Основи здоров’я. Основи безпеки життєдіяльності icon

Основи здоров’я. Основи безпеки життєдіяльності
Скачати 77.67 Kb.
НазваОснови здоров’я. Основи безпеки життєдіяльності
Дата27.09.2012
Розмір77.67 Kb.
ТипДокументи

Основи здоров’я. Основи безпеки життєдіяльності


К.К. Голик,

методист основ здоров’я

та ОБЖД

Одне з головних завдань сучасної школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя, оволодіння навичками здорового способу життя.

Важливу роль у цьому відіграють предмети «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності» у процесі вивчення яких учні повинні отримати необхідний обсяг знань і практичних навичок щодо ведення такого способу життя, який би в повній мірі забезпечував збереження здоров’я і життя.

Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2010/2011 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою затвердженою Міністерством освіти і науки України «Основи здоров’я. Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів». – К.: Перун, 2005.

Відповідно до Типових навчальних планів (наказ МОН України від 05.02.2009 р. № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України» від 23.02.2004 р. № 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи») на вивчення предмета «Основи здоров’я» у 5-7 класах відводиться 1 година на тиждень, а в 8-9 класах 0,5 години на тиждень. У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов на вивчення предмета «Основи здоров’я» у 5-9 класах відводиться 0,5 години на тиждень (наказ МОН України від 13.06.2006 р. № 182).

В 11 класах у 2010/2011 навчальному році вивчатиметься предмет «Основи безпеки життєдіяльності» по 0,5 години на тиждень за навчальною програмою «Основи безпеки життєдіяльності. Програма для 1-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Шкільний світ, 2001».

При навчанні основам здоров’я та основам безпеки життєдіяльності особливого значення набуває формування навичок необхідних для діяльності, спрямованої на дотримання норм здорового способу життя. У процесі формування життєвих навичок необхідно широко використовувати інтерактивні методи навчання, рольові ігри, дискусії, дебати, вікторини, ситуаційний аналіз тощо.

Навчання на основі навичок має поєднувати набуття необхідних знань та умінь, вироблення певного ставлення та на цій базі формування конкретних навичок, опанування учнями певною інформацією та розуміння життєвих ситуацій.

У формування навичок важливим є набуття практичного досвіду, який можна отримати через виконання відповідних вправ, дій, відпрацювання моделей поведінки. Для цього необхідно сповна використовувати практичні заняття, які передбачені програмою, і є обов’язковими до виконання.

Результатом навчання основам здоров’я та основам безпеки життєдіяльності є розвиток життєвих навичок, що сприяють здоровому способу життя: життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю; життєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю; життєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю.


^ Життєві навички, що сприяють здоровому способу життя


Навички

Різноманітність навичок

Результати навчальної діяльності

Життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю

Навички раціонального харчування

 • дотримання режиму харчування;

 • уміння складати харчовий раціон з урахуванням реальних можливостей, потреб та користі;

 • вміння визначати й зберігати високу якість харчових продуктів

Навички рухової активності

 • виконання ранкової зарядки;

 • регулярні заняття фізичною культурою, руховими іграми, фізичною працею

Режим праці та відпочинку

 • вміння чергувати розумову та фізичну активність;

 • вміння знаходити час для регулярного харчування й повноцінного відпочинку

Санітарно-гігієнічні навички

 • навички особистої гігієни;

 • уміння виконувати гігієнічні процедури (доглядати за шкірою, зубами, волоссям тощо)

Життєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю

Навички ефективного спілкування

 • уміння слухати;

 • уміння чітко висловлювати свої думки;

 • уміння виражати свої почуття;

 • уміння просити про послугу або допомогу;

 • володіння невербальною мовою (жести, міміка, інтонація тощо);

 • адекватна реакція на критику

Навички співчуття

 • уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей;

 • уміння висловити це розуміння;

 • уміння зважати на почуття інших людей;

 • уміння допомагати та підтримувати
Навички розв’язування конфліктів

 • уміння розрізняти конфлікти поглядів і конфлікти інтересів;

 • уміння розв’язувати конфлікти поглядів на основі толерантності;

 • уміння розв’язувати конфлікти інтересів за допомогою конструктивних переговорів

Навички поведінки в умовах тиску, погроз, дискримінації

 • уміння уникати небезпечних ситуацій і діяти при загрозі насилля;

 • уміння обстоювати свою позицію та відмовлятися від небажаних пропозицій, зокрема й пов’язаних із залученням до куріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин;

 • уміння розрізняти прояви дискримінації, зокрема щодо людей з особливими потребами, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

 • навички впевненої поведінки, зокрема застережливих дій щодо ВІЛ/СНІДу

Навички спільної діяльності та співробітництва

 • уміння працювати в «команді»;

 • уміння адекватно оцінювати свої здібності, свій внесок у спільну діяльність;

 • уміння визнавати внесок інших у спільну роботу

Життєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю

Самоусвідомлення та самооцінка

 • позитивне ставлення до себе, інших людей, до життєвих перспектив;

 • уміння реально оцінювати свої здібності та можливості;

 • адекватна самооцінка;

 • уміння адекватно сприймати оцінки інших людей;

Навички самоконтролю

 • уміння правильно виражати свої почуття;

 • уміння контролювати прояви гніву;

 • уміння долати тривогу;

 • уміння переживати невдачі;

 • уміння раціонально планувати час

Мотивація успіху та тренування волі

 • уміння зосереджуватися на досягненні мети;

 • розвиток наполегливості та працьовитості;

 • установки на успіх та віра в себе
Аналіз проблем і прийняття рішень

 • уміння визначати суть проблеми та причини її виникнення;

 • здатність сформулювати декілька варіантів розв’язання проблеми;

 • уміння передбачити наслідки кожного з варіантів для себе та інших людей;

 • уміння оцінювати реальність кожного з варіантів, враховуючи власні можливості та життєві обставини;

 • здатність обирати оптимальні рішення

Визначення життєвих цілей та програм

 • уміння визначати життєві цілі, керуючись своїми потребами, нахилами, здібностями;

 • уміння визначати пріоритети й раціонально використовувати час;

 • уміння планувати свою діяльність, враховуючи аналіз можливостей і обставин


Робота щодо навчання учнів бути здоровими у загальноосвітніх навчальних закладах представлена різними формами, що відіграють важливу роль у формуванні мотивації до здорового способу життя. В останні роки у навчальних закладах набувають поширення факультативні курси з проблем формування здорового способу життя та профілактики ризикової поведінки, а саме «Школа проти СНІДу», для учнів 8-11 класів «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» для учнів 7-11 класів. Дані факультативні курси забезпечені навчально-методичними посібниками рекомендованими МОН України.

Зважаючи на те, що у суспільстві спостерігається тенденція щодо поширення захворювання на ВІЛ/СНІД, у тому числі і серед учнівської молоді, з метою стабілізації ситуації, зниження рівня смертності від цієї важкої недуги Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI затверджено Загальнодержавну програму профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

Серед найважливіших профілактичних заходів програмою визначено забезпечення первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через проведення освітньої роз’яснювальної роботи з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки.

Наказом МОНУ від 01.06.2009 р. затверджено План заходів Міністерства освіти і науки України з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, який, зокрема, передбачає:

 • запровадження норми щодо викладання предмета «Основи здоров’я», факультативних курсів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, за методикою розвитку життєвих навичок і має відповідний документ;

 • забезпечення створення кабінету основ здоров’я у кожному загальноосвітньому навчальному закладі;

 • запровадження у загальноосвітніх начальних закладах факультативних курсів для молоді з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

У відповідності з наказом Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 25.06.2010 № 322 «Про виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД щодо підготовки педагогів та охоплення навчанням учнівської молоді за програмами розвитку життєвих навичок» навчальні заклади зобов’язані запроваджувати у 10-11 класах факультативний курс «Школа проти СНІДу». Програма курсу розміщена в посібнику для вчителя (автори Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко). Даний посібник наявний у всіх педагогів, які пройшли навчання по спеціальному курсу «Школа проти СНІДу» при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Слід відзначити, що в процесі вивчення стану організаційно-методичного забезпечення викладання ОБЖ та основ здоров’я у загальноосвітніх навчальних закладах області з’ясувалося, що у цій роботі мають місце проблеми і недоліки, а саме:

 • частина вчителів зводить проведення уроків до простої передачі інформації учням;

 • не сповна використовуються програмні можливості для набуття учнями практичних навичок;

 • в більшості навчальних закладів не ведеться належної роботи щодо створення кабінету основ здоров’я, що передбачено заходами МОНУ, затверджених наказом від 01.06.2009 р. № 457;

 • непоодинокі випадки, коли вчителі не проходили курсової перепідготовки як вчителі основ здоров’я, що є недопустимим.

Особливої уваги потребує здійснення керівниками навчальних закладів контролю за станом викладання ОБЖ та основ здоров’я, проведенням факультативних занять.

Дані методичні рекомендації необхідно опрацювати на засіданнях районних методичних об’єднань вчителів ОБЖ та основ здоров’я.

Схожі:

Основи здоров’я. Основи безпеки життєдіяльності iconРозділ 1 наукові основи безпеки життєдіяльності глава Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 1 Предмет «Безпека життєдіяльності»
Безпека життєдіяльності (бжд) – це наука, що вивчає теоретичні основи взаємодії людини з навколишнім середовищем І способи забезпечення...
Основи здоров’я. Основи безпеки життєдіяльності iconОрганізація та методичне забезпечення викладання основ здоров’я та обжд
«Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності». Завданням цих курсів є формування в учнів свідомого ставлення до свого життя...
Основи здоров’я. Основи безпеки життєдіяльності iconЗатверджую
«Основи здоров’я» у 5-9 класах та Програму для 1-11 класів із «Основи безпеки життєдіяльності» (наказ мон україни від 05. 02. 2009р....
Основи здоров’я. Основи безпеки життєдіяльності iconПояснювальна записка щодо проведення творчого конкурсу для абітурієнтів
«Основи здоров’я» у 5-9 класах та Програму для 1-11 класів із «Основи безпеки життєдіяльності» (наказ мон україни від 05. 02. 2009р....
Основи здоров’я. Основи безпеки життєдіяльності iconПояснювальна записка щодо проведення творчого конкурсу для абітурієнтів
«Основи здоров’я» у 5-9 класах та Програму для 1-11 класів із «Основи безпеки життєдіяльності» (наказ мон україни від 05. 02. 2009р....
Основи здоров’я. Основи безпеки життєдіяльності iconТема наукові основи безпеки життєдіяльності визначення науки «Безпека життєдіяльності»
Основні цілі в рішенні задачі рівноважного існування системи «людина – середовище існування»
Основи здоров’я. Основи безпеки життєдіяльності iconКалендарний план лекцій з безпеки життєдіяльності
Безпека життєдіяльності як наука І навчальна дисципліна. Законодавче І нормативно-правове забезпечення безпеки життєдіяльності
Основи здоров’я. Основи безпеки життєдіяльності iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 9 класи
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Основи здоров’я. Основи безпеки життєдіяльності iconНазва модуля: Основи охорони праці Код модуля
Знати: основні законодавчі акти з охорони праці, основні положення з організації охорони праці на виробництві, основи фізіології,...
Основи здоров’я. Основи безпеки життєдіяльності iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VIII обсяг модуля
Знати: основні закони та закономірності, поняття і визначення з охорони праці; організація роботи з охорони праці на виробництві;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи