Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка1/64
Дата31.07.2012
Розмір2.87 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Харківська медична академія післядипломної освіти


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

циклів спеціалізації, передатестаційних циклів,

циклів тематичного удосконалення лікарів

та інтернатури

на 2011 рік


Харків - 2010


ДЛЯ ДОВІДОК


Адреса ХМАПО:- 61176, м. Харків

вул. Корчагінців, 58


Сайт: www.med.edu.ua

E-mail: med.edu.ua@gmail.com


Телефони:


Сектор комплектування 711-80-15


Навчальний відділ 711-80-31


Відділ інтернатури 711-80-37


Гуртожиток № 2,

вул. Корчагінців, 18 710-24-61


Навчання лікарів в Харківській медичній академії післядипломної освіти проводиться в інтернатурі, циклах вторинної спеціалізації, тематичного удосконалення, інформації та стажування , передатестаційних циклах.

На навчання до інтернатури, яка є обов’язковою формою післядипломної підготовки, зараховуються випускники медичних вузів незалежно від підпорядкування та форми власності. У відповідності з наказом МОЗ України від 19.09.96 № 291 після успішної здачі державного іспиту випускнику-інтерну присвоюється звання лікаря-спеціаліста з певної спеціальності.

На цикли вторинної спеціалізації згідно наказу МОЗ України від 07.12.98 № 346 для набуття другої спеціальності зараховуються лікарі за направленням обласних управлінь охорони здоров'я, СЕС, медичних служб відомчих управлінь . Обов’язковою умовою зарахування на цикл є відпрацювання лікарем за державним розподілом не менше трьох років після інтернатури та зарахування на посаду відповідно обраній спеціальності (Наказ МОЗ України № 166 від 22.07.93р. ).

Лікарі, які закінчили педіатричний, медико-профілактичний і стоматологічний факультети зараховуються на цикли післядипломної підготовки, які не відносяться до профілю спеціальності, отриманої у ВНЗ, тільки за дозволом МОЗ України.

Цикли стажування передбачені для лікарів, які не працювали за спеціальністю більше трьох років, або ті, які пропустили черговий термін атестації (наказ МОЗ України від 17.03.93 р. № 48).

Тематичне удосконалення проводиться для підвищення фахового рівня лікаря по окремих розділах дисципліни, є обов’язковим і здійснюється не менш одного разу в період між передатестаційними циклами.

Цикли інформації і стажування є підвищенням кваліфікації шляхом вивчення актуальних теоретичних проблем і набуття практичних навиків та оволодіння новими методиками.

На передатестаційні цикли зараховуються лікарі перед черговою атестацією на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії, котрі мають сертифікат, який підтверджує наявність освіти по спеціальності цикла і необхідний стаж роботи.

При зарахуванні на навчання лікар повинен пред’явити наступні документи:

 1. путівку, завірену печаткою органу охорони здоров'я;

 2. паспорт;

 3. диплом про вищу медичну освіту;

 4. сертифікат (свідоцтво) про закінчення інтернатури чи циклу спеціалізації, посвідчення про підвищення кваліфікації та про присвоєння кваліфікаційної категорії;

 5. завірену копію трудової книжки;

 6. посвідчення про відрядження;

7) При зарахуванні на передатестаційний цикл необхідно надати довідку з місця роботи про нарахування балів відповідно до шкали значень різних видів діяльності лікарів у період між передатестаційними циклами.


Порядок зарахування на навчання регламентовано наступними наказами МОЗ України:

 1. Наказ № 346 від 07.12.1998 р. “Про затвердження переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у ВНЗ”. З додатком №447 від 23.09.2003 р., № 230 від 24.04.2008 р.

 2. Наказ № 81 від 23.02.2005 р. “Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників ВНЗ”.

 3. Наказ № 48 від 17.03.93 р. “Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності”.

 4. Наказ № 166 від 22.07.93 р. “Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)”.

 5. Наказ № 588 від 12.08.2009 р. “Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я ”.

 6. Наказ № 73 від 18.05.94 р. “Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах”.

 7. Наказ № 291 від 19.09.96 р. “Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ-IV рівня акредитації”.

 8. Наказ № 484 від 07.07.2009 “Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах”УВАГА !

Порядок зарахування лікарів-курсантів:


 1. Прибувши до м. Харкова, лікар може відразу поселитися в гуртожиток за адресою, яка вказана в путівці. Підставою для поселення в гуртожиток є путівка.

 2. Реєстрація лікарів-курсантів відбувається в секторі комплектування за адресою: вул. Корчагінців, 58, 3 поверх, кімната 311.


^ Список скорочень


СПЕЦ – спеціалізація

ТУ тематичне удосконалення

ІНТ інтернатура

ПАЦ – передатестаційний цикл

Зав. лаб. завідувач лабораторії

ЛФК – лікувальна фізична культура

ЛФД – лікувально-фізкультурний диспансер

ШВД шкірно-венерологічний диспансер

КДЛ клініко-діагностична лабораторія

СЕС – санітарно-епідеміологічна станція

^ НДІ – науково-дослідний інститут

СМЕ – судово-медичні експерти

ВНЗ – вищий навчальний заклад

ЛПЗ – лікувально-профілактичний заклад

ЦСВ – центральне стерилізаційне відділення

^ МК – медицина катастроф

НС – надзвичайна ситуація

ШМД – швидка медична допомога

УЗД – ультразвукова діагностика

ЦРЛ – центральна районна лікарня


^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

циклів спеціалізації і удосконалення лікарів

на 2011 рік
п/п

Назва факультету, кафедри, циклу

Три-ва-лість

Чис-ло слу-хачів і інт

^

Дата початку і закінчення циклу


Спеціалі-зація

Тем.удос-коналення

Передатес-таційний

Інтернату-ра

1

2

3

4

СПЕЦ

ТУ

ПАЦ

ІНТ


ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан проф. Звягінцева Т.Д. тел. 711-80-42

^

Кафедра ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ


Зав. кафедри проф. Звягінцева Т.Д.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи