Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од icon

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
НазваПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Сторінка2/9
Дата03.12.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни


В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

 • Основні терміни та визначення в галузі електро- і світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС.

 • Зміст керівних та нормативно-технічних документів ЦА України, міждержавного авіаційного комітету (МАК), стандарти та рекомендації ІКАО, об’єднанні авіаційні правила JAR-OPS 1 в галузі електро і світлосигнального забезпечення польотів ПС.

 • Головні принципи забезпечення безпеки та регулярності польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС на етапах інструментального та візуальною пілотування у простих та складних метеорологічних умовах.

 • Призначення та роль комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС, їх вплив на рівні безпеки та регулярності польотів ПС.

 • Основні принципи побудови комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС.

 • Основні вимоги, що ставляться до комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС у нормативно-технічних документах ЦА, МАК та матеріалах ІКАО.

 • Класифікацію комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС, призначення та принцип дії всіх систем та елементів, що входять до складу комплексів.

 • Склад та призначення основних типів комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС.

 • Основні принципи технічної експлуатації комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Вміти:

 • Синтезувати електричне та світлотехнічне обладнання, що входить до складу систем і комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС.

 • Аналізувати функціональні та електричні схеми електричного та світлотехнічного обладнання, що входить до складу систем і комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС вітчизняного та імпортного виробництва.

 • Проводити технічний контроль та діагностування усіх систем і елементів комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС.

 • Організовувати технічне обслуговування та ремонт систем і комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС.
^

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів


Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з трьох навчальних модулів. Окремим третім модулем є курсова робота, яка виконується в дев’ятому семестрі.

1.5.1 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Аеродромні візуальні аеронавігаційні засоби забезпечення польотів ПС” студент повинен:

Знати:

 • Основні терміни та визначення в галузі електро і світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС.

 • Зміст керівних та нормативно-технічних документів ЦА України, міждержавного авіаційного комітету (МАК), стандарти та рекомендації ІКАО, об’єднанні авіаційні правила JAR-OPS 1 в галузі електро і світлосигнального забезпечення польотів ПС.

 • Головні принципи забезпечення безпеки та регулярності польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС на етапах інструментального та візуальною пілотування у простих та складних метеорологічних умовах.

Вміти:

 • Аналізувати функціональні та електричні схеми електричного та світлотехнічного обладнання, що входить до складу систем і комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС вітчизняного та імпортного виробництва.

 • Синтезувати електричне та світлотехнічне обладнання, що входить до складу систем і комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС.


1.5.2 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Обладнання систем та комплексів електросвітлотехнічного забезпечення польотів”студент повинен:


Знати:

 • Призначення та роль комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС, їх вплив на рівні безпеки та регулярності польотів ПС.

 • Основні принципи побудови комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС.

 • Основні вимоги, що ставляться до комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС у нормативно-технічних документах ЦА, МАК та матеріалах ІКАО.

 • Класифікацію комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС, призначення та принцип дії всіх систем та елементів, що входять до складу комплексів.

 • Склад та призначення основних типів комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС.

 • Основні принципи технічної експлуатації комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС.

Вміти:

 • Проводити технічний контроль та діагностування усіх систем і елементів комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС.

 • Організовувати технічне обслуговування та ремонт систем і комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС на аеродромах ЦА і ВПС.1.5.3 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 – курсової роботи на тему „Проектування (модернізація) підсистеми аеродромних вогнів ШЗПС ССА І ІІ, ІІІ категорій та визначення її надійності” студент повинен:

Знати:

 • методику розробки технічного завдання на виконання конкретної науково-технічної задачі;

 • якісний та кількісний опис надійності комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС;

 • Методики визначення показників надійності комплексів електротехнічного та світлосигнального забезпечення польотів ПС та оцінки її впливу на рівень безпеки польотів.

Вміти:

 • самостійно вирішувати технічні проблеми, пов'язані з проектуванням чи модернізацією підсистем аеродромних вогнів;

 • розраховувати електричну потужність кабельних ліній;

 • визначати показники надійності підсистем світлосигнальних систем аеродромів;

 • проводити оцінку кількісних значень показників надійності світлосигнальних систем аеродромів з точки зору їх впливу на рівень безпеки польотів на етапі візуального пілотування у складних метеоумовах.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090605-37 затвердженої 15. 11. 2003р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090603-31 затвердженої 10. 2002р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
«Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)»...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconРеферат (2) 6 семестр
Н – 3 090605 36, затвердженої 26. 05. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090603-41, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-47, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090605-35, затвердженої 05. 02. 2004, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconКафедра електротехніки І світлотехніки
Н-3 090605-12, затвердженої 22. 12. 2004 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconРеферат (1) 6 семестр
Н – 3 090605 45, затвердженої 05. 11. 2003 р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)\" та \"Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання\", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090600-39, затвердженої 17. 02. 05 р., „Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи