендокринних залоз.

16.

Особливості функціонування системи крові у дітей різного віку. Захворювання системи крові у дітей. Анемії у дітей різного віку. Лейкози у дітей.

17.

Геморагічні діатези у дітей. Ососбливості перебігу клінічної картини при геморагічних діатезах. Лікування, профілактика.


^ 3 КУРС (5-6 СЕМЕСТРИ)

№п/п

Т е м а

1.

Туберкульоз. Рання туберкульозна інтоксикація. Первинний туберкульозний комплекс. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфовузлів.

2.

Туберкульозний менінгіт. Лікування та профілактика туберкульозу

3.

Дифтерія. Інфекційний мононуклеоз. Менінгококова інфекція. Діагностика, клініка, ускладнення. Лікування та профілактика.

4.

Гострі респіраторні вірусні інфекції. Грип. Парагрип.

5.

Гостра кишкова інфекція. Сальмонельоз. Дизентерія. Вірусний гепатит. Діагностика, клініка, лікування.

6.

Коклюш. Паракоклюш. Діагностика, клініка, ускладнення. Лікування та профілактика.

7.

Кір. Краснуха. Скарлатина. Вітряна віспа. Епідемічний паротит. Основні клінічні ознаки. Ускладнення. Лікування та профілактика.

8.

Поліомієліт. ВІЛ-інфекція/СНІД

9.

Гельмінтози у дітей.

10.

Невідкладна допомога дітям на догоспітальному етапі. Судомний, гіпертермічний, токсичний синдроми. Анафілактичний шок.

11.

Невідкладна допомога дітям на догоспітальному етапі. Гостра і хронічна ниркова та печінкова недостатність.

12.

Невідкладна допомога дітям на догоспітальному етапі. Гостра дихальна і серцево-судинна недостатність.


1.2.2. Тематичний план практичних занять з медсестринства в педіатрії

^ 2 КУРС (3 - 4 СЕМЕСТРИ)


№ п/п


Тема

1

Основні завдання та організація лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні.

2

Структура дитячої лікарні, робота приймального покою. Санітарно-гігієнічний і протиепідемічний режим в дитячих лікувально-профілактичних закладах.

3

Періоди дитячого віку. Особливості патології в кожному віковому періоді.

4

Особливості догляду в кожному з вікових періодів.

5

Фізичний розвиток дитини, методи його оцінки. Техніка і правила проведення антропометрії.

6

. Методи та техніка загартовування. Елементи масажу та гімнастики для дітей різного віку.

7

Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у дітей, його оцінка. Елементи нервово-психічного виховання дітей першого року життя і у дітей старшого віку.

8

Організація режиму дня для дітей різного віку в лікувально-профілактичних закладах.

9

Анатомо-фізіологічні особливості шкіри, підшкірної клітковини та кістково-м'язової системи у дітей. Прорізування зубів. Профілактика деформації хребта.

10

Догляд за шкірою здорових та хворих дітей. Догляд за дітьми з патологією кістково-м'язової системи

11

Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання та серцево-судинної системи у дітей різного віку.

12

Методика дослідження органів дихання та серцево-судинної системи.

13

Анатомо-фізіологічні особливості органів травлення дітей різного віку. Методика дослідження травного тракту.

14

Правила забору матеріалу для дослідження травного тракту. Робота у відділенні гастроентерології.

15

Заняття в поліклініці. Організація роботи медсестри в дитячій поліклініці, ведення документації.

16

Робота медсестри на педіатричній дільниці.

17

Критерії оцінки здоров'я дитини. Групи здоров’я. Патронаж дітей першого року життя.

18

Організація роботи і роль кабінету здорової дитини в дитячій поліклініці.

19

Природне вигодовування. Кількісний і якісний склад грудного молока. Переваги природного вигодовування. Розрахунок добового об'єму їжі. Харчові додатки. Прикорм, його види і техніка проведення.

20

Техніка приготування їжі для прикорму. Методика проведення контрольного зважування.

21

Змішане та штучне вигодовування, техніка та правила.

22

Адаптовані суміші, складання меню для дітей першого року життя.

23

Харчування дітей, старших 1 року. Ознайомлення з будовою харчового блоку. Вивчення меню розкладки та розрахунок добового раціону. Організація харчування дитини в сім’ї.

24

Підсумкове заняття по вигодовуванню.

25

Новонароджена дитина: первинний туалет новонародженого, профілактика гонобленореї. Обробка і перев'зування пуповини, антропометрія, оформлення документації.

26

Робота в палаті новонародженого, щоденний туалет новонародженого, підготовка до годування. Правила та техніка вигодововуння новонароджених дітей.

27

Анатомо-фізіологічні особливості недоношених дітей, ознаки та ступені незрілості. Оцінка стану недоношеної дитини.

28

Догляд за недоношеною дитиною. Навички роботи з електровідсмоктувачем і кувезом. Техніка годування недоношених дітей.

29

Патологія новонароджених дітей. Гемолітична хвороба новонародженого, клінічні ознаки, принципи лікування та догляд за дитиною.

30

Асфіксія, пологові травми. Методи оживлення новонароджених. Догляд за хворими дітьми в пологовому будинку і на дільниці.

31

Пологові травми: причини, сприяючі фактори, клінічні прояви, догляд, лікування, профілактика. Внутрішньочерепна пологова травма, клінічні ознаки, догляд за дітьми.

32

Гнійно-септичні захворювання новонароджених. Причини, клінічні форми, лікування та профілактика. Сепсис новонароджених. Причини, сприяючі фактори, клінічні ознаки, лікування та профілактика сепсису у новонароджених дітей.

33

Підсумкове заняття по сестринському догляду за здоровими та хворими новонародженими дітьми.

34

Гострі розлади травлення у дітей. Етіологія, сприяючі фактори, клінічні форми і ознаки. Лікування та профілактика.

35

Токсикоз з ексикозом у дітей. Ознаки і ступені зневоднення. Техніка і правила проведення оральної регідратації.. Техніка і правила проведення інфузійної терапії при токсикозі з ексикозом.

36

Хронічні розлади живлення у дітей раннього віку. Визначення ступеня гіпотрофії, клінічні ознаки, принципи лікування та профілактика.

37

Аномалії конституції. Прояви алергічного діатезу залежно від віку. Вплив аномалій конституції на захворюваність.

38

Рахіт у дітей. Причини розвитку, клінічні ознаки, лікування, неспецифічна та специфічна та профілактика.

39

Гіпокальціємічний синдром, невідкладна допомога при судомах. Гіпервітаміноз вітаміну Д. Догляд за хворими, робота у фізкабінеті, кабінеті ЛФК.

40

Гострий стенозуючий ларингіт. Невідкладна допомога і догляд за хворими. Гостра пневмонія у дітей. Оцінка стану дитини та ступеня дихальної недостатності. Лікування та профілактика, техніка розрахунку доз антибіотиків


^ 3 КУРС (5-6 СЕМЕСТРИ)


№ п/п


Тема

1

Гіпокальціємічний синдром, невідкладна допомога при судомах. Гіпервітаміноз вітаміну Д. Догляд за хворими, робота у фізкабінеті, кабінеті ЛФК.

2

Гострий стенозуючий ларингіт. Невідкладна допомога і догляд за хворими. Гостра пневмонія у дітей. Оцінка стану дитини та ступеня дихальної недостатності. Лікування та профілактика, техніка розрахунку доз антибіотиків

3

Респіраторні алергози та бронхіальна астма у дітей. Невідкладна допомога, лікування та профілактика. Робота в палаті інтенсивної терапії, виконання маніпуляцій та догляд за хворими дітьми з патологією органів дихання.

4

Ревматична лихоманка у дітей. Поширеність, етіологія, класифікація, перебіг, клінічні прояви. Набуті вади серця. Лікування та профілактика ревматичної хвороби серця.

5

Природжені вади серця у дітей. Організація догляду за дітьми: режим дня, дієта, проведення ЛФК, масажу. Розрахунок доз антибіотиків, саліцилатів, серцевих глікозидів.

6

Захворювання системи крові. Анемія, лейкоз, геморагічні діатези. Етіологія, клінічні прояви, принципи лікування і профілактики.

7

Клінічний аналіз гемограм, техніка гемотрансфузії. Невідкладна допомога при кровотечі, догляд за дітьми.

8

Хронічні захворювання травного тракту у дітей. Гастрити, гастродуоденіти. Клініка, діагностика, лікування.

9

Виразкова хвороба у дітей. Класифікація, клінічні прояви, діагностика, лікування. ДЖВШ у дітей.

10

Захворювання нирок і сечовивідних шляхів. Гломерулонефрит, пієлонефрит. Етіологія, діагностика, клінічні форми, значення анатомічних аномалій нирок і сечовивідних шляхів.

11

Пієлонефрит у дітей. Етіологія, діагностика, клінічні форми, лікування.

12

Підсумкове заняття по діагностиці та лікуванню дітей з соматичною патологією.

13

Підсумкове заняття по діагностиці та лікуванню дітей з соматичною патологією (практична частина з написанням мікрокурації по сестринському догляду).

14

Туберкульоз у дітей. Епідеміологія, етіологія, клінічні форми. Рання туберкульозна інтоксикація, первинний туберкульозний комплекс, туберкульозний менінгіт.

15

Діагностика туберкульозу, методика проведення проби Манту та її оцінка. Догляд за дітьми, хворими на туберкульоз.

16

Коклюш, кір, краснуха, скарлатина. Діагностика, клінічні прояви, лікування, профілактика.

17

Вітряна віспа, епідемічний паротит.

18

Менінгококова інфекція, клінічні форми. Невідкладна допомога при менінгококцемії на догоспітальному етапі.

19

Догляд за дітьми, хворими на дитячі інфекційні хвороби. Імунопрофілактика, профілактичні заходи у вогнищі інфекції. Календар профілактичних щеплень.

20

Дизентерія, сальмонельоз, поліомієліт. Діагностика, клінічні прояви, ускладнення. Лікування та профілактика. Догляд за хворими, оральна та парентеральна регідратація.

21

Вірусний гепатит, діагностика, клінічні форми, лікування та профілактика. Догляд за хворими на вірусний гепатит.

22

Гельмінтози у дітей.

23

Невідкладна допомога на догоспітальному етапі та в стаціонарі. Судомний, гіпертермічний, токсичний синдроми.

24

Коматозні стани. Гостра дихальна та серцево-судинна недостатність.

25

Синдром гострої і хронічної печінкової та ниркової недостатності.


1.2.3. Тематичний план самостійної поза аудиторної роботи студентів


 1. Особливості харчування хворих дітей.

 2. Профілактика та лікування гіпогалактії.

 3. Правила та техніка вигодовування новонароджених дітей.

 4. Клінічна характеристика недоношених дітей.

 5. Принципи вигодовування недоношених дітей.

 6. Патронаж здорових дітей перших 3 років життя (відповідно до наказу МОЗ України №149).

 7. Роль та обов’язки дільничної медсестри щодо організації догляду за новонародженим у домашніх умовах.

 8. Методика проведення дезінфекції та приготування дезрозчинів.

 9. Техніка підготовки хворих до екскреторної урографії, УЗО нирок та інших інструментальних методів дослідження сечовидільної системи.

 10. Методика підготовки хворих дітей до інструментального та рентгенологічного обстеження ШКТ.

 11. Методика проведення функціональних проб при дослідженні серцево-судинної системи.

 12. Синдром нейротоксикозу у дітей. Семіотика порушень, клінічні прояви, методика дослідження.

 13. Догляд за дітьми з токсикозом.

 14. Методика та техніка проведення ін фузійної терапії.

 15. Принципи та техніка регідратаційної терапії при токсикозах у дітей.

 16. Семіотика цукрового діабету у дітей.

 17. Захворювання щитовидної залози.

 18. Семіотика гіпо- і гіперглікемічної коми у дітей.

 19. Семіотика порушень статевого розвитку.

 20. Семіотика синдрому порушеного всмоктування.

 21. Принципи діагностики та лікування муковісцидозу та целіакії.

 22. Адрено-генітальний синдром у дітей.

 23. Семіотика гіпертермій.

 24. Семіотика гострої серцево-судинної недостатності.

 25. Семіотика інфекційно-токсичного шоку у дітей.

 26. Гостра судинна недостатність.

 27. СНІД.
  1. Засоби контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань

1.Тести для визначення базового, поточного і підсумкового контролю.

2. Контрольні запитання.

3. Ситуаційні задачі.

4. Ділові ігри.

5. Мікрокурація.

6. Оцінка практичних навичок

7. Усне опитування.


Оцінювання знань студентів під час практичних занять

Оцінка “відмінно” виставляється у випадку, коли студент знає програму в повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності.

Оцінка “добре” виставляється за умови, коли студент знає всю програму і добре розуміє її, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок, вирішує всі задачі і виконує практичні завдання, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках.

Оцінка “задовільно” ставиться студенту на основі його знань всього об’єму програми з предмету та задовільному рівні розуміння його. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно.

Оцінка “незадовільно” виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не відповідають вимогам “задовільної” оцінки.


1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

Підсумкові заняття: а) контрольні запитання; б) тестові завдання; в) ситуаційні задачі.


^ ПЕРЕЛІК З А П И Т А Н Ь

для проведення іспиту
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма медсестринство в педіатрії icon616. 053 К 49 Клінічне медсестринство в
Клінічне медсестринство в педіатрії : підручник / В. С. Тарасюк [та ін.]; ред. В. С. Тарасюк. 2-ге вид., перероб. І доп. К. Медицина,...
Робоча програма медсестринство в педіатрії iconПрактичних занять з дисципліни "Медсестринство в педіатрії" для студентів 2 курсу
Основні завдання та організація лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні
Робоча програма медсестринство в педіатрії iconПрактичних занять з дисципліни "Медсестринство в педіатрії" для студентів 3 курсу на осінній семестр 2012-2013 н р
...
Робоча програма медсестринство в педіатрії iconДовідник для студента
Робоча навчальна програма складена у відповідності до Програми клінічне медсестринство для студентів факультетів медсестринської...
Робоча програма медсестринство в педіатрії iconЗ дисципліни “ медсестринство в геронтології та геріатрії
Календарний план лекцій з дисципліни “ медсестринство в геронтології та геріатрії” для студентів ІІ курсу
Робоча програма медсестринство в педіатрії iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма медсестринство в педіатрії iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма медсестринство в педіатрії iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма медсестринство в педіатрії iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма медсестринство в педіатрії icon“Затверджено”
Значення педіатрії для підготовки лікаря. Без знання минулого не можливо формувати майбутнє тому слід звернутися до основних історичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи