Робоча програма патоморфологія icon

Робоча програма патоморфологія
Скачати 308.59 Kb.
НазваРобоча програма патоморфологія
Дата05.02.2013
Розмір308.59 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський державний медичний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

_____________ Глушко Л.В.

___ .__________.200 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


ПАТОМОРФОЛОГІЯ

(назва навчальної дисципліни)


5.12010102 Сестринська справа

(шифр, назва спеціальності)


Факультет медичний

Кафедра патоморфології з біопсійно-секційним курсом


Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік,

диф. залік (семестр)Іспит

(семестр)

Всього

Аудиторних

С

П

Р

С


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборатор ні заняття

Семінар­ські

заняття

Денна

2

4

54

20

1420

4
ВечірняЗаочна

Робочу програму склали: професор Михайлюк І.О., доцент Клюфінський І.Д., доцент Малофій Л.С., доцент Кіндратів Е.О., доцент Тарнавська Т.Г.


Івано-Франківськ – 2008

Робоча програма складена: на основі програми «Патоморфологія та патофізіологія» для вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.110102 «Сестринська справа», погодженої департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України та Центральним методичним кабінетом підготовки молодших спеціалістів МОЗ України


Складена співробітниками кафедри патоморфології з біопсійно-секційним курсом Івано-Франківського державного медичного університету.


Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ” ” __________ 2008 р.

Протокол № ___


Завідувач кафедри патоморфології з

біопсійно-секційним курсом

д.мед.н., проф. І.О. Михайлюк


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ” ” _____2008р.

Протокол №____


Голова циклової комісії

д.мед.н., професор В.А. Левицький

^
СТРУКТУРА РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ ПАТОМОРФОЛОГІЯ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни «Патоморфологія» для спеціальності «Молодші спеціалісти» складена на основі програми «Патоморфологія та патофізіологія» для вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.110102 «Сестринська справа», погодженої департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України та Центральним методичним кабінетом підготовки молодших спеціалістів МОЗ УкраїниНа вивчення цього курсу передбачено 120 год, з них на лекції відведено 20 год, на практичні заняття — 16 год, на самостійну роботу — 14 год.

Мета вивчення предмета — дати студентам достатній обсяг знань про етіологію і патогенез хвороб, які необхідні для правильного й глибокого засвоєння клінічних дисциплін.


Патоморфологія як навчальна дисципліна вивчає структурні основи хвороби на різних рівнях (організменному, системному, органному, клітинному та ін.).

Дисципліна структурована на два розділи — загальна патоморфологія і спеціальна патоморфологія. Загальна патоморфологія розкриває роль патоморфологічної служби в системі охорони здоров’я України, роз’яснює суть основних патоморфологічних процесів. Спеціальна патоморфологія містить знання про патоморфологічні зміни при хворобах дихання, серцево-судинної системи, органів травлення, сечової та статевої систем.

Зміст програми з “Патоморфології” передбачає використання знань з анатомії та фізіології, біології, мікробіології, медичної інформатики, основ біофізики, історії медицини В свою чергу, знання патоморфології професійно інтегровані в спеціальні дисципліни.


Після вивчення предмета студенти повинні знати:

 • роль патоморфологічної служби в системі охорони здоров’я України;

 • закономірності розвитку, перебігу і закінчення хвороби;

 • структурні основи хвороби на організменному, органному, клітинному та субклітинному рівнях;

 • основні положення вчення про хворобу, етіологію та патогенез;

 • закономірності розвитку захворювань окремих органів і систем.


Студенти повинні вміти:

 • розпізнавати окремі нозологічні форми на основі сукупності морфологічних проявів;

 • вміти проводити кореляцію між патологічними процесами та симптомами захворювань;

 • вміти виявляти ускладнення основного захворювання;

 • давати пояснення патоморфологічної термінології;

 • розрізняти руйнівні явища та захисно-пристосувальні реакції організму в розвитку патологічних процесів.


Студенти мають бути поінформовані про:

 • основи законодавства про охорону здоров’я населення України;

 • нові методи патоморфологічної діагностики;

 • роль факторів довкілля та внутрішніх чинників у виникненні хвороби.Робочий навчальний план

Назва предмету і види завдань

Види підсумкового контролю по семестрах

Загальна кількість годин


Розподіл годин по семестрах3

4

Залік

Іспит


Патоморфологія

454

-
1

лекції

-

-

20

-

20

2

Практичні заняття

-

-

14

-

14

3

Самостійна робота

-

-

20

-

20^ Тематичний план з дисципліни «патоморфологія»

Тема

Усього

Частина І.

Загальна патоморфологія.
Розділ 1. Патоморфологічна служба в системі охорони здоров’я України
1.1. Предмет, завдання і методи патоморфології

2

1.2. Поняття про морфогенез, патогенез і нозологію

2

Розділ 2.Основні патоморфологічні процеси
2.1. Альтерація, причини, механізми виникнення. Регенерація. Дистрофії, види їх, значення для організму. Некроз: ознаки, причини, наслідки

6

2.2. Запалення: етіологія, патогенез, класифікація. Імунопатологічні процеси.

4

2.3. Порушення кровообігу. Адаптація

4

2.4. Пухлинний ріст, ознаки, види росту пухлин

4

Частина ІІ.
^

Спеціальна патоморфологія

Розділ1. Патоморфологічні зміни при хворобах дихання та серцево-судинної системи
1.1. Патоморфологія захворювань органів серцево-судинної системи

6

1.2. Патоморфологія захворювань органів дихання

6

Розділ 2. Патоморфологія захворювань органів травлення. Інфекційні хвороби

6

2.1. Патоморфологія захворювань травного каналу, печінки та жовчовивідних шляхів

4

2.2. Інфекційні хвороби

4

Розділ 3. Патоморфологія захворювань сечостатевої системи, вагітності, постпартального і перинатального періоду.
3.1.Патоморфологія захворювань органів сечової та статевої систем

4

3.2. Патоморфологія вагітності, постпартального і перинатального періодів
Підсумковий контроль знань

2

Усього

54^ Тематичний план лекцій з дисципліни «Патоморфологія»


Тема

Кількість годин

Частина І.

Загальна патоморфологія.
Розділ 1. Патоморфологічна служба в системі охорони здоров’я України
1.1. Предмет, завдання і методи патоморфології

2

1.2. Поняття про морфогенез, патогенез і нозологію

Розділ 2.Основні патоморфологічні процеси
2.1. Альтерація, причини, механізми виникнення. Регенерація. Дистрофії, види їх, значення для організму. Некроз: ознаки, причини, наслідки

2

2.2. Запалення: етіологія, патогенез, класифікація. Імунопатологічні процеси.

2

2.3. Порушення кровообігу. Адаптація

2

2.4. Пухлинний ріст, ознаки, види росту пухлин

2

Частина ІІ.
^

Спеціальна патоморфологія

Розділ1. Патоморфологічні зміни при хворобах дихання та серцево-судинної системи
1.1. Патоморфологія захворювань органів серцево-судинної системи

2

1.2. Патоморфологія захворювань органів дихання

2

Розділ 2. Патоморфологія захворювань органів травлення. Інфекційні хвороби
2.1. Патоморфологія захворювань травного каналу, печінки та жовчовивідних шляхів

2

2.2. Інфекційні хвороби

2

Розділ 3. Патоморфологія захворювань сечостатевої системи, вагітності, постпартального і перинатального періоду.
3.1.Патоморфологія захворювань органів сечової та статевої систем

2

3.2. Патоморфологія вагітності, постнатального і перинатального періодів
Всього

20^ Тематичний план практичних занять з дисципліни «Патоморфологія»


Тема

Кількість годин

Частина І.

Загальна патоморфологія.
Розділ 1. Патоморфологічна служба в системі охорони здоров’я України
1.1. Предмет, завдання і методи патоморфології
1.2. Поняття про морфогенез, патогенез і нозологію

Розділ 2.Основні патоморфологічні процеси
2.1. Альтерація, причини, механізми виникнення. Регенерація. Дистрофії, види їх, значення для організму. Некроз: ознаки, причини, наслідки

2

2.2. Запалення: етіологія, патогенез, класифікація. Імунопатологічні процеси.

2

2.3. Порушення кровообігу. Адаптація

2

2.4. Пухлинний ріст, ознаки, види росту пухлин

2

Частина ІІ.
^

Спеціальна патоморфологія

Розділ1. Патоморфологічні зміни при хворобах дихання та серцево-судинної системи
1.1. Патоморфологія захворювань органів серцево-судинної системи

2


1.2. Патоморфологія захворювань органів дихання

Розділ 2. Патоморфологія захворювань органів травлення. Інфекційні хвороби
2.1. Патоморфологія захворювань травного каналу, печінки та жовчовивідних шляхів

2

2.2. Інфекційні хвороби

Розділ 3. Патоморфологія захворювань сечостатевої системи, вагітності, постпартального і перинатального періоду.
3.1.Патоморфологія захворювань органів сечової та статевої систем
3.2. Патоморфологія вагітності, постнатального і перинатального періодів
Підсумковий контроль

2

Всього

14^ Тематичний план самостійної роботи з дисципліни «Патоморфологія»Тема

Кількість годин

Частина І.

Загальна патоморфологія.
Розділ 1. Патоморфологічна служба в системі охорони здоров’я України
1.1. Предмет, завдання і методи патоморфології
1.2. Поняття про морфогенез, патогенез і нозологію

Розділ 2.Основні патоморфологічні процеси
2.1. Альтерація, причини, механізми виникнення. Регенерація. Дистрофії, види їх, значення для організму. Некроз: ознаки, причини, наслідки

2

2.2. Запалення: етіологія, патогенез, класифікація. Імунопатологічні процеси.
2.3. Порушення кровообігу. Адаптація

2

2.4. Пухлинний ріст, ознаки, види росту пухлин
Частина ІІ.
^

Спеціальна патоморфологія

Розділ1. Патоморфологічні зміни при хворобах дихання та серцево-судинної системи

2

1.1. Патоморфологія захворювань органів серцево-судинної системи

2

1.2. Патоморфологія захворювань органів дихання

2

Розділ 2. Патоморфологія захворювань органів травлення. Інфекційні хвороби

2

2.1. Патоморфологія захворювань травного каналу, печінки та жовчовивідних шляхів

2

2.2. Інфекційні хвороби

Розділ 3. Патоморфологія захворювань сечостатевої системи, вагітності, постпартального і перинатального періоду.

2

3.1.Патоморфологія захворювань органів сечової та статевої систем

2

3.2. Патоморфологія вагітності, постнатального і перинатального періодів

2

Всього

20^
ІІ. Зміст навчальної програмиЧастина І

ЗАГАЛЬНА ПАТОМОРФОЛОГІЯ


Розділ 1

Патоморфологічна служба в системі охорони здоров’я України


1.1.Предмет, завдання і методи патоморфології

1.2. Поняття про морфогенез, патогенез і нозологію.


ЛЕКЦІЯ


Патоморфологія — фундаментальна комплексна дисципліна. Методи патоморфології. Роль експериментального дослідження в моделюванні хвороби.

Основні поняття морфології: нозологія, етіологія, патогенез. Шляхи і механізми впливу на організм патогенних факторів. Причини та умови розвитку патологічних процесів.


Розділ 2

Основні патоморфологічні процеси


^ 2.1. Альтерація, причини, механізми виникнення. Регенерація. Дистрофії, види їх, значення для організму. Некроз: ознаки, причини, наслідки


ЛЕКЦІЯ

Предмет, завдання і методи патоморфології. Поняття про морфогенез, патогенез і нозологію. Альтерація, причини, механізми виникнення. Дистрофії, види, значення для організму


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Альтерація, причини, механізми виникнення. Дистрофії, види, значення для організму.


Вивчити механізми виникнення та види ушкоджень. Охарактеризувати відмінності первинної і вторинної альтерації. Засвоїти класифікацію дистрофій. Навчитися визначати механізми розвитку некрозу залежно від причин (травматичний, токсичний, трофоневротичний, алергійний, судинний).


^ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:


 • пояснювати причини і механізми виникнення ушкоджень;

 • аналізувати роль альтерації в патогенезі ушкоджень;

 • характеризувати механізми розвитку дистрофій;

 • визначати вид некрозу.


2.2. Запалення: етіологія, патогенез, класифікація. Імунопатологічні процеси


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Запалення, етіологія та патогенез, класифікація. Імунопатологічні процеси.


Описати механізм виникнення і послідовність судинних реакцій у вогнищі запалення. Засвоїти клітинні і гуморальні медіатори запалення. Вивчити роль клітин у запаленні.


^ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

 • вміти пояснювати механізм розвитку загальних клінічних ознак запалення (почервоніння, набряк, підвищення температури, біль, порушення функції);

 • порівнювати імунодефіцитні стани.


^ 2.3. Розлади кровообігу. Адаптація. Компенсація. Регенерація


ЛЕКЦІЯ

Види порушення кровообігу, причини і механізми виникнення його. Морфологічні зміні в органах при різних видах порушень кровообігу. Механізми та фактори тромбоутворення. Види тромбів і наслідки тромбозу. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові як прояв порушення мікроциркуляції.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Розлади кровообігу. Адаптація та компенсація. Регенерація.

Процеси адаптації та компенсації.

Пристосування, визначення, суть, види пристосувальних реакцій (атрофія, гіпертрофія (гіперплазія); організація, перебудова тканин, мета- та дисплазія). Визначення, суть та біологічне значення. Рівні відновлення структурних елементів. Клітина та внутрішньоклітинна форми регенерації. Морфогенез регенераторного процесу: фаза проліферації, фаза диференціації; їх характеристика. Види регенерації: фізіологічна, репаративна, патологічна; їх характеристика. Повна і неповна регенерація. Регенерація окремих органів та тканин. Загоювання ран.


^ 2.4. Пухлинний ріст, ознаки, види росту пухлин


ЛЕКЦІЯ

Визначення суті пухлинного росту. Морфогенез та гістогенез пухлин.

Ріст пухлин. Доброякісні, злоякісні та пухлини з місцеводеструюючим ростом. Критерії злоякісності. Метастазування, види, закономірності. Сучасна класифікація пухлин, принципи її будови.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Визначення суті пухлинного росту. Інтерпретація доброякісних, злоякісних пухлин.


ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

 • давати характеристику доброякісним, злоякісним пухлинам

 • пояснювати критерії злоякісності пухлин;

 • розуміти принципи будови сучасної класифікації пухлин.


Частина ІІ

^ СПЕЦІАЛЬНА ПАТОМОРФОЛОГІЯ


Розділ 1

Патоморфологічні зміни при хворобах дихання та серцево-судинної системи


1.1. Патоморфологія захворювань органів серцево-судинної системи


ЛЕКЦІЯ

Атеросклероз — етіологія, патогенез, патоморфологія. Гіпертонічна хвороба — етіологія, патогенез, клініко-анатомічні форми. Ішемічна хвороба серця, фактори ризику. Інфаркт міокарда, морфологія, ускладнення та причини смерті. Хронічна ішемічна хвороба серця, уявлення про морфологію, ускладнення та причини смерті. Ревматичні хвороби.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Вивчити патоморфологію розвитку атеросклерозу. Запам’ятати клініко-анатомічні форми гіпертонічної хвороби. Зрозуміти етіологію, патогенез та фактори ризику ішемічної хвороби серця. Набути відомості про ревматичні хвороби.


^ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

 • пояснювати стадії атеросклерозу;

 • визначати етапи розвитку гіпертонічної хвороби;

 • досліджувати механізм розвитку патоморфологічних змін при ревматичних хворобах.


^ 1.2. Патоморфологія захворювань органів дихання


ЛЕКЦІЯ

Пневмонії — класифікація, етіологія, патогенез і морфологічні прояви крупозної та вогнищевої пневмоній, їхні можливі ускладнення та причини смерті.

Рак легень — етіологія, патогенез, форми та їх клініко-морфологічна характеристика, закономірності метастазування. Поняття про ателектаз, колапс легень.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Вивчити класифікацію пневмоній і морфологічні прояви крупозної та вогнищевої пневмоній, їх ускладнення і причини смерті. Зрозуміти механізм розвитку хронічного бронхіту. Запам’ятати клініко-морфологічну характеристику та форми метастазування раку легень.


^ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

 • порівнювати морфологічні прояви крупозної та вогнищевої пневмоній;

 • визначати етапи метастазування раку легень.Розділ 2

Патоморфологія захворювань органів травлення. Інфекційні хвороби


^ 2.1. Патоморфологія захворювань органів травного каналу, печінки та жовчовивідних шляхів


ЛЕКЦІЯ


Ангіна — етіологія, види, патоморфологія. Гострий і хронічний гастрити — причини і механізми розвитку, основні форми, морфологічна характеристика. Виразкова хвороба — етіологія, патогенез, класифікація. Патоморфологія гострого апендициту. Перитоніт.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Захворювання шлунково-кишкового тракту.

Ангіна – етіологія, види, патологічна анатомія, ускладнення.

Гастрит – гострий гастрит, причина, патогенез, патоморфологічна

характеристика різних форм, ускладнення. Хронічний гастрит, причини та механізму розвитку, основні форми, їх морфологічна характеристика.

Виразкова хвороба – етіологія, патогенез, морфологічні прояви в період

загострення та ремісії виразки, ускладнення.

Апендицит – етіологія, патогенез, класифікація. Патологічна анатомія

гострого апендициту та його ускладнення.

Перитоніт – причини, види, ускладнення.


^ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:


 • аналізувати патоморфологічну картину кишкових інфекцій;

 • вміти пояснювати механізм зміни функцій організму на різних стадіях інфекційного процесу.


ЛЕКЦІЯ

Патоморфологія хворіб печінки та жовчновивідних шляхів.

Класифікація хвороб печінки (гепатози, гепатити, цирози, пухлини) — етіологія, патогенез, патоморфологія.


^ 2.2. Інфекційні хвороби


ЛЕКЦІЯ


Засвоїти класифікацію інфекційних хвороб. Вивчити етіологію, патогенез, патоморфологію кишкових інфекцій. Навчитись пояснювати патоморфологічні зміни при СНІДі.


Розділ 3

Патоморфологія захворювань сечової та статевої систем, вагітності, постнатального і перинатального періодів


^ 3.1. Патоморфологія захворювань органів сечової-статевої системи, вагітності


ЛЕКЦІЯ

Пієлонефрит, гострий та хронічний — етіологія, патогенез, патоморфологія, ускладнення, причини смерті. Сучасна класифікація гломерулонефриту. Етіологія і патогенез гострого та хронічного швидко прогресуючого гломерулонефриту, патоморфологічні зміни, ускладнення, причини смерті. Гостра та хронічна ниркова недостатність. Гіпертрофія передміхурової залози — форми хвороби, патоморфологія, ускладнення, наслідки. Морфологічна характеристика залозистої гіперплазії ендометрію. Патоморфологія ендоцервікозу.

Етіологія, патогенез і патоморфологія гестозів. Причини і види позаматкової вагітності, поняття про мимовільний аборт, передчасні пологи.

^ Перелік практичних навичок


 1. Розпізнавати окремі нозологічні форми на основі сукупності морфологічних проявів.

 2. Проводити кореляцію між патологічними процесами та симптомами захворювань

 3. Виявляти ускладнення основного захворювання.

 4. Визначати основне, потенційно смертельне ускладнення.

 5. Давати пояснення патоморфологічній термінології.


ІІІ. ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО,

^ ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Початковий контроль знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і включає в себе перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчався на попередніх та паральних курсах (нормальна анатомія, медична біологія, медична хімія, нормальна фізіологія тощо), що проводиться методом фронтального усного опитування, або написання тестових завдань.

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і включає перевірку знань теоретичного матеріалу теми та контроль оволодіння практичними навичками (за макро- та мікропрепаратами), які передбачені методичними розробками занять з відповідних тем. Перевірка знань студентів здійснюється за допомогою: усного фронтального опитування; вирішення тестових завдань різного ступеня важкості; використання мікро- та макропрепаратів.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється під час проведення іспиту, які проводяться в усно-письмовій формі. У студентів з’ясовують знання теоретичного матеріалу згідно програми, а також методику засвоєння практичних навичок. Поряд з цим студенти розв’язують тестові завдання, що також враховується при виставленні оцінки за іспит.


^ Перелік питань для диференційованого заліку з дисципліни «Патоморфологія»

 1. Зміст, завдання та методи вивчення патологічної анатомії. Історія розвитку патологічної анатомії.

 2. Пошкодження тканин. Причини, класифікація.

 3. Паренхіматозні дистрофії: причини, механізми розвитку, патологічна анатомія, наслідки та значення для клініки.

 4. Стромально-судинні дистрофії: причини, механізми розвитку, патологічна анатомія, наслідки та значення для клініки.

 5. Змішані дистрофії: види, причини, механізми розвитку, патологічна анато­мія, наслідки та значення для клініки.

 6. Порушення обміну нуклеопротеїдів та мінералів: при­чини, механізми розвитку, патологічна анатомія, наслідки.

 7. Некроз. Причини, механізми розвитку, клініко-морфологічні форми патологічна анатомія, наслідки. Смерть. її види та ознаки, посмертні зміни.

 8. Розлади кровообігу: Причини, механізми розвитку, патологічна анатомія, наслідки.

 9. Порушення лімфообігу: причини, механізми розвитку, патологічна анатомія, наслідки.

 10. Порушення вмісту тканинної рідини: класифікація, причини, механізми розвитку, патологічна анатомія, наслідки.

 11. Запалення: етіологія. Термінологія і класифікація запалення. Морфологічні фор­ми запалення.

 12. Морфологічна характеристика імунопатологічних проце­сів. Реакції гіперчутливості негайного та сповільненого типів, зв'язок їх з запаленням.

 13. Аутоімунізація та аутоімунні хвороби. Імунодефіцитні пер­винні та вторинні синдроми.

 14. Регенерація: морфогенез, регуляція, класифікація. Склероз: класифікація, етіологія та патогенез, патологічна анатомія, функціональне значення.

 15. Пристосування (адаптація): види (атрофія, гіпертрофія, гіпер­плазія, організація, перебудова тканин, метаплазія, диспла­зія), причини та механізми розвитку, патологічна анатомія, біологічне та клінічне значення.

 16. Пухлини: етіологія (сучасні теорії), морфо- та гістогенез. Класифікація.

 17. Анемії: класифікація, етіологія, патогенез, патологічна анатомія.

 18. Хвороби серцево-судинної системи. Ішемічна хвороба серця (ішемічна дистрофія міокарда, інфаркт міокарда, кардіоскле­роз) етіологія, патогенез, зв'язок з атеросклерозом та гіпертонічною хворобою, фактори ри­зику.

 19. Атеросклероз: етіологія, патогенез, стадії розвитку, клініко-анатомічні форми, пато­логічна анатомія, причини смерті.

 20. Гіпертонічна хвороба: етіологія, патогенез, стадії розвитку, клініко-анатомічні форми, причини смерті. Симптоматична гіпертензія.

 21. Цереброваскулярні захворювання: етіологія, патогенез, патологічна анатомія, зв'язок з атеро­склерозом та гіпертонічною хворобою.

 22. Системні захворювання сполучної тканини: ревматизм - етіологія, патогенез, патологічна анатомія. Клініко-анатомічні форми ревматизму, ускладнення та причини смерті.

 23. Симптом. Синдром. Хвороба. Діагноз. Ятрогенії.

 24. Хвороби органів дихання. Бронхіт: причини, механізми розвитку, класифікація, морфологія, ускладнення.

 25. Гострі запальні захворювання легень (гострі пневмонії): етіологія, патогенез, патологічна анатомія, ускладнення, причини смерті.

 26. Хронічні неспецифічні захворювання легень. Класи­фікація, етіологія, патогенез, патологічна анатомія, наслідки.

 27. Рак легень. Етіологія, класифікація, патологічна анатомія, ускладнення, причини смерті.

 28. Гастрит: етіологія, патогенез, патологічна анатомія, ускладнення, причини смерті. Значення гастробіопсії в діагностиці захворювань шлунка.

 29. Апендицит: етіологія, патогенез, патологічна анатомія, ускладнення. Перитоніт.

 30. Гепатити (гострий та хронічний гепатит, алкогольний гепатит): етіологія, патогенез, патологічна анатомія, усклад­нення, причини смерті.

 31. Вірусні гепатити: класифікація, патогенез, патологічна анатомія.

 32. Цироз печінки: класифікація, етіологія, патогенез, патологічна анатомія, усклад­нення, причини смерті.

 33. Хвороби нирок (гломерулонефрит, туболопатії, пыэлогнефрит): класифікація, етіологія, патогенез, патологічна анатомія, усклад­нення, причини смерті.

 34. Дисгормональні хвороби статевих органів і молочної залози.

 35. Запальні хвороби статевих органів і молочної залози.

 36. Пухлини статевих органів та молочної залози.

 37. Хвороби вагітності і післяродового періоду.

 38. Хвороби залоз внутрішньої секреції (зоб, цукровий діабет): етіологія, патологічна анатомія, уск­ладнення, причини смерті.

 39. Загальна характеристика інфекційної хвороби. Прин­ципи класифікації інфекційних хвороб. Клініко-морфологічна характеристика інфекційних хворіб.

 40. Вірусні хвороби: етіологія, патогенез, патологічна анатомія, ускладнення, причини смерті.

 41. СНІД: епідеміологія, етіологія, патогенез, періоди перебігу СНІДу та їх морфологія, патологічна анатомія, причини смерті.

 42. Бактеріальні кишкові інфекції (черевний тиф, сальмонельози, дизентерія холера): етіологія, патогенез, морфологія, ускладнення, причини смерті.

 43. Бактеріальні повітряно-крапельні інфекції (кір, скарлатина, дифтерія, менінгококова інфекція): етіологія, патогенез, клініко-морфологічні форми, пато­логічна анатомія, причини смерті.

 44. Чума: етіологія, патогенез, патологічна анатомія, усклад­нення, причини смерті.

 45. Туберкульоз: етіологія, патогенез, класифікація, пато­логічна анатомія, ускладнення, при­чини смерті.

 46. Сепсис як особлива форма розвитку інфекційної хворо­би: класифікація, етіологія, патогенез, патологічна анатомія, причини смерті.Перелік мaкроскопічних препаратів

для диференційованого заліку з дисципліни


 1. Жирова дистрофія міокарда.

 2. Жирова дистрофія печінки.

 3. Артеріолосклеротичний нефросклероз.

 4. Ревматична вада серця.

 5. Амілоїдоз селезінки.

 6. Атеросклероз аорти, змішаний тромб.

 7. Бура індурація легень.

 8. Бура атрофія серця.

 9. Камені нирок, гідронефроз.

 10. Камені жовчного міхура.

 11. Ішемічний інфаркт міокарда.

 12. Гангрена нижньої кінцівки.

 13. Мускатна печінка.

 14. Крововилив в головний мозок.

 15. Саркома стегна.

 16. Рак печінки.

 17. Ішемічний інфаркт міокарда з геморагічним вінчиком.

 18. Геморагічний інфаркт легені.

 19. Міхурцевий занесок.

 20. Фібринозний перикардит.

 21. Тімомегалія.

 22. Міліарний туберкульоз легень.

 23. Сифілітичний мезаортит.

 24. Гіпертрофія серця.

 25. Хронічна аневризма серця.

 26. Фіброміома матки.

 27. Гліобластома головного мозку.

 28. Метастази меланобластоми в печінку.

 29. Блюдцеподібний рак шлунка.

 30. Гангрена кишки.

 31. Рак легень (центральний та периферичний).

 32. Рак молочної залози.

 33. Печінка, селезінка та кістковий мозок при

хронічному мієлоїдному лейкозі.

 1. Ревматичний поворотно-бородавчатий ендокардит.

 2. Гострий гломерулонефрит.

 3. Амілоїдоз нирки.

 4. Крупозна пневмонія.

 5. Бронхопневмонія.

 6. Бронхоектази та пневмосклероз.

 7. Хронічна виразка шлунка.

 8. Флегмонозний апендицит.

 9. Дрібновузликовий цироз печінки.

 10. Крупновогнищевий цироз печінки.

 11. Вузловатий колоїдний зоб.

 12. Мозкоподібне набухання групових фолікулів тонкої кишки

при черевному тифі.

 1. Обтуруючий тромб аорти.

 2. Туберкульозний спондиліт.

 3. Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень.

 4. Поліпозно-виразковий ендокардит склерозованих клапанів.

 5. Антракоз легень.

 6. Суха гангрена кінцівки.

 7. Камені жовчного міхура.


Перелік мікроскопічних препаратів

для диференційованого заліку з дисципліни


1. Жирова дистрофія печінки.

2. Ожиріння серця.

3. Амілоїдоз селезінки.

4. Амілоїдоз нирки.

5. Бура індурація легень.

6. Меланоз шкіри при Адіссоновій хворобі.

7. Вапнякові метастази в міокарді.

8. Некроз епітелію канальців проксимальних і дистальних відділів нефрону.

9. Венозне повнокрів'я печінки - мускатна печінка.

10. Змішаний тромб в просвіті судини.

11. Ішемічний інфаркт міокарда.

12. Геморагічний інфаркт легень.

13. Ішемічний інфаркт селезінки.

14. Гемосидероз печінки.

15. Дифтеретичне запалення гортані.

16. Емболічний гнійний нефрит.

17. Туберкульозні гранульоми легень (міліар­ний тубер­кульоз).

18. Солітарна гума печінки.

19. Гіпертрофія міокарда.

20. Папілома шкіри.

21. Плоскоклітинний рак з ороговінням.

22. Аденокарцинома шлунку.

23. Фіброма шкіри.

24. Кавернозна гемангіома печінки.

25. Недиференційована фібросаркома.

26. Меланома печінки.

27. Печінка при хронічному мієлоїдному лей­козі.

28. Атеросклероз коронарної артерії серця.

29. Артеріолосклеротичний нефросклероз.

30. Крововилив в головний мозок.

31. Кардіосклероз.

32. Ревматичний вузликовий продуктивний (гранульо­матозний) міокардит.

33. Крупозна пневмонія.

34. Бронхопневмонія.

35. Хронічна обструктивна емфізема легень.

36. Базедова струма.

37. Хронічна виразка шлунка.

38. Флегмонозний апендицит.

39. Портальний цироз печінки з різким ожирін­ням гепатоцитів.

40. Атрофія підшлункової залози при цукро­вому діабеті.

41. Екстракапілярний продуктивний гломе­руло­нефрит.

42. Хоріонепітеліома.

43. Фіброміома матки.

44. Бородавчатий ендокардит.

45. Залозиста ерозія шийки матки.

46. Залозисто-кістозна гіперплазія ендометрію.

47. Гнійний лептоменінгіт.

48. Черевний тиф.

49. Вовчуковий гломерулонефрит.

50. Хронічний пієлонефрит.

51. Висипнотифозні гранульоми.

52. Гіаліноз судин селезінки.

53. Жирова емболія легеневої артерії.

54. Фібринозний перикардит.

55. Склеромна гранульома.

56. Гідропічна дистрофія епітелію канальців нирки.

57. Артеріолосклеротичний нефросклероз.

58. Базаліома.

59. Гігантоклітинна корева пневмонія.

60. Трубна вагітність.


^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ З ПАТОМОРФОЛОГІЇ

(спеціальність – сестринська справа, кваліфікація – медична сестра)


Навчальним планом з дисципліни “Патоморфологія” передбачений диференційований залік. До диференційованого заліку допускаються студенти, які повністю виконали програму, відпрацювали пропущені заняття та лекції.

Диференційований залік проводиться на кафедрі патоморфологія з біопсійно-секційним курсом на останньому практичному плані, що передбачено навчальним планом з дисципліни «Патоморфологія». Для проведення диференційованого заліку кафедрою готуються білети, згідно з переліком питань, які винесені на залік. Білет складається з 2-х питань: загальна патологія, спеціальна патологія.

У період підготовки до диференційованого заліку кафедра ознайомлює студентів з білетною програмою, методами проведення заліку та критеріями оцінки, надають консультації згідно графіка.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ


Критерії оцінки встановлюються у відповідності з вимогами професійної

підготовки, згідно існуючих навчальних програм з предмету патоморфологія

1. Оцінка “відмінно” виставляється студентові, який глибоко і досконало засвоїв програмний матеріал, повно, послідовно і логічно його викладає, при цьому студент не відчуває труднощів з відповідями на видозмінені питання, показує знання з предмету патоморфологія, вирішує проблемно-ситуаційні завдання.

2. Оцінка “добре” виставляється студентові, який добре знає програмний матеріал з предмету анатомії і фізіології з патологією, грамотно і по суті його викладає, володіє анатомічною термінологією, який не допускає суттєвих помилок у відповідях.

3. Оцінка “задовільно” виставляється студентові, який має знання тільки основного матеріалу, має уяву про фізіологічні процеси, протікаючи в організмі людини, але не засвоїв деталей, допускає помилки.

4. Оцінка “незадовільно” виставляється студентові, який не засвоїв програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, немає систематичних знань з предмету.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна


 1. Боднар Я.Я., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини — Тернопіль: Укрмедкнига,2000. — 494 с.

 2. Струков А.І., Сєров В.В. Патологічна анатомія, Харків, “Факт”, 2000.

 3. Патологічна анатомія / В.М. Благодаров, П.І. Червяк, К.О. Галахін та ін. — К.: Ґенеза,1997. — 512 с.

 4. Пауков В.С., Хитров Н.К. Патологія. — М.: Медицина, 1982. — 225 с.

 5. Посібник для практичних занять з патології / За ред. проф. А.І. Березнякової. — К.: Вища шк.,1993. — 375 с.


Додаткова


 1. Серов В. В., Ярыгин Н. Е., Пауков В. С. Патологическая анатомия -

Атлас, 1986, 200 с.

 1. Михалевич Р.Ф. Анатомія та фізіологія з основами патології в запитаннях і відповідях. — К.: Здоров’я, 2001. — 176 с.

Схожі:

Робоча програма патоморфологія iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма патоморфологія iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма патоморфологія iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма патоморфологія iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма патоморфологія icon1. Пропедевтика внутрішніх хвороб середа 17-00 18-30 Загальна хірургія понеділок 17-00 18-30
Пропедевтична педіатрія вівторок 17-00 18-30 Патоморфологія четвер 17-00 18-30
Робоча програма патоморфологія icon1. Пропедевтика внутрішніх хвороб середа 17-00 18-30 Загальна хірургія понеділок 17-00 18-30
Пропедевтична педіатрія вівторок 17-00 18-30 Патоморфологія четвер 17-00 18-30
Робоча програма патоморфологія icon1. Пропедевтика внутрішніх хвороб середа 17-00 18-30 Загальна хірургія понеділок 17-00 18-30
Пропедевтична педіатрія вівторок 17-00 18-30 Патоморфологія четвер 17-00 18-30
Робоча програма патоморфологія iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма патоморфологія iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Робоча програма патоморфологія iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи