Моніторинг рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей та молоді icon

Моніторинг рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей та молоді
Скачати 57.96 Kb.
НазваМоніторинг рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей та молоді
Дата27.09.2012
Розмір57.96 Kb.
ТипДокументи


Моніторинг рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей та молоді


Показником суспільного розвитку країни, її соціально-економічного та морального стану, могутнім фактором формування демографічного, економічного, трудового та культурного потенціалу суспільства є здоров’я населення. Тому головним завданням політики в галузі охорони здоров’я є втілення стратегії поліпшення здоров`я дітей та молоді. Це завдання може бути виконане, перш за все, за умови забезпечення державою пропагування здорового способу життя, профілактики захворювань, впровадження програм планування сім`ї та репродуктивного здоров’я.

Сьогодні перед навчальними закладами виникла необхідність пошуку нових шляхів і методів роботи у справі опікування здоров’ям молодої людини.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки від 20.04.2010 р. № 332 та інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області від 01.10.2010 р. № 101 «Про проведення моніторингового дослідження «Рівень рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей і молоді» та з метою створення сприятливого для здоров`я освітнього середовища, Центром моніторингу якості освіти було проведено відповідне дослідження серед загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області. Моніторингом було охоплено всі райони області, а також м. Чернівці та Новодністровськ. Загальна кількість респондентів склала – 2331 особа, серед яких: керівники загальноосвітніх навчальних закладів – 162 (32,1% – представники міст, 67,9% – сільської місцевості), вчителі фізичної культури 1-х, 3-х, 5-х, 8-х класів – 480 (відповідно: 35,8%; 64,2%), учні 3-х, 5-х, 8-х класів – 825 (40,0%; 50,0%), батьки учнів 1-х, 3-х, 5-х, 8-х класів – 864 (38,9%; 61,1%).

Аналіз результатів моніторингового дослідження дає змогу зробити висновки щодо рівня рухової активності учнів та виявити основні проблеми, які існують в загальноосвітніх навчальних закладах, враховуючи думки респондентів різних категорій.

Питання, на які відповідали керівники ЗНЗ, стосувалися матеріально-технічної бази для забезпечення рухової активності учнів; кадрового забезпечення викладання фізичної культури; внутрішньошкільного моніторингу фізичного виховання учнів; співпраці з позашкільними спортивно-оздоровчими закладами та громадськими організаціями, які пропагують здоровий спосіб життя.

122 керівники ЗНЗ (75,3%) відзначили належний стан спортивних залів. Разом з тим підкреслили, що ігрові, спортивні майданчики потребують оновлення. Особливо актуальною є проблема обладнання спеціальних приміщень (спортроздягалень), що підтверджують 15 (28,9%) директорів міських ЗНЗ і 74 (67,5%) сільської місцевості. Гіршою є ситуація із обладнанням душових кімнат, яких немає в переважній більшості загальноосвітніх закладів області.

Позитивно те, що практично відсутня проблема кадрового забезпечення викладання фізичної культури в міських ЗНЗ. Проте певну частину керівників (21,2%) турбує відсутність медичних працівників у закладах. Дещо складнішою є ситуація з кадровим забезпеченням в освітніх закладах сільської місцевості. У 25,0% навчальних закладів бракує кваліфікованих педагогічних кадрів, 70,0% – медичних працівників.

Переважна більшість керівників ЗНЗ підтвердила важливість проведення внутрішньошкільного моніторингу фізичного виховання учнів. Разом з тим, враховуючи результати опитування учнів та їх батьків, адміністраціям закладів варто звернути увагу на організацію додаткового фізичного навантаження для учнів під час уроків та перерв (щоденна ранкова зарядка, фізкультхвилинки, динамічні перерви тощо).

Освіта за дипломом серед опитаних вчителів є такою: 268 (55,8%) – вчитель фізичної культури, 182 (37,9%) – початкових класів, 30 (6,3%) – іншого фаху (вчитель захисту Вітчизни, історії тощо).

Узагальнення відповідей вчителів дали можливість виокремити проблеми, пов’язані з викладанням фізичної культури, а також зробити висновки щодо шляхів їх подолання та підвищення рівня рухової активності учнів.

Однією з важливих проблем є якість підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з урахуванням реальних суспільних потреб, нових тенденцій у розвитку навиків здорового способу життя, світового досвіду. Вчителів фізкультури турбують питання матеріально-технічного забезпечення викладання фізичної культури. Та, незважаючи на це, серед побажань для підвищення рівня рухової активності учнів домінує пропозиція щодо збільшення тижневого навантаження.

Важливим фактором, що визначає рухову активність, є сформованість навичок в учнів самостійно організовувати фізичне навантаження впродовж дня. Як свідчать результати опитування серед вчителів спостерігаються позитивні тенденції у формуванні таких навичок в учнів початкової ланки. Зокрема, ця категорія активно залучається до проведення ранкової гімнастики, фізкультхвилинок на уроках, динамічних перерв тощо. А в середній ланці цій проблемі приділяється менше уваги через навантаження учнів новими предметами, перехід на кабінетну систему навчання тощо.

Відповіді вчителів свідчать про те, що, незважаючи на існуючі проблеми, в загальноосвітніх навчальних закладах проводяться різноманітні позакласні фізкультурно-оздоровчі заходи (змагання, туристичні походи), функціонують спортивні секції.

Аналіз відповідей учнів показав, що для занять фізичними вправами та активного відпочинку вони мають найнеобхідніше: спортивну форму та взуття, а стосовно наявності домашніх спортивних куточків, спортивного знаряддя відповіді є протилежними.

Щодо оцінки власного стану здоров`я та фізичної підготовки учнів, то це питання є досить важливим і актуальним, оскільки дозволяє правильно розподілити школярів на групи здоров`я та рекомендувати для них оптимальне фізичне навантаження. Так, на запитання «До якої групи здоров’я зарахований учень за результатами медичного огляду» 54,8% батьків учнів 3-х, 5-х, 8-х класів відповіли, що діти відвідують основну, 26,6% – підготовчу, 14,5% – спеціальну медичні групи та 4,1% респондентам було важко відповісти на запитання. Щодо оцінки стану здоров’я школярів батьки висловили свої думки наступним чином: 29,7% опитаних стверджують, що їх діти мають міцне здоров’я, 66,3% – задовільне, 4,0% – слабке. Одночасно 33,9% учнів вважають, що вони мають міцне здоров’я, 58,8% – задовільне, 7,3% – слабке. Ці показники засвідчують, що недостатньо уваги приділяється тим складникам, які б давали можливість більшій частині школярів зміцнювати своє здоров’я.

Результати опитування школярів свідчать, що вони задоволені проведенням уроків з фізичної культури. Більше того, вони хочуть збільшити кількість відповідних уроків. Але забезпечувати рухову активність потрібно не лише на уроках фізкультури, але й під час інших занять, на перервах та в позаурочний час. Школярі, які проживають у сільській місцевості, здебільшого не мають змоги відвідувати спортивні секції та гуртки через їх відсутність у населених пунктах. Ще гіршою є ситуація із відсутністю басейнів. Як результат – значна частина учнів не вміє плавати. Це одна проблема, інша полягає в тому, що «найкращим другом» багатьох учнів є телевізор або комп`ютер, тому перегляд телепередач, комп`ютерні ігри забирають час, який можна було б використати з користю для себе.

За результатами опитування 56,0% батьків щодо питання фізичного виховання своїх дітей повністю покладаються на школу. І лише 7,2% респондентів готові власним прикладом пропагувати серед своїх дітей здоровий спосіб життя. І це не дивно, враховуючи той факт, що лише 28,6% опитаних батьків займаються фізичними вправами.

Моніторинг дослідження серед батьків учнів свідчить, що вони задоволені організацією фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. Однак рівень знань батьків з питань організації рухової активності дітей бажає бути кращим.

Таким чином, результати моніторингового дослідження «Рівень рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей і молоді», яке було проведено в Чернівецькій області, дають підстави зробити висновки про те, що в загальноосвітніх навчальних закладах області проводиться планомірна систематична та якісна робота щодо організації рухової активності учнів.

Водночас дослідженням встановлено, що потребують уточнення програмові вимоги щодо рівня навчальних досягнень учнів з фізичної культури, покращення матеріально-технічного забезпечення викладання фізичного виховання. Разом з тим необхідно зосередити увагу на постійну та ефективну взаємодію всіх ланок навчально-виховного процесу з питань фізичного виховання (керівники ЗНЗ – вчителі фізичної культури – учні – батьки учнів). Також варто проводити лекції, тренінги для батьків, присвячені питанням фізичного виховання та профілактики захворювань.

У контексті поліпшення рівня підготовки вчителів та підвищення їх кваліфікації слід запропонувати серед школярів рухові та народні ігри, танці тощо.

Потребує системності та наступності позакласна робота, яка передбачає роботу спортивних гуртків та секцій; проведення змагань, туристичних походів. Необхідно також продовжувати впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах щоденної ранкової гімнастики, динамічних перерв, фізкультхвилинок на уроках.

Схожі:

Моніторинг рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей та молоді iconЗавершився ІІ етап проведення моніторингового дослідження щодо рівня рухової активності як провідної детермінанти формування здорового способу життя дітей І молоді
Важливою складовою ефективної системи освіти є забезпечення здоров’я учнів та їх здатності навчатися. Проблема впровадження здорового...
Моніторинг рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей та молоді iconРоль закладів освіти у формуванні здорового способу життя студентів
Актуальні проблеми та особливості формування здорового способу життя у студентської молоді
Моніторинг рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей та молоді iconВиховання здорового способу життя як важлива умова гармонійного становлення особистості
Татті обґрунтовано проблему виховання здорового способу життя дітей та молоді як важливої умови гармонійного становлення особистості....
Моніторинг рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей та молоді iconМета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я.
Озброїти вчителів початкових класів технологіями навчання здорового способу життя
Моніторинг рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей та молоді iconОцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’Я
Важливо оцінювати поступові досягнення учнів щодо дотримання правил і настанов здорового способу життя, кожний крок учня, його практичні...
Моніторинг рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей та молоді icon«Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді»
Проблеми формування уявлень про здоров’я та здоровий спосіб життя у студентів різних курсів
Моніторинг рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей та молоді iconТема роботи
Особливості способу життя та мотивації до рухової активності у педагогічних працівників дошкільних закладів
Моніторинг рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей та молоді iconІнформація про підсумки проведення v-гo Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров'я» Фестиваль проводився з метою формування, популяризації та пропаганди здорового способу життя серед дітей І молоді, запобігання
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, е-mail: cv ipo@ukr net
Моніторинг рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей та молоді iconПрограма Курсу охорона здоров'я дітей та основи медичних знань
Курс "Охорона здоров'я дітей та основи медичних знань" займає важливе місце в профілактичній роботі по зміцненню пропаганди санітарно-гігієнічних...
Моніторинг рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей та молоді iconВсесвітні дні та професійні свята 2012 рік проголошено Роком спорту та здорового способу життя. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р.
Роком спорту та здорового способу життя. (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. №360-р «Про заходи щодо...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи