Методичні рекомендації щодо викладання Основ споживчих знань у 2009-2010 н р. Сучасне суспільство, ринок праці, соціальні перетворення вимагають icon

Методичні рекомендації щодо викладання Основ споживчих знань у 2009-2010 н р. Сучасне суспільство, ринок праці, соціальні перетворення вимагають
Скачати 36.17 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання Основ споживчих знань у 2009-2010 н р. Сучасне суспільство, ринок праці, соціальні перетворення вимагають
Дата27.09.2012
Розмір36.17 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

щодо викладання «Основ споживчих знань у 2009-2010 н.р.


Сучасне суспільство, ринок праці, соціальні перетворення вимагають від системи освіти нових підходів та знань, що сприяють формуванню свідомого, готового до нових викликів громадянина, здатного жити та діяти у сучасному світі, який швидко змінюється. Споживча освіта виступає як складова цілісного підходу до формування громадянина.

Споживча освіта впливає на

● формування ринкового мислення;

● планування людиною власного подальшого життя та кар’єри, освіти, праці;

● вибір професії;

● формування компетентностей у реалізації власних прав;

● розуміння реалії оточуючого світу тощо.

Спираючись на загальноєвропейський та світовий досвід формування змісту освіти, а саме на компетентнісну спрямованість всіх елементів споживчої освіти, вбачаємо за необхідне впровадження, починаючи з початкових класів і до закінчення загальноосвітньої школи, обов’язкової споживчої освіти, здійснення споживчого виховання.

Метою наскрізної споживчої освіти є популяризація споживчих знань, прищеплення з дитинства споживчої культури і, у міру дорослішання, - навчання школярів навичкам розумної споживчої поведінки, на копичення ними знань про споживання і захист своїх споживчих прав, розуміння ними принципів раціональної споживчої поведінки та чесного ведення бізнесу.

Виходячи з поставленої мети, основними завданнями споживчої освіти є:

○ сприяння розбудові громадянського суспільства;

○ підвищення рівня споживчої компетентності школярів;

○ організація цілісної системи споживчого навчання та виховання;

○ формування вміння робити свідомий вибір якісних товарів та послуг;

○ сприяти доступу учнів до інформації, яка необхідна для здійснення раціонального вибору відповідно до індивідуальних потреб;

○ вироблення норм толерантної поведінки;

○ формування навичок оформлення ділових паперів, пов’язаних із захистом прав споживачів;

○ розвиток громадської та споживчої ерудиції;

○ формування вміння узгоджувати власні дії з інтересами громади.

Введення споживчих знань у загальноосвітні навчальні заклади можна здійснювати у вигляді таких моделей: однопредметної, інтегрованої та змішаної.

Однопредметна модель реалізується за рахунок уведення курсу « Основи споживчих знань» у навчальний процес з 1 по 12-й класи як курсу за вибором, акцентуючи увагу на певних компонентах знань, враховуючи вікові особливості дитини та знань з інших предметів. Такий підхід сприятиме формуванню, засвоєнню та застосуванню компетентностей споживача із подальшим прагненням до самоосвіти у галузі споживання протягом усього життя.

Курс побудовано за принципом спіралі, в основі якої лежить поглиблення знань із теми з кожним наступним роком навчання. Важливу роль при такому підході відіграють знання з інших предметів. Тому єдиний наскрізний курс «Основи споживчих знань» пропонується викладати за такою схемою:

1-й клас – «Абетка юного споживача».

2-й клас – «Перші сходинки споживання».

3-й клас – «Споживання у родині».

4-й клас – «Споживання і громада».

5-й клас – «Споживання в дії».

6-й клас – «Споживча етика».

7-й клас – «Основи раціонального споживання».

8-й клас – «Споживання і здоров’я».

9-й клас – «Права споживачів».

10-й клас – «Основи споживчих знань. Економіка споживання».

11-й клас – «Основи споживчих знань. Споживач і держава».

12-й клас – «Основи споживчих знань».

Переваги такого підходу полягають у можливості навчального закладу обирати будь-який із названих модулів, кожен з яких може виступати або як продовження попереднього модуля, або як окремий курс за вибором у будь-якому класі. Окрім того, кожен із названих модулів може доповнювати той чи інший навчальний предмет (наприклад, « Споживча етика» - курс «Етика» у 5-6 класах, «Споживання і здоров’я» - курси «Основи здоров’я» і «Біологія» в усіх класах, «Права споживачів» - курс «Правознавство», «Економіка споживання» - курс «Основи економіки» тощо.)

При другій, інтегрованій моделі, споживчі знання вводяться у зміст більшості навчальних предметів та гармонійно використовуються викладачами різних дисциплін. Наприклад, вчителі української мови та літератури – тексти диктантів та переказів, математики, фізики - у змісті задач, екологічні – вчителі природничих дисциплін і таке інше.

Безумовно, найбільш ефективною є змішана модель, коли споживчі знання викладаються окремим наскрізним курсом й інтегруються у зміст інших навчальних предметів.

З метою популяризації курсу «Основи споживчих знань» серед учнівської молоді, Міністерством освіти і науки України, спільним проектом ЄС та ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» започатковано Всеукраїнський конкурс для школярів двох вікових категорій: 12-14 років – «Зелене споживання», 15-17 років – «Молодь тестує якість».

Для викладання «Основ споживчих знань» в загальноосвітній школі розроблено програми і методичні посібники:

- Основи споживчих знань: Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: 1-12 кл. / Гільберт Т.В., Довгань А.І., КапірулінаС.Л. та інш.: За загальною редакцією Бе6скової Н.В., Єрохіної А.С., Максименко К.О., Овчарук О.В. – К.: Навчальна книга, 2008. – 816с.: іл.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання Основ споживчих знань у 2009-2010 н р. Сучасне суспільство, ринок праці, соціальні перетворення вимагають iconМетодичні рекомендації щодо викладання «Основ споживчих знань» у 2012-2013 н р. (варіативна складова)
Все це потребує від освітян не тільки створення нових навчальних курсів та оновлення змісту освіти, а й розробку таких педагогічних...
Методичні рекомендації щодо викладання Основ споживчих знань у 2009-2010 н р. Сучасне суспільство, ринок праці, соціальні перетворення вимагають iconМетодичні рекомендації для педагогів шкіл-інтернатів
Колегії Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 24. 06. 2009 р., методичних рекомендацій оіппо щодо викладання...
Методичні рекомендації щодо викладання Основ споживчих знань у 2009-2010 н р. Сучасне суспільство, ринок праці, соціальні перетворення вимагають iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів надруковані у збірнику: Збірник програм для допрофільної
Методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів з математики у 2013-2014 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання Основ споживчих знань у 2009-2010 н р. Сучасне суспільство, ринок праці, соціальні перетворення вимагають iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів надруковані у збірнику: Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах) / Упор. Н. С. Прокопенко
Методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів з математики у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання Основ споживчих знань у 2009-2010 н р. Сучасне суспільство, ринок праці, соціальні перетворення вимагають iconМетодичні рекомендації щодо викладання предметів музика та музичне мистецтво у 2010-2011 н р

Методичні рекомендації щодо викладання Основ споживчих знань у 2009-2010 н р. Сучасне суспільство, ринок праці, соціальні перетворення вимагають iconМетодичні рекомендації щодо викладання предметів музика та музичне мистецтво у 2010-2011 н р

Методичні рекомендації щодо викладання Основ споживчих знань у 2009-2010 н р. Сучасне суспільство, ринок праці, соціальні перетворення вимагають iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Ринок фінансових послуг” для студентів денної та заочної форм...
Методичні рекомендації щодо викладання Основ споживчих знань у 2009-2010 н р. Сучасне суспільство, ринок праці, соціальні перетворення вимагають iconМетодичні рекомендації щодо викладання економіки у 2009/2010 навчальному році
Варіанти навчальних програм залежать від концепції еконо­мічної освіти у конкретному знз та кількості годин, виділених на вивчення...
Методичні рекомендації щодо викладання Основ споживчих знань у 2009-2010 н р. Сучасне суспільство, ринок праці, соціальні перетворення вимагають iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо викладання Основ споживчих знань у 2009-2010 н р. Сучасне суспільство, ринок праці, соціальні перетворення вимагають iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи