Захист Вітчизни Д. Г. Малайко icon

Захист Вітчизни Д. Г. Малайко
Скачати 92.63 Kb.
НазваЗахист Вітчизни Д. Г. Малайко
Дата27.09.2012
Розмір92.63 Kb.
ТипЗакон

Захист Вітчизни


Д.Г. Малайко,

методист Захисту Вітчизни


Відповідно до статей 17 і 65 Конституції України, Закону України «Про загальну середню освіту» (ст. 8, 9, 42), Указу Президента України «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» від 25.10.2002 р. № 948, постанови Кабінету Міністрів від 30.11.2000 р. № 1770 «Про затвердження положень про допризовну підготовку…» та від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2003 р. № 306 «Про затвердження Типових навчальних планів навчальних закладів» – «Захист Вітчизни» є складовою системи освіти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладів. Викладання предмета «Захист Вітчизни» здійснюється за програмою «Захист Вітчизни» для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (Миколаїв – 2005 р.), що має гриф «Рекомендовано МОН України», погоджено з Міністерством оборони України. Зміст предмета «Захист Вітчизни» розкривається у відповідності із його структурними особливостями і реалізується відповідно до принципів формування навчального матеріалу.

У процесі вивчення предмета учні набувають практичних умінь і навичок, необхідних у природних, техногенних та соціальних умовах.

На предмет «Захист Вітчизни» відповідно до Указу Президента України від 25.10.2002 р. № 948 у навчальних закладах усіх категорій слід планувати не менше 140 навчальних годин (2 год. на тиждень: 1 год. – з інваріантної складової, 1 год. – з варіативної навчальних планів), з них 18 годин – для проведення навчально-польового заняття. Навчання хлопців і дівчат здійснюється окремо; поділ класів здійснюється відповідно до «Нормативів груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садиків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2002 р. № 229/6517.

Основними завданнями змісту предмета «Захист Вітчизни» є:

 • якісне набуття знань про функції Збройних Сил України, їх характерні особливості, засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки;

 • здійснення психологічної підготовки до захисту Вітчизни, впровадження і дотримання наступності;

 • формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок учнів щодо захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання, демонструвати твердий підхід до процесу навчання та виховання, використовуючи сучасні інтерактивні форми, новітні технології навчання.

Така спрямованість завдань курсу забезпечується змістом взаємозв’язаних структурних підрозділів навчального матеріалу: «Військово-історичні, правові та політичні основи захисту Вітчизни», «Основи цивільного захисту», «Основи медико-санітарної підготовки», «Основи психологічної підготовки», «Прикладна фізична підготовка».

Наприкінці навчального року з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів проводяться навчально-польові заняття, у тому числі з використанням навчально-методичної бази військових частин.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів з предмета «Захист Вітчизни» вчитель оцінює теоретичні знання та уміння їх застосувати на практиці, за нормативними показниками, – контрольні вправи, що їх мають виконувати учні (вправа та нормативні показники подані у навчальних програмах). При здачі заліків та нормативів обов’язково мають ураховуватися фізіологічні особливості, стан здоров’я та релігійні погляди учнів.

Головним критерієм оцінювання навчальних досягнень учнів є комплексне оцінювання теоретичних знань, практичних умінь і навичок.

^ Під час попереднього оцінювання викладач визначає рівень початкових знань, умінь і навичок учнів при опануванні окремих тем, елементів тем тощо;

поточного - визначає рівень початкових знань, умінь і навичок, що актуалізують досягнення учнів і їх закріплення;

тематичного - певна кількість балів виставляється за рівнем теоретичних знань, практичних умінь і навичок з конкретної теми чи декількох тем (може здійснюватися у формі семестрової та річної атестації).

У зв'язку із жорсткими вимогами інструкції Міністерства внутрішніх справ України щодо зберігання зброї і високою оплатою за охоронну сигналі­зацію у навчальних закладах доцільно вогневу підготовку – тема 1(1 год.), тема 2 (3 год.) у 10-му класі та тему 2 (2 год.) в 11-му класі – проводити під час військово-шефської роботи при відвідуванні військових частин. Решту тем з вогневої підготовки закріплювати у процесі проведення навчально-польових занять на стрільбищах, для чого організовуються додаткові навчальні місця. Для виконання практичних вправ з вогневої підготовки протягом навчального року використовувати первинні організації ТСОУ, пневматичну зброю та електронно-лазерні тири. Заявки на придбання електронно-лазерних тирів надсилати за адресою: 29034, м.Львів, бюро замовлень.

Оцінювання рівня засвоєння учнями програмного матеріалу здійснюється відповідно до оновлення «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 р. № 371).

Військово-патріотичне виховання слід планувати в розділі річного плану виховних заходів навчального закладу відповідно до рекомендацій, надрукованих в газеті «Крайова освіта» (№28-29, 2001р., С.20). Воно не повинно обмежуватись лише вивченням предмета «Захист Вітчизни». Слід використовувати міжпредметні зв'язки, доповнюючи зміст курсу вивченням історико-культурних традицій українського народу, його історії, духовної спадщини, символіки, звичаїв та побуту тощо.

На засіданнях методичних об'єднань викладачів з предмета «Захист Вітчизни» рекомендуємо розглянути проблемні питання:

 1. Планування навчальної програми, заходів військово-патріотичної роботи, вдосконалення навчально-матеріальної бази.

 2. Аналіз викладання допризовної підготовки, рівня військово-патріотичного виховання і готовності юнаків до служби у Збройних Силах України.

 3. Співпраця навчально-виховних закладів з військовими частинами щодо вдосконалення військово-патріотичної та позакласної роботи.

 4. Про реалізацію пропозицій викладачів з предмета «Захист Вітчизни» з організації військово-патріотичної роботи (для включення до річного плану навчально-виховного закладу).

 5. Про вивчення, узагальнення і поширення кращого досвіду роботи з предмета «Захист Вітчизни».

Актуальність військово-патріотичної роботи серед учнів обумовлена в першу чергу історичними факторами: багатовіковим цілеспрямованим нищенням національної свідомості народу, самої ідеї державності й незалежності України, фальсифікацією її історії, приниженням культури та мови, які є фундаментом патріотизму кожного народу.

Завданням військово-патріотичного виховання молоді на сучасному етапі є:

 • формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культури та історичних цінностей;

 • виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції, законів України, соціальної активності і відповідальності за місце в цих подіях;

 • формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;

 • підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях.

Військово-патріотичне виховання здійснюється у формі лекцій, бесід, розповідей, екскурсій до музеїв військових частин, зустрічей із ветеранами війни, праці та військової служби, походів місцями бойової слави, пошукової роботи, участі у роботі клубів та гуртків військово-патріотичного спрямування.

Однією з основних форм військово-патріотичного виховання є військово-шефська робота, яка полягає у встановленні та підтриманні зв’язків загальноосвітніх навчальних закладів з військовими частинами, вищими військовими навчальними закладами для проведення спільних заходів з метою виховання у молоді громадянських почуттів та якостей.

Формами військово-шефської роботи є:

 • Організація днів відвідування військових частин з нагоди державних та військових професійних свят, днів частин, днів складання військової присяги; запрошення представників підшефних колективів як спостерігачів під час проведення тактичних навчань, організація тематичних вечорів, зустрічей з особовим складом військових частин, сім’ями військовослужбовців; залучення молоді до участі в упорядкуванні меморіальних комплексів, пам’ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни; надання допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у створенні навчально-матеріальної бази навчальних закладів, необхідної для проведення занять з предмета «Захист Вітчизни»; організація змагань з військово-прикладних видів спорту; проведення стрільб з автомата (малокаліберної гвинтівки) бойовими патронами.

Виховуючи орієнтацію національної освіти та загалом України, як держави, на європейські та міжнародні цінності, прискорені темпи інтеграції України в європейський та міжнародний простір, виникла потреба у внесенні корективів до навчальної програми предмета «Захист Вітчизни», з метою наближення до вирішення тих цілей і завдань, які б відповідали як національним інтересам, так і сприяли б вивченню механізмів взаємодії України з іншими країнами світу, поглибленню знань випускників національної школи про способи виживання українців за будь-яких умов у будь-якій країні світу.

Спільні міжнародні військові навчання, миротворчі міжнародні акції та місії ООН, поширення загрози терористичних актів, які все більше набувають міжнародного характеру та потребують цивілізованого вирішення, спалахуючі то тут, то там збройні конфлікти вимагають не тільки від військових Збройних сил України, а й від пересічних громадян високого рівня правової культури, обізнаності у міжнародних законодавчих актах, які регулюють взаємовідносини під час збройного конфлікту, захищають здоров’я, життя, людську гідність військовослужбовців, поранених, полонених, заручників, біженців, безвісти зниклих.

Навчальною програмою передбачено вивчення цих питань у розділі «Військово-історичні, правові та політичні основи захисту Вітчизни».

Перелік обов’язкових елементів навчально-матеріальної бази:

 1. Кабінет допризовної підготовки.

 2. Кімната для зберігання зброї.

 3. Кімната (музей, куточок) бойової слави.

 4. Майданчик для проведення занять зі стройової підготовки.

 5. Місце для вивчення обов'язків вартового.

 6. Місце для вивчення обов'язків днювального.

 7. Виносне обладнання:

а) стрічки та штирі для позначення габариту при виконанні вправи №1 з метання ручних гранат;

б) прапорці: 10 червоних, 10 білих;

в) макет (болванка) гранати РГД-5 масою 310 г - 5 шт.;

г) комплект плакатів зі стройової підготовки;

ґ) дзеркало для особистої перевірки правильності виконання стройових прийомів.

Рекомендована література:

Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу». Прийнятий на сесії Верховної Ради України 25 березня 1992 року (нова редакція прийнята 18 червня 1999 року) (витяг)

Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді. Схвалено Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 (Витяг).

Положення про допризовну підготовку. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року №1770

Програма предмета «Захист Вітчизни» (для навчальних закладів системи загальної середньої освіти) 11-річна школа. – Миколаїв: Атол, 2005. – 92 с.

Концепція Державної програми військово-патріотичного виховання громадян України на період до 2015 року.

Про організацію та проведення свят у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України. Методичний лист Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України від 14.10. 2004 № 14/18.1-866.

Про посилення уваги до використання державної символіки у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах. Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 25.02.2004 № 1/9-86.

Волкова Н.П. Педагогіка: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 616 с.

Організація та методика допризовної підготовки: Навчально-методичний посібник Я.І. Конотопенко та ін. – К.: «Вежа», 1996. – 416 с.

Військово-патріотичне виховання у Збройних Силах України: Навч.-метод. посібник А.О. Афанасьєв, О.О. Луник, В.В. Мараєва та ін.; За ред. В.В. Ягупова. – К.: НАОУ, – 2007. – 176 с.

«Основи Захисту Вітчизни» Загальнодержавний методично-інформаційний журнал. Миколаїв. 2008, №№1-12; 2009, №№ 1-5.

Книга вчителя предмета «Захист Вітчизни»: Довідково-методичне видання / Упоряд. С.М. Дятленко і інші – Харків: Торсинг плюс, 2006. – 624с.

«Захист Вітчизни»: Підручник (для навчальних закладів системи загальної середньої освіти), 10-11клас, – Миколаїв; Атол, 2008. – 514 с., іл..

Допризовна підготовка: Навчально-методичний посібник /За редакцією Я.І. Конотопенко, М.І. Томчука. – К.: ІЗМН, 1998. – 392с.

Плакати: (комплект кольорових плакатів на 19 аркушах розміром 100x70 см) допризовна підготовка, прикладна фізична підготовка, військова топографія та основи туризму, психологічна підготовка, лицева стінка кабінету допризовної підготовки та інші, відповідно до програми. Ціна приблизно 150 грн.

Замовлення здійснювати: за телефонами: (8057) 757-60-48

(8057)713-34-78 (8050) 302-82-60;

поштою: Міненко М.І.,

вул. Г.Нікітіної, буд.29,

м.Харків-13,

61013

Схожі:

Захист Вітчизни Д. Г. Малайко iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсу предмета «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році «Захист Вітчизни»
Вітчизни І проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для...
Захист Вітчизни Д. Г. Малайко iconПідготовка, технологія проведення та аналіз уроку з предмета «Захист Вітчизни»
Урок «Захист Вітчизни» спрямовується не на "середнього" учня, а на засвоєння програмного матеріалу кожним учнем з урахуванням його...
Захист Вітчизни Д. Г. Малайко iconЗахист Вітчизни
Вітчизни і проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для...
Захист Вітчизни Д. Г. Малайко icon1-го березня Всесвітній День цивільної оборони у навчальних закладах старшої школи України викладається предмет «Захист Вітчизни»
У навчальних закладах старшої школи України викладається предмет «Захист Вітчизни». Завданням курсу передбачено підготовка молоді...
Захист Вітчизни Д. Г. Малайко iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсу предмета «Захист Вітчизни»
Вітчизни і проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для...
Захист Вітчизни Д. Г. Малайко iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни»
Вітчизни, проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України; створення умов для формування...
Захист Вітчизни Д. Г. Малайко iconІнструкторсько-методичне заняття з питань проведення весняного 2012 року призову громадян України на строкову службу
Ник військового комісара (з призову) підполковник Петляк В. В., методист захисту Вітчизни Інституту післядипломної педагогічної освіти...
Захист Вітчизни Д. Г. Малайко iconПредмет «Захист Вітчизни» Виховуємо патріотів
Безпека суспільства, забезпечення його стабільного розвитку – це одвічна тема, яка стоїть перед кожною державою, І україна, не є...
Захист Вітчизни Д. Г. Малайко iconГуков м. О. Підготовка юнаків до служби в збройних силах україни
«Захист Вітчизни» ку сумської загальноосвітньої школи І- ііі ступенів №6 м. Суми, Сумської області, підполковник у відставці
Захист Вітчизни Д. Г. Малайко iconГуков м. О. Підготовка юнаків до служби в збройних силах україни
«Захист Вітчизни» ку сумської загальноосвітньої школи І- ііі ступенів №6 м. Суми, Сумської області, підполковник у відставці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи