Внутрішкільний моніторинг – технологія управління якістю освіти icon

Внутрішкільний моніторинг – технологія управління якістю освіти
Скачати 73.73 Kb.
НазваВнутрішкільний моніторинг – технологія управління якістю освіти
Дата27.09.2012
Розмір73.73 Kb.
ТипДокументи

Внутрішкільний моніторинг – технологія управління

якістю освіти

Якість освіти визнана пріоритетним напрямком державної освітньої політики в Україні. З метою підвищення якості освітніх послуг, оновлення змісту та форм організації навчально-виховного процесу продовжує існувати необхідність у здійсненні моніторингу й ефективності управлінських рішень на всіх рівнях.

Здійснення моніторингу у навчально-виховному процесі має класичний алгоритм, який включає наступні етапи:

 • підготовчий, що передбачає організацію діагностичного контролю (постановка мети, визначення об’єкту, встановлення термінів проведення, вивчення відповідної літератури);

 • практичний, метою якого є пошук слабкої ланки (проблеми) у навчально-виховному процесі (спостереження, співбесіди, тестування, анкетування, контрольні заміри (зрізи) тощо);

 • аналітичний, який передбачає обґрунтування причин виникнення слабкої ланки (проблеми) (аналіз та систематизація отриманої інформації, розробка рекомендацій і пропозицій, формування висновків);

 • корекційний, під час якого підбираються технології корекційного впливу (корекція за допомогою відповідного інструментарію).

Система освітнього моніторингу в районній (міській) системі управління загальною середньою освітою та на шкільному рівні може складатися з чотирьох напрямків, які відображають різні види та сторони діяльності закладів освіти. Кожен із них передбачає проведення комплексу моніторингових досліджень.

^ За першим напрямком здійснюється моніторинг різних видів освітньої діяльності учнів: рівень навчальних досягнень з базових дисциплін; результативність виступів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах та турнірах; аналіз відвідування навчальних занять; якість освіти з профільних дисциплін; аналіз сформованості в учнів уміння самостійно здобувати й використовувати навчальну інформацію; вивчення мотивації навчання; працевлаштування випускників та аналіз даних щодо їх вступу до ВНЗ.

Варто зауважити, що при відслідковуванні освітньої діяльності учнів важливо звертати увагу не лише на рівень знань, але й на динаміку змін їхньої навченості. З цією метою доцільно:

 • визначати за результатами тематичної середній бал по класу та порівнювати його із результатами кожного учня;

 • визначати середній бал по класу за результатами тематичної та порівнювати його із попередньою підсумковою оцінкою, відслідковувати динаміку навчальних досягнень усіх учнів класу та кожного школяра зокрема.

Результати аналізу можна заносити до орієнтовної таблиці, за якою учні отримають змогу відстежувати власні успіхи (додаток 1).

Відслідковуючи не менш важливий наступний аспект першого напрямку діяльності учнів – результативність виступів школярів у Всеукраїнських олімпіадах, доцільно було б провести дослідження таких питань:

 • співвідношення між кількістю учнів профільних класів, які беруть участь у ІІІ етапі олімпіад та кількістю переможців серед них;

 • співвідношення між результатами участі в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та загальним рейтингом команд.

Результати моніторингового дослідження із зазначеного аспекту можна представити за допомогою відповідної діаграми (додаток 2).

^ Другий напрямок – науково-методичний, який передбачає моніторинг методичної роботи; навчально-методичне забезпечення викладання базових дисциплін та варіативних курсів; рівень викладання базових дисциплін кадрового складу вчителів; кваліметричну оцінку професійної діяльності педагогів; науково-методичне забезпечення навчального процесу; виконання навчального плану та навчальних програм.

Вивчаючи методичну роботу в навчальному закладі, важливо звернути увагу на наступні аспекти:

 • аналітичне та діагностичне забезпечення планування науково-методичної роботи;

 • відповідність планування методичної роботи у річному і перспективному планах роботи школи;

 • організація творчої праці педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою;

 • диференційований підхід в організації науково-методичної роботи;

 • організація роботи з молодими вчителями, впровадження досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду;

 • упровадження в навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій;

 • результативність організації підвищення педагогічної майстерності педагогів: атестація, курсова перепідготовка, самоосвітня діяльність, участь у конкурсах, співробітництво з ВНЗ;

 • продуктивність та організація дослідницької діяльності: розробка авторських програм, створення навчально-методичного комплексу, участь у роботі творчих груп різних рівнів.

Перелічені аспекти можуть слугувати складовими при визначенні кваліметричної оцінки результативності методичної роботи і, зокрема, професійної майстерності педагогів. При виставленні об’єктивної оцінки рівню організації методичної роботи варто використовувати один з видів інструментарію – анкетування (додаток 3).

Наступний третій напрямок, який включає моніторинг діяльності закладів освіти з соціальних питань та психофізичного розвитку школярів, передбачає: оцінку діяльності закладу освіти з охорони здоров’я учнів та вчителів; дотримання правил техніки безпеки у навчальних кабінетах; рівень психологічного комфорту суб’єктів освітнього процесу; рівень самовизначеності учнів, їх особистісні цінності; вивчення рівня міжособистісної комунікації; стан медичного обслуговування та харчування учнів; виховну роботу; зв’язок з батьками та громадськістю.

Зауважимо, що всі наведені аспекти моніторингу даного напрямку є важливими, оскільки становлять складову освітнього середовища, тобто комфортне становище учня в навчальному закладі. Звичайно, воно обов’язково підкріплюється певною мотивацією, яку можна визначити завдяки використанню такого інструментарію моніторингу: бесіди з учнями, вчителями; спостереження; анкетування тощо. Результати отриманих даних за кількістю респондентів допоможуть визначити основну мотивацію комфортності (організація змістовного навчання, організація дозвілля, використання інноваційних технологій тощо) (додаток 4).

Таким чином, здійснення досліджень за зазначеними напрямками сформує дієву систему освітнього моніторингу, яка забезпечить ефективне управління розвитком освітнього закладу та надаватиме багатопланову інформацію для аналітичних висновків.


^ Т.С. Богачик,

завідувач Центру моніторингу якості освіти ОІППО,

Л.В. Якименко, Н.М. Потапова,

методисти Центру моніторингу якості освіти ОІППО


Додаток 1


Моніторинг рівнів навчальних досягнень учня


^ Тематична (Т)

Т 1

Т 2

Т 3


Середній бал по класу


7,3


7,7


7,9


Оцінка учня


6,0


7,3


8,0


Розбіжність між оцінкою учня та середнім балом по класу


- 1,3


- 0,4


+ 0,1Додаток 2Додаток № 3

Анкета

вчителя по виявленню стану рівня організації

методичної роботи у школі

 1. Прізвище, ім’я та по батькові ______________________________________________________________________________________________________________________

 2. Стаж роботи ___________________________________________________________

 3. Рік проходження останньої атестації ___________________________________________________________

 4. Категорія, звання____________________________________________

 5. Курсова перепідготовка ______________________________________

 6. Який предмет викладаєте, з якого часу__________________________

 7. Над якою методичною (темою) проблемою ви працюєте і де вона буде реалізована, у яких формах? _____________________________________________________________________________________________________________________

 8. Яку оцінку ви даєте інформаційно-методичному забезпеченню шкільного методичного кабінету? (5-11 балів) ___________________________________________________________

 9. Яка ваша участь у роботі методоб’єднання в цьому навчальному році? ___________________________________________________________

 10. На які основні складові уроку ви звертаєте увагу під час його аналізу? ___________________________________________________________

 11. Які рекомендації курсів, чий передовий педагогічний досвід ви запроваджуєте? ______________________________________________________________________________________________________________________

 12. Які методи ви використовуєте для вдосконалення методики сучасного уроку? ______________________________________________________________________________________________________________________

 13. Які педагогічні інновації є у вашій школі? ______________________________________________________________________________________________________________________

 14. Які педагогічні періодичні видання ви (постійно, періодично) читаєте в методкабінеті школи, передплачуєте? ___________________________________________________________

 15. У яких видах діяльності ви відчуваєте недостатність знань? (так, ні)

 • У проведенні уроків _______________________________________

 • У плануванні уроків _______________________________________

 • У плануванні виховної роботи ______________________________

 • У взаєминах із учнями _____________________________________

 • У взаєминах із колегами й керівниками ______________________

 • У методичній роботі_______________________________________

 • У самоосвіті _____________________________________________

 1. Сформулюйте, будь-ласка, свої пропозиції щодо вдосконалення методичної роботи в школі ______________________________________________________________________________________________________________________

Дата ”_____” ____________ 20 р.


Додаток № 4

Експертиза комфортності учнів


Клас

Загальна

к-сть респондентів

Основна мотивація комфортності

Експертний висновокОрганізація змісту навчання

Організація дозвілля

Використання інноваційних технологій
Схожі:

Внутрішкільний моніторинг – технологія управління якістю освіти iconПринципи побудови трьохрівневої моделі Моніторинг систем управління якістю внз
Одним з найбільш ефективних методів досягнення цієї мети є використання ідеології загального управління якістю (tqm) та основаних...
Внутрішкільний моніторинг – технологія управління якістю освіти iconПринципи побудови трьохрівневої моделі Моніторинг систем управління якістю внз
Одним з найбільш ефективних методів досягнення цієї мети є використання ідеології загального управління якістю (tqm) та основаних...
Внутрішкільний моніторинг – технологія управління якістю освіти iconЄвропейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти
М. С. Європейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти у вищому навчальному закладі / М. С. Головань...
Внутрішкільний моніторинг – технологія управління якістю освіти iconЛекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Менеджмент якості являється спеціалізованим видом управлінської діяльності. До таких спеціалізованих видів управлінської діяльності...
Внутрішкільний моніторинг – технологія управління якістю освіти icon7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті»
...
Внутрішкільний моніторинг – технологія управління якістю освіти iconМетодичні рекомендації для учителів фізики щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році
Одним із стратегічних напрямів розвитку української освіти на сучасному етапі визначено національний моніторинг системи освіти, а...
Внутрішкільний моніторинг – технологія управління якістю освіти iconТематика рефератів по курсу «Управління якістю»
Сутність якості. Актуальність проблеми управління якістю в умовах ринкової економіки
Внутрішкільний моніторинг – технологія управління якістю освіти iconДрач І.І. Моніторинг як інноваційний засіб управління якістю підготовки магістрантів з педагогіки вищої школи
Україні зі стадії «самовизначення» на якісно новий щабель розвитку – обов'язкової нормативної реалізації. У цих умовах актуальною...
Внутрішкільний моніторинг – технологія управління якістю освіти iconКод модуля: пз 6040 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Принципи системного підходу до розробки пз. Шаблони проектування. Специфікація та документування вимог. Технології розробки пз. Процеси...
Внутрішкільний моніторинг – технологія управління якістю освіти iconУправління якістю. Вимоги
Внесено: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних І управляючих систем» (дп «нді «Система») спільно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи