Тема: південні слов’яни на шляху до незалежності в ХІХ на початку ХХ ст. (Хорватія, словенія, боснія та герцеговина, македонія) icon

Тема: південні слов’яни на шляху до незалежності в ХІХ на початку ХХ ст. (Хорватія, словенія, боснія та герцеговина, македонія)
Скачати 40.22 Kb.
НазваТема: південні слов’яни на шляху до незалежності в ХІХ на початку ХХ ст. (Хорватія, словенія, боснія та герцеговина, македонія)
Дата31.07.2012
Розмір40.22 Kb.
ТипДокументи
1. /_СТОР_Я СЛОВЯНСЬКИХ НАРОД_В доц. Тучинський В.А/лекц_х/б_л.лекц.3..doc
2. /_СТОР_Я СЛОВЯНСЬКИХ НАРОД_В доц. Тучинський В.А/лекц_х/б_лор.лекц 1.doc
3. /_СТОР_Я СЛОВЯНСЬКИХ НАРОД_В доц. Тучинський В.А/лекц_х/лекц.б_лор.2..doc
4. /_СТОР_Я СЛОВЯНСЬКИХ НАРОД_В доц. Тучинський В.А/сем_нари.docx
Лекція Білорусія на початку XX ст.(1900-1914 рр.) План Соціально-економічний та політичний розвиток.?
Лекція Білоруські землі в першій половині XIX ст
Лекція Білоруські землі в другій половині XIX ст. План: Реформи 60-70-х рр XIX ст в Російській імперії та особливості їх проведення в Білорусії
Тема: південні слов’яни на шляху до незалежності в ХІХ на початку ХХ ст. (Хорватія, словенія, боснія та герцеговина, македонія)

Історія слов’янських народів. Практичні заняття.

12

КОЛОКВІУМ

ТЕМА: ПІВДЕННІ СЛОВ’ЯНИ НА ШЛЯХУ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (ХОРВАТІЯ, СЛОВЕНІЯ, БОСНІЯ та ГЕРЦЕГОВИНА, МАКЕДОНІЯ)


 1. Вкажіть характерні риси та особливості соціально-економічного та політичного становища південнослов’янських народів в ХІХ- на початку ХХ ст.

 2. Дайте характеристику економічного та політичного становища Хорватії в І половині ХІХ ст.

 3. Хорватські землі в ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст. Як Ви оцінюєте рівень автономії хорватських земель у складі Австро-Угорщини?

 4. Вкажіть найважливіші події історії Словенії в ХІХ – на початку ХХ ст.

 5. Ілліризм: місце та роль в історії Південних слов’ян І половини ХІХ ст.

 6. Дайте порівняльну характеристику соціально-економічного та політичного розвитку Хорватії та Словенії у ХІХ – на початку ХХ ст.

 7. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку Боснії та Герцеговини у ХІХ – на початку ХХ ст.

 8. Боснійська криза 1908 р. та її вплив на політичну ситуацію у Європі на початку ХХ ст.

 9. Назвіть найважливіші події в історії Македонії ХІХ – на початку ХХ ст.

 10. Визначте найважливіші досягнення Хорватської культури ХІХ – на початку ХХ ст.

 11. Нікола Тесла в історії світової науки.

 12. Особливості словацької культури ХІХ – початку ХХ ст.

 13. Вкажіть основні особливості розвитку культури Боснії та Герцеговини ХІХ – на початку ХХ ст.

 14. Культура Македонії ХІХ – на початку ХХ ст.

 15. Визначте роль і місце Південних слов’ян в європейській історії ХІХ – початку ХХ ст.

 16. ку політику проводила Російська імперія по відношенню до південнослов’янських народів у ХІХ – початку ХХ ст.? Наведіть приклади.

 17. Хто на Вашу думку є найвидатнішим політичним діячем в історії Південних слов’ян ХІХ - початку ХХ ст.?


ЛІТЕРАТУРА

Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3-х т. – Т.2.- Минск, 1991.

История Югославии в 2-х т.- М., 1963.- Т.1.

Австро-Венгрия. Опыт многонационального государства. - М., 1995.

Фрейдзон В. Борьба хорватского народа за национальную свободу. - М., 1970.

История македонского народа. - М., 1975.

Македония: проблемы истории и культуры. - М., 1999.

Історія південних і західних слов’ян/ За ред. Нікітіна. - К., 1959.

Історія південних і західних слов’ян / За ред. Гранчака. - К., 1987.

История южных и западных славян / Под ред. Матвеева, Ненашевой. - Москва., 1998.- Т.1.

Історія західних і південних слов’ян з давніх часів до ХХ ст. Курс лекцій /За ред. В.Ярового.- К., 2001.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Метою проведення колоквіуму є з’ясування загальних рис та особливостей соціально-економічного, політичного та етнокультурного розвитку хорватів, словенців, боснійців, чорногорців та македонців у ХІХ – на початку ХХ ст. Особливу увагу при підготовці колоквіуму слід звернути на місце і роль Південних слов’ян у європейській та світовій історії ХІХ – на початку ХХ ст. Студентам необхідно визначити рівень розвитку культури Південних слов’ян та вплив на неї Росії і Сербії. Готуючи питання колоквіуму варто з’ясувати рівень автономії народів Південних слов’ян у боротьбі за національне визволення.


14

ТЕМА: РЕФОРМА 1861 Р. ТА БУРЖУАЗНІ РЕФОРМИ 60-70-Х РР. В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ: ПОШУК АЛЬТЕРНАТИВИ


1.Передумови та причини проведення селянської реформи 1861 р.

2.Основні положення реформи 19 лютого 1861 р.

3.Ліберальні реформи 60-70-х рр.


Теми для рефератів

1.Олександр ІІ: політичний портрет реформатора.

2.Законодавча база селянської реформи 1861 р.

3.Дайте характеристику монографії П.А.Зайончковського “Отмена крепостного права в России”.

ЛІТЕРАТУРА

Крестьянская реформа в России 1861 г. Сборник законодательных актов. -М., 1954;

Зайончковский П.А. отмена крепостного права в России.- М., 1968;

Захарова Л. Самодержавие и отмена крепостного права в России 1856-1861.-М., 1986;

Клейн Б.С. Россия между реформой и диктатурой. (1861-1920)// Вопросы истории. - 1991.-№9-10;

Захарова Л.Г. Александр ІІ и место России в мире // Новая и новейшая история.-2005.-№2;

История России с начала ХУІІІ до конца ХІХ в. Под.ред. А Сахарова .- М.,2001;

История России с древнейших времен до конца ХХ в. Под ред М.Горинова.- М., 2002;

История СССР 1861-1917. под ред. В.Тюкавкина.- М., 1990.

Питання для поглибленого вивчення навчального матеріалу:

1.Вкажіть головні внутрішні та зовнішні передумови здійснення селянської реформи 1861 р.

2.Які плани проведення реформи Вам відомі?

3.Чи дійсно в кінці 50-х рр. ХІХ ст. в Росії склалась революційна ситуація?

4.Що означав статус селян – “тимчасовозобов’язані”

5.Розкрийте суть викупної операції.

6.Як формувалася ціна на землю під час реформи 1861 р.

7.Які наділи називались четвертними?

8.В чиїх інтересах було проведено реформу 1861 р. : а)дворян; б) селян; в)держави?

9.Яка із реформ 60-70-х рр. була найбільш прогресивною?

Методичні рекомендації

буржуазних реформ 60-70-х рр. в історії Російської імперії ІІ половини ХІХ - початку ХХ ст. При розгляді першого питання слід звернути головну увагу на основні передумови та причини проведення реформи 1861 р. Потрібно дати характеристику економічного та політичного становища Російської імперії після Кримської війни 1853-1856 рр. Значне місце Метою семінарського заняття є з’ясування місця та ролі селянської реформи 1861 р. та у семінарському занятті має зайняти характеристика основних законодавчих актів в яких розкрито зміст реформи. Студенти повинні висловити власну думку про значення реформи в історії Російської імперії. В третьому питанні необхідно охарактеризувати зміст та особливості запровадження ліберальних реформ 60-70-х рр. місцевого самоврядування, судової, освіти і цензури та військової.

Схожі:

Тема: південні слов’яни на шляху до незалежності в ХІХ на початку ХХ ст. (Хорватія, словенія, боснія та герцеговина, македонія) icon3 кіммерці 4 слов’яни 5 чоти 008 Хто завдав нищівного удару кіммерійському союзу племен на початку VII ст до н е.? 1 скіфи
Який народ створив першу відому досить потужну військово-політичну структуру в степах Північного Причорномор’я?
Тема: південні слов’яни на шляху до незалежності в ХІХ на початку ХХ ст. (Хорватія, словенія, боснія та герцеговина, македонія) iconТема Ідейні рухи в російській культурі 30-40-х років ХІХ ст., їх роль у розвиткові російської філософії (4 год.) Тема 3
Метою курсу є ознайомлення студентів із віхами становлення російської філософської думки ХІХ – початку ХХ ст., основними напрямами...
Тема: південні слов’яни на шляху до незалежності в ХІХ на початку ХХ ст. (Хорватія, словенія, боснія та герцеговина, македонія) iconІсторія української літератури (кінця ХІХ – початку ХХ століття)
Хіх – початку ХХ ст.; засвоїти художньо-естетичні позиції провідних українських письменників цього періоду; наголосити на естетичній...
Тема: південні слов’яни на шляху до незалежності в ХІХ на початку ХХ ст. (Хорватія, словенія, боснія та герцеговина, македонія) iconПрограма курсу «Російська філософія ХІХ початку ХХ ст.» (для студентів бакалаврату фгн з напряму «Філософія»)
Метою курсу є ознайомлення студентів із віхами становлення російської філософської думки ХІХ – початку ХХ ст., основними напрямами...
Тема: південні слов’яни на шляху до незалежності в ХІХ на початку ХХ ст. (Хорватія, словенія, боснія та герцеговина, македонія) iconПрограма курсу «Російська філософія ХІХ початку ХХ ст.» (для студентів бакалаврату фгн, напрям «Філософія»)
Метою курсу є ознайомлення студентів із віхами становлення російської філософської думки ХІХ – початку ХХ ст., основними напрямами...
Тема: південні слов’яни на шляху до незалежності в ХІХ на початку ХХ ст. (Хорватія, словенія, боснія та герцеговина, македонія) iconРобоча програма навчальної дисципліни Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст для студентів спеціальності „Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література
Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст.”. Програма навчального курсу
Тема: південні слов’яни на шляху до незалежності в ХІХ на початку ХХ ст. (Хорватія, словенія, боснія та герцеговина, македонія) iconРоку 33-10-39
Україна – вірність обраному шляху. До Дня Незалежності України. Перегляд періодичних видань
Тема: південні слов’яни на шляху до незалежності в ХІХ на початку ХХ ст. (Хорватія, словенія, боснія та герцеговина, македонія) iconТема Академічна філософія як феномен: світовий та вітчизняний контекст
Хіх – початку ХХ ст. Опрацювання проблемного матеріалу, недостатньо представленого в науковій літературі, підготовка І презентація...
Тема: південні слов’яни на шляху до незалежності в ХІХ на початку ХХ ст. (Хорватія, словенія, боснія та герцеговина, македонія) iconТема Академічна філософія як феномен: світовий та вітчизняний контекст
Хіх – початку ХХ ст. Опрацювання проблемного матеріалу, недостатньо представленого в науковій літературі, підготовка І презентація...
Тема: південні слов’яни на шляху до незалежності в ХІХ на початку ХХ ст. (Хорватія, словенія, боснія та герцеговина, македонія) iconТема 1: Перші віки слов’янської історії
Приходнюк О. Дунайська теорія походження слов’ян (реальність чи фантазія Печерника Нестора ?) // Пам’ять століть. – 1999. №1. – С....
Тема: південні слов’яни на шляху до незалежності в ХІХ на початку ХХ ст. (Хорватія, словенія, боснія та герцеговина, македонія) iconПрограма олімпіади з предмету „Історія України Тема Давньоруська держава Київська Русь
Походження та розселення слов’ян. Розвиток землеробства, скотарства, ремесел. Вірування східних слов’ян
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи