Наказ №40 Про підсумки проведення моніторингу викладання предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура» у 5-9-их класах знз області icon

Наказ №40 Про підсумки проведення моніторингу викладання предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура» у 5-9-их класах знз області
Скачати 68.29 Kb.
НазваНаказ №40 Про підсумки проведення моніторингу викладання предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура» у 5-9-их класах знз області
Дата27.09.2012
Розмір68.29 Kb.
ТипНаказЧернівецька обласна державна адміністрація

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Н

А К А З


21.03.2011 № 40


Про підсумки проведення моніторингу

викладання предметів «Етика»,

«Основи здоров’я», «Природознавство»,

«Художня культура» у 5–9-их класах ЗНЗ області


Відповідно до наказів Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 13.09.2004 № 337 «Про навчально-методичне консультування педагогічних працівників області», Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області від 28.01.2011 № 16 «Про моніторинг викладання нових базових дисциплін у 5–9-их класах загальноосвітніх навчальних закладів Кельменецького, Сокирянського, Хотинського районів та м.Новодністровська» та з метою системного вивчення стану запровадження нових навчальних предметів у 5–9-их класах, надання методичної допомоги педпрацівникам навчальних закладів Кельменецького, Сокирянського, Хотинського районів та м.Новодністровська робочими групами працівників ІППО Чернівецької області впродовж лютого-березня 2011 року здійснено моніторинг викладання у 5–9-их класах предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура» у восьми навчальних закладах області: Кельменецькій гімназії, ЗОШ І-ІІІ ст. с.Бабин Кельменецького району, Сокирянській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Романковецькій гімназії Сокирянського району, Хотинській гімназії, Рукшинській ЗОШ I-III ст. Хотинського району, гімназії та ЗОШ ІІ-ІІІ ст. м.Новодністровська.

В цілому стан викладання нових предметів у 5–9-х класах відвіданих загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється на належному рівні.

Враховуючи вищезазначене


НАКАЗУЮ:


1.Затвердити довідку про моніторинг стану викладання предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура» у 5–9-их класах загальноосвітніх навчальних закладів Кельменецького, Сокирянського, Хотинського районів та м. Новодністровська.


2. Центру моніторингу якості освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, методистам Голику К.К., Федораку В.Ф., Шепенюк І.М., Спіжавці В.Г.:

2.1. Здійснювати системний моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів 5–9-х класів з «Етики», «Основ здоров’я», «Природознавства», «Художньої культури».

2.2. Результати аналізу моніторингу та рекомендації розглянути на серпневих інструктивно-методичних нарадах.


3. Районним (міським) методичним кабінетам Кельменецького, Сокирянського, Хотинського районів та м. Новодністровська:

3.1. До 01.09.2011 узагальнити досвід роботи вчителів, які викладають нові предмети у 5–9-х класах: Швець І.Д. (Кельменецька ЗОШ), Нерушки І.А., Волошиної Л.В. (середня ЗОШ І-ІІІ ст. с.Бабин Кельменецького району), Азімової В.С. (Романковецька гімназія Сокирянського району), Янчак Л.В. (Сокирянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1), Шишковської Т.М. (Рукшинська ЗОШ Хотинського району) та рекомендувати його для впровадження в практику роботи вчителів-предметників.

3.2. До 15.05.2011 проаналізувати результати моніторингу стану викладання предметів «Етики», «Основ здоров’я», «Природознавства», «Художньої культури».

3.3. До 01.09.2011 вивчити стан роботи педагогічних колективів по створенню навчально-матеріальної бази для викладання предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура».


4. Керівникам навчальних закладів:

4.1. З 15.04.2011 покращити внутрішкільний контроль за станом викладання нових предметів у 5-9 класах, накреслити дієві практичні рекомендації.

4.2. Посилити контроль за позакласною роботою з «Етики», «Основ здоров’я», «Природознавства», «Художньої культури».


5. Вчителям-предметникам «Етики», «Основ здоров’я», «Природознавства», «Художньої культури», керівникам методичних об’єднань:

5.1.При плануванні роботи методоб’єднань передбачати проведення відкритих уроків, виховних заходів з наступним обговоренням

5.2.Здійснювати внутрішкільний моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів із зазначених навчальних предметів.

5.3. Здійснювати роботу над поповненням навчально-методичних комплексів предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство». Створити фонотеки, відеотеки як супровід до викладання цих предметів.


6. Результати проведення моніторингу викладання нових предметів в ЗНЗ області розмістити на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.


7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Богачик Т.С.


Директор Г.І. Білянін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ІППО Чернівецької області

21.03.2011 № 40


Довідка

про моніторинг стану викладання предметів

«Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура»

у 5–9-их класах загальноосвітніх навчальних закладів Кельменецького, Сокирянського, Хотинського районів та м. Новодністровська


Підсумки моніторингу засвідчили, що викладання нових предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура» у 5–9-х класах відвіданих загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється на належному рівні.

Методичні кабінети відділів (управлінь) освіти Кельменецького (Молода В.І.), Сокирянського (Танас М.Ф.), Хотинського (Якуба Р.Є.) районів та м.Новодністровська (Горохольська Г.Ф.) проводять значну роботу для забезпечення належного рівня загальноосвітньої підготовки та надання методичної допомоги навчальним закладам. Приділяється увага самоосвітній діяльності педагогів, проводяться семінари, методоб’єднання з навчальних дисциплін.

Адміністрації зазначених загальноосвітніх навчальних закладів забезпечують відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти належну організацію викладання у навчально-виховному процесі предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура» у 5–9-х класах. Питання викладання цих дисциплін заслуховується на засіданнях педагогічних рад, шкільних методичних об’єднаннях, шкільних методичних радах, нарадах при директорові.

Відвідані уроки, вивчення шкільної документації дають підстави стверджувати, що зміст програмованого матеріалу з «Етики», «Основ здоров’я», «Природознавства», «Художньої культури», в основному, засвоюється, забезпечується виконання вимог щодо обсягу та рівня підготовки у відповідності до діючих навчальних програм та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Аналіз моніторингового дослідження показав, що викладання нових предметів у 5–9-их класах відвіданих навчальних закладів відповідає таким критеріям як науковість, практичність, системність. На належному науково-методичному, фаховому рівнях, майстерно володіючи інтерактивними методами та прийомами організації навчально-виховного процесу, домагаються результативності уроків учителі: Швець І.Д. (ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Кельменці), Нерушко І.А., Волошина Л.В. (середня ЗОШ І-ІІІ ст. с. Бабин Кельменецького району); Янчак Л.В. (Сокирянська ЗОШ №1), Азімова В.С. (Романковецька гімназія Сокирянського району); Микитюк Л.А. (Хотинська гімназія), Лисак В.Г., Шишковська Т.М., Григоришена О.І. (Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ст. Хотинського району), Фокша Н.Ю. (ЗОШ І-ІІІ ст. м.Новодністровська), Романенко Л.С. (гімназія м.Новодністровська).

Співбесіди з учнями засвідчують, що у переважної більшості школярів сформоване позитивне ставлення до вивчення предметів. Значна частина учнів вирізняються логікою мислення, вміло висловлюють власну думку щодо поставленої проблеми. Підтвердженням цього є результати навчальних досягнень учнів за останнє тематичне оцінювання. Так, середній бал з «Етики», «Основ здоров’я», «Природознавства», «Художньої культури» в усіх відвіданих навчальних закладах коливається від 6,6 до 9,7 балів.

Позитивно те, що в навчальних закладах наявна нормативно-правова база для викладання предметів: учні забезпечені підручниками, частково – робочими зошитами, посібниками. Зусиллями вчителів, учнів виготовлено відповідні навчально-дидактичні матеріали для проведення занять.

У більшості відвіданих освітніх закладів учителі «Етики», «Основ здоров’я», «Природознавства», «Художньої культури» входять до складу тих методоб’єднань, фахівцями яких предметів вони є. На засіданнях заслуховуються доповіді, обговорюються проведені уроки та заходи, розробляються методичні рекомендації.

Однак планування роботи методоб’єднань потребує осучаснення: організації «круглих столів», практичних занять, поширення передового педагогічного досвіду. Необхідно практикувати спільні, відкриті засідання. Проблема наступності повинна бути в центрі уваги методичних об’єднань.

У Хотинській гімназії, Рукшинській ЗОШ І-ІІІ ст. Хотинського району, Сокирянській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Новодністровській ЗОШ ІІ-ІІІ ст. обладнані кабінети з основ здоров’я та природознавства, Новодністровській гімназії – художньої культури та етики. Куточки етики, природознавства, художньої культури наявні у ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Кельменці, Хотинській та Романковецькій гімназіях. Варто зазначити, що в кабінеті основ здоров’я Хотинської гімназії є електронний посібник, розроблений вчителем, із схемами та таблицями, уроками-тренінгами, тестовими завданнями для проведення шкільних олімпіад, вікторин.

У навчальних закладах здійснюється внутрішкільний контроль за викладанням даних предметів. Проте, не всіма керівниками шкіл, у яких проводився моніторинг, відвідується та аналізується відповідна кількість уроків етики, природознавства, основ здоров’я, художньої культури. Адміністраціями закладів освіти не завжди дається глибокий аналіз занять з відповідними якісними рекомендаціями.

Перспективними планами роботи у всіх навчальних закладах передбачено вивчення стану викладання цих предметів та обговорення на засіданнях педагогічних та методичних рад, нарадах при керівниках шкіл.

Варто відзначити позакласну роботу з основ здоров’я та ОБЖ у середній ЗОШ І-ІІІ ст. с.Бабин Кельменецького району, Романковецькій гімназії Сокирянського району, Хотинській гімназії. У Рукшинській ЗОШ створено проект «Моя маленька Батьківщина», метою якого є пропаганда унікальності та своєрідності рідного краю. Беруть участь у Всеукраїнській акції «Парад квітів біля школи» учні ЗОШ І-ІІІ ст. с.Бабин Кельменецького району. Проводяться туристично-краєзнавчі експедиції в Сокирянській ЗОШ № 1. У більшості закладів проходять місячники та тижні з основ здоров’я та ОБЖ.

Схожі:

Наказ №40 Про підсумки проведення моніторингу викладання предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура» у 5-9-их класах знз області iconПро результати проведення моніторингового
Знз чернівецької області, та згідно з планом роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2010 рік протягом листопада-грудня...
Наказ №40 Про підсумки проведення моніторингу викладання предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура» у 5-9-их класах знз області iconПриродознавство. Біологія
Шкільному курсу “Біологія” передує пропедевтичний інтегрований курс “Природознавство”, який вивчається у 5-6 класах знз всіх типів...
Наказ №40 Про підсумки проведення моніторингу викладання предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура» у 5-9-их класах знз області iconПогоджено” Заступник директора оіппо н. Й. Палійчук “Затверджено”
Про підсумки викладання І навчально-методичне забезпечення трудового навчання у знз області в 2008/2009 н р та нові підходи до вивчення...
Наказ №40 Про підсумки проведення моніторингу викладання предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура» у 5-9-их класах знз області iconПоліщук Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філософських наук робоча програма
Хореографія*. Спеціалізація: художня культура, народно-сценічна хореографія. Спеціалізація: художня культура, сучасна хореографія....
Наказ №40 Про підсумки проведення моніторингу викладання предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура» у 5-9-их класах знз області iconРобоча програма з філософії
Хореографія*. Спеціалізація: художня культура, народно-сценічна хореографія. Спеціалізація: художня культура, сучасна хореографія....
Наказ №40 Про підсумки проведення моніторингу викладання предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура» у 5-9-их класах знз області iconПояснювальна записка щодо проведення творчого конкурсу для абітурієнтів
«Основи здоров’я» у 5-9 класах та Програму для 1-11 класів із «Основи безпеки життєдіяльності» (наказ мон україни від 05. 02. 2009р....
Наказ №40 Про підсумки проведення моніторингу викладання предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура» у 5-9-их класах знз області iconПояснювальна записка щодо проведення творчого конкурсу для абітурієнтів
«Основи здоров’я» у 5-9 класах та Програму для 1-11 класів із «Основи безпеки життєдіяльності» (наказ мон україни від 05. 02. 2009р....
Наказ №40 Про підсумки проведення моніторингу викладання предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура» у 5-9-их класах знз області iconПояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво»
Спеціалізація : художня культура, декоративне мистецтво; художня культура, комп’ютерний дизайн
Наказ №40 Про підсумки проведення моніторингу викладання предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура» у 5-9-их класах знз області iconПрограма вступного фахового випробування з «Валеологія з методикою викладання шкільного курсу «Основи здоров'я»
Важливою складовою професійної компетентності вчителя-валеолога є знання з дисципліни «Валеофілософія і культура здоров’я», вивчення...
Наказ №40 Про підсумки проведення моніторингу викладання предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Природознавство», «Художня культура» у 5-9-их класах знз області iconПрограма вступного фахового випробування з «Валеологія з методикою викладання шкільного курсу «Основи здоров'я»
Важливою складовою професійної компетентності вчителя-валеолога є знання з дисципліни «Валеофілософія і культура здоров’я», вивчення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи