Організація та проведення моніторингу методичної роботи в закладах освіти області Т. С. Богачик icon

Організація та проведення моніторингу методичної роботи в закладах освіти області Т. С. Богачик
НазваОрганізація та проведення моніторингу методичної роботи в закладах освіти області Т. С. Богачик
Дата27.09.2012
Розмір445 b.
ТипДокументи


Організація та проведення моніторингу методичної роботи в закладах освіти області

 • Т.С. Богачик,

 • завідувач Центру моніторингу

 • якості освіти області


Здійснення моніторингу методичної роботи сприяє:

 • удосконаленню системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • повному та ефективному задоволенню професійних запитів педагогів та потреб у системі методичної роботи;

 • визначення “сильних” сторін учителя; плануванню шляхів і конкретних засобів їх закріплення та розвитку в індивідуальному стилі педагогічної діяльностіМоніторинг методичної роботи:

 • надає керівництву школи інформацію для роздумів і подальшого аналізу про якість викладання;

 • допомагає визначити напрями та перспективи педагогічного професійного зростання;

 • зміцнює адекватну професійну самооцінку, позитивне самосприйняття й професійну комфортність педагога;

 • відстежує певні негативні тенденції в навчально-виховному процесіРегіональна програма “Моніторинг якості освіти в Чернівецькій області” схвалена Вченою радою ОІППО від 22 березня 2007 року:

 • є частиною програми розвитку освіти в області на 2007-2012 рр.;

 • метою її виступає розробка різнорівневої системи відслідковування якості освіти та освітніх послуг в регіонах;

 • передбачає здійснення за різними напрямами, ключовими серед яких є: базовий (предметний) моніторинг (відслідковування відповідності освітнього рівня учнів області з базових дисциплін вимогам Державних стандартів) та проблемний моніторинг (спостереження та аналітика окремих аспектів оновлення та модернізації освітньої системи в контексті комплексу регіональних програм та стратегія розвитку освіти)Серед основних аспектів проблемного моніторингу:

 • спостереження за результативністю застосування методик і програм роботи з обдарованими та здібними дітьми;

 • діагностування якісного та кількісного забезпечення загальноосвітніх закладів області, продовження післядипломної освіти;

 • організація та здійснення методичної роботи в ЗНЗСистема моніторингу методичної роботи:

 • є різнорівневою, комплексною та багатовимірною;

 • існують три рівні її організації: І-й – обласний, ІІ-й рівень – районний (міський), ІІІ-й рівень – шкільний;

 • Вимагає координації дій структур управління освітою на всіх рівнях та взаємодії ОІППО, Центру моніторингу якості освіти – РМК (ММК) – шкільних методичних кабінетівМоніторинг методичної роботи в ЗНЗ передбачає вивчення таких аспектів:

 • аналітичне та діагностичне забезпечення планування науково-методичної роботи;

 • відповідність планування методичної роботи у річному і перспективному планах роботи;

 • організація творчої праці педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою;

 • диференційований підхід в організації науково-методичної роботи;

 • організація роботи з молодими вчителями, впровадження досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду;

 • упровадження в навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій;

 • результативність організації підвищення педагогічної майстерності педагогів: атестація, курсова перепідготовка, самоосвітня діяльність, участь у конкурсах, співробітництво з ВНЗ;

 • продуктивність та організація дослідницької діяльності: розробка авторських програм, створення навчально-методичного комплексу, участь у роботі творчих груп різних рівнів.Інструментарій моніторингу методичної роботи:

 • анкети, питальники;

 • карти відстеження ефективності уроку, окремо заповнені учителем та учнями;

 • самооцінка задоволення учнями навчальним процесом;

 • аналіз внутрішкільної документації;

 • спостереження, відвідування уроків;

 • бесіди, інтерв'ю;

 • діагностичні карткиПріоритетний напрям педагогічного моніторингу – кваліметрична оцінка діяльності вчителя, яка виражає якісні характеристики кількісною міроюОрієнтовні параметри для визначення кваліметричної оцінки діяльності вчителя:

 • І. Планування та організація діяльності

 • 1. Планування діяльності

 • 2. Самоорганізація діяльності

 • 3. Документальне оформлення роботи

 • 4. Своєчасність виконання доручень

 • ІІ. Організація та проведення масових заходів з учнями:

 • 1. Організаційно-методичне супроводження

 • учнівських олімпіад з базових дисциплін

 • 2. Організаційно-методичне супроводження

 • учнівських турнірів, конкурсів • ІІІ. Підвищення професійного рівня

 • 1. Самоосвіта

 • 2. Знання нормативних документів

 • 3. Ознайомлення з фаховою літературою

 • IV. Експертна та аналітична діяльність

 • 1. Проведення апробації навчальної літератури

 • 2. Аналіз стану викладання предмету (моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін)

 • V. Видавнича діяльність

 • 1. Розроблення методичних рекомендацій, посібників тощо

 • 2. Підготування та видання статей, тез доповідейОчікувані результати від здійснення моніторингу методичної роботи:

 • одержати об'єктивну інформацію про рівень якості освіти в області;

 • одержати об'єктивну узагальнену інформацію про стан методичної роботи на всіх рівнях (шкільному, районному(міському), обласному), приймати відповідні рішення і прогнозувати розвиток освіти;

 • планувати роботу з конкретними групами вчителів стосовно виявлених проблем та формувати рекомендації як загального характеру, так і для кожного освітнього закладу;

 • забезпечити підвищення кваліфікації педагогів з окремих методичних проблем;

 • прогнозувати необхідні дії вчителів у викладанні окремих навчальних дисциплін, спецкурсів тощо;

 • створити ситуації зацікавленості педагогів у незалежній об'єктивній оцінці власної професійної компетенції, пошуку нових інноваційних технологій у викладанні навчальних предметів;

 • визначити напрями та перспективи професійного зростання, зміцнення адекватної професійної комфортності педагогів;

 • оптимально вирішувати проблеми атестації педпрацівниківСхожі:

Організація та проведення моніторингу методичної роботи в закладах освіти області Т. С. Богачик iconНарада з питань організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році
Т. С., заступник директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з методичної роботи та моніторингу якості...
Організація та проведення моніторингу методичної роботи в закладах освіти області Т. С. Богачик iconНаказ №807-од про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області
України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти» та від 10. 10. 2013 №1412 «Про внесення...
Організація та проведення моніторингу методичної роботи в закладах освіти області Т. С. Богачик iconЗвіт про результати проведення дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти Чернівецької області в 2011-2012 н р. та створення нових експериментальних майданчиків Г. Л. Мельничук, заступник директора з наукової роботи
Звіт про результати проведення дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти Чернівецької області в 2011-2012 н р та створення...
Організація та проведення моніторингу методичної роботи в закладах освіти області Т. С. Богачик iconІнформація про результат ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2010/2011 н р. Олімпіада проведена 29 січня 2011 року на базі знз №14 м. Чернівці
Присутні: Богачик Т. С. заступник директора іппочо з методичної роботи, моніторингу якості освіти, Нікіфоров П. О., д е н., професор,...
Організація та проведення моніторингу методичної роботи в закладах освіти області Т. С. Богачик iconЗакон України "Про дошкільну освіту" "Національна доктрина розвитку освіти"
...
Організація та проведення моніторингу методичної роботи в закладах освіти області Т. С. Богачик iconНаказ №479 Про підсумки надання методичної допомоги педагогічним працівникам з питань інклюзивного навчання в закладах освіти області
Чернівецької облдержадміністрації, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області відповідальними працівниками...
Організація та проведення моніторингу методичної роботи в закладах освіти області Т. С. Богачик iconРішення Вченої ради іппо чернівецької області №3
Заслухавши І обговоривши звіт заступника директора іппочо з наукової роботи Мельничук Г. Л. про результати проведення дослідно-експериментальної...
Організація та проведення моніторингу методичної роботи в закладах освіти області Т. С. Богачик iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження
Сумського оіппо у лютому березні 2014 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського оіппо було проведено...
Організація та проведення моніторингу методичної роботи в закладах освіти області Т. С. Богачик iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Організація та проведення моніторингу методичної роботи в закладах освіти області Т. С. Богачик iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи