Інформації про стан дошкільної освіти впродовж грудня 2011 р. Центром моніторингу якості освіти було проведено ІІ етап відповідного моніторингового дослідження icon

Інформації про стан дошкільної освіти впродовж грудня 2011 р. Центром моніторингу якості освіти було проведено ІІ етап відповідного моніторингового дослідження
Скачати 44.71 Kb.
НазваІнформації про стан дошкільної освіти впродовж грудня 2011 р. Центром моніторингу якості освіти було проведено ІІ етап відповідного моніторингового дослідження
Дата27.09.2012
Розмір44.71 Kb.
ТипІнформації

Проведення ІІ етапу моніторингу

стану та розвитку системи освіти дітей старшого дошкільного віку


В умовах реформування української системи освіти якість стає наріжним каменем, який визначає перспективність поставлених завдань та ефективність їх виконання. Це зумовлює низку кроків, спрямованих на забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 25.10.2010 № 1000 та Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області від 01.11.2010 № 113 «Про проведення моніторингового дослідження стану й розвитку системи освіти дітей старшого дошкільного віку» та з метою забезпечення державних гарантій доступності дошкільної освіти, удосконалення системи управління нею, надання всім учасникам освітнього процесу та широким колам громадськості інформації про стан дошкільної освіти впродовж грудня 2011 р. Центром моніторингу якості освіти було проведено ІІ етап відповідного моніторингового дослідження.

Основними цілями даного моніторингу було узагальнення інформації стосовно ефективності роботи системи дошкільної освіти та відстеження динаміки її розвитку.

Моніторинг стану дошкільної освіти проводився на основі єдиних методик та інструментарію, розроблених фахівцями Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

В опитуванні взяли участь 55 директорів загальноосвітніх навчальних закладів, з них 36,4% представників міст, 63,6% - сільської місцевості; 66 завідувачів дошкільних навчальних закладів (відповідно: 37,9% і 62,1%). А також 110 вчителів 1-го класу; 124 вихователів старшої групи ДНЗ; 195 батьків учнів 1-го класу; 212 батьків дітей старшої групи ДНЗ.

Аналіз кадрового складу директорів ЗНЗ та завідувачів ДНЗ свідчить, що стаж роботи на керівній посаді зазначених категорій респондентів становить: до 5 років у 23,7% опитаних; від 6 до 10 ­– 29,9%; від 11 до 20 – 30,0%; більше 20 років – 16,5%.

Більшість респондентів (76,4% директорів ЗНЗ та 83,3% завідувачів ДНЗ) зазначили, що в їх закладах укладено угоду щодо реалізації наступності між освітніми та дошкільними закладами. Опитані визначили наступні види взаємодії між установами: відповідно 36,4% та 65,2% керівників вказали, що наявні спільні плани заходів, що необхідно вирішувати на певному етапі; 74,5% та 63,6% - розроблені заходи за участю адміністрацій і методичних служб навчальних закладів, батьків дітей майбутніх першокласників; 32,7% та 25,8% - користуються спільним планом роботи методичних об’єднань вчителів початкової школи і вихователів ДНЗ. Водночас принцип наступності реалізується завдяки взаємовідвідуванню в ДНЗ та уроків у початковій школі, проведенню Днів відкритих дверей, взаємообміну педагогічним досвідом між вихователями дітей старшого дошкільного віку та вчителями початкової школи.

Керівники закладів в переважній більшості (84,2%) ознайомлені зі змістом Базового компонента дошкільної освіти.

Директори загальноосвітніх навчальних закладів (94,6%) під час моніторингових досліджень зазначили, що у штатному розписі передбачено посаду психолога і функціональні обов’язки виконують фахівці. Менший відсоток (43,9%) завідувачів ДНЗ відповіли на зазначене питання.

Переважна більшість опитаних визнають, що ефективними формами роботи, яким надається перевага в установах, є батьківські збори (57,0%); семінари, тренінги, круглі столи (44,2%); спільні заходи (54,9%); індивідуальні бесіди, зустрічі (53,4%).

На запитання «Чи проводиться в ЗНЗ тестування майбутніх першокласників при прийомі до школи?» 21,8% керівників ЗНЗ дали ствердну відповідь, 78,2% - заперечили факт проведення тестування. В той же час вони вважають, що основними показниками при зарахуванні дитини до першого класу є: психологічна (96,4%), фізична (92,7%), інтелектуальна (45,5%) готовності, вміння читати, рахувати (3,6%).

Серед актуальних проблем, які існують у закладах, на думку керівників, варто виокремити наступні: недостатнє навчально-методичне забезпечення, фінансування, запровадження освітніх інновацій. Також хвилює їх фахова підготовка вчителів до запровадження інноваційних програм, методик.

Із числа опитаних, які працюють у ДНЗ, за дипломом 100 (80,6%) є вихователями дошкільних закладів, 14 (11,3%) – вчителями початкових класів, 8 (6,57%) – вчителями-предметниками, 2 (1,6%) – практичними психологами. Серед класоводів 1-х класів – 107 (96,3%) – за дипломом є вчителями початкових класів, 4 (3,7%) – вчителями-предметниками. Найбільший відсоток педагогів (53,6%) мають вищу кваліфікаційну категорію. Серед вихователів категорію спеціаліста присвоєно 63,7%, а вищу – 17,7%.

Відповіді всіх зазначених категорій респондентів на запитання «Чи готові 6-річні діти до навчання в школі?» співпали щодо фізичного та психологічного розвитку. Так, 46,4% опитаних зазначили, що шестирічки готові до навчання в школі; 43,3% - частково; 10,3% - не готові. Щодо успішної підготовки дітей до навчання вчителі 1-х класів вважають, що головне викликати позитивне ставлення до школи та інтерес до навчання, розвивати логічне мислення, формувати комунікативні здібності. Вихователі старшої групи ДНЗ, крім цього, ще значну увагу приділяють фізичній підготовці дітей та вмінню писати, рахувати, читати. Такі ж думки поділяють і батьки дітей старшої групи ДНЗ та першокласників.

Актуальним залишається питання щодо віку дитини, з якого доцільно починати навчання в школі. Ця проблема стосується всіх категорій респондентів. Відрадно, що в основному їх думки співпадають.

При виборі школи для своїх дітей батьки керуються такими критеріями: місце розташування навчального закладу (53,8%); зорієнтованість на особистість першого вчителя (50,9%); рекомендації знайомих (28,3%); престижність школи (20,8%). Опитані також зазначили, якими додатковими освітніми послугами користувалися їх діти в дошкільному закладі. Зокрема, підготовка до школи (читання та математика) (45,3%); зображувальна діяльність (34,0%); заняття з логопедом, психологом (32,5%); оздоровлення дитини (32,1%); хореографія, ритміка (28,8%); іноземні мови (10,4%); спортивні секції (6,1%).

Респонденти відзначили важливість надання дітям дошкільного віку таких можливостей, як спілкування з батьками та однолітками, зміцнення здоров’я, дотримання режиму дня, відвідування дошкільного закладу, розвиток індивідуальних здібностей тощо.

Моніторингове дослідження засвідчило, що 87,7% батьків першокласників задоволені рівнем готовності дитини до школи. Однак майже така ж кількість респондентів стурбована щодо проблем, які виникали у їх дітей під час адаптації до навчання в 1-ому класі. Значну роль при цьому відводиться психологу, який проводить консультації, індивідуальні заняття з дітьми, корекційні вправи.

Інформація, отримана за результатами проведеного моніторингу, дає змогу виявити позитивні аспекти щодо стану дошкільної освіти, визначити певні недоліки з метою проведення корекційних дій. А також з'ясувати поточні потреби, а саме: кадрове, методичне й наукове забезпечення освітньої діяльності, як дошкільних так і загальноосвітніх навчальних закладів.

Схожі:

Інформації про стан дошкільної освіти впродовж грудня 2011 р. Центром моніторингу якості освіти було проведено ІІ етап відповідного моніторингового дослідження iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження
Сумського оіппо у лютому березні 2014 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського оіппо було проведено...
Інформації про стан дошкільної освіти впродовж грудня 2011 р. Центром моніторингу якості освіти було проведено ІІ етап відповідного моніторингового дослідження iconНаказ №995 Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти
Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. №1283 «Про затвердження...
Інформації про стан дошкільної освіти впродовж грудня 2011 р. Центром моніторингу якості освіти було проведено ІІ етап відповідного моніторингового дослідження iconМоніторинг вивчення стану комп'ютеризації навчальних закладів та їх інформаційне забезпечення, комп’ютерної навченості педагогічних працівників
Центром моніторингу якості освіти іппочо проведено ІІ етап відповідного дослідження, що було спрямоване на вивчення стану комп'ютеризації...
Інформації про стан дошкільної освіти впродовж грудня 2011 р. Центром моніторингу якості освіти було проведено ІІ етап відповідного моніторингового дослідження iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
Сумського оіппо у жовтні листопаді 2013 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського оіппо було проведено...
Інформації про стан дошкільної освіти впродовж грудня 2011 р. Центром моніторингу якості освіти було проведено ІІ етап відповідного моніторингового дослідження iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану запровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
Од «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2012-2013 навчальному році» у квітні травні 2013 року навчально-методичним...
Інформації про стан дошкільної освіти впродовж грудня 2011 р. Центром моніторингу якості освіти було проведено ІІ етап відповідного моніторингового дослідження iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів мм. Глухів та Конотоп
Конотоп з метою вивчення управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у жовтні 2011 року працівниками...
Інформації про стан дошкільної освіти впродовж грудня 2011 р. Центром моніторингу якості освіти було проведено ІІ етап відповідного моніторингового дослідження iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
Сумського оіппо було проведено дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського...
Інформації про стан дошкільної освіти впродовж грудня 2011 р. Центром моніторингу якості освіти було проведено ІІ етап відповідного моніторингового дослідження iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження рівня професійної компетентності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів
На виконання наказу управління освіти та науки Сумської обласної держадміністрації від 07. 10. 2011 №746 «Про проведення регіональних...
Інформації про стан дошкільної освіти впродовж грудня 2011 р. Центром моніторингу якості освіти було проведено ІІ етап відповідного моніторингового дослідження iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та
Сумського оіппо було проведено моніторингове дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх...
Інформації про стан дошкільної освіти впродовж грудня 2011 р. Центром моніторингу якості освіти було проведено ІІ етап відповідного моніторингового дослідження iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз
Сумського оіппо було проведено дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Охтирського та Глухівського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи