Шкільна художньо-естетична освіта icon

Шкільна художньо-естетична освіта
Скачати 79.88 Kb.
НазваШкільна художньо-естетична освіта
Дата27.09.2012
Розмір79.88 Kb.
ТипДокументи

Шкільна художньо-естетична освіта

За рахунок варіативної складової робочого навчального плану може бути реалізоване поглиблене вивчення окремих предметів, а також вивчення факультативних курсів та курсів за вибором, що є складовою допрофільної і профільної підготовки учнів.

Особливістю шкільної художньо-естетичної освіти є її наскрізність та наступність. Тобто, переважну більшість факультативних курсів та курсів за вибором вивчаються учнями впродовж кількох років і взаємодоповнюють один одного за змістом. Частково за рахунок варіативної складової навчального плану шляхом виділення однієї додаткової години, починаючи з початкової школи, може бути запроваджене поглиблене вивчення мистецьких дисциплін. Для цього рекомендуємо використовувати програми «Музика. 1-4; 5-8 класи», 2 години на тиждень (авт. О.Гумінська) та «Образотворче мистецтво. 1-4; 5-7 класи», 2 години на тиждень, авт. Н.Ковальчук (обидві - вид. «Торсінг», 2006 р.). Концентричний принцип будови зазначених програм надає можливість повторного та щоразу глибшого опанування їх змісту на різних рівнях навчання. Програми О.Гумінської мають навчально-методичне забезпечення: календарно-тематичне планування, музичні хрестоматії та фонохрестоматії з 1 по 8 клас (вид. «Навчальна книга - Богдан», м.Тернопіль).

Вивчення факультативних курсів та курсів за вибором організовується за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів за умови наявності бажання учнів їх вивчати і створення належних умов для їх опанування. Міністерством освіти і науки України сформовано та рекомендовано два збірники програм факультативних курсів та курсів за вибором для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл музичного та художнього профілю. Збірники видано видавництвом «Ранок» у 2009 році. Пропоновані в збірниках програми можуть використовуватися не лише в спеціалізованих школах, а й у будь-яких загальноосвітніх навчальних закладах для допрофільної підготовки учнів.

У залежності від змісту, деякі з пропонованих програм призначені для вивчення впродовж одного навчального року («Музичне краєзнавство», «Етнодизайн», «Креслення», «Екологія та образотворче мистецтво»), інші, і таких більшість - упродовж кількох років. Також слід зазначити, що вікові особливості дітей шкільного віку щодо сприймання та навчання мистецтва вимагають впровадження в навчальний процес певних мистецьких курсів за вибором ще в початковій школі. Так, починаючи з 1-2 класу, використовуючи години варіативної складової навчального плану, можна вивчати такі факультативні курси та курси за вибором, як «Декоративно-ужиткове мистецтво». «Театральне мистецтво», «Хореографія», «Сопілка», «Бандура» та інші.

У збірниках також наявні програми для здійснення допрофільної підготовки учнів основної школи: «Світова художня культура», «Графіка», «Живопис», «Українське народне мистецтво», «Креслення», «Етнодизайн», «Музичне краєзнавство» тощо. Зміст деяких із пропонованих програм потребує продовження його опанування у класах старшої школи: «Театр», «Хоровий клас», «Музичні ансамблі», «Я та естетика», «Етикет», «Основи культурології».

Збірники укладено з програм, розроблених авторами та авторськими колективами з різних регіонів України, у складі яких вчителі, методисти, науковці, зокрема співробітники Академії педагогічних наук України. В окремих програмах ураховано досвід організації поглибленого, допрофільного та профільного навчання в конкретних загальноосвітніх навчальних закладах, як, наприклад, спеціалізованій школі І-Ш ступенів №29 м. Сум, СЗШ № 50 м. Львова, спеціалізованій школі ІІ-Ш ст. №58 м. Луганська, СЗШ №26 та СЗШ №19 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Донецька та інших.

У зазначених збірниках представлено більш ніж одну програму з деяких курсів за вибором чи факультативів, як наприклад з хореографії чи декоративно-ужиткового мистецтва, що передбачає різні авторські підходи щодо навчання та різну тривалість вивчення курсів. Така варіативність надасть учителю можливість обрати програму відповідно до власних поглядів, уподобань та можливостей учнів.

Підвищенню ефективності шкільної художньо-естетичної освіти, зокрема -поглибленої, допрофільної та позакласної, сприятиме використання у навчально-виховному процесі нових методичних та навчально-методичних посібників, виданих у різних областях країни. До уваги вчителів мистецьких дисциплін пропонуються: збірка пісень для учнів молодших класів «Веселчині фарби» (авт. Л.Равлюк, вид. «Технодрук», м. Чернівці, 2005 р.) та збірка пісень «Калина з Чорногори» (авт. Л.Равлюк, вид. «Технодрук», м. Чернівці, 2007 р.), «Інструментальна музика. ч.І. Жанри вокального походження» (авт. Л.Назар та ін., Інформаційно-методичний центр освіти м. Львова, 2009 р.), «Жанр прелюдії в інструментальній музиці» (авт. Л.Назар, Інформаційно-методичний центр освіти м. Львова, 2006 р.), «Стильові напрямки архітектури Львова» (авт. А.Васільєва, О.Гурин, Інформаційно-методичний центр освіти м. Львова, 2009 р.), методичний посібник «Художня культура: уроки для 9 класу» (авт. І.Ласкій, Інформаційно-методичний центр освіти м. Львова, 2009 р.), робочий зошит з мистецтва для 5 класу (авт. М.Серганіді, Л.Гайворонська, м. Луганськ, 2009 р.), методичний посібник «Орієнтовне календарно-тематичне планування з інтегрованого курсу «Художня культура». 9-11-й класи» (авт. В.Серебрянський, А.Велікандо, м. Луганськ, 2009 р.). зошит-конспект №1 «Художественная культура. 9 класс» (авт. Н.Назаренко та ін., вид. Оберіг», 2009 р.), навчально-методичний комплект «Художня культура. 9 клас. Методичні та дидактичні матеріали» (орієнтовне календарно-тематичне планування, поурочні методичні розробки, словник мистецьких термінів, посібник-зошит для учнів, відео- та аудіо матеріали; авт. С. Федун, О.Чорний).

З новими досягненнями в царині культури, мистецтва і мистецької педагогіки можна ознайомитися на сторінках фахового журналу «Мистецтво та освіта». Журнал друкує інформаційні матеріали, методичні рекомендації та розробки, а також нотні додатки, що покликані допомагати в реалізації змісту освітніх галузей «Мистецтво» та «Естетична культура» в шкільному навчально-виховному процесі.

Водночас, відповідно до наказу МОН від 01.09.2009 р. № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», наголошуємо на уважному та відповідальному ставленні вчителів до використання різноманітних видань у навчально-виховному процесі.

Інформація щодо рекомендованої міністерством навчально-методичної літератури з дисциплін художньо-естетичного циклу щороку подається в Переліку програм та навчально-методичного забезпечення в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.


Художня культура

Впровадження нового змісту освіти в 10 класі старшої профільної (12-річної) школи є найважливішим завданням 2010/2011 н.р.

Художня культура України, що вивчатиметься учнями 10 кл. всіх профілів і напрямів, є предметом естетичного циклу. Редакція цього предмета затверджена наказом МОН від 11.09.2009 № 854 старша школа (10-12 кл.) і має функціонувати як профільна. Так зазначено в Концепції профільного навчання в старшій загальноосвітній школі.

Згідно з Концепцією, профільне навчання в 10-12 класах здійснюється за такими основними напрямами: суспільно-гуманітарний, філологічний, художньо-естетичний, природничо-математичний, технологічний, спортивний. Кожен профіль навчання охоплює таку сукупність предметів: базові, профільні та курси за вибором.

Базові загальноосвітні предмети становлять інваріантну складову змісту середньої освіти і є обов’язковими для всіх профілів. Таким є предмет «Художня культура», що вивчатиметься учнями 10-11 класів, 1 година на тиждень.

У Концепції профільного навчання зазначено: загальноосвітні предмети – це предмети, що реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю.

Профільні предмети вивчають поглиблено і передбачають більш повне опанування понять, законів, теорій, використання інноваційних технологій навчання; організації дослідницької, проектної діяльності; профільної навчальної практики учнів.

Профільні предмети забезпечують також прикладну спрямованість навчання за рахунок інтеграції знань і методів пізнання та застосування їх у різних сферах діяльності, в т.ч. й професійній, яка визначається специфікою профілю навчання. У 10-11 класах художньо-естетичного напряму художня культура є профільним предметом і вивчатиметься 4 години на тиждень. Учні 12-х класів художньо-естетичного напряму вивчатимуть естетику як профільний предмет також 4 години на тиждень.

Згідно з Концепцією профільного навчання у профільних загальноосвітніх навчальних закладах передбачається опанування змісту предметів на різних рівнях:

  1. Рівень стандарту – обов’язковий мінімум змісту навчальних предметів, який не передбачає подальшого їх вивчення (наприклад, художня культура в спортивному профілі, фізика – в художньо-естетичному профілі).

На рівні стандарту художню культуру вивчатимуть учні 10-11 класів природничо-математичного, технологічного, спортивного напрямів, 1 год. на тиждень. Відповідна програма (укл. Л. Масол, Н. Миропольська) диференційована за змістом на українську художню культуру (10 кл.) та зарубіжну художню культуру (11 клас) і міститься в Збірнику програм з художньо-естетичного циклу для 5-11 класів 12-річної школи (вид. «Перун», 2005 р.), а також у Збірнику програм для профільного навчання (вид. «Оберіг», 2009 р.).

  1. Академічний рівень – обсяг змісту, достатній для подальшого вивчення предметів у вищих навчальних закладах, визначається для навчальних предметів, які є не профільними, але є базовими або близькими до профільних (наприклад, загальноосвітні курси художньої культури, естетики у філологічному профілі або загальноосвітній курс зарубіжної літератури в художньо-естетичному профілі).

На академічному рівні художню культуру вивчатимуть учні 10-11-х класів та естетику – учні 12-х класів суспільно-гуманітарного та філологічного напрямів. Відповідні програми містяться в Збірнику програм для профільного навчання (вид. «Оберіг», 2009 р.) і розраховані на вивчення за 1 год. на тиждень.

Укладачі програми з художньої культури – Л. Масол, Н. Миропольська; укладач програми з естетики – О. Оніщенко.

Програма з художньої культури академічного рівня так само, як і програма рівня стандарту, диференційована за змістом на українську художню культуру (10 клас) та зарубіжну художню культуру (11 клас). Якщо в змісті програм зазначених рівнів з української художньої культури (10 клас) немає суттєвих відмінностей, то відповідні програми із зарубіжної художньої культури (11 клас) побудовані по-різному. У програмі для 11 класу рівня стандарту зміст систематизовано за видами мистецтва, а зміст академічного рівня – за культурними регіонами світу та матеріалах взірців, що не вивчались в попередніх класах.

  1. Рівень профільної підготовки передбачає поглиблений зміст навчальних предметів та орієнтацію на майбутню професію (наприклад, курси художньої культури та естетики в художньо-естетичному профілі).

Усі програми, подані в збірнику, ґрунтуються на принципах профільного навчання, визначених Концепцією:

  • диференціації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки;

  • варіативності – альтернативності й доступності;

  • наступності та неперервності (між допрофільною підготовкою і профільним навчанням професійної підготовки);

  • гнучкості (змісту і форм організації профільного навчання, у тому числі дистанційного; забезпечення можливості зміни профілю;

  • діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів з метою їх обґрунтованої орієнтації на профіль навчання).

Схожі:

Шкільна художньо-естетична освіта iconП. С. Старовойт завідувач науково-методичного центру виховної роботи іппочо всеукраїнський науково-практичний семінар «Шкільна художньо-естетична освіта в контексті культури міжнаціонального виховання»
Ипломної педагогічної освіти України ознайомились з системою викладання образотворчого та музичного мистецтва, художньої культури...
Шкільна художньо-естетична освіта iconМетодичні рекомендації щодо викладання художньої культури у 2011-2012 навчальному році
Шкільна музично-естетична підготовка є підґрунтям безперервної мистецької освіти, що дає учням можливість продовжувати її на різних...
Шкільна художньо-естетична освіта iconМонографія «Художньо-естетична інформація в підготовці соціального педагога до професійного спілкування: теорія та практика» Коротке описання розробки
Дготовці соціального педагога до професійного спілкування. Розглянуто інформаційний підхід до вирішення проблеми компетентної підготовки...
Шкільна художньо-естетична освіта iconФормування естетичного середовища: теорія і практика / Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів в процесі впровадження інтегрованих курсів»
Всеукраїнського міжнародного форуму з міжнародною участю «відкриті інновації як феномен глобально-орієнтованого суспільства» (13-17...
Шкільна художньо-естетична освіта iconХудожньо-естетичний цикл навчальних дисциплін та „основи здоров’Я”
Головною метою художньо-естетичної освіти в загальноосвітній школі є розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва та навколишнього...
Шкільна художньо-естетична освіта iconНаказ №138 Про впровадження в освітнє середовище області проекту «Шкільна академія підприємництва»
«Шкільна академія підприємництва» І впровадження в діяльність освітніх закладів області сучасних психолого-педагогічних технологій...
Шкільна художньо-естетична освіта iconМетодичні рекомендації щодо викладання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Знання іноземних мов є однією з основних вимог сучасного світу. Шкільна іншомовна освіта переорієнтовується на комунікативно-діяльнісне,...
Шкільна художньо-естетична освіта iconІнформація про результати участі школярів України у міжнародному порівняльному дослідженні тimss-2007; результати зно з хімії та біології у 2009 році: статистичні дані по області. Гончарук М. М. викладач-методист оіппо
Шкільна хімічна та біологічна освіта у 2009/2010 н р.: аспекти оновлення та оптимізації навчально-виховного процесу
Шкільна художньо-естетична освіта iconСумський державний університет художньо-публіцистичниі жанри
Комплекс методичних матеріалів до практичних занять із дисципліни «Художньо-публіцистичні жанри» / Укладач І. Л. Гаврилюк. – Суми:...
Шкільна художньо-естетична освіта iconКу ссш №17 створення естетичного середовища засобами викладання предметів художньо-естетичного циклу
У статті розкриті особливості створення естетичного середовища засобами викладання предметів художньо-естетичного циклу. Охарактеризовані...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи