Метод «прогностичної лінійки» icon

Метод «прогностичної лінійки»
Скачати 348.45 Kb.
НазваМетод «прогностичної лінійки»
Сторінка1/3
Дата27.09.2012
Розмір348.45 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Освіта ХXI століття – це освіта для людини. Завданням сучасної школи є виховання компетентної особистості, яка володіє не лише знаннями, високими моральними якостями і є професіоналом, а й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи знання й беручи на себе відповідальність за свою діяльність

Суспільство доручає педагогу своє майбутнє і, звичайно, чекає від нього застосування найефективніших методів та форм передачі знань школярам Європейські країни сьогодні розпочали ґрунтовну дискусію навколо того, як озброїти людину необхідними вміннями та знаннями для забезпечення її гармонійної взаємодії з технологічним суспільством, що швидко розвивається. Саме тому важливим є усвідомлення поняття компетентності в педагогічній науці і практиці, суспільстві, що базується на знаннях. Потрібно визначити, яких саме компетентностей необхідно навчати і що має бути результатом навчання.

Саме тому сучасний урок потребує системного аналізу, наукового обґрунтування змісту та його складових.


^ МЕТОД «ПРОГНОСТИЧНОЇ ЛІНІЙКИ»

З метою діагностики і аналізу уроку застосовують метод, який базується на використанні так званої «Прогностичної лінійки». Головними знаннями при діагностуванні та прогнозуванні дидактичних процесів є розуміння факторів, що визначають перебіг та результативність цих процесів. В запропонованій прогностичній лінійці виділено 28 таких факторів: 1) клас; 2) урок; 3) день тижня (початок тижня (після вихідних) і кінець тижня (перед вихідними) знижують показник ефективності уроку); 4) рівень навчальних досягнень класу (береться до уваги середній показник навчальних досягнень учнів класу); 5) час, що відводиться на уроці для контролю знань (чим більше часу вчитель витрачає на контроль, тим менша ефективність уроку); 6) час, що відводиться на вивчення нового матеріалу (розглядається як середній показник ефективності навчального заняття, який залежить від особливостей сприйняття і способу подачі нового матеріалу); 7) час, що відводиться на систематизацію і узагальнення знань (чим більше часу вчитель витрачає на даний етап уроку, тим більша ефективність уроку); 8) час, що відводиться на практичне застосування знань (чим більше часу вчитель витрачає на даний етап уроку, тим більша ефективність уроку, оскільки передбачає діяльнісний підхід до навчання); 9) кількість нових понять; 10) складність матеріалу (береться до уваги кількість інформаційно-змістових елементів окремого поняття, чим складніше поняття і чим їх більше, тим нижча ефективність); 11) вид навчального матеріалу; 12) обладнання навчального процесу; 13) модель уроку; 14) методи навчання (найменший ефект мають інформаційні методи, найбільший – дослідницькі); 15) мотивація навчання; 16) обладнання навчального процесу; 17) інтерес (зацікавленість) учнів; 18) активність учнів; 19) працездатність учнів (можна лише за умови правильного керування навчальним процесом); 20) увага учнів; 21) стимулювання (заохочування) учнів на уроці; 22) керування навчальним процесом (організація і способи навчальної діяльності учнів); 23) взаємонавчання учнів на уроці (корпоративне навчання); 24) педагогіка співробітництва; 25) психологічний клімат уроку; 26) екологічні умови уроку (погода, пора року); 27) санітарно-гігієнічні умови уроку; 28) кабінетна система (використання навчальних кабінетів за призначенням).

Лінійку використовують у двох випадках: для оцінки ефективності вже проведеного уроку і для прогнозування ефективності майбутнього уроку.

Колективна робота:

 • ознайомити присутніх з правилами роботи з прогностичною лінійкою;

 • переглянути конспект одного із запропонованих уроків;

 • запропонувати кожному оцінити урок за усіма 28 параметрами;

 • визначити середньостатистичний показник ефективності уроку;

 • обговорити: Чи може ефективність уроку становити 100% і чому? З якими факторами не згідні і чому? Які фактори можна замінити і для чого?^ Доcлідницьке завдання:

 • користуючись прогностичною лінійкою, вибрати параметри майбутнього уроку, щоб його ефективність дорівнювала 87%.


Клас
Урок
День тижня
Рівень навчальних досягнень класу
5

7

8

9

11

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

поч

сер

дост

вис

2

1

1

1

2

1

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

3

4Час на контроль знань, хв.
Час на вивчення нового матеріалу, хв.
Час на систематизацію і узагальнення знань, хв.
Час на практичне застосування знань, хв.
5

10

20

30

40

5

10

20

30

40

5

10

20

30

40

5

10

20

30

40

4

3

2

1

0

0

1

2

1

0

0

1

2

1

0

0

1

2

1

0Кількість нових понять
Складність матеріалу
Вид навчального матеріалу
Диференціація матеріалу
1

2

3

4

5

низька

середня

висока

Описо-вий

Описово-аналі-тичний

Аналі-тичний

є

частково

немає

5

4

3

2

1

3

2

1

3

2

1

2

1

0Модель уроку
Методи навчання
Мотивація навчання
Обладнання навчального процесу
пасивна

активна

Інтер-активна

Репро-дукт.Дослід.

низька

середня

висока

немає

часткове

повне

1

3

2

3

2

1

1

3

5

0

1

2Інтерес учнів
Активність учнів
Працездатність учнів
Увага учнів
низький

середній

високий

низька


середня

висока

низька

середня

висока

низька

середня

висока

1

5

9

1

5

9

1

5

9

1

5

9Стимулювання учнів на уроці
Керування навчальним процесом
Взаємонавчання учнів на уроці
Педагогіка співробітництва
є

частково

немає

є

частково

немає

є

частково

немає

є

частково

немає

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1Психологічний клімат уроку
Екологічні умови навчання
Санітарно-гігієнічні умови навчання
Кабінетна система
нормавідхил

нормавідхил

нормавідхил

є

немає

Відсутня можлив.

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

0

1


«ДІЖКА» чи «ЗАКОН МІНІМУМУ»

Тривалі дослідження комплексного впливу факторів привели до створення наочної просторової моделі результативності навчального процесу, вивчення якої дало змогу вийти на теоретичне формулювання закону впливу найменшого (мінімального) фактора.

Індивідуальна робота

Оцінити за 10-и бальною системою такі фактори:

 1. активність учнів;

 2. працездатність учнів;

 3. індивідуальні можливості;

 4. мотиви навчання;

 5. методи навчання;

 6. зміст навчального матеріалу;

 7. темперамент дітей;

 8. уважність;

 9. стиль спілкування;

 10. порядок в розкладі.

Необхідні матеріали:

 • папір А4 різнокольоровий;

 • калькулятор;

 • крейда;

 • ножиці;

 • фломастери;

 • скотч

Колективна робота

 • Вибрати помічників для обробки даних за таблицею:

Оцінка


фактор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Середній бал

11

7

12

10

9,03

2


3…

  1   2   3

Схожі:

Метод «прогностичної лінійки» iconДодаток вимірювальні прилади вимірювання лінійних величин
Для вимірювань, які не вимагають високої точності, застосовують масштабні лінійки, складні метри, рулетки
Метод «прогностичної лінійки» iconТеоретичні питання з курсу „Аналітична геометрія та лінійна алгебра
Системи лінійних рівнянь. Основні означення. Методи розв’язування (метод Крамера, метод Гауса, матричний метод). Приклади
Метод «прогностичної лінійки» iconТеоретичні питання з курсу „Аналітична геометрія та лінійна алгебра
Системи лінійних рівнянь. Основні означення. Методи розв’язування (метод Крамера, метод Гауса, матричний метод). Приклади
Метод «прогностичної лінійки» iconДокументи
1. /Метод. реком. ДОШК_ЛЬНА ОСВ_ТА 2012-2013.doc
2. /Метод....

Метод «прогностичної лінійки» iconСистеми електронної комерції
Еіт є розв’язання однією з задач фундаментального аналізу ринку, а саме прогностичної класифікації курсу валют. Для вирішення поставленої...
Метод «прогностичної лінійки» iconНазва модуля: Теорія керування Код модуля: пм 6111 С01
Задачі теорії оптимальних систем керування, метод фазових траєкторій, метод гармонічної лінеаризації, спостережуваність та керованість...
Метод «прогностичної лінійки» iconЛабораторна робота №26
Установка змонтована на оптичній лаві Поблизу вихідного вікна 2 лазера встановлюється дифракційна решітка Одержана дифракційна картина...
Метод «прогностичної лінійки» iconПитання до екзамену з дисципліни «пускорегулюючі апарати»
Методи розрахунку кіл з розрядними лампами: метод гармонічного аналізу, метод еквівалентних синусоїд, метод "припасовування", машинні...
Метод «прогностичної лінійки» iconЗафарбування. Метод гуро І фонга
Основна причина популярності алгоритмів зафарбування, заснованих на розбитті на багатокутники, існування двох методів зафарбування:...
Метод «прогностичної лінійки» iconКонцепція психолого-педагогічного супроводу профільної освіти у Чернівецькій області
Організація психолого-педагогічного супроводу профільної освіти повинна забезпечити реалізацію принципів диференціації, варіативності,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи