Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році icon

Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році
Скачати 62.21 Kb.
НазваОрганізація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році
Дата27.09.2012
Розмір62.21 Kb.
ТипДокументи

Організація навчально-виховного процесу

у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів

у 2010/2011 навчальному році


М.М. Одинак,

методист початкового навчання

У 2010/2011 структура навчального року встановлюється загальноосвітнім навчальним закладом відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 20.02.09 № 1/9-120).

Навчальні заняття у початкових класах організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 24 грудня, ІІ семестр – з 10 січня по 27 травня.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні з 25 по 31 жовтня, зимові з 27 грудня по 9 січня, весняні з 21 по 27 березня (орієнтовно). При цьому залишається незмінною загальна тривалість навчального року, що встановлена Законом України «Про загальну середню освіту»: у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня – не менше 175 робочих днів.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій.

Організація навчальних екскурсій у 1-4 класах, їх зміст та форми проведення визначені листом Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 № 1/9-61. Обов’язковою умовою проведення екскурсії є цільовий інструктаж учнів із техніки безпеки, правил поведінки під час переходу чи проїзду до місця екскурсії та її проведення.

Робочі навчальні плани для початкової школи складаються за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005р. № 682.

У цьому навчальному році залишаються чинними інструктивно-методичні рекомендації від 07.07.08 № 1/9-433 щодо розроблення робочих навчальних планів для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та особливостей вивчення навчальних предметів інваріантної складової навчальних планів.

Організація навчання в початкових класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ від 20.06.06 № 469).

«Програми для середньої загальноосвітньої школи», 1-4 класи (К.: Початкова школа, 2006 р.);

«Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 1-4 класи, авт. Зубалій М.Д. та ін. (Х.: Ранок, 2006 р.).

^ Варіативною частиною кожного з Типових навчальних планів для учнів 1-4 класів передбачено від 1 до 3 додаткових годин, які можна використовувати за вибором загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням особливостей навчального закладу та індивідуальних освітніх потреб учня:

 • на посилення предметів інваріантної складової;

 • на вивчення додаткових курсів;

 • на проведення індивідуальних та групових занять.

Додаткові години на предмети варіативної складової, курси за вибором індивідуальні та групові заняття рекомендуємо розподілити так:

І варіант

1 клас – 2 години (1 година – українознавство, 1 година – за вибором навчального закладу);

ІІ варіант

1 клас – 2 години (0,5 години –українознавство; 0,5 години – індивідуальна робота з дітьми; 1 година – за вибором навчального закладу);

І варіант

2 клас – 3 години (0,5 години – українознавство; 0,5 години – індивідуальна робота з дітьми; 1 година – підсилення предметів інваріативної складової; 1 година – за вибором навчального закладу);

ІІ варіант

2 клас – 3 години (1 година – українознавство; 1 година – підсилення предметів інваріативної складової; 1 година – за вибором навчального закладу);

І варіант

3-4 класи – 3 години (1 година – українознавство, 1 година – підсилення предметів інваріативної складової; 1 година – за вибором навчального закладу);

ІІ варіант

3-4 класи – 3 години (0,5 години – українознавство; 0,5 години – індивідуальна робота з дітьми; 1 година – підсилення предметів інваріативної складової; 1 година – за вибором навчального закладу).

Обирати для вивчення слід курси, які реалізуються навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 07.07.2008 р. № 1/9-433 «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році»):

 • «Українознавство», 1-4 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ, 2008. – Українське агентство інформації та друку «Рада».

 • «Християнська етика в українській культурі», 1-4 роки навчання, авт. Чернуха В.Г., Бєлкіна Е.В. (КМПУ ім. Б. Грінченка, 2007 p.);

 • «Розмаїття релігій і культур світу», 1-12 роки навчан­ня (експериментальна програма), авт. Вільченко Є.В. (гімназія № 18 м. Луцька Волинської обл.);

 • «Зарубіжна література», 2-4 класи, авт. Мовчун А.І. (В-во АВДІ, 2007 p.);

 • «Поетика», 2-4 класи, авт. Петровська Т.В. (В-во «Генеза», 2007 p.);

 • «Логіка», 2, 3, 4 класи, авт. Митник О.Я. (В-во «Початкова школа», 2002, 2003, 2004 pp.);

 • «Логіка», 1-4 класи, авт. Гісь О. (В-во «Світ», 2002 p.);

 • «Комп'ютерна азбука. Основи комп'ютерної гра­мотності та ознайомлення з навколишнім світом», 1 клас, авт. Бєлкіна Е.В., Коваленко О.Т. (КМПУ ім. Б. Грінченка, 2005 p.);

 • «Сходинки до інформатики», 2-4 клас, авт. Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Рівкінд Й.Я. (КМПУ ім. Б. Грінченка, 2005 p.);

 • «Хореографія», 1-4 класи, авт. Тараканова О.П. (Ж-л «Початкова школа», № 12, 2003 р.);

 • «Азбука споживача», 1-2 роки навчання, авт. Бородачова Н.В., Лаврентьева Г.І. (Інститут споживчих програм, 2008 p.).

 • «Основи споживчих знань», 1-12 роки навчання, авт. Гільберг Т.Г., Довгань А.П., Капіруліна Т.Л. та ін. (ТОВ «Навчальна книга», 2008 p.).

Навчальні досягнення учнів з обраних предметів варіативної складової навчальних планів не оцінюються.

Жоден з курсів не може біти нав’язаний учням та вчителям.

Вибір будь-якого курсу має бути обговорено на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу.

Визначені курси варіативної складової зазначаються в розкладі уроків після предметів інваріантної частини навчального плану.

При складанні календарно-тематичних планів можна використовувати орієнтовні зразки календарних планів, надрукованих у науково-методичному журналі «Початкова школа» та у щотижневику «Початкова освіта».

Значною мірою успішність вивчення начальних предметів у початковій школі залежить від вдало дібраного навчально-методичного забезпечення (підручники та посібники, наукова і методична література, робочі зошити тощо).

У 2010/2011 навчальному році здійснюється вивчення предметів за підручниками та навчальними посібниками, зазначеними у переліку навчальної літератури для використання у початковій школі загальноосвітніх начальних закладів, Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України (№22-23-24, 2009 р.).

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.08 № 755).

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів здійснюється вербально, у 3-4 класах ­– за 12-бальною шкалою.

За рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу може здійснюватися, розпочинаючи з ІІ семестру, за 12-бальною шкалою.

Вчитель початкових класів повинен враховувати, що оцінка впливає на емоційний стан дитини, викликаючи як позитивні, так і негативні емоції, створюючи емоційний комфорт чи дискомфорт. Негативні емоції як правило, зумовлені неаргументованою оцінкою.

З метою визначення відповідності освітнього рівня випускників початкової школи вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти в 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів та визначення рівня сформованості в молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці здійснюється державна підсумкова атестація з української мови (мови і читання) та математики (відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів, наказ МОНУ від 18.02.08, № 94).

Бали за атестацію з цих предметів виставляються за результатами річних підсумкових контрольних робіт.

Підсумкові контрольні роботи виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хво­роба, довготривале перебування на лікуванні, спортивних змаганнях, переїзди в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть бу­ти присутніми у визначений час для написання підсумкових контрольних робіт. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію вистав­ляються цим учням за результатами семестрового оцінювання.

З навчальних предметів, які підлягають держав­ній підсумковій атестації, при виставленні річної оцінки враховуються також результати підсумкових контрольних робіт.

У початковій школі з першого року навчання може здійснюватися поділ класів на групи при вивчені української чи іншої мови навчання (мови і читання) відповідно до чинних нормативів (наказ МОНУ від 20.02.02 № 128).

^ Перший урок у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів рекомендуємо провести за самостійно обраною темою, враховуючи можливості навчального закладу та індивідуальні особливості учнів кожного класу.

Відповідно до «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» обов’язки класного керівника у початкових класах покладаються, як правило, на класовода. Учитель класу організовує навчально-виховну роботу на уроках так активний відпочинок на перервах. Відповідальність за безпеку життєдіяльності кожного учня на уроках під час перерв, на групах продовженого дня, дотримання вимог санітарних правил і норм несуть вчителі – класні керівники, вчителі-предметники, вихователі груп продовженого дня, адміністрація навчального закладу.

Схожі:

Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році iconОрганізація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
Тому ми не повинні забувати про те, що сучасні діти не такі, яки­ми були ми, отже, вони потребують від сучасного навчання чогось...
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році iconПро організацію навчально- виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році
Начальникам управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, міських рад
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році iconОсобливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 навчальному році
Початковій школі належить особливе місце у структурі загальної середньої освіти, оскільки цей період є початком особливої навчальної...
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році iconПро організацію навчально- виховного процесуу 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів І вивчення базових дисциплін в основній школі з метою організованого переходу на новий
Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році iconПро організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської...
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році iconПро організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської...
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році iconПро організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році iconПро організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році iconПро організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році iconПро організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи