Пам”ятка по вивченню стану викладання іноземних мов icon

Пам”ятка по вивченню стану викладання іноземних мов
Скачати 59.17 Kb.
НазваПам”ятка по вивченню стану викладання іноземних мов
Дата27.09.2012
Розмір59.17 Kb.
ТипУрок

ПАМ”ЯТКА

ПО ВИВЧЕННЮ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ


на допомогу керівникам шкіл

1.Ведення шкільної документації:

журнали - записи ведуться мовою викладання у школі; у змісті уроку вказується

тема/підтема, що робить вчитель на уроці;

домашнє завдання – конкретне, слід вказати вправу, сторінку

У клітинках, що відповідають датам проведення уроків виставляються бали за обов’язкові поточні роботи, усні або письмові.

Тематичне оцінювання - бал до журналу виставляється як підсумковий з урахуванням обов’язкових поточних робіт, усних та письмових.

У графі “Зміст уроку” запис стосовно тематичного оцінювання рекомендуємо, наприклад, таким - “ТО. Подорож. Введення лексики ”.

Семестрове оцінювання проводиться наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності з кожного виду окремо (аудіювання, говоріння, читання, письмо). Дата проведення обов”язково виставляється і у змісті уроку робиться відповідний запис “Контроль аудіювання”.

зошити - якщо більше двох годин на тиждень - 2 зошити;

робота над помилками;

зошити для контрольних робіт;

календарні плани – узгодженість з програмою;

заповнюються мовою викладання у школі;

надруковані;

погоджено з заступником директора;

вказати на першій сторінці вимоги щодо володіння мовною та мовленнєвою компетенціями в кожному класі;

список використаної літератури;

2.Уроки - узгодженість з програмою, календарним, поурочним планом;

дитиноцентрована модель уроку;

комунікація, групова, парна робота;

% мовлення вчителя зменшується чим старший клас;

місце уроку в календарному плані;

самокорекція помилок учнями;

використання дошки на уроці;

використання наочності, ТЗН;

релаксація; ІКТ.

3.Науково-методична робота вчителів ІМ – вчитель приймає участь у роботі шкільного

м./о суспільно-гуманітарних предметів

план роботи м/о;

4 засідання методоб”єднання на рік;

на порядок денний кожного виноситься 4-5 питань;

графік демонстраційних уроків, взаємовідвідування;

наставництво; участь у роботі професійних асоціацій

створення портфоліо – інформаційна папка з досліджуваної теми (самоосвіта) ;

матеріали з досвіду роботи ( методичні рекомендації);

папки з контрольними роботами різного рівня складності

4.Атестаційні матеріали (є авторськими, не ксерокопійованими) – відомості про

демонстраційні уроки та позакласні заходи; практична спрямованість,

наприклад, тексти для прослуховування, тексти та завдання для домашнього

читання, граматичні тести для певного рівня, з певної теми;

матеріали з досвіду роботи; рекомендації;

5. Позакласна роботапрограми обміну з країнами, мова яких вивчається;

гуртки/ факультативи, клуби, листування;

предметні тижні.

ПАМ”ЯТКА


щодо ведення записів у класному журналі


Іноземні мови

на допомогу керівникам шкіл

Записи ведуться мовою викладання у школі, у змісті уроку вказується тема/підтема, що робить вчитель на уроці; домашнє завдання – конкретне (вказати сторінку, номер вправи)

Обов’язкові поточні письмові роботи проводяться не менше 3-х разів протягом семестру з метою перевірки знань та сформованості навичок засвоєного мовного матеріалу. Роботи проводяться у робочих зошитах і можуть включати одне-два завдання тривалістю від п’яти до п’ятнадцяти хвилин. До журналу у клітинках, що відповідають датам проведення уроків виставляються бали за вищевказані роботи.

Оцінювання тематичне виставляється як підсумковий бал за результатами поточного оцінювання, тобто це є узагальнений результат поточного оцінювання.

Семестровий бал (СБ) виставляється на основі тематичних (скорегованих балів) та контрольних робіт (45 хвилин) з кожного виду мовленнєвої компетенції (аудіювання, читання, письмо, говоріння), які проводяться наприкінці семестру.

Річний бал виставляється на основі семестрових балів. Річна робота, як окрема робота не проводиться. Учні 5-8-х класів, 10-х класів мають право на підвищення річного балу.

Атестаційний бал (АБ) виставляється за результатами держаної підсумкової атестації відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України ві 14.12.00 N 588 .

Повторна атестація може проводитися у будь-який час, але не раніше ніж через 10 днів після закінчення атестації і не пізніше початку навчального року.


Викладачі кафедри методики викладання

філологічних дисциплін ІППОЧО^ План


вивчення стану викладання іноземних мов

щодо переходу системи загальної середньої освіти до профільного навчання


квітень 2005р.


Мета:

Вивчити досвід роботи районних/міських методичних кабінетів, педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області щодо організаційного, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення передпрофільного та впровадження профільного навчання з іноземних мов.

Об”єкти вивчення:

 1. Районні/міські методичні кабінети Чернівецької області.

 2. Загальноосвітні навчальні заклади Чернівецької області.

Організація вивчення питання:

 1. Районні/міські методичні кабінети Чернівецької області

 • організаційна діяльність методичного кабінету

 • відповідні накази, розпорядження

 • проведення конференцій, семінарів, засідань методичних об”єднань, нарад з питань впровадження профільного навчання з іноземних мов

 • кадрове забезпечення викладання іноземних мов (освіта, стаж роботи, курсова перепідготовка, наслідки атестації, вакансії)

 • методичні рекомендації

 • наявність фахових видань

 • залучення до методичної роботи вчителів-методистів, старших вчителів, науковців

 • діяльність щодо поліпшення навчально-методичної та матеріально-технічної бази кабінетів іноземниз мов

 • забезпеченність підручниками, програмами, сприяння забезпечення ЗНЗ методичною літературою, дидактичними матеріалами.
 1. Загальноосвітні навчальні заклади:

 • організаційна діяльність адміністрації ЗНЗ з питань впровадження профільного

навчання іноземних мов

 • внутрішкільний контроль

 • участь вчителів іноземних мов у роботі шкільного методичного об”єднання

 • обізнаність вчителів з нормативними документами (Законом про середню освіту, державними освітніми стандартами, програмами, листами МОНУ з іноземних мов, Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, тощо)

 • обізнаність вчителів з відповідними наказами, розпорядженнями управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, рекомендаціями та виданнями Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 • обізнаність вчителів з критеріями оцінювання з іноземних мов

 • шкільна бібліотека (фахові журнали, газети, забезпечення підручниками, програмами, методичною літературою)

 • навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення викладання предмета

 • позакласні заходи

 • наявність кабінету або куточка з іноземних мов у ЗНЗ

 • міжнародна співпраця (залучення носіїв мови, яка вивчається), участь вчителів у міжнародних конференціях, семінарах

 • розробка спецкурсів для гуртків, факультативів, профільного навчання, затвердження їх районним/міським методичним об”єднанням або Вченою радою ОІППО.

Схожі:

Пам”ятка по вивченню стану викладання іноземних мов iconНаказ №4 Про вивчення стану викладання іноземних мов у днз та початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області
Чернівецької області на 2012 рік, доручення начальника Головного управління освіти І науки облдержадміністрації, та з метою покращення...
Пам”ятка по вивченню стану викладання іноземних мов iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного
Дисципліна «Методика викладання іноземних мов І перекладу» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, яку присвячено...
Пам”ятка по вивченню стану викладання іноземних мов iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного
Дисципліна «Методика викладання іноземних мов І перекладу» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, яку присвячено...
Пам”ятка по вивченню стану викладання іноземних мов iconПам’ятка з організації, проведення та оцінювання завдань ІІІ етапу олімпіади з іноземних мов І тур Виконання тестових завдань
Кількість тестів – 20. Тести спрямовані на визначення рівня сформованості лексико-граматичної компетенції
Пам”ятка по вивченню стану викладання іноземних мов iconЗвіт про роботу кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов за 2010-2011 навчальний рік Навчальна робота
Навчальне навантаження по кафедрі германської філології та методики викладання іноземних мов у кількості 23825 годин виконано у повному...
Пам”ятка по вивченню стану викладання іноземних мов iconКафедра іноземних мов
Вступний іспит до магістратури передбачає засвоєння навчальних програм “Іноземна мова за професійним спрямуванням, розроблених згідно...
Пам”ятка по вивченню стану викладання іноземних мов iconНаукового дослідження у методиці навчання іноземних мов. Експеримент як найважливіший метод наукового дослідження. Принципи, методи та прийоми методики викладання іноземних мов. Звязок
О. Допоміжні засоби вербальної та невербальної наочності на різних ступенях навчання
Пам”ятка по вивченню стану викладання іноземних мов icon8. 04020101 Математика*, 04020301 Фізика
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Пам”ятка по вивченню стану викладання іноземних мов icon8. 02030302 Мова І література (російська)*
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Пам”ятка по вивченню стану викладання іноземних мов icon8. 02030201 Історія*, 03010401 Політологія
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов, Р. В. Кульбанська,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи