Міністерство освіти І науки України Національний антарктичний науковий центр icon

Міністерство освіти І науки України Національний антарктичний науковий центр
Скачати 97.11 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Національний антарктичний науковий центр
Дата27.09.2012
Розмір97.11 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Національний антарктичний науковий центр

Національний авіаційний університет
Міжнародна науково-практична Конференція

10 років України в Антарктиці”


29 травня – 2 червня 2006 року


м. Київ

Вельмишановні колеги!

Організаційний Комітет запрошує Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної Конференції

10 років України в Антарктиці”,

що запланована на 29 травня ÷ 2 червня 2006 року в м. Києві.

Програма Конференції буде присвячена результатам досліджень України в Антарктиці протягом останніх 10 років.

Секція 1. Сучасні технології досліджень Антарктики.

Напрями:

 1. Геолого-геофізичні дослідження;

 2. Гідрометеорологічні дослідження;

 3. Фізика атмосфери та ближнього космосу;

 4. Розробка і впровадження нових технологій;

 5. Ядерно-фізичні дослідження Землі та атмосфери;

 6. Екологічні дослідження;

 7. Океанографічні та біоресурсні дослідження;

 8. Науково-інформаційна та туристична діяльність;


Секція 2. Логістика в Антарктиці.

Напрями:

1. Новітні технології діагностування і реабілітації операторів екстремальних видів діяльності:

- методи та засоби діагностування і реабілітації;

- комп’ютерні медико-біологічні технології;

- біомедичні інтелектуальні експертні системи,

- телекомунікаційні системи і комплекси.

2. Виробництво та експлуатація біомедико-технічного обладнання і систем;

3. Морські та аерокосмічні дослідження Антарктики;

4. Забезпечення охорони навколишнього середовища на антарктичній станції “Академік Вернадський”;

5. Забезпечення життєдіяльності антарктичної станції “Академік Вернадський”.


^ Науковий Комітет Конференції:

Ніколаєнко С.М., Міністр освіти і науки України, голова Комітету;

Гуржій А.М., Перший заступник Міністра освіти і науки України, заступник голови;

Бабак В.П., ректор Національного авіаційного університету, заступник голови;

Гожик П.Ф., директор Інституту геологічних наук НАН України, заступник голови;

Литвинов В.А., директор Національного антарктичного наукового центру, заступник голови;

Яцків Я.С., Литвиненко Л.М., Кундієв Ю.І., Костюк П.Г.,

Старостенко В.І., Єремєєв В.М., Булавін Л.А., Бахмутов В.М., Ільїн В.М., Івченко В.М., Корєпанов В.Є., Ващенко В.М., Войціцький В.М., Манукало В.О., Міліневський Г.П., Таширєв О.Б., Павлович В.М.,

Русов В.Д., Грищенко В.Ф., Підгорський В.С., Ямпольський Ю.М.,

Кузовик В.Д., Володарський Є.Т., Блохін Л.М., Кулик М.С.,

Харченко В.П., Синєглазов В.М., Сухоруков В.І., Маньковська І.М., Самишев Е.З., Бібік В.А.

Робочі мови Конференції: українська, російська, англійська.


Бажаючих взяти участь у роботі Конференції просимо надіслати реєстраційну картку учасника та відповідні матеріали на адресу Організаційного Комітету Конференції.

^

Форма реєстраційної картки учасника Конференції
П.І.Б. ________________________________


Організація _______________________________

Адреса організації ________________________

Посада __________________________________

Наукова ступінь, звання ___________________

Контактні телефони _____________________

E-mail ___________________________________

Форма участі (доповідь, стендова доповідь, тези, гість)

Напрями досліджень ______________________

Робочі назви доповідей, стендових доповідей, статей, тез, автори, доповідачі


Технічні засоби, що необхідні для доповіді:

персональний комп’ютер, програмні засоби, апаратура для ілюстрації доповіді, дошка, проектор, тощо


Потреба в готелі ______________________________________


Реєстраційну картку прохання надіслати до 31 березня 2006р. електронною поштою на адресу Організаційного Комітету Конференції uac@uac.gov.ua або на поштову адресу: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16.
^

Подання матеріалів на Конференцію


Матеріали Конференції будуть опубліковані в “Тезах Конференції” і представлені на стендах Конференції. За результатами проведення Конференції доповіді, що рекомендовані оргкомітетом до друку, будуть опубліковані в “Праці ІІІ Української Антарктичної Конференції”.

^ Для підготовки програми і порядку денного Конференції тези доповідей слід надсилати на адресу Оргкомітету Конференції uac@uac.gov.ua до 10 квітня 2006 р. Друковані версії тез, офіційні направлення установ, в яких виконана робота, завірені експертні висновки слід надіслати до 20 квітня 2006р. на поштову адресу Організіційного Комітету: Україна, 01601, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16.


1. Правила оформлення тез:

Тези не рецензуються, не редагуються і повинні супроводжуватись:

  • офіційним направленням установи, в якій виконана наукова робота;

  • завіреним в установленному порядку експертним висновком установи;

  • об’єм тез – 1 сторінка, поля зверху, знизу, справа, зліва 2,5 см, текстовий формат Microsoft Word for Windows версії 6.0 – 8.0 без переносів, шрифт Times New Roman Cyr, розмір шрифту – 12, інтервал – 1,5 (до 28 – 30 рядків на сторінці);

  • оформлення заголовка: УДК, ініціали та прізвища авторів, назва тез; заклад, де виконана робота; місто.

  • Основний текст друкується через 2 інтервали від заголовка.


2. Правила оформлення доповідей, статей, стендових доповідей:

Доповіді і статті подаються в 1 примірнику, надрукованому через 1,5 міжрядковий інтервал на білому папері формату А4.

Кожна сторінка підписується всіма авторами.

Стендова доповідь подається на білому папері формату А0.

Доповідь, стаття, стендова доповідь обов’язково супроводжується:

1) експертним висновком, завіреним печаткою;

2) рецензією з зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця роботи, завіреною печаткою;

3) анотаціями українською, англійською і російською мовами;

4) списком умовних скорочень і позначень;

5) службовою та електронною адресою авторів, службовими і домашніми номерами телефонів.


Доповідь, статтю необхідно набирати в текстовому редакторі Word for Windows 98 або 2000 шрифтом Times New Roman (font 12) у режимі автоматичної розстановки переносів у такому порядку:

1) індекс УДК (зліва);

2) ініціали, прізвища авторів (малі літери, напівжирний), позначені цифровими індексами, науковий ступінь (справа, відступ зверху – 6 пт);

3) назва статті (по центру, великі літери, напівжирний, відступ зверху – 6 пт);

4) місце роботи, електронна адреса (по центру, відступ зверху – 6 пт);

5) анотація українською мовою (курсив, відступ зверху і знизу – 6 пт, зліва і справа – 1 см);

6) текст статті з заголовками, списком літератури ;

7) ініціали, прізвище, назва статті, анотація англійською мовою;

8) ініціали, прізвище, назва статті, анотація російською мовою.

Обсяг статті з рисунками, таблицями, списком літератури, анотаціями – до 8 повних сторінок.

Ліве поле – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2,5 см, нижнє – 2,5 см.

Абзацний відступ – 1,0 см; відступ заголовків, таблиць, рисунків від тексту зверху – 6 пт, знизу – 6 пт.

Номери формул, на які є посилання, позначають арабськими цифрами в круглих дужках з правого краю тексту.

Розшифровку літерних позначень величин у формулах подавати в підбір.

Для набору позначень фізичних величин використовують редактор формул ^ Microsoft Equation:

1) змінні, латинські літери – курсив, Times New Roman;

2) функції, цифри, українські літери – прямий, Тіmes New Roman;

3) матриці, вектори – напівжирний, прямий, Times New Roman;

4) грецькі літери, символи – прямий, Symbol.

5) розміри: звичайний – 12 пт, великий індекс – 7 пт, малий індекс – 6 пт, великий символ – 14 пт, малий символ – 11 пт.

Хімічні формули набирають прямим шрифтом.

Рисунки виконують у вигляді растрових зображень у форматах TIFF, JPG, BMP і додають до статті окремими графічними файлами.

Неприпустимо використання закладеної графіки ^ Microsoft Word.

Елементи зображення повинні бути якісними (300–600 dpi), чорнобілими, товщина ліній 2 пт.

Деталі ілюстрації нумерують арабськими цифрами (font 12), починаючи з цифри 1, без пропусків і повторень або за годинниковою стрілкою, або по горизонталі зліва направо, або по вертикалі зверху вниз. Написи на рисунках слід замінити буквеними позначеннями (font 12), а криві – цифрами (font 12), які роз’яснюються в підписах до рисунків.

Усі рисунки повинні мати підписи, які вирівнюють по лівому краю. Підписи до рисунків (font 11) не допускається групувати з рисунками.

Усі таблиці повинні мати заголовки. Нумераційний заголовок таблиць (font 11, курсив) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці (font 11, напівжирний) – по центру.

Усі рисунки і таблиці повинні мати посилання в тексті і бути розташовані після них.

Виклад матеріалу має бути ясним, без повторів, без дублювання в тексті даних таблиць та їхніх заголовків, рисунків та підписів до них.

При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватися Міжнародної системи одиниць (СІ).

У доповіді, статті необхідно використовувати термінологію, прийняту Державним стандартом. За науковий зміст викладеного матеріалу і термінологію відповідають автори.

Назва доповіді, статті повинна бути максимально стислою (до 8 слів, 2 рядки). Ключовим словом у назві доповіді, статті має бути іменник у називному відмінку.

Абревіатуру розшифровують у тексті статті, починаючи з місця, де вона вперше зустрічається.

У списку літератури, який подається в порядку посилання, обов’язково вказують авторів, повну назву книги, місто видання, видавництво, том (номер, випуск), рік видання, загальну кількість сторінок, для статей початкову і кінцеву сторінки (ГОСТ 7.1-84). Бібліографічні записи повинні бути пронумеровані й мати посилання на джерела в тексті статті в квадратних дужках. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.

^ Прізвища та ініціали авторів літературних джерел набирають курсивом. Якщо авторів більше п’яти, вказують перших трьох.

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.


Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.


Приклад оформлення основних елементів доповіді, статті

УДК 656.7.085:657.71(045)

1. О.І. Запорожець, д-р техн. наук

2. Л.А. Гладкая, канд. техн. наук


^ МЕТОДИ АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕК

1. Інститут транспортних технологій НАУ, е-mail: zap@nau.edu.ua

2. Сумський державний університет, е-mail: sagita@ukr.net

Розглянуто модель аналізу небезпек на основі використання теорії ймовірності для визначення

Вступ

________________Текст вступу____________
^

Аналіз досліджень і публікацій


__________________Текст статті_____________
Постановка завдання

__________________ Текст статті _____________

Заголовок основного матеріалу


__________________ Текст статті _____________

Заголовок основного матеріалу


____________ Текст статті _________________

Висновки


_______________Текст висновків_____________
^

Список літератури


1. Четыркин Е.М., Калихман И.Л. Вероятность и статистика. – М.: Наука, 1982. – 319 с.

2. Кулик Ю.В. Вимірювання фазових зсувів // Електродинаміка. – 2003.– № 1. – С. 67–72.


Організаційний внесок для учасників Конференції

з України100 грн.

Отримувач: ДУ Національний антарктичний науковий центр

Адреса: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16

^ Код ЄДРПОУ 21574751

Банк: УДК м. Київ

МФО 820019

Р/р 35220002000775

Призначення платежу: Організаційний внесок за участь у міжнародній науково-технічній Конференції

^ Організаційний внесок для іноземних учасників

Конференції 100 $ США.

Отримувач: ДУ Національний антарктичний науковий центр (код ЄДРПОУ 21574751)

Адреса: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, Україна

^ Банк одержувача: АКБ “Правекс-Банк”

МФО 321983

Рахунок 2600 0006 10445

PAY THROUGH ONE OF INTERMEDIARY BANKS IN USA: (БАНКИ ПОСЕРЕДНИКИ В США)

 • DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK, NY

SWIFT CODE: BKTRUS33

ABA ROUTING NUMBER: 021001033
^
CORRESPONDENT ACCOUNT OF PRAVEX BANK

WITH DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS: 04400554

 • AMERICAN EXPRESS BANK, NEW YORK, NY

SWIFT CODE: AEIBUS33

ABA ROUTING NUMBER: 026001591

^ CORRESPONDENT ACCOUNT OF PRAVEX BANK

WITH AMERICAN EXPRESS BANK: 741595


Крайній термін попередньої сплати

оргвзнеску – 20 квітня 2006 р.


Крайній термін подачі тез, доповідей, змісту стендових доповідей у друкованому вигляді – 20 квітня 2006 р.


Організаційний Комітет Конференції:

 1. Ващенко Володимир Миколайович – голова Комітету, (телефон/факс +380 44 246 3880; E-mail: uac@uac.gov.ua)

 2. Кузовик В’ячеслав Данилович – співголова Комітету, (телефон/факс +38 044 406 7198


Адреса Організаційного Комітету Конференції:

01601, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, Україна

^ Телефон/ Факс: +380 44 246 3880

E-mail: uac@uac.gov.ua


Питання оплати:

Коноваленко Антоніна Сільвестрівна

(телефон/факс: +380 44 246 3880)


Питання тез:

Кирнос Віталій Валерійович, Лоза Євгеній Анатолійович (телефон/факс: +380 44 246 3880)


Питання публікацій і стендових доповідей:

Шабанова Світлана Юріївна

(телефон/факс: +380 44 406 7442),

Костенко Людмила Михайлівна,

(телефон/факс: +380 44 246 3880)


Організаційні питання:

Клюзко Євгеній Іванович

(телефон/факс: +380 44 406 7442)


Інформацію про Конференції розміщено на Web-site Національного антарктичного наукового центру: http://www.uac.gov.ua


Схожі:

Міністерство освіти І науки України Національний антарктичний науковий центр iconКультура народов Причерноморья. Экономические науки Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський науковий центр нан україни І мон україни, Міжвузівський центр “Крым економічні 06. 10. 10

Міністерство освіти І науки України Національний антарктичний науковий центр iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий Інститут права та психології Дослідницький Центр Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі і-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «захист прав І свобод людини та громадянина...
Міністерство освіти І науки України Національний антарктичний науковий центр iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова науково-методичний центр моніторингу якості освіти

Міністерство освіти І науки України Національний антарктичний науковий центр iconXхі міжнародна конференція юних дослідників International Conference of Young Scientists
Національний центр «мала академія наук україни» Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України Національний антарктичний науковий центр iconМ. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110
Україна. Міністерство освіти і науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки України Національний антарктичний науковий центр iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний технічний університет імені івана пулюя технічний навчально – науковий інститут
Технічний навчально – науковий інститут Національного університету біоресурсів та природокористування
Міністерство освіти І науки України Національний антарктичний науковий центр iconМіністерство освіти І науки україни
Міжнародний освітянський центр інформаційних технологій (моціт) є основним структурним підрозділом Національного транспортного університету...
Міністерство освіти І науки України Національний антарктичний науковий центр iconПерший інформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Центр далезнавства
В.І. Даль у культурному житті Росії і України (музеї, пам'ятники, ювілейні заходи тощо)
Міністерство освіти І науки України Національний антарктичний науковий центр iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Міністерство освіти І науки України Національний антарктичний науковий центр iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи