Звіт інституту електроніки та систем управління по науково-дослідній діяльності молодих учених та студентів за І семестр 2009/2010 н р icon

Звіт інституту електроніки та систем управління по науково-дослідній діяльності молодих учених та студентів за І семестр 2009/2010 н р
Скачати 234.16 Kb.
НазваЗвіт інституту електроніки та систем управління по науково-дослідній діяльності молодих учених та студентів за І семестр 2009/2010 н р
Дата08.08.2012
Розмір234.16 Kb.
ТипДокументи

ЗВІТ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

по науково-дослідній діяльності молодих учених та студентів

за І семестр 2009/2010 н.р.


1.Участь студентів у конференціях

Назва конференції

Місце проведення

Дата проведення

ПІБ учасника

Факультет, кафедра, курс учасника

Результат участі

1

2

3

4

5

6

Європейський мікрохвильовий тиждень EuMW 2009


ІХ міжнародна науково-технічна конференція «Авіа-2009»


Міжнародний симпозіум з обробки сигналів

«SPS-2009»


АВІА-2009

Рим (Італія)


Національний авіаційний університет


м. Варшава

(Польща)


м. Київ, НАУ

З 28.09 по 2.10


21-23 вересня 2009


2009 р.


2009 р.

Дмитро Глушко


Соколов В.В.


Бокал Ж.

Конченко І.


Кольченко Л., Азнакаєва Д.

Аспірант кафедри радіоелектроніки ІЕСУ


Факультет електроніки, кафедра електродинаміки

гр. 605


Факультет електроніки, кафедра радіоелектроніки


Факультет електроніки, кафедра радіоелектроніки


Перемога


Публікація тез в збірнику доповідей конференції


Дипломи

^ 2.Участь студентів в олімпіадах

Назва олімпіади

(І, ІІ) етап

Місце проведення

Дата проведення

ПІБ учасника

Факультет, кафедра, курс учасника

Результат участі

1

2

3

4

5

6^ 3.Участь студентів в конкурсах

Назва конкурсу

(І, ІІ) тур

Місце проведення

Дата проведення

ПІБ

учасника

Факультет, кафедра, курс учасника

Результат участі

1

2

3

4

5

6

Подано робіт на конкурс НАНУ (до 15.12.2009)

Киів НАНУ

Грудень 2009-лютий 2010

 1. ОникієнкоЮ.Ю.

 2. Гуленко В.Д.

 3. Мельник К.В.

 4. Глушко Д.М.

 5. Мисюк Ю.П.

 6. Кліпа А.М.

 7. Бочарніков І.В.

 8. Задорожній О.

 9. Соколов В.

 10. Кольченко Л.В.

 11. Березовий В.
  Аксентій Є.


 12. Мельніков Д.Є.

Асп.БІКАМ


Асп.РЕ


Каф.ЕД, 605


Каф.РЕ, 501


Фонд Пінчука

Київ

Жовтень 2009-травень 2010

 1. Танцюра О.

 2. Горбач О.

 3. Сердюк О.

 4. Шевчук А.

ФЕЛ

ФАСУ

ФАСУ

ФАСУ
МОНУ

Інформатика та кібернетика
 1. Гусятнікова І.

 2. Баграновська НЕлектротехніка та електромеханіка
 1. Гончаров О.

 2. Костенчук Н.

 1. Чех І.Телекомунік системи та мережі
 1. Задорожній О.

 2. Соколов В.

^ 4. Інформація про гуртки, що діють на кафедрі

Назва гуртка

Керівник

Кількість залучених студентів

Періодичність проведення

1

2

3

4

Каф.авіоніки:


Розробка методів та засобів підвищення надійності та ефектив-ності діагностування об'єктів авіоніки


Моделювання та оптимізація процесів управління летальними апаратами людиною-оператором


Неінвазивні оптико - електронні методи визначення параметрів фізичних середовищ людини


Системи сприйняття зображень


Поляриметричні методи вимірювання азимутальних напрямів з високою точністю


ЕргономікаГрібов В.М., к.т.н., проф.


Грищенко Ю.В., к.т.н., доц.


Краснов В.М., к.т.н., доц.


Ситник О.Г., к.т.н., доц.


Тронько В.Д., д.ф.-м.н., проф.


Положевець Г.А., асистент1


3


5


2


3


2Щомісячно


Щомісячно


Щомісячно


Щомісячно


Щомісячно


Щомісячно


^ Каф. авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів (АКІК):


Сучасні методи ідентифікації динамічних систем


Сучасні проблеми теорії автоматичного керування


Програмування


Комп’ютерно-інтегровані комплекси повітряних суден


Розпізнання образів


Сучасні системи автоматизованого проектування


Мікропроцесорні системи


Програмування у об’єктно-орієнтованому середовищі


Системи навігації
Синєглазов В.М. д.т.н. проф.


Аблесімов О.К. к.т.н. проф.


Борсук С.П. асистент


Мелдьніков О.В. к.т.н. доцент


Мухіна М.П., к.т.н. доцент


Козлов А.П. к.т.н., доцент

Брикалов А.В., к.т.н. доцент


Кренецький М.І., ст.. викладач


Юрченко О.С., к.т.н. доцент


Філяшкін М.К., к.т.н. проф..5


4


4


4


5


5


4


6


3
Щомісячно


Щомісячно


Щомісячно


Щомісячно


Щомісячно


Щомісячно


Щомісячно


Щомісячно


Щомісячно


^ Каф.біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ):


Дослідження методів та засобів оцінки психофізичного стану людини


Методи оброблення біосигналів та зображень


Інформаційне забезпечення медичних закладів


Підвищення вірогідності клініко-діагностичних


Інформаційне забезпечення оптимального управління в медичній галузі


Дослідження перехідних біоритмів в електроенцефалограмах


Методика обробки фазових портретів кефалографії


Моделювання технологічного процесу експлуатації БМАД.т.н., проф., зав.каф. Кузовик В.Д.


К.т.н., доцент Буриченко М.Ю.


К.т.н., доцент Іванець О.Б.


К.т.н., доцент Кошова Л.О.


Асистент Собова С.Ю.


Асистент Булигіна О.В.


Асистент Оникієнко Ю.Ю.


Асистент Кучеренко В.Л.3


4


3


1


2


2


2


2Щомісяця


Щомісяця


Щомісяця


Щомісяця


Щомісяця


Щомісяця


Щомісяця


Щомісяця


^ Каф. електротехніки та світлотехніки:


Підвищення ефективності використання світлодіодних приладів


Оптичні канали передачі інформації


Вітроенергетика


Світлодизайн в архітектурному освітленні


Операційне математичне моделювання динамічних систем цілого, дробового та змішаного порядків


Математичне моделювання електричних кіл в перехідних режимах


Візуальні заходи при посадці в складних метеоумовах


Забезпечення безпеки польотів на етапі візуального пілотування


Модернізація бортового обладнання


Комп’ютерний дизайн систем освітленняЗеленков І.А. к.т.н., проф.


Шевченко В.О. доц.


Соченко П.С. доц.


Воронов С.І. к.т.н., доц.


Васильєв В.В. д.т.н., проф.


к.т.н., проф. Зеленков О.А., ас. Голік А.П.


Попов П.В.


Ванецян С.Г. к.т.н., проф.


Мартинюк В.С. к.т.н., доц.


Колотюк А.П. асистент5


5


4


3


3


3


3


5


2


2Раз на тиждень


Раз на тиждень


Раз на тиждень


Раз на тиждень


Раз на тиждень


Раз на тиждень


Раз на тиждень


Раз на тиждень


Раз на тиждень


Раз на тиждень

Каф.електродинаміки:


Автоматизовані вимірювальні комплекси в галузі радіоелектроніки


Електромагнітна сумісність радіоелектронних системІльницький Л.Я.

д.т.н., проф.,

Сібрук Л.В.

д.т.н., проф.


Іванов В.О.

д.т.н., проф.,

Богатир В.Т.,

к.т.н., доц.12


92 рази на місяць


2 рази на місяць

Каф.радіоелектроніки:


Криптографічні методи аналізу даних


Доплерівсько-поляриметричні системи дистанційного зондування атмосфери


Стохастичні ортогональні розкладання лінійних випадкових процесів та полів


Вплив електромагнітних полів на біологічні об’єкти


ПЛІС і їх застосування в електроніці


Обробка сигналів акустичного локатора


Застосування ІКТ при дослідженні біомедичних об’єктів


Моделювання в електроніціД.т.н., професор Білецький А.Я.


Д.т.н., професор Яновський Ф.Й.


Д.т.н., професор Бойко І.Ф.


професор Азнакаєв Е.Г.


професор Корчинський А.П.


К.т.н., доцент Сініцин Р.Б.


доцент Ключко О.М.


асистент Вишнівський О.В.3


5


3


3


3


3


2


3Раз на місяць


Раз на місяць


Раз на місяць


Раз на місяць


Раз на місяць


Раз на місяць


Раз на місяць


Раз на тиждень

^ Каф.систем управління літальних апаратів:


Авіаційні та космічні функціональності і комплекси


Розробка робастних систем управління польотом


Розробка наукових статей та розділів дипломних проектів, їх наукове обґрунтування. Наукова виробнича практика та дипломне проектування


Синтез оптимальних систем стабілізації


Інерціальні стабілізовані платформи та прецизійні інерціальні навігаційні системи


Дослідження впливу неструктурованої динаміки при синтезі ДСУ аеростатичної платформи


Системи управління літальних апаратів


Авіаційна вимірювальна техніка


Організації як об’єкт управління


Гурток з інтелектуальних систем керування


Робастні системи управління літальних апаратів з обмеженою кількістю навігаційних датчиків


Лазерні доплеровські вимірювачі швидкостіД.т.н., проф. Азарсков В.М.


Д.т.н., проф.Тунік А.А.


Д.т.н., проф.. Блохін Л.М.


К.т.н., доцент Кривоносенко О.П.


К.т.н., доцент Сущенко О.А.


К.т.н., доцент Абрамович О.О.


К.т.н., доцент Троянов П.П.


К.т.н., доцент Іванов І.О.


К.т.н., доцент Білак Н.В.


К.т.н., доцент Апостол юк В.О.


К.т.н., доцент Галагаз Т.А.


К.т.н., доцент Дивнич М.П.
8


8


8


5


3


3


3


3


3


3


3


31 раз на місяць


1 раз на місяць


1 раз на місяць


1 раз на місяць


1 раз на місяць


1 раз на місяць


1 раз на місяць


1 раз на місяць


1 раз на місяць


1 раз на місяць


1 раз на місяць


1 раз на місяць

^ 5. Нагородження студентів грантами, стипендіями тощо

Назва гранту, стипендії

ПІБ

Факультет, кафедра, курс учасника

1

2

3

Стипендія президента України


Грант проректора НАУ-2009


Грант Європейської спільноти з мікрохвильового випромінювання


Грант SPIE

Кравчишин І.


Танцюра О.М.

Аксентій Є.О., Березовий В.Р. та ін..

(всього 6 студентів)


Глушко Д.М.


Конченко І., Бокал Ж.

ФАСУ, СУЛА, 4 курс, 405 гр.


ФЕЛ, каф. РЕ, 6 курс

ФЕЛ, каф. РЕ, 501 гр.


Аспірант каф. РЕ


ФЕЛ, каф. РЕ

^ 6. Заходи що проводились протягом місяця кафедрою

(семінари, круглі столи тощо)

Вид заходу

Тематика заходу

Термін проведення

Кількість залучених студентів

1

2

3

4

^ Каф.біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ):

Проведення круглого столу гуртків «Інформаційне забезпечення медичних закладів» та Інформаційне забезпечення оптимального управління в медичній галузі


Проведення круглого столу гуртків «Інформаційне забезпечення медичних закладів» та Інформаційне забезпечення оптимального управління в медичній галузі


Проведення круглого столу,присвяченого участі у виставці ІЕСУ гуртків «Інформаційне забезпечення медичних закладів» та Інформаційне забезпечення оптимального управління в медичній галузіВикористання нейро мереж в медицині


Побудова баз даних для використання в теле медичних консультаціях


Розробка автоматизованого робочого місця лікаря4.12.2009


27.11.2009


30.10.20095


3


3Каф. електротехніки та світлотехніки:

Семінар з представниками компанії «GE»Новаційні світлотехнічні приладиГрудень 200960

Каф.радіоелектроніки:

Науковий семінар


Обробка сигналів


Раз на місяць


22

^ 7. Участь студентів в НДДКР

№ теми

Назва, термін дії

ПІБ студентів, що працюють на темі

Факультет, кафедра, курс учасника

ПІБ наукового керівника

Науковий ступінь, посада

1
2

3

4

5

504-ДБ08


№591-ДБ09


26/08.02.01


26А/08.02.01

«Теоретичне обґрунтування застосування автоколіматорів для вимірювань коливань елементів конструкції і кутових розворотів об’єктів авіа космічної техніки


Методологія створення інтегрованих функціонально стійких комплексів управління для авіаційної та космічної галузей України

15.01.09 – 20.12.09


Математичне моделювання та моніторинг світлосигнальних систем аеродромів


Підвищення ефективності експлуатації світлотехнічних систем

Просвірін Д., Котнєва Н.,

Серпак О.


Бочарніков І., Харатін І., Кваша С., Арутюнян А., Кравчишин І.


Войналович Т.О.

Малашевський Д.В.


Гульчук Т.

Питляк Т.

Люшняк О.

ФЕЛ, каф.авіоніки, 4 і 5 курс


ФАСУ, СУЛА,

4 курс


ФАСУ, Е і С, 4 к


ФАСУ, Е і С, 4 к

ФАСУ, Е і С, 5 к

Скрипиць А.В.


Азарсков В.М.


Васильєв В.В.


Зеленков І.А.

К.т.н., зав. кафедри, декан факультету


д.т.н., проф.


Чл.-кор.НАНУ, д.т.н., проф., завідувач кафедри Е і С


К.т.н., проф.

^ 8. Залучення студентів до міжнародних програм та програм по обміну студентами

ПІБ

Назва програми

Термін дії

Результат участі

1

2

3

4

Каф.авіоніки:

Грабовська О.Ю.


Каф.АКІК:

Москалик Н., Кавун О.


Стипендія технічного університету, м. Дрезден, Німеччина


Стажування у Автономному університеті Барселони


жовтень 2009 – лютий 2010


Вересень – грудень 2009Безкоштовне навчання у Дрезденському технічному університеті з отриманням стипендії


На момент складання звіту участь триває

^ 9. Публікації студентів в цьому місяці

ПІБ

студентіа

Факультет, кафедра, курс автора

Тип публікації (стаття, тези)

Вихідні дані збірника

1

3

4

5

Абрамян Л.А.

Демешонок О.В.

ФЕЛ, авіоніки, 5 курс

Стаття

Наука і молодь, 2009р.


Форощук І.В.

ФЕЛ, авіоніки, 5 курс

стаття

Проблеми інформатизації та управління

Бокал Ж.

Асп.

Стаття

Random signal sodar for meteorology. - Proc. SPIE Vol. 7502, 75022B (Aug. 5, 2009). - 6p.

Горбач О.,

Сенькович А.,

Бадзим О.,

Дьяконова О.,


АКІК

Стаття

«Електроніка та системи управління» №2 (20) 2009


Фиалкина Т.

АКІК

Стаття

«Електроніка та системи управління» №3 (21) 2009

Конченко І.

ІАН

Стаття

Аналіз можливостей оптимального розміщення компонентів мультилатераційної системи спостереження в аеропорту. - КОМІНФО-2009, Лівадія, Україна, 2009. - С.1-2.

Кольченко Л.

Асп.

Стаття

Nonparametric filtration of the spoken language signals on the background of acoustic noise / Матеріали IX МНТК «АВІА-2009». Том 2. К.: НАУ, 2009. – С. 12.61-12.64.

Конченко І.

ІАН

Стаття

Multilateration Surveillance System Arrangement by Means of Cramer-Rao Lower Bound Analysis, Proceedings Signal Processing Symposium, Jachranka, Poland, 2009, 4 pp., CD ROM.

Конченко І.

ІАН

Стаття

Geometrical arrangement of multilateration surveillance system components by means of Cramer-Rao lower bound analysis, Proc. SPIE Vol. 7502, 75020Y (Aug. 5, 2009), 8 pp.

Тхо Ван Данг

ІАН

Стаття

Fuzzy Detection and Classification of Dangerous Hydrometeorological Phenomena Using Dual-Polarimetric Radar Measurements, Proceedings Signal Processing Symposium, Jachranka, Poland, 2009, 4 pp., CD ROM.

Тхо Ван Данг

ІАН

Стаття

Fuzzy detection and classification of dangerous weather phenomena using dual-polarimetric radar measurements, Proc. SPIE Vol. 7502, 750212 (Aug. 5, 2009), 10 pp.

Кольченко Л.

Асп.

Стаття

Nonlinear filtration of the spoken language signals. - Proc. SPIE Vol. 7502, 75021K (Aug. 5, 2009). - 5 p.

Схожі:

Звіт інституту електроніки та систем управління по науково-дослідній діяльності молодих учених та студентів за І семестр 2009/2010 н р iconЗвіт інституту аеронавігації за 01. 09. 2012 31. 12. 2012 Участь студентів та молодих учених у конференціях Назва конференції Місце проведення Дата проведення
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів „Проблеми навігації і управління рухом”
Звіт інституту електроніки та систем управління по науково-дослідній діяльності молодих учених та студентів за І семестр 2009/2010 н р iconЗвіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених
Звіт інституту електроніки та систем управління по науково-дослідній діяльності молодих учених та студентів за І семестр 2009/2010 н р iconЗвіт доцента кафедри радіоелектронних комплексів Малецького Івана Костянтиновича за 2000–2006 рр
Малецький Іван Костянтинович обіймає посаду доцента кафедри радіоелектронних комплексів факультету електроніки Інституту електроніки...
Звіт інституту електроніки та систем управління по науково-дослідній діяльності молодих учених та студентів за І семестр 2009/2010 н р iconРада молодих учених інституту інформаційних технологій
Зустріч з директором Інституту інформаційних технологій з питань розвитку науки в інституті для молодих учених на 2010 – 2011 навчальний...
Звіт інституту електроніки та систем управління по науково-дослідній діяльності молодих учених та студентів за І семестр 2009/2010 н р iconПублікації немлій л. С. 2007-2012р
Немлій Л. С. Формування навичок педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів на тренажерному комплексі засобом проективної діяльності...
Звіт інституту електроніки та систем управління по науково-дослідній діяльності молодих учених та студентів за І семестр 2009/2010 н р iconЗвіт інституту аеронавігації за 01. 01. 2012 30. 06. 2012 Участь студентів у конференціях Назва конференції Місце проведення Дата проведення
Хіi міжнародна науково-практична конференція молодих учених І студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»
Звіт інституту електроніки та систем управління по науково-дослідній діяльності молодих учених та студентів за І семестр 2009/2010 н р iconАнотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки
Тема ндр: Підвищення ефективності технологічних процесів тепломасоперенесення на основі розроблення автоматизованих систем досліджень...
Звіт інституту електроніки та систем управління по науково-дослідній діяльності молодих учених та студентів за І семестр 2009/2010 н р iconСекція №11 Машинобудування Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки
Тема ндр: “Дослідження та обґрунтування параметрів сушарки малосипких сільськогосподарських матеріалів”
Звіт інституту електроніки та систем управління по науково-дослідній діяльності молодих учених та студентів за І семестр 2009/2010 н р iconСекція Охорона навколишнього середовища Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2010 роки
Назва вищого навчального закладу: Національний лісотехнічний університет України
Звіт інституту електроніки та систем управління по науково-дослідній діяльності молодих учених та студентів за І семестр 2009/2010 н р iconПоложення про Раду молодих учених вивести зі складу Ради молодих учених факультету іноземних мов Стрельцову Вікторію Юріївну, кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри іноземних мов
Внесення змін до складу Ради молодих учених факультету іноземних мов на 2009 – 2010 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи