Методичні вказівки до виконання тестових завдань із курсу,,Українська мова для слухачів підготовчого відділення icon

Методичні вказівки до виконання тестових завдань із курсу,,Українська мова для слухачів підготовчого відділення
НазваМетодичні вказівки до виконання тестових завдань із курсу,,Українська мова для слухачів підготовчого відділення
Сторінка3/3
Дата07.02.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
-и-:

А Алж..р, Сканд..навія, В..зантія;

Б Ч..лі, Йоркш..р, Т..бет;

В Єг..пет, ..талія, Р..м.

2.Уставте (уявно) потрібну букву й укажіть рядок, у якому в усіх лексемах

24

потрібно ставити -ї-:

А Ка..р, Шантій.., Бредбер..;

Б Альта..р, М..ллер, Пот..;

В Гімала.., Ізма..л, Тро..цьк.

3.Уставте (уявно) потрібну літеру й позначте варіант, у якому в усіх словах іншомовного походження пишеться -е-:

А л..кція, ц..зій, фе..рія;

Б а..рація, мад..ра, гігі..на;

В г..ній, в..то, клі..нт;

Г ді..з, фа..тон, д..вальвація.

4.Виокремте рядок, у якому в усіх власних назвах треба ставити літеру -і-:

А Вав..лон, Кр..т, В..флієм;

Б Тр..єст, Капр.., Пак..стан;

В С..лезія, Т..роль, С..мферополь.

5.Уставте (уявно) пропущену букву й позначте варіант, у якому в усіх іменниках слід писати -и-:

А в..мпел, ск..п..дар, такс..ст;

Б сп..рт, станц..я, граф..н;

В м..гдаль, г..рлянда, пейзаж..ст;

Г кас..р, батал..ст, тр..ада.

6.Укажіть рядок, у якому в усіх словах ставиться -і-:

А х..мера, к..з..л, х..м..я;

Б шас.., м..нор, ..мб..р;

В дез..нфекц..я, рад..й, акс..ома.


II варіант

1.Уставте (уявно) потрібну літеру й позначте варіант, у якому в усіх лексемах треба писати -і-:

А Сомал.., Мадр..д, Антаркт..да;

Б Лейпц..г, Нагасак.., Мавр..танія;

В Л..сабон, Монтев..део, С..дней.

2.Уставте (уявно) потрібну букву й укажіть рядок, у якому в усіх словах потрібно ставити -ї-:

А дез..нтеграція, візав.., мат..ола;

Б ру..на, проза..к, кру..з;

В альтру..ст, старо..ндійський, жу..р.

3.Уставте (уявно) потрібну літеру й позначте варіант, у якому в усіх лексемах іншомовного походження пишеться -є-:

A ..зуїт, по..зія, ..нергія, д..монтаж;

25

Б конве..р, ді..та, пле..р, спані..ль;

В ду..ль, тра..кторія, ре..стр, фой..;

Г ..пископ, фе..рверк, ..пос, кано.. .

4.Укажіть рядок, у якому в усіх власних назвах треба ставити -и-:

А Р..га, Р..о-Негро, Мекс..ка;

Б Цюр..х, С..ц..лія, Мавр..кій;

В Р..чмонд, Балт..ка, К..тай.

5.Уставте (уявно) пропущену букву й позначте варіант, у якому в усіх словах слід писати -і-:

А патр..от..зм, арх..в, тр..о;

Б гуман..зм, дж..г..т, г..мн;

В пр..ор..тет, с..лует, р..тм;

Г тр..умф, б..знес, ..нфляція.

6.Укажіть рядок, у якому в усіх лексемах ставиться -и-:

А єх..дна, граф..н, к..пар..с;

Б ант..ц..клон, ф..з..ка, дж..нси;

В гауб..ця, м..тропол..т, н..мб.


І варіант

1.Уставте (уявно) потрібні літери й позначте рядок, у якому в усіх словах відбуваються зміни приголосних:

А тка..ький, лати..ький, камча..ький, гамбур..ький;

Б коза..ький, товари..ький, цюри..ький, гали..ький;

В сива..ький, лейпци..ький, запорі..ький, виклада..ький.

2.Укажіть варіант, у якому в усіх лексемах завдяки зміні приголосних утворився суфікс -зьк-:

А бу..ький, канів..ький, кирги..ький;

Б водола..ький, гринві..ький, караба..ький;

В вол..ький, боягу..ький, кавка..ький.

3.Від поданих власних назв (уявно) утворіть прикметники й позначте рядок, у якому в усіх словах перед -ськ- не пишеться м’який знак:

А Забайкалля, Случ, Несвіж;

Б Оболонь, Бершадь, Ільмень;

В Волноваха, Оскіл, Арциз.

4.Укажіть варіант, у якому в усіх словах завдяки зміні приголосних

утворився суфікс -ськ-:

А якут..ький, татар..ький, балха..ький;

Б поль..ький, україн..ький, єкатеринбур..ький;

В німе..ький, карпат..ький, ірти..ький.

26

5.Від поданих іменників утворіть (уявно) прикметники за допомогою суфікса

-ськ- і позначте рядок, у якому в усіх лексемах не відбуваються зміни приголосних при їх збігу:

А Калуш, Овруч, Абхазія;

Б Волгоград, журналіст, завод;

В Шишаки, емігрант, брат.

6.Укажіть варіант, у якому в усіх словах зміна приголосних г, ж, з; к, ч, ц; х, ш, с перед суфіксом -ськ- не відбувається:

А бас..ький, брест..ький, збара..ький;

Б бангко..ький, вашингтон..ький, кода..ький;

В тюр..ький, каза..ький, дак..ький.


II варіант

1.Уставте (уявно) потрібні літери й позначте рядок, у якому в усіх лексемах відбуваються зміни приголосних:

А туре..ький, кременчу..ький, парубо..ький, пра..ький, гірни..ький;

Б дива..ький, шотлан..ький, криворі..ький, юна..ький, ладо..ький;

В модерніс..ький, францу..ький, гре..ький, че..ький, товари..ький.

2.Укажіть варіант, у якому в усіх словах завдяки зміні приголосних утворився суфікс -ськ-:

А скіф..ький, ри..ький, черка..ький;

Б оде..ький, воло..ький, залі..ький;

В чува..ький, купе..ький, чернігів..ький.

3.Від поданих власних назв (уявно) утворіть прикметники й позначте рядок, у якому в усіх лексемах перед -ськ- пишеться м’який знак:

А Сиваш, Устилуг, Лохвиця;

Б Ірпінь, Вятка, Тернопіль;

В Ворзель, Ангола, Поділля.

4. Укажіть варіант, у якому в усіх словах завдяки зміні приголосних
утворився суфікс -цьк-:

А доне..ький, чува..ький, кобеля..ький;

Б таджи..ький, са..ький, тростяне..ький;

В куми..ький, печені..ький, литов..ький.

5.Від поданих іменників утворіть (уявно) прикметники за допомогою суфікса

-ськ- і позначте рядок, у якому в усіх лексемах не відбуваються зміни приголосних при їх збігу:

А Новоселиця, Виборг, Вінниця;

Б Ельбрус, Арал, село;

27

В комендант, люди, турист.

6. Укажіть варіант, у якому в усіх словах зміна приголосних г, ж, з; к, ч, ц; х, ш, с перед суфіксом -ськ- не відбувається:

А мек..ький, берлін..ький, юкатан..ький;

Б цюри..ький, нью-йор..ький, ні..ький;

В ла-ман..ький, львів..ький, кагарли..ький.


I варіант

1.Уставте (уявно) префікс з-, зі- або с- і позначте рядок, у якому всі лексеми утворені за допомогою префікса с-:

А ..дати, ..єднати, ..плести, ..губити;

Б ..чистити, ..скочити, ..шити, ..цідити;

В ..кинути, ..танцювати, ..ходити, ..фабрикувати;

Г ..брати, ..сипати, ..формувати, ..цементувати.

2. Укажіть варіант, у якому всі слова пишуться з префіксом с-:

А (з, с) економити, (з, с) мазати, (з, с) кладати, (з, с) хилити;

Б (з, с) тверджувати, (з, с) ховатися, (з, с) постерігати, (з, с) коротити;

В (з, с) житися, (з, с) бавити, (з, с) ціпити, (з, с) зирнутися;

Г (з, с) питати, (з, с) сохся, (з, с) цілити, (з, с) хідці.

3.Позначте рядок, у якому в усіх лексемах ставиться префікс пре-:

А пр..звисько, Пр..азов’я, пр..дивний;

Б пр..велебний, пр..краса, пр..чесаний;

В пр..дорогий, пр..смішний, пр..милий;

Г пр..зовний, пр..глянувся, пр..гіркий.

4. Укажіть варіант, у якому в усіх словах пишеться префікс при-:

А пр..глушений, пр..своїти, пр..гасити;

Б пр..звести, пр..болючий, пр..ярок;

В пр..тулок, пр..бути, пр..світлість;

Г пр..бій, пр..будувати, пр..стол.

5.Позначте рядок, у якому в усіх лексемах пре- є складовою частиною кореня:

А пр..томлений, пр..хороший, пр..м’єра, пр..дорожній;

Б пр..зидент, пр..стиж, пр..зентативний, пр..вентивний;

В пр..д’явник, пр..буток, пр..зирство, пр..таманний;

Г пр..ватний, пр..амбула, пр..кмета, пр..тензія.

6.До поданих слів доберіть антоніми (усно). Укажіть варіант, у якому в усіх словах префікс закінчуватиметься на :

А законний, наближатися, галасно;

Б нахилився, наявність, причепити;

28

В скорочувати, сформований, зав’янути.


II варіант

1.Позначте рядок, у якому всі лексеми пишуться з префіксом з- :

А (з, с) чавити, (з, с) фокусувати, (з, с) умисно;

Б (з, с) чепити, (з, с) сушити, (з, с) валювати;

В (з, с) пасувати, (з, с) хлипнути, (з, с) писати;

Г (з, с) понукати, (з, с) житися, (з, с) плавити.

2.Уставте (уявно) префікс з-, зі- або с- і вкажіть варіант, у якому всі слова утворені за допомогою префікса з-:

А ..косити, ..мліти, ..бігати;

Б ..юрмитися, ..темніти, ..гнути;

В ..конкретизувати, ..знатися, ..кріпити;

Г ..горіти, ..садити, ..ігнорувати.

3.Позначте рядок, у якому в усіх лексемах ставиться префікс при-:

А пр..завзятий, пр..соромити, пр..вабливий;

Б пр..славний, пр..прошувати, пр..вітливий;

В пр..жовклий, пр..забутий, пр..зирливо;

Г пр..вялити, пр..бічник, пр..бутковий.

4.Укажіть варіант, у якому в усіх словах пишеться префікс пре-:

А пр..шкільний, пр..гаряче, пр..свячений;

Б пр..боркати, пр..дунайський, пр..дорого;

В пр..чемний, пр..завзятий, пр..спокійно;

Г пр..хороший, пр..мовляти, пр..носити.

5.Позначте рядок, у якому в усіх лексемах при- є складовою частиною кореня:

А пр..тулити, пр..рода, пр..освященний, пр..садибний;

Б пр..ватний, непр..томний, пр..зер, пр..вілейований;

В пр..подобний, пр..цедент, пр..мружити, пр..йти;

Г пр..мхливий, пр..наймні, пр..вокзальний, пр..близний.

6.До поданих слів доберіть антоніми (усно). Укажіть варіант, у якому в усіх словах префікс закінчуватиметься на :

А відповзти, розчинити, чесність;

Б загадка, грамотний, роз’єднати;

В схуднути, заплітати, зав’язка.


І варіант

1.Позначте рядок, у якому слід ужити у:

А побувати (у, в) Італії, крісло (у, в) кімнаті, кращий (у, в) команді;

29

Б похід (у, в) гори, щоденник (у, в) портфелі, запис (у, в) журналі;

В встиг (у, в) хопити, пішла (у, в) поле, хворий (у, в) ліжку.

2.Укажіть варіант, у якому потрібно писати прийменник в:

А (У, В) місті було свято.

Б Її зразу ж задурманив цей спокусливий простір із великодушним сонцем (у, в) високості.

В Хай плаває все (у, в) зеленій повені, бо з неї й почалося життя на землі.

Г Це трапилось (у, в) Батурині.

3.Прикметник із не ставиться в реченні:

А (3, Із) тобою, мій хороший, добре йти обіруч.

Б Передвечір’я, передвечір’я... Чи ти (з, із) загір’я, чи ти (з, із) зазір’я?

В Марічка (з, із) Івасиком чули звуки флояри, яка линула чорнолісом.

4. Позначте рядок, у якому слід ужити сполучник і:

А Школа (і, й) академія надіслали поздоровлення до ювілею.

Б А мені (і, й) невтямки, що трапилося.

В (І, Й) восени, (і, й) взимку бюджет не було затверджено.

5. Укажіть варіант, у якому потрібно писати й:

А учні (і, й) учителі, прикметник (і, й) іменник, борщ (і, й) каша;

Б Іван (і, й) Ярина, працювати (і, й) відпочивати, город (і, й) сад;

В зупинився (і, й) спитав, студенти (і, й) аспіранти, овочі (і, й) фрукти.

6.Позначте рядок, у якому можливе чергування і з й:

А (і, й)мла;

Б (і, й)мовірно;

В (І, Й)осип.


II варіант

1.Укажіть варіант, у якому слід писати прийменник у:

А Він розгубився (у, в) складній ситуації.

Б Унікальний природний заповідник є (у, в) Астрахані.

В Є щось чарівне (у, в) хвилях моря, (у, в) святі, (у, в) творчості.

Г Інформацію про концерт побачила (у, в) оголошенні.

2.Позначте рядок, у якому потрібно вжити в:

А участь (у, в) конкурсі, приїхала (у, в) Узбекистан, грубіший (у, в) сто разів;

Б діти (у, в) міють, виконана (у, в) права, пішли (у, в) ліс;

В сам (у, в) дома, відомий (у, в) чений, запитай (у, в) мами.

3.Прийменник із не ставиться в реченні:

А Місяць (з, із) хмари виглядає, землю Новою зорею сповіщає.

30

Б Лист (з, із) дерева зліта, до землі хилиться.

В (3, Із) одним чоловіком ми товаришували довго.

4.Укажіть варіант, у якому слід писати сполучник й:

А (І, Й) дуть осінні дощі.

Б (І, Й) уранці, (і, й) удень я не зміг відпочити.

В Минув (і, й) тиждень після звіту, (і, й) другий, а документ так і не було

підготовлено.

5.Позначте рядок, у якому потрібно вжити і:

А молоко (і, й) сир, брат (і, й) сестра, …(і, й) довго так буде;

Б батьки (і, й) діти, груша (і, й) яблуко, числівник (і, й) займенник;

В слово (і, й) речення, минуле (і, й) сучасне, сестра (і, й) її чоловік.

6.Укажіть варіант, у якому можливе чергування у з в:

А (у, в)дача;

Б (у, в)згір’я;

В (У, В)севишній.


І варіант

1.Через дефіс усі слова вживаються в рядку:

А автоматично/зроблений, автобусно/тролейбусний, внутрішньо/атомний, авто/механік;

Б лікар/ендокринолог, баба/яга, льотчик/космонавт, сон/трава;

В лісо/степ, генетико/молекулярний, західно/сибірський, транс/європейський;

Г режисер/постановник, супер/зірка, асфальто/бетонний, пасажиро/потік.

2. Разом усі лексеми пишуться у варіанті:

А лікувально/профілактичний, широко/відомий, тонно/кілометр, терно/слива;

Б архітектурно/планувальний, північно/морський, легко/атлет, гучно/мовець;

В макро/економіка, важко/хворий, східно/слов’янський, золото/добувальний, синьоокий;

Г північно/західний, мистецтво/знавець, глухо/німий, внутрішньо/венний.

3.Окремо всі слова вживаються в рядку:

А полу/мисок, агро/культура, жовто/гарячий, історично/цінний;

Б колективно/обговорений, орфографічно/правильний, взаємно/корисний, взаємно/обернений;

В динамо/машина, культурно/освітній, ролико/підшипники, ампер/година;

Г військово/зобов’язаний, темно/шоколадний, чорно/зем, пап’є/маше.

4.Усі лексеми пишуться з великої літери у варіанті:

А (О,о)рганізація (О,о)б’єднаних (Н,н)ацій, (С,с)хідний (С,с)ибір, (Д,д)анило


31

(Г,г)алицький, (Р,р)еспубліка (Б,б)ілорусь;

Б (С,с)хідно-(С,с)ибірське (М,м)оре, (Р,р)ічка (П,п)івденний (Б,б)уг, (Д,д)ід (М,м)ороз, (Е,е)йфелева (В,в)ежа;

В (П,п)ік (Ш,ш)евченка, (С,с)узір’я (В,в)еликої (В,в)едмедиці, (Г,г)алицько-(В,в)олинське (К,к)нязівство, (Х,х)рестові (П,п)оходи;

Г (В,в)еликий (П,п)іст, (Б,б)ерингова (П,п)ротока, (М,м)іністерство (Ф,ф)інансів (У,у)країни, (З,з)аслужений (М,м)айстер спорту.

5.Усі власні назви вживаються в лапках у рядку:

А доба Бароко, Хмельниччина, пісня Червона калина, балада Причинна;

Б роман Три мушкетери, Паризька комуна, газета Вечірні вісті, телешоу Танцюю для тебе;

В телепроект Україна має талант, поема Катерина, шоколад Світоч, мультфільм Їжачок у тумані;

Г Будинок відпочинку Маяк, Пісня про рушник, Міжнародний жіночий день, Трійця.

6.Виділене слово слід писати з малої літери у варіанті:

А Автентична (Ф,ф)ранкова хата згоріла в 1885 році;

Б У Львівському національному університеті є (Ф,ф)ранківська кімната;

В У творчості Дмитра Павличка відчутні (Ф,ф)ранківські традиції;

Г Це (Ф,ф)ранкова пристрасть полум’яна, гнів Тараса, гострий біль поетів не дали зажерливим тиранам кинуть закатовану у Лету;

Д Окрім усього, Львів дорогий нам ще й тим, що це місто (Ф,ф)ранкове, місто його титанічної праці.


II варіант

1.Через дефіс усі лексеми вживаються в рядку:

А фізико/математичний, стоп/кран, азотно/фосфорний, жар/птиця;

Б внутрішньо/політичний, різно/характерний, аграрно/індустріальний, лікар/

хірург;

В важко/атлет, прес/секретар, різно/складовий, шлако/блок;

Г вище/згаданий, внутрішньо/галузевий, різно/масштабний, індустріально/розвинений.

2.Разом усі слова пишуться у варіанті:

А єдино/кровний, ломи/камінь, кумисо/лікування, листо/пад;

Б праце/люб, глибоко/думний, міні/спідниця, пів/аркуша;

В пройди/світ, дизель/мотор, контр/наступ, креп/сатин;

Г високо/авторитетний, само/учитель, купівля/продаж, радіо/нукліди.

3.Окремо всі лексеми вживаються в рядку:

А військово/полонений, мовно/стилістичний, народно/поетичний, радіо/фізик;

32

Б птахо/ферма, суспільно/корисний, вело/трек, боє/припаси;

В орфографічно/складний, полярно/протилежний, правильно/розташований, принципово/важливий;

Г усесвітньо/відомий, вище/зазначений, віце/президент, крило/подібний.

4.Усі слова пишуться з великої літери у варіанті:

А (Т,т)ретьяковська (Г,г)алерея, (Х,х)абаровський (К,к)рай, (З,з)олоті (В,в)орота, (П,п)олярне (К,к)оло;

Б (Д,д)ержавний (І,і)сторичний (М,м)узей, (З,з)ахідні (А,а)льпи, (Б,б)ульвар (Т,т)араса, (Ш,ш)евченка, (Н,н)ікітський (Б,б)отанічний (С,с)ад;

В (Б,б)абин (Я,я)р, (В,в)олодимир (В,в)еликий, (Б,б)лизький (С,с)хід, (А,а)рабська (Р,р)еспубліка (Є,є)гипет;

Г (Б,б)алканський (П,п)івострів, (Л,л)ауреат (Н,н)обелівської (П,п)ремії, (У,у)країнська (Г,г)реко-(К,к)атолицька (Ц,ц)ерква.

5.Усі лексеми вживаються в лапках в рядку:

А Компанія Київська Русь-Фортуна, автомобіль Мерседес, агентство Українські новини, санаторій Лісова поляна;

Б Відкритий міжнародний університет Україна, агентство Ассошіейтед Прес, Музей народної архітектури й побуту, новела Камінний хрест;

В картина Джоконда, видавництво Генеза, Псалтир, Божі Заповіді;

Г порт Балаклава, статуя Лаокоон, Великодні свята, журнал Дзвін.

6.Виділене слово слід писати з малої літери у варіанті:

А Невичерпним джерелом сюжетів байок у світовій літературі стали (Е,е)зопові байки;

Б Напівлегендарною є й (Е,е)зопова біографія;

В Учені вважають, що (Е,е)зопова ворона могла насправді бути грачем, адже обох тварин у минулому називали просто воронами;

Г Замасковане висловлювання думок називають (Е,е)зопівською мовою;

Д В усьому світі знають (Е,е)зопові сюжети.


33

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Бондарчук, К. С. Українська мова: довідник / К. С. Бондарчук. – Тернопіль:

Підручники і посібники, 2009. – 208 с.

2. Бондарчук, К. С. Українська мова: навч. посібник для вступників до вищих

навчальних закладів / К. С. Бондарчук. – Тернопіль: Підручники і посібники,

2009.

3. Житар, І. В. Українська мова: навч. посібник для підготовки до ЗНО /

І. В. Житар, Т. П. Матвійчук . – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. –

384 с.

4. Зубков, М. Г. Сучасний український правопис: комплексний довідник /

М. Г. Зубков. – Харків: Весна, 2007. – 368 с.

5. Українська мова: практикум / Пазяк О. М., Сербенська О. А., Фурдуй М. І.,

Шевченко Л. Ю. – К. : Либідь, 2001. – 384 с.

6. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т

української мови. – К. : Наук. думка, 2008. – 288 с.

7. Шевелєва, Л. А. Український правопис. Практикум: навчальний посібник / за

ред. А. О. Свашенко, Л. А. Шевелєва, О. О. Дудка. – Х. : Світ дитинства,

1998. – 224 с.

8. Шкуратяна, Н. Г. Сучасна українська літературна мова: навч. посібник /

Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук . – К. : Літера, 2000. – 688 с.

9. Ющук, І. П. Практикум із правопису української мови / І. П. Ющук . – К. :

Освіта, 2002. – 254 с.

10. Ющук, І. П. Українська мова: підручник для студентів філологічних

спеціальностей вищих навчальних закладів / І. П. Ющук . – К. : Либідь,

2004. – 640 с.


34
1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання тестових завдань із курсу,,Українська мова для слухачів підготовчого відділення iconРобоча програма навчальної дисципліни «російська (українська мова) мова»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Російська (українська мова) мова» для студентів-іноземців...
Методичні вказівки до виконання тестових завдань із курсу,,Українська мова для слухачів підготовчого відділення iconМіського господарства с. О. Зубенко збірник тестових завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова»
Збірник тестових завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) для студентів 1 курсу...
Методичні вказівки до виконання тестових завдань із курсу,,Українська мова для слухачів підготовчого відділення iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Організація та управління на підприємствах жкг» (для студентів денної...
Методичні вказівки до виконання тестових завдань із курсу,,Українська мова для слухачів підготовчого відділення iconРобоча програма навчальної дисципліни українська (російська мова) мова
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Українська (російська мова) мова» для студентів-іноземців...
Методичні вказівки до виконання тестових завдань із курсу,,Українська мова для слухачів підготовчого відділення iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни українська мова
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921– «Будівництво»
Методичні вказівки до виконання тестових завдань із курсу,,Українська мова для слухачів підготовчого відділення iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства історія україни методичні вказівки для виконання контрольних робіт для студентів 1 курсу заочного відділення напрямків
України: Методичні вказівки для виконання контрольних робіт (для студентів 1 курсу заочного відділення напрямків 030504 «Економіка...
Методичні вказівки до виконання тестових завдань із курсу,,Українська мова для слухачів підготовчого відділення iconМетодичні вказівки до виконання курсових проектів та домашніх завдань з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання курсових проектів та домашніх завдань з курсу “Електропостачання промислових підприємств” для студентів...
Методичні вказівки до виконання тестових завдань із курсу,,Українська мова для слухачів підготовчого відділення iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної...
Методичні вказівки до виконання тестових завдань із курсу,,Українська мова для слухачів підготовчого відділення iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства історія україни методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів 1 курсу заочного відділення напрямків
України: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи (для студентів 1 курсу заочного відділення напрямків 030504 «Економіка...
Методичні вказівки до виконання тестових завдань із курсу,,Українська мова для слухачів підготовчого відділення iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань та контрольних робіт з курсу
Методичні вказівки до виконання практичних завдань і контрольних робіт з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології у маркетингу”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи