Звіт доцента кафедри радіоелектронних комплексів Малецького Івана Костянтиновича за 2000–2006 рр icon

Звіт доцента кафедри радіоелектронних комплексів Малецького Івана Костянтиновича за 2000–2006 рр
Скачати 72.15 Kb.
НазваЗвіт доцента кафедри радіоелектронних комплексів Малецького Івана Костянтиновича за 2000–2006 рр
Дата29.09.2012
Розмір72.15 Kb.
ТипДокументи

ЗВІТдоцента кафедри радіоелектронних комплексів

Малецького Івана Костянтиновича

за 2000–2006 рр.


Малецький Іван Костянтинович обіймає посаду доцента кафедри радіоелектронних комплексів факультету електроніки Інституту електроніки та систем управління НАУ.

Протягом останніх п’яти років виконував навантаження, передбачене індивідуальним планом на кожний навчальний рік. Читав лекції з таких дисциплін: „Передача інформації в системах обслуговування повітряного руху”, „Радіотехнічні системи”, „Системи авіаційного повітряного електрозв’язку”, „Системи та пристрої проводного і радіозв’язку”, „Системи електрозв’язку цивільної авіації”, „Зарубіжні системи зв’язку аеропортів”. Проводив лабораторні та практичні заняття з названих дисциплін для студентів спеціальності 8.090 702 „Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”. Керував курсовим і дипломним проектуванням, з цією метою розроблена відповідна тематика.

За цей період був керівником дипломних проектів 35-ти студентів. Крім того, керував аеродромно-полігонною, науково-дослідною та переддипломною практиками студентів. Очолював організаційно-методичне забезпечення виробничих практик, підтримуючи щільні зв'язки з підприємствами цивільної авіації України та інших галузей.

Розробив навчальні та робочі програми з дисциплін: „Передача інформації в системах ОПР” та „Радіотехнічні системи” за кредитно-модульним методом, програми виробничих практик. Розробив методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін „Системи авіаційного повітряного електрозв’язку” та „Технічна експлуатація і ремонт систем електрозв’язку”, 10 навчально-методичних посібників (щитів–плакатів) із вищеназваних навчальних дисциплін.

Брав участь у виконанні науково-дослідних робіт (НДР), був відповідальним виконавцем НДР „Розробка нормативного документа „Правила авіаційного електрозв’язку в цивільній авіації України (ПЗ ЦА – 2003)” (наукові керівники проф. В.П. Бабак і проф. В.С. Новіков). Цей документ затверджений та введений в дію наказом Міністра транспорту України від 23 вересня 2003 р. №736. Опубліковані статті та доповіді на науково-технічних та науково-методичних конференціях, що наведені в списку нижче.

Пройшов підвищення кваліфікації на ФПК викладачів у МІІЦА (Москва), а також стажування в Київській службі обслуговування повітряного руху (аеропорт Жуляни). Водночас за цей період в НТУУ "КПІ" засвоїв повний курс навчання за програмою „Комп’ютер в офісній діяльності” та одержав сертифікат.

Виконував обов’язки куратора групи студентів, проводив значну виховну та культурно-масову роботу (організація відвідування виставок за фахом, екскурсій літературних вечорів, диспутів та ін.). Під час виборів депутатів місцевих рад у м. Києві працював агітатором на виборчій дільниці та довіреною особою депутата Київської міської ради по виборчому округу №77 В.П. Бабака. Очолював розробку сценарію, організацію та проведення свята з нагоди 40-річчя ФЕТ та 50-річчя ФСУ НАУ. Брав участь у підготовці до 100-річчя світової авіації та 70-річчя Національного авіаційного університету у 2003 році.
Найменування

Видавництво


Обсяг

СпівавториНДР №985-Х2000 “Обґрунтування переліку нормативних документів з експлуатації РТЗ ОПР України” та розробка документа “Правила електрозв’язку в ЦА України (ПЗЦА).

Обґрунтування переліку нормативних документів з експлуатації РТЗ ОПР з урахуванням вимог нормативних документів України, а також рекомендацій ІКАО.: Навч. посібник

Звіт з НДР (1-й етап). НАУ, 2000.

36 с.

Бабак В.П.,

Новіков В.С.,

Малецький Є.О.,

Тестов І.В.Розробка структури та плану-проспекту документа “Правила електрозв’язку в ЦА України”.

Звіт з НДР №985-Х2000 (2-й етап). НАУ, 2000.

35 с.

Бабак В.П.,

Новіков В.С.,

Малецький І.К., Тестов І.В.Розробка основних розділів документа “Правила електрозв’язку в ЦА України (ПЗЦА)” та додатків до нього.

Звіт з НДР №985-Х2000 (3-й етап). НАУ, 2001.

126 с.

Бабак В.П.,

Новіков В.С.,

Малецький І.К., Тестов І.В.Апробація ПЗ ЦАУ та затвердження

Звіт з НДР №985-Х2000 (4-й етап). НАУ, 2001.
Бабак В.П.,

Новіков В.С.,

Малецький І.К.,, Тестов І.В.Програма технологічної практики. Спеціальність 7.090702 „Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”

К.: НАУ, 2001

10 с.


Оператори стільникового зв’язку України.

Матеріали СНТК.НАУ, 2002.

5 с.

Дячок Л.М.Методичні вказівки до виконання лаборат. робіт з дисциплін “Системи авіаційного повітряного електрозв’язку” та “Технічна експлуатація та ремонт систем електрозв’язку” для спеціальності 8.090 702 “РЕП, системи та комплекси”.

Київ: НАУ, 2002.

2,75 арк.

Малецький І.К.,

Климчук В.П.,

Тестов І.В.Нормативний документ з електрозв’язку в ЦА України.

Збірник наукових праць, вип.6, “Проблеми інформатизації та управління”. Київ: Мін-во трансп. України, Міносвіти, 2002.

0,35 арк.

Поліщук К.А.,

Новіков В.С.,

Малецький І.К.,

Тестов І.В. та інші.Розроблення та впровадження в ЦА України нормативного документа з електрозв’язку.

Матеріали міжнар. НТК “Авіа-2003”. НАУ, 2003.

0,3 арк.

Новіков В.С.,

Конахович Г.Ф.,

Малецький І.К.,

Тестов І.В.Організація та структура авіаційного повітряного електрозв’язку в ЦА України.

Міжнар. НТК “Авіа-2003”. НАУ, 2003.

10 с.

ЖелезніченкоВ.П.,

ЮдковськийМ.О.,

Малецький І.К.,

Тестов І.В.Нормативно-правовий документ “Правила авіаційного електрозв’язку в цивільній авіації України (ПЗ ЦА–2003)”.

Київ: Міністерство транспорту України, 2003.

131 друк стор.

Бабак В.П.,

Новіков В.С. та інші.Організація та структура авіаційного електрозв’язку відповідно до положень ІКАО.

Матеріали V міжнародної НТК “Авіа-2003”. НАУ, 2003.

0,2 арк.

ЖелезніченкоВ.П.,

Юдковський М.О.,

Малецький І.К.,

Тестов І.В.Принципи побудови основних розділів та додатків ПЗ ЦА–2003.

V МНТК “Авіоніка – 2004”. НАУ, 2004.

0,2

Малецький І.К.,

Тестов І.В.Принципи побудови основних розділів та додатків ПЗ ЦА–2003.

Міжнародна НТК „Авіа-2004”. НАУ, 2004.

0,3

Малецький І.К.,

Тестов І.В., ЖелезніченкоВ.П.,

Гладиревський Б.С., Чорний О.О.Методика розробки дипломних проектів і магістерських робіт з нормативної бази радіотехнічного забезпечення цивільної авіації України.

Міжнародна НТК „Авіа-2004”. НАУ, 2004.

0,4
^

Новіков В.С.,

Малецький І.К.,
Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять для студентів 4-го курсу з дисципліни „Передача інформації в системах обслуговування повітряного руху”.

К.:НАУ, 2005.

10 с.
Покоління розвитку систем стільникового зв’язку.

Тези доповідей СНТК „Політ-2006”, К.: НАУ 2006

20 с.

Гресь Д.В.,

Богачук О.Д.


Особливості організації радіозв’язку в діапазоні коротких хвиль (на базі радіостанції НАУ).


СНТК 2006

6 с.

Сірош А.А.

Доцент кафедри РЕК Є.О.Камінський

10 травня 2006 року

Схожі:

Звіт доцента кафедри радіоелектронних комплексів Малецького Івана Костянтиновича за 2000–2006 рр iconСоколов Геннадій Євгенович доцент кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів Кандидат технічних наук
Соколов Геннадій Євгенович обіймає посаду доцента кафедри радіоелектронних комплексів факультету електроніки інституту електроніки...
Звіт доцента кафедри радіоелектронних комплексів Малецького Івана Костянтиновича за 2000–2006 рр iconНімич Віктор Володимирович асистент кафедри радіоелектронних комплексів
...
Звіт доцента кафедри радіоелектронних комплексів Малецького Івана Костянтиновича за 2000–2006 рр iconСоломенцев Олександр Васильович професор кафедри радіоелектронних комплексів Доктор технічних наук, професор
У 1990 отримав звання професора. На кафедрі радіоелектронних комплексів читає курс лекцій “Основи теорії надійності, експлуатації...
Звіт доцента кафедри радіоелектронних комплексів Малецького Івана Костянтиновича за 2000–2006 рр iconНовіков Володимир Стефанович професор кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів Доктор технічних наук, професор
За час роботи в нау обіймав посади провідного інженера, асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри, декана радіотехнічного...
Звіт доцента кафедри радіоелектронних комплексів Малецького Івана Костянтиновича за 2000–2006 рр iconПеревезенцев Лев Тимофеевич професор кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів Кандидат технічних наук, професор
Вчене звання старшого наукового співробітника набув у 1963, доцента – 1968, професора –1994
Звіт доцента кафедри радіоелектронних комплексів Малецького Івана Костянтиновича за 2000–2006 рр iconЗюзько Аркадій Корнійович доцент кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів Кандидат технічних наук
Зюзько Аркадій Корнійович канд техн наук, ст наук співробітник – доцент кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів
Звіт доцента кафедри радіоелектронних комплексів Малецького Івана Костянтиновича за 2000–2006 рр iconХмелько Юрій Михайлович професор кафедри радіоелектронних комплексів Кандидат технічних наук, доцент
...
Звіт доцента кафедри радіоелектронних комплексів Малецького Івана Костянтиновича за 2000–2006 рр iconПетрова Юлія Валеріївна асистент кафедри радіоелектронних комплексів Кандидат технічних наук
Проводить лабораторні роботи з курсів “Основи метрології”, “Метрологія та вимірювання”, “Метрологія та вимірювальна техніка”, “Технології...
Звіт доцента кафедри радіоелектронних комплексів Малецького Івана Костянтиновича за 2000–2006 рр iconГалецька Інна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент
Львівський медичний інститут. Навчалася в аспірантурі кафедри психології 1996–1999. 1999–2000 асистент кафедри психології, з 2000...
Звіт доцента кафедри радіоелектронних комплексів Малецького Івана Костянтиновича за 2000–2006 рр iconГалецька Інна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент
Львівський медичний інститут. Навчалася в аспірантурі кафедри психології 1996–1999. 1999–2000 асистент кафедри психології, з 2000...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи