Проект рішення дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр української мови вищих навчальних закладів І факультетів фармацевтичного та медичного профілю icon

Проект рішення дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр української мови вищих навчальних закладів І факультетів фармацевтичного та медичного профілю
Скачати 44.59 Kb.
НазваПроект рішення дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр української мови вищих навчальних закладів І факультетів фармацевтичного та медичного профілю
Дата31.07.2012
Розмір44.59 Kb.
ТипРішення

Проект

РІШЕННЯ

дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр

української мови

вищих навчальних закладів і факультетів фармацевтичного та медичного профілю


Відповідно до потреб держави у розв’язанні цілого комплексу соціально-економічних і культурно-просвітницьких проблем постають нові вимоги до мовної освіти випускників вищих навчальних закладів.

Однією зі складових комплексної гуманітарної підготовки студентів є дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)». З метою аналізу організації навчального процесу з української мови в умовах інтеграції вітчизняної вищої школи в європейський науковий та освітній простір і реалізації академічної та наукової мобільності, а також невпинного розвитку інформаційних технологій, що дозволило суттєво урізноманітнити форми проведення освітнього процесу, 23 квітня 2012 року на базі Національного фармацевтичного університету (м. Харків) та Івано-Франківського національного медичного університету (м. Івано-Франківськ) було проведено дистанційний семінар-нараду завідувачів кафедр української мови ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти «Інноваційні технології в навчальному процесі: шляхи оптимізації викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».


За результатами обговорення порушених на семінарі питань були ухвалені такі рішення:


 • зважаючи на низький загальний рівень підготовки студентів, великий обсяг навчального матеріалу, просити Міністерство охорони здоров’я України збільшити кількість аудиторних годин на вивчення української мови впродовж двох семестрів;

 • просити Міністерство охорони здоров'я України повернути вступний іспит до аспірантури з української мови;

 • просити Міністерство охорони здоров'я України повернути спеціальний курс з української мови для аспірантів;

 • просити Міністерство охорони здоров'я України повернути кандидатський мінімум з української мови;

 • звернутися до ЦМК Міністерства охорони здоров'я з пропозицією щодо призначення опорної кафедри з української мови як іноземної і доручити цій кафедрі розробити типові програми з української мови як іноземної для студентів-іноземців підготовчого факультету, основного курсу та української мови за професійним спрямуванням;

 • просити Міністерство увести до навчальних планів дисципліну «Культура наукової мови» для студентів 4–5 курсів усіх спеціальностей. Наукова комунікація — важливий чинник формування сучасного висококваліфікованого фахівця, викладання зазначеної дисципліни допоможе молодим науковцям у виробленні навичок логічного, виразного, граматично і стилістично досконалого усного й писемного наукового мовлення, у засвоєнні основних принципів побудови та оформлення наукових текстів, вимог до виступу перед аудиторією;

 • просити Міністерство охорони здоров’я України ввести як обов’язковий для студентів 4–5 курсів усіх спеціальностей курс «Теорія і практика професійної мовної комунікації»;

 • просити Міністерство охорони здоров’я України ввести як обов’язкові для магістрантів, аспірантів та інтернів курси «Культура усного і писемного наукового мовлення» та «Основи термінознавства»;

 • активізувати використання сучасних інформаційних технологій на заняттях з української мови як засобу підвищення мотивації до навчання, ефективної презентації навчального матеріалу, а також способу збільшення обсягу засвоєння інформації та активізації роботи студентів. Рекомендувати впровадження технології змішаного типу навчання (елементи дистанційних курсів використовуються для перевірки самостійної роботи студентів);

 • нарада вважає за необхідне рекомендувати адміністрації ВНЗ для забезпечення належної професійної мовної культури майбутніх фармацевтів і лікарів зобов’язувати студентів, які склали курс української мови на оцінку «FX», повторно проходити курс із дисципліни з можливою дистанційною формою навчання, за результатами якого буде виставлятися підсумковий бал;

 • рекомендувати викладачам виробити ефективний алгоритм проведення, структурування, коригування та контролю самостійної роботи студентів із застосуванням найбільш оптимальних її форм, прийомів, методичних стратегій.

 • рекомендувати викладачам під час роботи зі студентською групою особливу увагу приділяти створенню позитивного психологічного клімату, оскільки це є запорукою оптимізації навчальної діяльності й покращення її якості;

 • рекомендувати викладачам постійно працювати над удосконаленням системи контролю на засадах об’єктивного оцінювання;

 • для формування ключових компетенцій, важливих для конкурентоспроможного майбутнього працівника медико-фармацевтичної галузі, та для підтримання спадкоємного зв’язку між середньою та вищою освітою в Україні рекомендувати викладачам активно впроваджувати на практиці такі новітні технології, як кейс-стаді, метод проектної діяльності, креативну систему навчання, технологію розвитку цілісного мислення, технологію розвитку критичного мислення, технологію дистанційного навчання, ігрові технології, що сприяють моделюванню й імітації майбутньої професійної діяльності;

 • активізувати створення відповідної навчально-методичної літератури та фонокурсів з української мови як іноземної;

 • активізувати роботу зі створення електронних підручників з української мови, активно використовувати їх під час викладання дистанційних курсів;

 • узяти до уваги досвід створення дистанційних курсів з української мови викладачів Національного фармацевтичного університету та Буковинського державного медичного університету;

 • ініціювати розробку і створення навчально-методичної літератури з курсів «Теорія і практика професійної мовної комунікації» та «Основи термінознавства»;

Колегіально запропоновано наступний семінар-нараду провести на базі

Івано-Франківського національного медичного університету у вересні 2012 року.


Головуючий

Завідувач кафедри

українознавства та

латинської мови НФаУ доц. Є. І. Світлична


Співголова

Завідувач кафедри

мовознавства ІФНМУ проф. Р.Б. Голод


Секретар

Старший викладач

кафедри українознавства

та латинської мови А. А. Берестова

Схожі:

Проект рішення дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр української мови вищих навчальних закладів І факультетів фармацевтичного та медичного профілю iconПроект рішення дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр української мови вищих навчальних закладів І факультетів фармацевтичного та медичного профілю
move to 1143-74784
Проект рішення дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр української мови вищих навчальних закладів І факультетів фармацевтичного та медичного профілю iconМіністерство охорони здоров’я України
Внз III-IV рівнів акредитації, затвердженої на міжкафедральній нараді завідувачів однопрофільних кафедр Національного фармацевтичного...
Проект рішення дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр української мови вищих навчальних закладів І факультетів фармацевтичного та медичного профілю iconІсторія кафедри культури української мови
Викладачами кафедри створено авторську програму з української мови за професійним спрямуванням, що затверджена наказом мон україни...
Проект рішення дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр української мови вищих навчальних закладів І факультетів фармацевтичного та медичного профілю iconПрограма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови»
«Ділової української мови», «Української мови фахового спрямування», «Риторики». Окрім цього, вступаючи до університету, абітурієнти...
Проект рішення дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр української мови вищих навчальних закладів І факультетів фармацевтичного та медичного профілю iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«Філологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 020303 (затверджено від 29. 03. 2008 року); 5) Чинних програм...
Проект рішення дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр української мови вищих навчальних закладів І факультетів фармацевтичного та медичного профілю iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«Філологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 020303 (затверджено від 29. 03. 2008 року); 5) Чинних програм...
Проект рішення дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр української мови вищих навчальних закладів І факультетів фармацевтичного та медичного профілю iconЩодо внесення змін до статутів вищих навчальних закладів Керівникам вищих навчальних закладів
України пропонуємо у місячний термін привести статути вищих навчальних закладів у відповідність до зазначених нормативно-правових...
Проект рішення дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр української мови вищих навчальних закладів І факультетів фармацевтичного та медичного профілю iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Офіційного проекту Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. – №29. – 18 липня 2001 р.; 2)...
Проект рішення дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр української мови вищих навчальних закладів І факультетів фармацевтичного та медичного профілю iconПрактикум з ділової української мови. К.: Здоров’я, 2002. 224 с. Юкало В. Я. Культура мови: Навч посібник для студ вищих мед закладів освіти / За ред. Л. В. Струганець. Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. 77 с
Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія: Підручник. К.: Либідь, 1993. – 336...
Проект рішення дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр української мови вищих навчальних закладів І факультетів фармацевтичного та медичного профілю iconПроректор з навчальної роботи
Довідник для студента складений на основі навчальної програми «Фармакоекономіка» для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи