Професійне здоров’я молодого вчителя. Як його зберегти (Поради психолога) icon

Професійне здоров’я молодого вчителя. Як його зберегти (Поради психолога)
Скачати 49.89 Kb.
НазваПрофесійне здоров’я молодого вчителя. Як його зберегти (Поради психолога)
Дата27.09.2012
Розмір49.89 Kb.
ТипДокументи

Професійне здоров’я молодого вчителя. Як його зберегти

(Поради психолога)

А.В. Драпака,

викладач психології ОІППО


В ієрархії чинників активної життєдіяльності, творчого потенціалу та самореалізації педагога важливе місце належить його професійному здоров’ю. Здоров’я вчителя позначається на здоров’ї його вихованців та результатах усієї навчально-виховної роботи. Крім того, від здоров’я педагога великою мірою залежить стан здоров’я учнів, їхнє соціально-психологічне благополуччя, рівень «життєстійкості». Вчитель з низьким рівнем професійного здоров’я не зможе займатися і вихованням культури здоров’я школярів, оскільки у цій справі необхідний особистий приклад. Тому питання збереження і зміцнення здоров’я вчителя ми вважаємо одними із пріоритетних у сфері його життєвих та фахових інтересів. Тільки педагог, який усвідомлює цінність цілеспрямованої роботи над своїм здоров’ям, може передавати свій досвід учням, створювати у школі безпечне освітнє середовище і умови для навчання.

Під професійним здоров’ям у психолого-педагогічній науці розуміють здатність організму зберігати й активізувати компенсаторні, захисні, регуляторні механізми, що забезпечують працездатність, ефективність і розвиток особистості вчителя в умовах протікання педагогічної діяльності.

Учительство як професійна група відзначається дуже низькими показниками фізичного і психічного здоров’я. Це пояснюється тим, що праця педагога відноситься до розряду складних, стресогенних, найбільш напружених у психологічному плані, таких, що вимагають від людини великих резервів самовладання й саморегуляції. На це є певні об’єктивні причини: комунікативні та інформаційні перевантаження, велике емоційне напруження, поява певних професійних деформацій, багатофункціональність соціально відповідальної діяльності, соціальна незахищеність і низький статус професії у масовому сприйманні. Крім того, професія вчителя належить до так званих хелперських (від англ. help – допомагати), оскільки пов’язана з роботою у системі «людина-людина», наданням підтримки і допомоги підопічним. Саме в учителів дуже високий ризик невротичних і психосоматичних реакцій на напружені ситуації в роботі. На сьогодні у Міжнародній класифікації хвороб навіть виявлено окремий стан – «професійний стрес». Один із наслідків тривалого професійного стресу – синдром «емоційного згорання» як стан фізичного, емоційного і розумового виснаження фахівця.

У сучасній психолого-педагогічній літературі велика кількість досліджень присвячена вивченню сутнісних аспектів, факторів виникнення професійного стресу, професійної дезадаптації, синдрому емоційного згорання та шляхів його усунення. Значно більшої уваги потребують розробки превентивних заходів та шляхів збереження і зміцнення професійного здоров’я педагога, формування стресостійкості майбутнього фахівця, шляхів і методів гармонізації його внутрішнього світу.

У контексті вищезазначеного, пропонуємо пам’ятку молодому вчителю «Як уникнути стресу».

 1. Визначте для себе головні життєві і професійні цілі, зосередьте свої зусилля на їх досягненні. Помічайте проміжні результати на шляху до поставленої мети, радійте окремому успіху – це допоможе Вам протистояти стресу.

 2. Кожного ранку ставте собі три запитання:

 3. Що потрібно зробити сьогодні обов’язково?

 4. Що можна зробити завтра?

 5. Що має бути зроблено протягом тижня?

 6. Вивчіть і використовуйте техніку планування часу у Вашому повсякденному житті.

 7. Не уникайте спілкування. Коротка приємна розмова – кращі ліки від стресу.

 8. Спробуйте налагодити конструктивні стосунки з учнями, їх батьками, колегами по роботі, старайтеся жити у злагоді з іншими, із самим собою.

 9. Обговорюйте з близькими людьми свої проблеми. Розповівши про свою проблему тим, кому довіряєте, Ви наполовину вирішите її.

 10. Пробачайте образи інших. Навчіться забувати неприємне.

 11. Умійте пробачати себе, свої дії і вчинки. Допущені помилки нехай будуть добрим уроком на майбутнє. Не займайтеся самопоїданням.

 12. Не судіть себе та інших. Позбудьтеся мислення «червоного олівця» (уникайте категоричної поляризації світу на добро-зло, біле-чорне і т.п.).

 13. Ніколи не змагайтеся ні з ким. Змагайтеся лише з самим собою. Робіть все можливе для того, щоб сьогодні бути кращим, ніж вчора, завтра – кращим, ніж сьогодні.

 14. Навчіться слухати співрозмовника. Часто невміння дослухати є причиною непорозуміння, образ, конфліктів і, як наслідок, – стресів.

 15. Частіше посміхайтеся і смійтеся, вмійте з гумором підходити хоча б до деяких неприємностей.

 16. Налаштовуйтеся на позитив. Будьте оптимістом. Вірте.

 17. Частіше бувайте на природі.

 18. Відпочивайте разом із сім’єю.

 19. Навчіться розслаблятися, оволодійте техніками релаксації.

 20. Намагайтеся частіше слухати музику, яка поліпшує настрій.

 21. Пам’ятайте про лікувальну силу аромотерапії, кольоротерапії, зцілючу силу молитви.

 22. Не забувайте займатися фізичними вправами: чим краще здоров’я, тим легше боротися зі стресом.

 23. Творіть добро, творіть себе.

На етапі професійної діяльності здоров’я педагога може бути збережене, зміцнене тільки наполегливою працею над собою, звичкою до самодисципліни і самообмежень. Корисно для педагога побудувати власну програму збереження професійного здоров’я, захисту від професійного стресу. Обсяг такої роботи залежить від особливостей кожного конкретного вчителя, умов, у яких він живе і працює.

Велике поле діяльності у напрямку збереження і зміцнення професійного здоров’я педагогів існує для шкільного психолога. Це просвітницька, діагностична і психокорекційна роботи. У його арсеналі повинен бути комплекс різноманітних методів і засобів, які сприяють гармонізації внутрішнього світу педагога, послабленню його психічної напруги, що спрямовані на розвиток внутрішніх психічних сил учителя, розширення його професійної самосвідомості. Серед них варто відзначити індивідуальні та групові бесіди, консультації, круглі столи, присвячені цій проблематиці, психотренінги, психотехнічні ігри і вправи тощо. Корисним, на нашу думку, може бути випуск практичним психологом у школі «Пам’яток для вчителя». Вони виконуватимуть передусім профілактично-просвітницьку функцію. У нашому випадку ці «пам’ятки» стали б непоганим джерелом поповнення знань педагога про професійне здоров’я, професійний стрес, професійні деформації, шляхи їх попередження та усунення і загалом про збереження здоров’я фахівця. Тематика їх може бути різноманітною, наприклад: «Стрес, дистрес і психічне здоров’я педагога», «Синдром «емоційного згорання» – це психологічний захист чи хвороба?», «Ліки для педагога-трудоголіка», «Ерозія душі педагога: що це і як з нею боротися?», «Як себе зберегти, хоча б для того, щоб довго і добре працювати», «Антистрес-технології і професійне здоров’я педагога», «Педагогічна кар’єра без стресу: міф чи реальність?» та ін.

Професійне здоров’я і довголіття педагога великою мірою залежить від діяльності, яку проводить у цьому плані адміністрація навчального закладу. Керівництво школою повинно забезпечити учителям можливість професійного росту, налагодити соціальні й інші позитивні моменти, що підвищують мотивацію. Адміністрація повинна чітко розподілити обов’язки, продумати посадові інструкції. Від неї у першу чергу залежить також психологічний клімат закладу і те, наскільки здоровими є взаємостосунки між педагогами.

Тільки спільні зусилля насамперед самих педагогів, цілеспрямована робота всього педагогічного колективу, увага до професійного здоров’я вчителів з боку адміністрації закладу сприятимуть їх професійному довголіттю, творчому кар’єрному росту, професійному саморозвитку.

Схожі:

Професійне здоров’я молодого вчителя. Як його зберегти (Поради психолога) iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Критерії психічного І соціального здоров’Я. Відношення до здоров’Я. Психологія професійного здоров’Я. Професійне вигорання І ресурси...
Професійне здоров’я молодого вчителя. Як його зберегти (Поради психолога) iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Критерії психічного І соціального здоров’Я. Відношення до здоров’Я. Психологія професійного здоров’Я. Професійне вигорання І ресурси...
Професійне здоров’я молодого вчителя. Як його зберегти (Поради психолога) iconХарківської обласної ради програма «Ліцей І здоров’я»
Гусь Ірини Миколаївни – директора ліцею, вчителя фізики, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, вчителя-методиста, відмінника...
Професійне здоров’я молодого вчителя. Як його зберегти (Поради психолога) iconПоложення про внз. Кредитно-модульна система навчання. Сутність педагогічної діяльності вчителя. Учитель української національної школи. Організація самостійної роботи студентів. Засоби професійного самовиховання
Особливості педагогічної діяльності. Суспільна значущість професії вчителя, його функції. Педагогічна діяльність. Наукова діяльність....
Професійне здоров’я молодого вчителя. Як його зберегти (Поради психолога) iconМетодична робота з учителями трудового навчання області
Форма проведення заходу (семінар, творча група, школа молодого вчителя, школа педагогічної майстерності)
Професійне здоров’я молодого вчителя. Як його зберегти (Поради психолога) iconМетодична робота з учителями трудового навчання області
Форма проведення заходу (семінар, творча група, школа молодого вчителя, школа педагогічної майстерності)
Професійне здоров’я молодого вчителя. Як його зберегти (Поради психолога) iconМетодична робота з учителями трудового навчання області
Форма проведення заходу (семінар, творча група, школа молодого вчителя, школа педагогічної майстерності)
Професійне здоров’я молодого вчителя. Як його зберегти (Поради психолога) iconМетодична робота з учителями трудового навчання області
Форма проведення заходу (семінар, творча група, школа молодого вчителя (управлінця), школа педагогічної майстерності)
Професійне здоров’я молодого вчителя. Як його зберегти (Поради психолога) iconПрограма вступного фахового випробування з «Валеологія з методикою викладання шкільного курсу «Основи здоров'я»
Важливою складовою професійної компетентності вчителя-валеолога є знання з дисципліни «Валеофілософія і культура здоров’я», вивчення...
Професійне здоров’я молодого вчителя. Як його зберегти (Поради психолога) iconПрограма вступного фахового випробування з «Валеологія з методикою викладання шкільного курсу «Основи здоров'я»
Важливою складовою професійної компетентності вчителя-валеолога є знання з дисципліни «Валеофілософія і культура здоров’я», вивчення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи